Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 44
3 listopada 2013 r.

Sesja demograficzna w Praszce

Na temat Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim dyskutowali posłowie, senatorowie i samorządowcy na sesji wyjazdowej w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Praszce – miejscowości należącej do archidiecezji częstochowskiej, ale położonej w granicach województwa opolskiego. Sesja w Praszce miała też swój demograficzny wydźwięk, ponieważ powiat oleski, na terenie którego położona jest Praszka, sytuuje się na najniższej pozycji w skali demografii woj. opolskiego. Na początku lat 90. ubiegłego wieku miejscowość ta przodowała również w statystyce bezrobocia w tym regionie, co skutkowało postępującą migracją mieszkańców. Zapewne te trzy zjawiska: bezrobocie, migracja zarobkowa i złe wskaźniki demograficzne powodują, że Praszka obumiera, co przekłada się również na funkcjonowanie Kościoła lokalnego. Zjawisko to niepokoi pasterzy obu Kościołów lokalnych: opolskiego i częstochowskiego, dlatego na spotkaniu na Kalwarii w Praszce obecni byli ordynariusz opolski bp Andrzej Czaja i ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Jan Wątroba (obecnie ordynariusz rzeszowski) jako przedstawiciel arcybiskupa częstochowskiego Wacława Depo.

Sesję demograficzną w Praszce poprzedziła pielgrzymka posłów, senatorów i samorządowców województwa opolskiego z marszałkiem Józefem Sebestą i wojewodą Ryszardem Wilczyńskim na Kalwarię w Praszce. Mszy św. w kościele sanktuaryjnym Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w intencji rodzin województwa opolskiego przewodniczył bp Andrzej Czaja. Na obrady sesji wyjazdowej poświęconej demografii i pielgrzymkę na Kalwarię zaprosił kustosz sanktuarium ks. prał. Stanisław Gasiński. Pielgrzymka wpisała się w 25. rocznicę powołania parafii pw. Świętej Rodziny w Praszce i 10. rocznicę erygowania sanktuarium pasyjno-maryjnego.

Na zakończenie sesji bp Andrzej Czaja podsumowując obrady, zwrócił się do parlamentarzystów i samorządowców województwa opolskiego z apelem: – Pilnujcie prawodawstwa prorodzinnego, bo jeśli tego nie będzie, to żadne programy Specjalnej Strefy Demograficznej nie pomogą. Jeśli prawodawstwo będzie deptać prawo naturalne, to będzie stawiało tamę rozwiązaniom, o których jest mowa w programie Specjalnej Strefy zarówno w części diagnostycznej, jak i postulatywnej.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński