Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 37
15 września 2013 r.

Jubileusz wierności na Kalwarii w Praszce

Marian Banasik

Tradycyjnie w drugą niedzielę sierpnia br. w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej. Związane były z podwójnym jubileuszem – 25-lecia parafii Świętej Rodziny oraz 10. rocznicy erygowania sanktuarium. Uroczystej procesji z figurą Matki Bożej Zaśniętej i Sumie odpustowej w kościele Świętej Rodziny przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

Uroczystości rozpoczęły się programem słowno-muzycznym na błoniach za kościołem Świętej Rodziny. Następnie przy „Murze Świątyni Jerozolimskiej” odbyło się wręczanie listów gratulacyjnych Metropolity Częstochowskiego parafianom wyróżniającym się w tworzeniu i funkcjonowaniu Parafii Świętej Rodziny i Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce. Listy te wręczył wyróżnionym ks. prof. Jan Przybyłowski, prorektor UKSW w Warszawie, zaprzyjaźniony z Kalwarią w Praszce i z ks. prał. dr. Stanisławem Gasińskim, miejscowym kustoszem. Następnie wszyscy zebrani przeszli na szczyt Kalwarii. Tam w kościele Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa oraz przed nim uczestniczyli przy wystawionym Najświętszym Sakramencie w nabożeństwie Słowa Bożego, któremu przewodniczył abp Wacław Depo. W południe miało miejsce nabożeństwo maryjne i procesja z figurą Matki Bożej Zaśniętej do kościoła sanktuaryjnego. Nad przebiegiem procesji czuwał ks. mgr Tomasz Śleziak, miejscowy wikariusz. Kolejno przy dźwiękach orkiestry dętej z Dzietrzkowic odpustowa procesja podążała do kościoła Świętej Rodziny na uroczystą Sumę, której przewodniczył abp Wacław Depo. Przed wejściem do świątyni nastąpiło poświęcenie tablicy wdzięczności Jubileuszu 25-lecia Parafii i 10. rocznicy erygowania Sanktuarium. W homilii abp Depo wyraził radość i wdzięczność z modlitewnego spotkania, oraz za to wszystko, co wydarzyło się w tym miejscu w ciągu ostatniego ćwierćwiecza z inspiracji i przy szczególnym zaangażowaniu arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka i miejscowego Księdza Prałata oraz wiernych. Metropolita Częstochowski zaznaczył, że z woli Chrystusa Maryja wkracza w życie tych, którzy uwierzyli Chrystusowi i opowiadają się za nim do końca. Matka Boża Kalwaryjska uczy nas na tym miejscu wierności pod Krzyżem. Ksiądz Kustosz na zakończenie Mszy św. ze wzruszeniem powiedział, że cudem jest tak wielki rozwój wiary w tym miejscu. – Rozkwitło ono modlitewnym uformowaniem się rodziny parafialnej, modlitewnym skupieniem pielgrzymów przybywających tu z różnych stron kraju i nie tylko. Czyż to nie jest cud we współczesnej rzeczywistości? – pytał ks. prał. dr Stanisław Gasiński.

Po Sumie odpustowej nadszedł dla pielgrzymów dalszy czas wspólnego radosnego świętowania przy ciepłej strawie i dźwiękach muzyki w wykonaniu orkiestry dętej i Zespołu „Effekt”. Degustowano chleb i ciasto wypieczone przez parafian, a najmłodsi cieszyli się bezpłatnymi atrakcjami. W uroczystościach udział wzięli licznie przybyli kapłani na czele z dziekanem regionu ks. prał. Marianem Mermerem, siostry zakonne, przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Krakowskiego Bractwa Kurkowego, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, a także poczty sztandarowe Straży Pożarnych z Praszki i Wygiełdowa, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Praszce, asysta, pielgrzymi z różnych parafii ziemi wieluńskiej i parafii Dobrego Pasterza w Chorzowie-Batorym, wierni czciciele Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na zakończenie jubileuszowej Sumy odpustowej miejscowy Ksiądz Proboszcz z przedstawicielami rodziny parafialnej w duchu wdzięczności złożył na ręce Metropolity Częstochowskiego jubileuszową stułę z wizerunkami Świętej Rodziny i Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Pierwsza część uroczystości odpustowej i jubileuszowej zakończyła się Mszą św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. Przewodniczył jej ks. prał. dr Andrzej Kuliberda, sprawując w dziękczynno-błagalnej intencji kolejnej rodziny miejscowej parafii przeżywającej peregrynację Obrazu Świętej Rodziny. Zgodnie z corocznym obchodem kalwaryjskim uroczystość odpustowa w roku jubileuszowym zakończona została w trzecią niedzielę sierpnia procesją Tryumfu Maryi ze szczytu Kalwarii przez bramę Zmartwychwstania Chrystusa do kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Przewodniczył jej arcybiskup senior Stanisław Nowak. Ksiądz Arcybiskup najpierw wygłosił homilię podczas Mszy św., celebrowanej przez ks. prał. Stanisława Gasińskiego przy kościółku Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa. W homilii Arcybiskup Senior podkreślił, iż błogosławiony papież Jan Paweł II powiedział, by się za Niego modlić także w Praszce i by tu powstała Kalwaria. Tutaj w Praszce aż do Krzepic, nad Prosną było miejsce wtargnięcia pierwszych wojsk lądowych Bundeswery do Polski – na kilka minut przed bombardowaniem Westerplatte. – I dlatego mamy prawo powiedzieć, że tu zaczęła się ta straszliwa II wojna światowa, która do dziś trwa w swoich skutkach – mówił Arcybiskup Senior, który w kościele Świętej Rodziny sprawował Mszę św. dziękczynną za plony i poświęcił wieniec dożynkowy przygotowany przez parafian. W czasie drugiej homilii, w kościele Świętej Rodziny Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że Matka Boża Wniebowzięta pomaga nam szukać tego, co w górze, porywa ku Niebu. Prosił również Matkę Bożą Wniebowziętą, by pomagała nam pięknie żyć w wierze. Na zakończenie odpustu kalwaryjskiego, dziękując wszystkim za przybycie, ks. prał. Stanisław Gasiński stwierdził, że wydarzenia zbawcze, które się dokonały przez 25 lat istnienia parafii i 10 lat istnienia Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce, na trwałe zmieniły oblicze tego miejsca kultu, uświęciły je i wpisały na listę miejsc kultu religijnego nie tylko archidiecezji częstochowskiej. Wspomniał niedawną pielgrzymkę bp. prof. Andrzeja Czai, ordynariusza opolskiego, który przybył na Kalwarię w Praszce z najbliższymi swoimi współpracownikami oraz parlamentarzystami województwa opolskiego i samorządowcami na czele z wojewodą opolskim Ryszardem Wilczyńskim i marszałkiem województwa opolskiego Józefem Sebastą. Ksiądz Kustosz podziękował abp. Nowakowi za założenie parafii i erygowanie sanktuarium, określając go mianem ojca Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce. Wspólnie z przedstawicielami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej wręczył także Księdzu Arcybiskupowi jubileuszową stułę z wizerunkami patronów parafii i sanktuarium. Słowa serdecznego podziękowania skierował także do przedstawicieli Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele z ks. inf. dr. Marianem Mikołajczykiem, komandorem tegoż Zakonu. Ksiądz Kustosz złożył również podziękowanie przybyłym kapłanom, pocztom sztandarowym, Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej z Praszki, orkiestrze z Zajączek, Kołu Gospodyń Wiejskich z Pątnowa oraz innym pielgrzymom przybyłym z różnych stron archidiecezji i spoza niej. Ks. prał. Stanisław Gasiński życzył wszystkim, by czas wspólnie przeżywanej modlitwy na Kalwarii w Praszce przyniósł ukojenie i radość płynące z tryumfu Maryi Wniebowziętej, by umocnił naszą wiarę miłością i pokojem. Na ten odpust naprawdę warto było przybyć, ale przede wszystkim przeżyć go, by doświadczyć bliskości Matki Bożej Kalwaryjskiej wiernej Chrystusowi i nam do końca. A gdy z jakichś powodów nie udało nam się nawiedzić dotychczas tego szczególnego miejsca, to drzwi sanktuarium otwarte są każdego dnia. Najbliższą, szczególną okazją do nawiedzenia Kalwarii w Praszce jest Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które jest jednocześnie, zgodnie z dekretem powołującym to miejsce do istnienia przez Władze Diecezjalne, Świętem Kalwarii w Praszce. Kalendarium uroczystości w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce można znaleźć na stronie internetowej – www.kalwaria-praszka.plPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński