Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 3
16 stycznia 2011 r.

Boże Narodzenie w praszkowskim Betlejem

Alicja Przepiórkiewicz

Niedawna Pasterka na Kalwarii w Praszce należała do wyjątkowych ze względu na przeżycia religijne, jakie jej towarzyszyły. Na rozpoczęcie Pasterki miejscowy kustosz ks. prał. Stanisław Gasiński dokonał w wielkiej szopce betlejemskiej, która została usytuowana w kaplicy Miłosierdzia Bożego, w obrębie kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny, aktu poświęcenia figurki Dzieciątka Jezus.
Tam też Ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia obrazów Matki Bożej Kalwaryjskiej, tak czule przytulającej do swego serca i oblicza Dzieciątko Jezus i ukazującej Go światu. Obrazy te zostały podczas tegorocznej wizyty kolędowej przekazane przez Księdza Prałata i ks. wikariusza Mariusza Gieszczyka wszystkim rodzinom czy też osobom samotnym w parafii. Ten cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej przypomina teraz wszystkim mieszkańcom parafii o zbliżających się szczególnych dniach Misji Świętych i peregrynacji Krzyża Świętego, które będą miały miejsce od 11 do 16 września br., a zarazem stanowił będzie pamiątkę przeżywania tych dni łaski. O tym cudownym wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej często mówił Sługa Boży Jana Paweł II: „Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat”. Jan Paweł II wspominał, że kiedy miał 9 lat odeszła z tej ziemi jego matka. Wtedy właśnie ojciec zaprowadził go do Kalwarii Zebrzydowskiej przed cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej i wskazując na niego palcem powiedział: „Widzisz Karol, teraz tu jest twoja Mama”. Od tej chwili przyszły papież związał się już na całe życie z tamtejszym sanktuarium pasyjno-maryjnym często tam pielgrzymując. Opatrzność Boża sprawiła, że właśnie przed tym wizerunkiem Jan Paweł II sprawował ostatnią Mszę św. na polskiej ziemi, podczas której poświęcił i posłał na Kalwarię w Praszce wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej mówiąc testamentalne słowa: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Teraz ten cudowny wizerunek Maryi z Dzieciątkiem Jezus trafił do każdego domu, by przypominać o matczynej wierności do końca Chrystusowi i każdemu z nas oraz konieczności realizacji papieskiego testamentu.
Po zakończeniu Pasterki w kościele Świętej Rodziny licznie zgromadzeni wierni na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej udali się procesjonalnie, z pochodniami i białymi lampionami, niosąc figurkę Dzieciątka Jezus do Kaplicy Betlejem usytuowanej przy alei Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Następnie ks. prał. Stanisław Gasiński w Kaplicy Betlejem dokonał aktu poświęcenia obrazów „Pokłon Pasterzy” i „Pokłon trzech Mędrców”. Obrazy te usytuowane są obok cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus. Tam też została poświęcona metalowa gwiazda wtopiona w marmur na posadzce kaplicy; na wzór miejsca narodzenia Dzieciątka Jezus w Grocie Betlejemskiej w Ziemi Świętej. Na znak Gwiazdy Betlejemskiej została nałożona figurka Dzieciątka Jezus – podobnie jak ma to miejsce podczas obchodów nocy Bożego Narodzenia w Betlejem. Figurka Dzieciątka Jezus stanowiąca całkowite odwzorowanie tej z Ziemi Świętej została wyrzeźbiona w drewnie a następnie pokryta polichromią i pozłocona.
Wszyscy zebrani na zakończenie uroczystej Pasterki złożyli indywidualny hołd Dzieciątku Jezus, zatrzymując się na chwilę przed tym szczególnym znakiem. Przez całą oktawę Bożego Narodzenia to wyjątkowe miejsce na Kalwarii w Praszce było często odwiedzane przez wiernych tak z Praszki, jak i okolicy. Pielgrzymi przybywający w ciągu całego roku na Kalwarię w Praszce będą mogli pokłonić się Dzieciątku Jezus w Kaplicy Betlejem, jak również w usytuowanej nieopodal Kaplicy Egipt, przybliżającej ucieczkę Pana Jezusa przed Herodem.
W drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu przybył na Kalwarię w Praszce abp Stanisław Nowak, który nawiedzając kościół Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, wspólnie ze zgromadzonymi tam wiernymi przed Mszą św. popołudniową udał się procesjonalnie do Kaplicy Betlejem, by dokonać pobłogosławienia figurki Dzieciątka Jezus. Na zakończenie tej szczególnej pielgrzymki do Betlejem w Praszce ks. dr Stanisław Gasiński podziękował abp. Stanisławowi Nowakowi za przybycie i pobłogosławienie figurki Dzieciątka oraz dar wspólnej modlitwy. Udzielając błogosławieństwa Ksiądz Arcybiskup życzył, by Matka Boża Kalwaryjska roztaczała nad wszystkimi wiernymi tam obecnymi i pielgrzymami kalwaryjskimi w Nowym Roku 2011 macierzyńską opiekę. Życzył również, by wszyscy trwali przy żłóbku Jezusowym, obok Maryi czuwającej, św. Józefa, świętych Mędrcach ze Wschodu, którzy przybyli prowadzeni przez Gwiazdę do Betlejem. – Nasze miejsce jest w Betlejem i w Jerozolimie przy krzyżu Chrystusa – podkreślił Pasterz archidiecezji.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński