Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 9
1 marca 2015 r.

Nowenna Miesięcy w Praszce

Ks. Antoni Tatara

Luty był kolejnym ważnym miesiącem w sanktuarium pasyjno-maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. 7 lutego bowiem miało miejsce trzecie już spotkanie w ramach Nowenny Miesięcy

Nowenna Miesięcy przygotowuje nie tylko Praszkę i okolice, ale i całą archidiecezję do uroczystości koronacyjnych obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, które odbędą się 12 września br. Na trzecie spotkanie przybyły do tutejszego sanktuarium, aby się pokłonić Matce, która „króluje, uzdrawia i pociesza”, pielgrzymki autokarowe z parafii: pw. św. Marii Magdaleny w Działoszynie z proboszczem – ks. kan. Janem Skibińskim, dziekanem dekanatu działoszyńskiego, oraz pw. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie z proboszczem – ks. kan. Stanisławem Tyburskim.

Wierni, zgodnie z ustalonym planem, swój pobyt zaczęli od obejrzenia filmu o historii i teraźniejszości sanktuarium w Praszce, do którego – witając wszystkich zgromadzonych – wprowadził ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz sanktuarium. Następnie w kościele sanktuaryjnym, przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, została odprawiona Nowenna Miesięcy, której przewodniczył ks. Tyburski. Uroczystej koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Skibiński. Wiele razy podkreślał w homilii, cytując słowa pieśni koronacyjnej autorstwa ks. prał. Mariana Dudy, że „Bóg wybrał to miejsce, byśmy przy nim trwali”. Zachęcał do tego, aby głosić cześć Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, by to miejsce było jeszcze lepiej znane i uczęszczane. Pytał retorycznie: – Czy Kalwaria Zebrzydowska była tak znana – jak dziś – u początku swego istnienia?. Wskazywał, że trzeba naszej wielkiej pobożności i wytrwałości, a „Maryja tu wysłuchuje, patrzy z miłością i wszystko przedstawia swemu Synowi”.

Na koniec Ksiądz Kustosz, dziękując wszystkim za przybycie, zachęcił do wytrwania w tej „szkole zawierzenia”, jaką jest sanktuarium na Kalwarii w Praszce. Po zakończonej modlitwie wszyscy zebrani udali się na radosną agapę do Domku Zwiastowania Matki Bożej.

Sanktuarium już dziś oczekuje na przybycie kolejnych pielgrzymów, tym razem z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Nieustającej Pomocy w Dalachowie, którzy pod przewodnictwem proboszcza – ks. kan. Wojciecha Wódki oraz ks. kan. Andrzeja Kuliberdy modlić się będą podczas marcowej IV Nowenny Miesięcy 7 marca br. o godz. 17. Na Nowennę tę przybędzie również pielgrzymka autokarowa z parafii pw. św. Rozalii z Palermo w Przerąbie wraz ze swym duszpasterzem – ks. Mariuszem Gieszczykiem. Jej uczestnicy zapragnęli bowiem zaprosić do peregrynacji w swojej rodzinie parafialnej Kalwaryjską Matkę Zawierzenia.

Zaproszenie

Sanktuarium pasyjno-maryjne na Kalwarii w Praszce zaprasza do udziału w VI Regionalnym Przeglądzie Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej w sobotę 21 marca br. Zgłoszenia do 7 marca br. Szczegóły na: www.kalwaria-praszka.pl.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński