Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 15
14 kwietnia 2013 r.

Duchowość kalwaryjska

Ks. Antoni Tatara

Czwarty Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce rozpoczął się 20 marca w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, do którego bł. Jan Paweł II posłał w 2002 r. cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej wraz ze słowami, by Maryja królowała także w Praszce. Ks. prał. Stanisław Gasińskim, witając zebranych, wyraził wdzięczność abp. Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu, za objęcie patronatu nad tym przeglądem wspólnie z Jarosławem Tkaczyńskim, burmistrzem Praszki. Kustosz sanktuarium podkreślił cel tego przeglądu, dzięki któremu odkrywa się istotę duchowości kalwaryjskiej – mękę, śmierć i zmartwychwstania Pana Jezusa.

Mszę św. w intencji wykonawców, organizatorów i uczestników przeglądu odprawił w kościele sanktuaryjnym abp senior Stanisław Nowak – wielki dobroczyńca i przyjaciel Kalwarii w Praszce. W homilii podkreślił, że przegląd pokazuje biblijną prawdę, „że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Po Eucharystii wszyscy przeszli do kościoła pw. Świętej Rodziny, gdzie wobec licznie zgromadzonych wiernych odbył się przegląd chórów, orkiestr i zespołów wokalno-instrumentalnych oraz wokalnych. W tym roku przegląd przeprowadził Marcin Zawadzki. Jury w pięcioosobowym składzie (przewodniczący – ks. prał. Stanisław Gasiński, Bogusław Łazik – przewodniczący rady miasta, Mirosław Kowalczuk – zawodowy muzyk, Danuta Czemielewska-Cholak – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Praszce, Jacek Pac – dyrektor MGOKiS w Praszce) przyznało nagrody, dyplomy, statuetki wszystkim biorącym udział w przeglądzie.

Pierwsze miejsce w kategorii zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne zdobył Zespół Młodzieżowy z Publicznego Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Praszce. Drugie miejsce zajął Zespół Pieśni Ludowej „Prosna”. Na trzecim miejscu uplasował się Zespół Wokalno-Instrumentalny „Jarzębina” z Rędzin nieopodal Częstochowy.

Pierwsze miejsce w kategorii chóry zdobył chór męski „Cantamus” z parafii pw. św. Marcina w Kępnie. Drugie miejsce zajął Chór Młodzieżowy z Domu Kultury w Wieluniu. Na trzecim miejscu znalazł się chór „Fabryka Muzyki” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku.

Pierwsze miejsce w kategorii orkiestr zdobyła Orkiestra Dęta OSP z Dzietrzkowic. Drugie miejsce zajęła Orkiestra Dęta OSP w Zajączkach Pierwszych. Na trzecim miejscu przegląd ukończyła Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej koło Wielunia.

Na zakończenie Arcybiskup Senior podkreślił, że nie chodzi o to, byśmy byli specjalnie oklaskiwani, nagradzani, ale o to, iż męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest warte najpiękniejszej melodii, pieśni i nawróconego serca. Na miłość Bożą, która wyraziła się w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, może odpowiedzieć tylko człowiek, gdy kocha ze wszystkich sił i z całego serca.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński