Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 39
29 września2013 r.

Nadanie Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce imienia kard. Stefana Wyszyńskiego

„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”

Marian Banasik

Na początku roku szkolnego i katechetycznego 2 września br. w parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce odbyła się uroczystość nadania imienia kard. Stefana Wyszyńskiego Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w tym mieście. W kościele Świętej Rodziny uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, wspólnie z ks. dr. Mariuszem Trojanowskim, sekretarzem Metropolity Częstochowskiego. Wszystkich zebranych powitał ks. prał. dr Stanisław Gasiński, miejscowy proboszcz, przywołując słowa Prymasa Tysiąclecia: „Trzeba nadchodzącym pokoleniom zostawić wzór”. – To wezwanie – podkreślił ks. Gasiński pięknie i trafnie oddaje sens oraz wagę uroczystości nadania imienia kard. Stefana Wyszyńskiego Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce. Ksiądz Proboszcz powitał miejscowe duchowieństwo, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i oświatowych, na czele z dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce p. Jolantą Pawlak, poczty sztandarowe Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, zespół „Effekt”, orkiestrę z Przedmościa. Jako duszpasterz miejsca ks. Gasiński wyraził radość z wyboru patrona, jakiego dokonała społeczność szkolna. Równocześnie podkreślił, że uroczystość ta oznacza przyjęcie przez całą społeczność szkoły zobowiązania do postępowania w duchu cnót i wartości, którym przez całe życie służył kard. Stefan Wyszyński. – Jego niezłomna wiara, mądrość, prawe sumienie, umiłowanie ojczyzny, troska o każdego bliźniego, siła ducha są tymi cechami, które wyznaczają wzór osobowości godny naśladowania.

W homilii abp Wacław Depo nawiązał do słów Prymasa Tysiąclecia, podkreślając, że przy uroczystości nadania szkole jego imienia „trzeba sięgać do jego troski o proces wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży”. – Każdy człowiek jest wartością największą, której trzeba strzec, bo życie mamy jako dar, za który jesteśmy odpowiedzialni – mówił abp Depo. – Prymas w jednym ze swoich kazań mówił, iż trzeba połączyć dwie drogi do mądrości, drogę Bożą i ludzką w połączeniu tajemnicy Jezusa Chrystusa. On jest Bogiem i człowiekiem i On powiedział nam o miłości Boga i o godności każdego z nas. Dlatego trzeba prosić sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, waszego patrona, abyśmy umieli łączyć to, co Boże, z tym, co ludzkie, prawdziwą Bożą mądrość z ludzką mądrością – kontynuował abp Depo. Na zakończenie Mszy św. Metropolita Częstochowski poświęcił nowy sztandar dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce, prosząc Boga o błogosławieństwo dla całej wspólnoty szkolnej. Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się w szyku procesyjnym przez aleję kard. Stefana Wyszyńskiego do popiersia Prymasa Tysiąclecia, gdzie Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej i przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli kwiaty i zapalili znicze, a wszyscy zebrani odmówili modlitwę o rychłą beatyfikację sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.

Przed szkołą ks. dr Stanisław Gasiński, fundator marmurowej tablicy, odsłonił wspólnie z mgr. Jarosławem Tkaczyńskim, burmistrzem Praszki, tablicę, na której widnieje herb Stefana kard. Wyszyńskiego oraz motto szkoły: „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”. – Tę wartość trzeba dostrzec i powiedzieć sobie dzisiaj: „Każdy z nas jest kimś w oczach Boga i ludzi” – mówił Ksiądz Arcybiskup, święcąc tablicę Prymasa Tysiąclecia na auli wewnątrz budynku szkoły. Następnie odbyła się akademia, podczas której abp Depo, ks. Gasiński, Burmistrz Praszki, Dyrektor szkoły i inne osoby jako fundatorzy oraz zaprzyjaźnieni z miejscową szkołą wbijali tzw. gwoździe w drzewiec sztandaru szkoły. Uroczystość ta zakończyła się obejrzeniem prac uczniów miejscowej szkoły, będących czytelnym znakiem przygotowania dzieci do nadania imienia kard. Stefana Wyszyńskiego ich placówce dydaktycznej.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński