Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 36
5 września 2010 r.

Uroczystość Zaśnięcia i Wniebowzięcia Maryi na Kalwarii w Praszce

Małgorzata Twardzińska

Tradycyjnie w drugą niedzielę sierpnia na Kalwarii w Praszce antycypowana była uroczystość odpustowa Matki Bożej Kalwaryjskiej. Rozpoczęła się ona od nieszporów maryjnych w kościółku ukrzyżowania i Grobu Chrystusa na szczycie kalwaryjskim. Tam też usytuowana została naturalnej wielkości figura Matki Bożej Zaśniętej na marach. Ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz miejscowego sanktuarium pasyjno-maryjnego, witając bp. Jana Wątrobę i wszystkich zebranych, podkreślił, że piękna liturgia Zaśnięcia Matki Bożej jest pierwszym etapem Wniebowzięcia i wskazuje nam kierunek naszej drogi do nieba, gdzie Maryja przebywa z duszą i ciałem. Bp Jan Wątroba w słowie Bożym podkreślił, że udział w liturgii Zaśnięcia Matki Bożej uwrażliwia nas na prawdę o naszym przemijaniu i o korzyści bycia czujnym. Przypomina nam też, że najważniejszy jest kontakt z Panem Bogiem, nasza z nim więź, stan łaski uświęcającej.
Po odprawieniu nieszporów, przy dźwiękach orkiestry dętej wykonującej marsze żałobne odpustowa procesja z figurą Matki Bożej Zaśniętej niesioną na marach przez dwunastu „apostołów” podążała do kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej na uroczystą Sumę. W trakcie tej Eucharystii sprawowanej za żywych i zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce i miejscowych parafian, bp Jan Wątroba podkreślił, że „każda Msza św., ale ta dzisiejsza, sprawowana tu na Kalwarii w Praszce, przypomina nam tę prawdę jeszcze dobitniej. Tu widzimy szczególnie Maryję trwającą wiernie i odważnie do końca pod krzyżem Chrystusa. Od Niej należy się uczyć najserdeczniejszej i najgłębszej relacji z Jej Synem, który jest naszym zbawicielem”.
Na zakończenie uroczystości miejscowy Ksiądz Kustosz podziękował bp. Janowi Wątrobie za przewodniczenie odpustowej modlitwie oraz innym przybyłym kapłanom, klerykom, Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej i czcicielom Matki Bożej Zaśniętej, życząc by była wszystkim wierna do końca i dodawała ciągle nowych sił w pokonywaniu trudności życiowych.
Na zakończenie uroczystej Sumy wszyscy zebrani udali się procesjonalnie z figurą Matki Bożej Zaśniętej do kaplicy – Domku Jej zaśnięcia.
13 sierpnia w liturgiczne święto Matki Bożej Kalwaryjskiej modlitwy ku czci Maryi Kalwaryjskiej połączono z obchodem fatimskim. Mszy św. i procesji fatimskiej na osiedle w Praszce przewodniczył ks. prał. Zenon Gajda przy współudziale wiernych z różnych parafii ziemi wieluńskiej na czele z wiernymi przybyłymi autokarem z Kadłuba i Popowic.
15 sierpnia w niedzielę do południa odbył się odpust parafialny w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce. Uroczystej Sumie przewodniczył ks. prał. Marian Stochniałek.
W tym roku była to trzecia niedziela miesiąca sierpnia. Na Kalwarii w Praszce, wzorując się na porządku liturgicznym sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, po południu także została odprawiona uroczysta Eucharystia i procesja triumfu Maryi Wniebowziętej z kościoła kalwaryjskiego do kościoła Świętej Rodziny, której przewodniczył ks. prał. Marian Duda rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie. W słowie Bożym wygłoszonym w kościele Świętej Rodziny Ksiądz Rektor podkreślił, że Maryja, choć jest wniebowzięta, to jednak pozostała Matką Kościoła wypełniając przez cały czas testament Jezusa spod krzyża. Owa droga Maryi do nieba miała początek w Nazarecie przez wypowiedzenie i realizację słów: „Niech mi się stanie według twego słowa”, co określa całą drogę życia Maryi.
Na zakończenie uroczystości ks. prał. St. Gasiński życzył wszystkim zebranym, na czele z dostojnym celebransem, by wstawiennictwo u Boga Matki Bożej Wniebowziętej dodawało ciągle nowych sił we wszystkich szlachetnych życiowych działaniach.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński