Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceUroczyste Nabożeństwa Fatimskie

Odprawiane będą w 2005 r., zgodnie z wieloletnią tradycją, w Praszce na Makowym Wzgórzu od maja do października każdego 13-tego dnia miesiąca o godz. 19.30. Odbywać się będą w następujących terminach:

1. 13 maja (piątek) – Sakrament Bierzmowania
2. 13 czerwca (poniedziałek)
3. 13 lipca (środa)
4. 13 sierpnia (sobota) – Odpust w Sanktuarium N.M.P. Kalwaryjskiej w Praszce
5. 13 września (wtorek)
6. 13 października (czwartek)

„W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje!” Słowa te powiedziała Matka Boża do trojga dzieci – Łucji, Hiacynty i Franciszka – w Fatimie w 1917 roku, w przededniu wybuchu rewolucji październikowej w Rosji. Ojciec święty Jan Paweł II, w swojej książce Przekroczyć próg nadziei, pisze: „A cóż powiedzieć o trzech portugalskich dzieciach z Fatimy, które nagle w przeddzień wybuchu rewolucji październikowej usłyszały, że Rosja się nawróci, że w końcu moje Serce zwycięży... Tego nie mogły one wymyślić. Nie znały na tyle historii i geografii, a jeszcze mniej orientowały się w ruchach społecznych i rozwoju ideologii. A jednak to właśnie się stało, co zapowiedziały. Może również na to został wezwany z dalekiego kraju ten papież, może na to był potrzebny zamach na Placu św. Piotra właśnie 13 maja 1981 roku, ażeby to wszystko stało się przejrzyste i zrozumiałe, ażeby głos Boga mówiącego poprzez dzieje człowieka w znakach czasu mógł być łatwiej słyszany i łatwiej zrozumiały?”
Wsłuchajmy się w głos dobiegający z Fatimy. Mówi on o drodze prowadzącej ludzkość do zwycięstwa. Nawrócenie, pokuta, ofiara, zadośćuczynienie, modlitwa. Kiedy zrozumiemy te słowa, zrozumiemy też sens tajemnicy objawionej przez Matkę Bożą w Fatimie, tzw. drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej treścią jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – czyli zawierzenie Sercu Matki własnego życia i dziejów świata, podejmowanie ofiar w duchu zadośćuczynienia temu Sercu i praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca – otwiera skarbiec Bożych łask. Nabożeństwo to czerpie swoją siłę i misję od Boga i umożliwia Bogu interwencję przez Niepokalane Serce Maryi w historii współczesnego świata.

Istotą Nabożeństw Fatimskich jest odpowiedź na Orędzie Matki Bożej skierowane do całego świata za pośrednictwem trojga dzieci: Łucji, Hiacynty i Franciszka. Wyraża się ono w trzech głównych żądaniach:

  • Pierwsze dotyczy ożywienia kultu Niepokalanego Serca Maryi. Zostało ono wyrażone w trakcie trzeciego objawienia 13 lipca 1917 r. „Oto widzieliście piekło, do którego idą grzesznicy. Dla ratowania ich chce Pan rozpowszechnić nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca. Wówczas stanie się to, co wam powiem: wiele dusz zostanie uratowanych i nastąpi pokój. Jeżeli jednak nie ustanie obraza Boża, wówczas po niedługim czasie, pod następnym pontyfikatem rozpocznie się nowa wojna, jeszcze straszniejsza... Będzie głód i prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego... W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje...”
  • Drugie żądanie mówi o pokucie i zadośćuczynieniu za grzechy. Matka Boża wyraziła je 19 sierpnia 1917 r. słowami: „Módlcie się! Módlcie się! Czyńcie ofiary za grzeszników, gdyż wiele dusz dostaje się do piekła dlatego, bo nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował.”
  • Trzecie żądanie dotyczyło odmawiania Różańca: „Nie zaniedbujcie odmawiania codziennego Różańca.”

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, pokuty i świętowania.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński