Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZ Matką Zawierzenia na Kalwarii w Praszce

W drugą niedzielę pięknego Maryjnego miesiąca, 10 sierpnia br., Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce, przeżyło swój wielki dzień – nadanie imienia cudownemu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej, którą z woli naszego Arcybiskupa Dr Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego od tego dnia czcimy i wzywamy jako Kalwaryjską Matkę Zawierzenia.

Uroczystość tę zapowiedział w swoim Liście Pasterskim na Niedzielę Bożego Miłosierdzia tego roku, kiedy to też cały Kościół radował się kanonizacją św. Jana Pawła II. Nasz Święty Papież sam o sobie mówił, że jest człowiekiem zawierzenia. Na upamiętnienie więc kończącego się już Roku Zawierzenia w naszej Archidiecezji, oraz „dziękując za życie, pontyfikat i kanonizację św. Jana Pawła II”, Ks. Arcybiskup dokonał uroczystego aktu nadania imienia cudownemu wizerunkowi Matki Bożej, który posłał do Praszki nasz św. Rodak ze słowami „aby Ona królowała także w Praszce”.

„Ten akt jest czymś bardzo zobowiązującym. Zobowiązującym, abyśmy byli w naszym codziennym życiu ludźmi, którzy czczą Boga nie tylko słowami, ile postawą i czynem”. Mówił w słowach powitania Ks. Arcybiskupa, przybyłych kapłanów i pielgrzymów, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, twórca i Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce. „Abyśmy byli ludźmi – kontynuował Ks. Kustosz, – którzy nie tylko modlą się za wstawiennictwem Matki Najświętszej, ale przede wszystkim naśladują jej zawierzenie Bogu i poświęcenie dziełu Jezusa Chrystusa”.

Po odczytaniu Dekretu nadania imienia cudownemu wizerunkowi Matki Bożej, Ks. Arcybiskup odmówił modlitwę zawierzenia Maryi, którą po raz pierwszy wypowiedział Św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej, 19 sierpnia 2002 r., przed tym właśnie wizerunkiem.

Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej z Dzietrzkowic, wyruszyła procesja z Domku Zaśnięcia Matki Bożej z figurą Matki Bożej Zaśniętej na szczyt Kalwarii, gdzie Ks. Arcybiskup przewodniczył uroczystej koncelebrowanej sumie odpustowej ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, w intencji miejscowej parafii, budowniczych i dobroczyńców sanktuarium oraz licznie zgromadzonych pielgrzymów z różnych stron kraju.

W swoim słowie nasz Arcybiskup Metropolita przypominał, że „trzeba uczyć się od Maryi zawierzenia Bogu”. – To zawierzenie jest rodzajem wierności wobec Jego słów i miłości objawionej w Chrystusie. – mówił abp Depo i dodał, że „zawierzyć Bogu na wzór Maryi jak uczył nas św. Jan Paweł II oznacza dać swoją osobistą odpowiedź na Jego miłość”. Zawierzenie Maryi Bogu, jak podkreślił nasz Arcypasterz „owocowało poprzez wierność w zwyczajności Nazaretu. Maryja swoje zawierzenie potwierdziła najtrudniejszą tajemnicą życia, gdy była świadkiem śmierci Syna na Golgocie”.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, osoby życia konsekrowanego, kapłani, na czele z ks. inf. dr Marianem Mikołajczykiem kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. prał. Marianem Szczerbą, przedstawiciele kapituł archidiecezji częstochowskiej, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń, m.in. Bractwa Kurkowego z Krakowa, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej z Praszki, damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego św. Grobu Bożego w Jerozolimie, przedstawiciele uczelni wyższych. Przybyli pielgrzymi z archidiecezji częstochowskiej, krakowskiej, katowickiej, gliwickiej, wrocławskiej, szczecińsko-kamieńskiej z diecezji sosnowieckiej, radomskiej, opolskiej, kaliskiej, legnickiej oraz koszalińsko-kołobrzeskiej.

Ksiądz Arcybiskup już tego dnia, zaprosił wszystkich zebranych i innych wiernych szczególnie naszej archidiecezji do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarię w Praszce za rok, kiedy to, jeśli Bóg pozwoli, radować się będziemy koronacją koronami papieskimi cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z tamtejszego sanktuarium. W trosce o dobre przygotowanie tej przyszłej historycznej uroczystości Ks. Arcybiskup powołał komitet do spraw jej przygotowania, zrzeszający kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie, po przewodnictwem Ks. Prałata Dr Teofila Siudego, oraz jego zastępcy Ks. Prałata Dr Stanisława Gasińskiego. Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii Ks. Abp wręczył członkom Komitetu imienne zaproszenia do prac owego gremium. Po udzieleniu błogosławieństwa wszystkim zebranym przez Księdza Arcybiskupa, zniesiona została z Golgoty figura Matki Bożej na marach do kościółka pustego grobu Chrystusa przy akompaniamencie marszy żałobnych, zgodnie z tradycją kalwaryjską, w wykonaniu orkiestry dętej. Po tej ceremonii wszyscy zebrani udali się w procesji powrotnej pod kościół Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia gdzie na frontowej ścianie tej świątyni Ksiądz Arcybiskup poświęcił tablicę upamiętniającą tą szczególną uroczystość.

Po skończonych liturgicznych obchodach tego dnia, wszyscy zebrani, tak duchowni jak i licznie przybyli pielgrzymi mogli się wzmocnić swe siły kalwaryjskim posiłkiem, wziąć udział w koncercie orkiestry dętej z Dzietrzkowic oraz koncercie ewangelizacyjnym zespołu muzycznego „Effekt” z Praszki.

W godzinie Miłosierdzia, Ks. Prałat Dr Teofil Siudy w wypełnionej po brzegi świątyni Św. Rodziny, poprowadził modlitwę zawierzenia sanktuarium, parafii i pielgrzymów Miłosierdziu Bożemu, a Ks. Arcybiskup rozesłał zebranych udzielając im pasterskiego błogosławieństwa.

„Zapraszamy wszystkich do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarię w Praszce gdzie Kalwaryjska Matka Zawierzenia, nie tylko króluje, jak tego chciał Św. Jan Paweł II, ale i uzdrawia i pociesza” – jak wielokrotnie podkreślał tego dnia, żegnając pielgrzymów, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński – kustosz sanktuarium.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana