Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceI rocznica śmierci osób zmarłych z naszej rodziny parafialnej

Myśl o śmierci często zasiewa niepokój w sercu. Jezus przypomina, to zaufanie do Niego uspokaja i budzi nadzieję, bo razem ze zmarłymi jesteśmy powołani do „domu Ojca”, do życia we wspólnocie zbawionych. Chrystus, On sam jest drogą, prawdą i życiem. Kościół pielgrzymujący gorliwie modli się za zmarłych. Znana jest praktyka tzw. Mszy św. gregoriańskich. Zgodnie ze starożytnym zwyczajem, sięgającym czasów papieża Grzegorza Wielkiego, przez 30 kolejnych dni odprawia się Msze św. za zmarłego. Kongregacja Soboru Vatykańskiego II wyjaśniła, że „gregorianka” zachowują swą aktualność i z woli Kościoła posiada te same owoce wstawiennicze, jakie dotychczas przypisywał jej praktyka Kościoła i pobożność wiernych, także wtedy gdy faktycznie zostanie przerwana z powodu przeszkody nieprzewidzianej (np. choroby celebransa).

W 2015 roku po nagrodę do Pana odeszli:

Styczeń:
Mirosław Głąb
Czesława Sokół
Jan Łużak
Rozalia Gałat

Luty:
Zygmunt Pinkosz
Natalia Wróblewska

Marzec:
Michał Kokot
Jolanta Ptasińska

Kwiecień:
Franciszek Jurczyński
Andrzej Rogaliński

Maj:
Maria Pałyga

Czerwiec:
Małgorzata Wiecheć
Stanisław Sygulski

Lipiec:
Anna Kowalczyk
Adam Kaczmarek
Wanda Wiktorek

Sierpień:
Tomasz Derbis
Elżbieta Popczyk

Wrzesień:
Józef Pieprzowski
Zygfryd Wilczek

Październik:
Stanisław Środa

Listopad:
Ireneusz Krzemiński

„Chryste, Synu Boga żywego,
Ty wskrzesiłeś z martwych swego przyjaciela Łazarza,
wzbudź do życia w chwale zmarłych,
których odkupiłeś najdroższa krwią swoją.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana