Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 3
18 stycznia 2015 r.

Zawierzenie rodzin na Kalwarii w Praszce

Ks. Antoni Tatara

W sanktuarium pasyjno-maryjnym na Kalwarii w Praszce trwa wzmożone duchowe i materialne przygotowanie do koronacji koronami papieskimi cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W ramach tego przygotowania w ostatnią niedzielę minionego roku wspólnota tamtejszej parafii przeżywała odpust ku czci Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Sumie odpustowej w praszkowskiej wspólnocie przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Azariasz Hess (OFM), kustosz sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Praszka zaś po raz kolejny stała się opatrznościowym miejscem zawierzenia Najświętszej Rodzinie nie tylko parafian, ale również całej naszej archidiecezji i Ojczyzny.

Dostojnego Celebransa powitał ks. prał. Stanisław Gasiński, tutejszy proboszcz i kustosz, podkreślając wielką przyjaźń i zażyłość pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską i Kalwarią w Praszce. – Jest ona stale umacniana pomiędzy sanktuarium „matką” i naszym sanktuarium – zaznaczył Ksiądz Proboszcz. Poprosił też o. Azariasza o żarliwą modlitwę w intencji rodzin. – Tylko szczęśliwe rodziny tworzą szczęśliwą parafię, szczęśliwy naród i szczęśliwy świat, a budowanie życia małżeńskiego i rodzinnego na ewangelicznych wartościach jest jedynym gwarantem tego szczęścia – dodał ks. Gasiński.

W homilii o. Hess wyraził radość, że dane mu jest być na Kalwarii w Praszce w tak ważnym czasie przygotowania do koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. – Chcę, byście wiedzieli, że każdego dnia się za was modlimy, bo jesteście takimi naszymi bratnimi duszami – zwrócił się do obecnych na Mszy św. Odnosząc się natomiast do przeżywanej uroczystości Świętej Rodziny, wskazał na główne aspekty listu Episkopatu Polski nt. rodziny, który był odczytywany tego dnia w Polsce. Kaznodzieja wezwał też do umiejętności składania z siebie ofiary dla drugiego, co jest nieodzowne w chrześcijańskiej rodzinie, do pochylania się nad słowem Bożym oraz do umiejętności wzajemnego przebaczania. Przypomniał, za polskimi hierarchami, że „tam, gdzie jest miłość – samotność nie istnieje”. Na zakończenie homilii powiedział, że „nie ma lepszego miejsca, żeby się uczyć wiary, niż Kalwaria”. – Nasze życie to pielgrzymowanie przez Kalwarię, a każdy krzyż na niej umieszczony przypomina nam o zwycięstwie – podsumował.

Podczas Sumy odpustowej pięć par małżeńskich świętowało swoje jubileusze, odnawiając przysięgę składaną w dniu ślubu. Odpust swą obecnością uświetnili m.in. ks. prał. Marian Stochniałek oraz kapłani dekanatu praszkowskiego na czele z dziekanem – ks. kan. Mieczysławem Papiernikiem, który przewodniczył drugiemu spotkaniu modlitewnemu w ramach Nowenny Miesięcy 3 stycznia br.

Na zakończenie ks. Stanisław Gasiński podziękował wszystkim za obecność i życzył wszelkich łask za wstawiennictwem Świętej Rodziny na każdy dzień Nowego Roku. Przypomniał, że jest to rok szczególny, bo 12 września Kalwaryjska Matka Zawierzenia otrzyma korony papieskie. Wyraził ufność, że dobroć serca przyjaciół Kalwarii w Praszce pomoże dalej szczęśliwie przygotować się zarówno duchowo, jak i materialnie do tej uroczystości.

Warto podkreślić, że o. Azariasz Hess złożył dar serca na wydatki związane z przygotowywaną koronacją.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński