Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceSzczególni ofiarodawcy kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
w Praszce na Makowym Wzgórzu

 1. Staraniem pierwszego ks. proboszcza na Makowym Wzgórzu Stanisława Gasińskiego, parafia Św. Rodziny w Praszce zakupiła w 1988 roku działkę nr 94/1 o powierzchni 1042 m2 wraz z budynkiem gospodarczym, z którego zaadoptowano tymczasowe miejsce modlitwy dla nowo powstałej parafii św. Rodziny w Praszce.
 2. W 2002 roku ks. Stanisław Gasiński za swoje fundusze osobiste i rodzinne zafundował całe prezbiterium kościoła kalwaryjskiego w tym: wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, dębową nastawę ołtarzową, marmurową noszę relikwii św. Krzyża, tabernakulum, obraz olejny przedstawiający moment poświęcenia miejscowego obrazu w Kalwarii Zebrzydowskiej przez Ojca Świętegoza Wiktorii Gasińskiej. Ponad to ksiądz proboszcz zafundował dębowy boczny ołtarz poświęcony męczennikom II Wojny Światowej ziemi wieluńskiej, kaplicę Zmartwychwstania Pańskiego i jej wyposażenie, wyposażenie Domu Św. Anny – kaplicy Narodzenia Matki Bożej, kaplicę Aniołka – Betesdę ze studnią.
  Ks. Stanisław Gasiński dzięki pomocy swoich przyjaciół w Polce i za granicą przeprowadził kapitalny (całościowy) remont i rozbudowę pierwszego tymczasowego miejsca modlitwy od strony wschodniej i zachodniej.
 3. Stanisław Nir zafundował cztery ozdobne lampy oświetleniowe.
 4. Parafia św. Rodziny zafundowała ławki do kościoła kalwaryjskiego.
 5. Stacje Drogi Krzyżowej wyrzeźbione w drewnie zafundowały następujące osoby:
  I – Rodzice młodzieży bierzmowanej w 2003 roku
  II – Ks. Stanisław Gasiński
  III – Krystyna i Edmund Mulas
  IV – Wiktoria Gasińska
  V do IX – Parafianie parafii św. Rodziny w Praszce
  X i XI – Parafianie parafii Mutterstadt w Niemczech
  XII – Mieszkańcy Wygiełdowa
  XIII – Daniela Fidor i Anastazja Gięć
  XIV – Urszula i Józef Pilarski
  Oraz inni wierni, którzy w miarę swych możliwości wspomagali to dzieło ewangelicznym „wdowim groszem”.
  Wszystkim najserdeczniejszy Bóg zapłać za dar serca.


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński