Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 42
16 października 2011 r.

Krew bł. Jana Pawła II na Kalwarii w Praszce

Ks. Antoni Tatara

Niedziela 25 września 2011 r. zapisała się wielkimi literami w historii Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Maskowym Wzgórzu. Przybyły tam wtedy Relikwie polskiego papieża

Przed uroczystą sumą w kościele pw. Świętej Rodziny celebrowaną przez abp. Stanisława Nowaka odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy bł. Jana Pawła II oraz dwóch kaplic kalwaryjskich: Annasza i Kajfasza ze Świętą Piwnicą. Kaplicę dedykowaną polskiemu papieżowi ufundował marszałek Bractwa Kurkowego z Krakowa – Ryszard Maślanka. Fundatorem zaś kaplicy Anna-sza jest ks. prał. Stanisław Gasiński, tutejszy kustosz, a Kajfasza i Świętej Piwnicy – Metropolita Częstochowski.
Tego dnia w pielgrzymowaniu po Kalwarii Praszkowskiej uczestniczył w Relikwii swojej krwi bł. Jan Paweł II, który na ostat-niej Mszy św. sprawowanej na polskiej ziemi w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r. – pierwszej polskiej Jerozolimie – wypowiedział słowa jako namiestnik Chrystusa na ziemi: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Właśnie do tych szczególnych słów nawiązał Metropolita Częstochowski przy poświęceniu kaplicy bł. Jana Pawła II, podkreślając, że teraz już możemy modlić się nie za niego, a do niego w różnych swoich intencjach. Ks. Gasiński wraz z Ry-szardem Maślanką z Bractwa Kurkowego otrzymali Relikwię krwi papieskiej od kard. Stanisława Dziwisza (wcześniej Ksiądz Kardynał podarował osobisty ornat Jana Pawła II z herbem papieskim).
Abp Stanisław Nowak uroczystą Eucharystię sprawował za dobroczyńców Kalwarii w Praszce, pielgrzymów i miejscowych pa-rafian. W homilii podkreślił m.in., że Jan Paweł II żył w perspektywie krzyża, cierpienia i bólu, że wciąż chce nas nauczyć życia naznaczonego krzyże, bólem i cierpieniem, które jest środkiem zbawienia. Na zakończenie uroczystej Eucharystii Ksiądz Kustosz podziękował Metropolicie Częstochowskiemu za wszystkie jego dotychczasowe działania pasterskie, które napełniły Boże dzieło na Kalwarii w Praszce znakami miłości do Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ks. Gasiński podziękował także tym osobom, które otwierają serca dla Kalwarii w Praszce. Do grona tych osób m.in.: wzmiankowanego Ryszarda Maślankę, Tade-usza Rysia – króla Bractwa Kurkowego, brata Władysława Kufreja oraz członków Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej z Pra-szki. Podziękowanie za udział w tej szczególnej uroczystości skierowane zostało także do przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Praszki i Kozłowic, Straży Pożarnej z Woli Radziszowskiej, orkiestrze ze Skomlina, pielgrzymom autokarowym z rodzinnych stron Księdza Proboszcza oraz miejscowych parafian. Przy śpiewie i pieśni „Barka” wszyscy zebrani oddali hołd bł. Janowi Paw-łowi II przez ucałowanie Relikwii jego krwi.
Następnego dnia przybyła na Kalwarię Dekanalna Pielgrzymka Chorych, której przewodniczył bp Jan Wątroba. Pielgrzymowa-nie rozpoczęło się w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. Bp Jan Wątroba odmówił z wiernymi Akt Zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej, który został ułożony i wypowiedziany przez Jana Pawła II podczas Jego ostatniej Mszy św. na polskiej ziemi w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie wszyscy zebrani udali się w symbolicznej pielgrzymce do kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny. Ksiądz Biskup przewodniczył pielgrzymce z Relikwiami krwi bł. Jana Pawła II.
Po Eucharystii sprawowanej w intencji chorych i starszych wiekiem oraz po nabożeństwie lourdzkim wszyscy wierni na czele z obecnymi kapłanami dekanatu praszkowskiego ucałowali Relikwie krwi Ojca Świętego Jana Pawła II.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński