Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceOfiarodawcy terenu Dróżek Pana Jezusa

W historycznym kontekście wielkiego wydarzenia, jakim było erygowanie Kalwarii Praszkowskiej i poświęcenie Dróżek Pana Jezusa na Makowym Wzgórzu w Praszce, 13 września 2004 r. przez Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa dra Stanisława Nowaka, pragniemy złożyć publiczne podziękowanie tym osobom, które ofiarowały swoje działki notarialnym aktem darowizny na rzecz powstającej Kalwarii Praszkowskiej. W obręb owego terenu sakralnego wchodzą następujące numery działek:

Nr 81/2 – darowizna Pana Eligiusza Grądzkiego

Nr 86 – darowizna Pani Lidii Kudzbalskiej

Nr 88/1 – darowizna Pani Wandy Bucyk

Nr 88/3 – darowizna Pani Danuty Śliwańskiej

Nr 89 – darowizna Państwa Grażyny Chojnowskiej, Krzysztofa Chojnowskiego oraz Katarzyny i Tomasza Żiółkowskich

Nr 90 – darowizna Państwa Grażyny Chojnowskiej, Krzysztofa Chojnowskiego, Katarzyny i Tomasza Żiółkowskich oraz Teresy Kubickiej

Nr 91 – darowizna Państwa Grażyny Chojnowskiej, Krzysztofa Chojnowskiego oraz Katarzyny i Tomasza Żiółkowskich

Nr 93 – darowizna Państwa Gabrieli i Ireneusza Tylskich

Nr 94/1 – zakupiona za fundusze parafii Św. Rodziny w Praszce na początku jej istnienia

Ks. Stanisław Gasiński w przedziale czasowym 15 lat zakupił dalszy teren „Makowego Wzgórza”, na rzecz utworzenia Dróżek Pana Jezusa, za swoje fundusze, dzięki pomocy swoich przyjaciół w kraju i za granicą. A oto numery działek zakupionych przez księdza:

Nr 79 – od Pani Stanisławy Szczęsnej

Nr 80 – od Pana Tadeusza Gębory jako pełnomocnika

Nr 82/2 – od Pani Zofii Niewodniczańskiej

Nr 83 – od Pani Wandy Przybyła

Nr 84 – od Państwa Zofii Kalemba, Zenona Kalemba, Zygmunta Kalemba i Edwarda Kalemba. Darowizna swojej części udziału w tej działce, na rzecz Kalwarii Praszkowskiej, miała miejsce od Państwa Ireny Haładyn i Lucjana Kalemby.

Z powodu braku funduszy parafialnych, ze względu na budowę kościoła parafialnego Św. Rodziny, Ks. Stanisław Gasiński po uzgodnieniu tej sprawy z Kuria Metropolitalną w Częstochowie zakupił za własne fundusze rodzinne następujące działki:

Nr 87 – od Państwa Józefa Kuliberdy i Bogumiły Sieczka

Nr 92 – od Państwa Janiny Górka, Teresy Kubickiej, Mariana Mania i Jadwigi Żłobińskiej

Nr 94/2 – od Pana Jacka Famulskiego

Działki te zostały przekazane przez nabywcę, na cele kultu religijnego, tworzących się Dróżek Pana Jezusa, testamentem sporządzonym w Kancelarii Notarialnej. Taka bowiem była konieczność chwili dla rozwoju Bożego dzieła w Praszce na „Makowym Wzgórzu”, o czym na bieżąco można było usłyszeć podczas ogłoszeń parafialnych.

Na bramie Ośmiu Błogosławieństw, kończącej Dróżki Pana Jezusa, można wyczytać te znamienne słowa wypisane na marmurowej tablicy, które stanowią intencję tych wszystkich, którym rozwój Bożego dzieła w Praszce na „Makowym Wzgórzu” leży mocno na sercu.

„TEN KAWAŁEK ZIEMI ZOSTAŁ PRZEKAZANY NA WIECZYSTĄ WŁASNOŚĆ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI MIŁOSIERNEMU I MATCE BOŻEJ MIŁOSIERDZIA, NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE KALWARYJSKIEJ ORAZ PRZEZNACZONY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO – MODLITWĘ”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński