Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 37
12 września 2010 r.

Doroczna Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej

Alicja Przepiórkiewicz

Tegoroczna archidiecezjalna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się 5 sierpnia pod hasłem obecnego roku duszpasterskiego „Bądźmy świadkami miłości”. Uczestniczyło w niej kilkaset osób reprezentujących parafie archidiecezji częstochowskiej.
Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice „Deus Caritas est” (Bóg jest Miłością) podkreśla, że zależy mu na tym, by pobudzić świat do nowej, czynnej gorliwoś-ci w dawaniu odpowiedzi na Bożą miłość. Odpowiadając na to wezwanie, na Kalwarię Zebrzydsowską przybyli autokarami wierni z różnych stron naszej archidiecezji. Gromadząc się na dziedzińcu klasztornym wspólnie ze swoimi kapłanami oraz kustoszem o. Damianem Muskusem kalwaryjskim śpiewem powitali abp. Stanisława Nowaka, który rokrocznie prowadzi owe rekolekcje na Kalwaryjskich Dróżkach Pana Jezusa. Pielgrzymowanie w Kalwarii rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną w bazylice kalwaryjskiej, której przewodniczył abp St. Nowak. Kustosz tamtejszego sanktuarium powitał przy ołtarzu wszystkich zebranych na czele z dostojnym celebransem, podkreślając jego duchowość kalwaryjską, a Ksiądz Arcybiskup wygłosił słowo Boże zakotwiczone w owej duchowości. Pod koniec Eucharystii koordynator pielgrzymowania ks. prał. Stanisław Gasiński kustosz sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce, które powstało na pamiątkę jubileu-szu 400 lat istnienia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, w imieniu pielgrzymów wyraził radość i wdzięczność Metropolicie Częstochowskiemu za przewodniczenia tej pielgrzymce oraz Ojcu Kustoszowi za gościnne przyjęcie na tym szczególnym, świętym miejscu. Ksiądz Prałat przedstawił też wiernych przybyłych z różnych stron archidiecezji. W pielgrzymce wzięli udział pątnicy z: Częstochowy – z ks. prał. Marianem Szczerbą dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie wspólnie z katechetami, z Zawiercia – z parafii pw. Świętych Piotra i Pawła z ks. prał. Zenonem Gajdą i parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego z ks. kan. Janem Niziołkiem, z Wielunia – z parafii pw. św. Stanisława BM., z Praszki – z parafii pw. Świętej Rodziny i pw. Wniebowzięcia Matki Bożej z ks. prał. Stanisławem Gasińskim i klerykiem Dariuszem Pilarskim, z Krzepic, Dzietrznik, Kadłuba, Pątnowa, Grębienia, Popowic, Chotowa, Wichernika, Mokrska, Skomlina, Przedmościa, Kowali, Strojca, Żytniowa, Szyszkowa, Rudnik, Krzepic, Dankowic. Byli też pielgrzymi z Olesna w diecezji opolskiej oraz Łubnic w diecezji kaliskiej. Dołączyli również: ks. wizytator Krzysztof Rak z Częstochowy, ks. Roman Rataj wikariusz z bazyliki zawierciańskiej, ks. kan. Edward Truty z wiernymi parafii Rzozów i Radziszów w archidiecezji krakowskiej oraz kapłani z Kościelca koło Lichenia.
Następnie wszyscy udali się do cudownej kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej pokłonić się Matce Bożej a Ksiądz Arcybiskup w imieniu zebranych wypowiedział akt zawierzenia Maryi Kalwaryjskiej. W południe z Placu Rajskiego pątnicy udali się w modlitewną drogę szlakiem Dróżek Pasyjnych Pana Jezusa modląc się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II i wspierając modlitwą apostolską posługę Ojca Świętego Benedykta XVI, o co prosił nas Polaków w czasie swojej pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ksiądz Arcybiskup przez cały dzień pokrzepiał pielgrzymujących słowem Bożym wygłaszając przy 28 stacjach Dróżek Pana Jezusa rozważania i medytacje. Mimo sprzyjajacej pogody wysiłek pielgrzymujących był nieunikniony. Wszyscy podążając szlakiem Dróżek Pana Jezusa starali się trwać mocno w pielgrzymowaniu, o czym świadczyły m.in. gromkie śpiewy pieśni kalwaryjskich intonowanych przez ks. prał. Stanisława Gasińskiego. Na szczycie kalwaryjskim, przy gruntownie odnawianym kościele ukrzyżowania i Grobie Chrystusa, zakończyło się pielgrzymowanie a ks. prał. Gasiński podziękował Metropolicie Częstochowskiemu za przykład mocnego trwania w wierze i tak szczególne pokrzepianie wszystkich Bożym słowem, życząc także wszystkim zgromadzonym, by świadczyli całym sercem wobec bliźnich, że Bóg jest miłością i by za rok powrócili na to święte kalwaryjskie wzgórze. Przed błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa na rozesłanie pielgrzymów, słowa podziękowania skierował także ks. prał. Marian Szczerba, dziękując organizatorom tego pielgrzymowania za podjęty trud apostołowania. Niektóre bowiem autokary z najdalszych części archidiecezji wyruszyły z pielgrzymami w stronę Kalwarii Zebrzydowskiej już o godz. 3 w nocy. Pielgrzymi schodząc z góry ukrzyżowania w stronę klasztoru kalwaryjskiego wyrażali pragnienie ponownego przybycia na Dróżki Pana Jezusa do tamtejszej Kalwarii – tradycyjnie na początku sierpnia przyszłego roku.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński