Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZawierzenie chorych ziemi wieluńskiej na Kalwarii w Praszce

Dnia 16 września, w liturgiczne wspomnienie św. Korneliusza Papieża i Cypriana Biskupa, męczenników, w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce, odbył się Dzień Chorych, pod przewodnictwem ks. abp. seniora Stanisława Nowaka. Uczestniczyli w nich chorzy z dekanatów Działoszyńskiego, Krzepickiego, Mokrskiego i Praszkowskiego, na czele z księżmi dziekanami i własnymi księżmi proboszczami. Modlitewne spotkanie rozpoczęło się w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, gdzie ks. prał. Stanisław Gasiński powitał księdza arcybiskupa oraz wszystkich zebranych, wprowadzając w klimat tego spotkania i świętego miejsca. Wskazując na cudowny wizerunek Matki Bożej zwrócił uwagę, że zawierzenie się Maryi, stojącej wiernie pod krzyżem Chrystusa może być dla nas wielką pomocą w dźwiganiu naszych krzyży cierpienia, boleści i choroby, ponieważ jest Ona Matką współczującą i współcierpiącą. Następnie ksiądz arcybiskup poprowadził modlitwę zawierzenia, oddając już na początku wszystkich wiernych Bogu za wstawiennictwem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, po czym wszyscy zebrani udali się procesjonalnie, z modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia na ustach, do kościoła parafialnego św. Rodziny. Ta symboliczna pielgrzymka po terenie Kalwarii w Praszce, była dla chorych okazją do zanurzenia swego cierpienia i choroby w tym, co wysłużył dla nas Chrystus podczas swej męki na krzyżu. W procesji zostały uroczyście przeniesione relikwie Krzyża Świętego, które na zakończenie modlitewnego spotkania wierni mieli okazję uczcić przez ucałowanie. Na rozpoczęcie Eucharystii, ks. dziekan Mieczysław Papiernik, poprosił ks. abp. Stanisława Nowaka o sprawowanie Mszy św. w intencji wszystkich ludzi chorych, starszych wiekiem, zebranych dekanatów. W homilii dostojny celebrans wskazywał na konieczność wiary w życiu człowieka. „Wszyscy cierpią, dotykają ich choroby, ale my, dzięki wierze umiemy to nazwać. My nazywamy to Krzyżem”. Ksiądz arcybiskup wspominał na toczący się proces zmierzający do koronacji cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, koronami papieskimi, co ma mieć miejsce w nadchodzącym roku. Wskazał, że Sanktuarium z tym świętym obrazem znajduje się na tutejszej Kalwarii. „Nazywamy ją Wieluńską i chcielibyśmy, żeby ludzie tu poczuli się szczęśliwi, że mają swoją Kalwarię, swoją Jerozolimę. To jest nam potrzebne”. Dostojny kaznodzieja przypomniał, że „bez Krzyża nie ma po co żyć, nie ma dla kogo cierpieć i nie będzie dla kogo umierać”. Ks. Arcybiskup zakończył swoje słowo odwołując się raz jeszcze do faktu zawierzenia Maryi, którego dokonał w imieniu chorych, już na początku spotkania. „Nie ma innej zachęty, abyśmy się modlili. Maryja stoi pod Krzyżem, ona Wam pomoże złożyć piękną ofiarę miłości swego życia Bogu”. Tradycyjnie na zakończenie odbyło się Błogosławieństwo Lourdzkie, Najświętszym Sakramentem. Ks. prał. Stanisław Gasiński, dziękując księdzu arcybiskupowi za przewodniczenie modlitwie, oraz wszystkim kapłanom i chorym za obecność, wskazywał, że dzięki temu spotkaniu „zyskujemy na Kalwarii w Praszce życiodajne siły, tkwiące w cudzie Boga miłości, Chrystusa umęczonego, ale i Zmartwychwstałego”. Ksiądz prałat wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej w imieniu wszystkich zebranych złożył księdzu arcybiskupowi życzenia z okazji zbliżających się imienin, zapewniając o modlitewnej pamięci przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, co wszyscy zebrani potwierdzili aplauzem i serdecznym śpiewem życzeń. Po skończonej modlitwie chorzy wychodząc, ze czcią całowali relikwie Krzyża Świętego i udawali się na drugą część spotkania, na agape, która odbyła się w Domku Zwiastowania Matki Bożej oraz w Sali Różańcowej. Tam też wspólnie z księdzem arcybiskupem i przybyłymi kapłanami, wierni mogli się posilić i wymienić się doświadczeniami życia dotkniętego cierpieniem.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński