Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 38
21 września 2014 r.

U Matki Bożej Zawierzenia

Anna Wyszyńska

13 września minęło 10 lat od poświęcenia Kalwarii Praszkowskiej, którą abp Stanisław Nowak nazwał już wówczas „Jerozolimą ziemi wieluńskiej”. Parafia Świętej Rodziny została tutaj powołana niewiele ponad ćwierć wieku temu i w krótkim czasie teren, gdzie powstała, uległ niezwykłemu przeobrażeniu

Na kilkunastuhektarowym terenie na skraju miasteczka zostało wybudowane sanktuarium maryjno-pasyjne, które swoim duchowym bogactwem przyciąga pielgrzymów z bliższej i dalszej okolicy. Praszka jest położona na styku granic diecezji częstochowskiej, opolskiej i kaliskiej. Blisko stąd do Wielunia, Krzepic, Olesna i Kluczborka. Ale na parkingu przed sanktuarium zobaczyć można samochody z rejestracjami z całej Polski.

Szczególnej sławy temu sanktuarium, które zostało wybudowane z okazji 400. rocznicy istnienia Kalwarii Zebrzydowskiej, przysparza obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Został on poświęcony przez św. Jana Pawła II w wyjątkowych okolicznościach. Miało to miejsce w szczególnie bliskiej jego sercu Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas ostatniej Mszy św. odprawionej przez Papieża na polskiej ziemi. Ojciec Święty, błogosławiąc kopię wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, powiedział: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Prośba Jana Pawła II została tutaj zapamiętana.

Pamięć o św. Janie Pawle II była szczególnie żywa podczas tegorocznego sierpniowego odpustu ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej, który był zarazem dziękczynieniem za jego kanonizację. Odpust, zgodnie z tradycją, rozpoczął się w drugą, a zakończył w trzecią niedzielę sierpnia. O inauguracji pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, który w tym dniu obrazowi Matki Bożej Kalwaryjskiej nadał tytuł Matki Bożej Zawierzenia pisaliśmy w nr. 34. „Niedzieli”. Uroczystościom zakończenia odpustu, które odbyły się tydzień później, przewodniczył arcybiskup senior Stanisław Nowak.

Zgodnie z tradycją, uroczystości rozpoczęto procesją Tryumfu Maryi Wniebowziętej ze szczytu Kalwarii, Drogą Zmartwychwstania, do kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Figurę Maryi Wniebowziętej na udekorowanym feretronie przenieśli drogą Paschalną „apostołowie” w stylizowanych strojach. Droga prowadziła przez bramę Zmartwychwstania Chrystusa dla podkreślenia, iż Maryja – najdoskonalsza ze stworzeń – jako pierwsza z ludzi w pełni skorzystała z owoców męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, gdy została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Po zakończeniu procesji w kościele Świętej Rodziny abp Stanisław Nowak przewodniczył Eucharystii, która była także okazją do dziękczynienia Bogu za tegoroczne plony.

Zgromadzonych w kościele wiernych powitał kustosz sanktuarium i proboszcz parafii Świętej Rodziny ks. prał. Stanisław Gasiński, który podziękował abp. Stanisławowi Nowakowi za obecność oraz jego wielką przyjaźń i ojcowską miłość do tego miejsca.

W homilii Arcybiskup podkreślał rolę wiary w życiu człowieka. Odnosząc się tak do postaci Maryi Wniebowziętej, jak i przywołując postać kobiety kananejskiej z perykopy ewangelicznej odczytywanej tego dnia, mówił o pięknie, ale i trudzie ich wiary. Dotykając problemów współczesnych, takich jak: niewiara, poniżanie rodzin, ideologia gender, pogarda dla instytucji małżeństwa, podkreślił, że żyjemy w czasach dziwnych i bardzo trudnych, kiedy nasza wiara jest poddawana próbom. – Bez wiary nie można się Bogu podobać. Potrzebna nam jest Matka Boża, bo Ona prowadzi wszystkich w wierze – podkreślił Arcybiskup.

W homilii przywołał również postać św. Jana Pawła II, którego nazwał patronem kalwarii w Praszce oraz sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, którego pomnik znajduje się u stóp kalwarii w Praszce, który zapalał nas do wiary. – Prymas Tysiąclecia uczył, że trudności są dla naszego dobra – podkreślił abp Stanisław Nowak, który zachęcał również, abyśmy wzorem św. Jana Pawła II, wiernego pielgrzyma Kalwarii Zebrzydowskiej, byli „kalwariarzami”, bo „Kalwaria uczy nas wiary, a Kalwaria w Praszce jest dalszym ciągiem tej w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Uroczystość zakończyły podziękowania, które w imieniu parafii złożyli abp. Stanisławowi Nowakowi przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. Radosnym momentem było poświęcenie wieńców dożynkowych i darów, przygotowanych przez mieszkańców wsi Szyszków, należącej do parafii Świętej Rodziny, oraz dziękczynienie za plony. Uroczystość uświetniła gra orkiestry dętej z Zajączek.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński