Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePokłon Trzech Mędrców przy Kaplicy Betlejem na Kalwarii w PraszceTrwając w radości Narodzenia Pańskiego 6 stycznia br. w kościele Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce koncertem kolędowym o godz. 9.00 w wykonaniu Zespołu Instrumentalno-Wokalnego z Szyszkowa z terenu miejscowej parafii rozpoczął się uroczysty obchód Pokłonu Trzech Mędrców. Po koncercie przed szkolną Eucharystią ks. wikariusz Tomasz Śleziak w krótkim słowie do dzieci i ich opiekunów wyjaśnił tajemnicę uroczystości Objawienia Pańskiego i plan uroczystego obchodu tego dnia w miejscowym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym . Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prałat Stanisław Gasiński, który we wstępie wskazywał, że „Mędrcy, których mamy naśladować w życiu z wytrwałością podążali za gwiazdą i szukali nadziei, która nigdy nie zawiedzie”. W homilii natomiast podkreślił, że Mędrcy ci są „przykładem determinacji w poszukiwaniu Boga. Odkryli znaki czasu i potrafili je właściwie odczytać. Dzięki temu spotkali się z Chrystusem, który mógł ich przemienić”. Na zakończenie Eucharystii odbył się obrzęd błogosławieństwa kadzidła i kredy, po czym uformowała się Procesja Pokłonu Trzech Mędrców. Na jej czele kroczył przedstawiciel Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej niosąc ruchomą gwiazdę a inni członkowie tego Bractwa nieśli ze sobą światełko betlejemskie w formie lampionu, na pamiątkę światła gwiazdy za która szli ongiś Trzej Królowie. Z kapłanami podążali dzieci w pięknych koronach na głowie niosąc w darze Dzieciątku Jezus symboliczne imienne serduszka. Za dziećmi podążali ich opiekunowie oraz pielgrzymi tego dnia, którzy przybyli na Kalwarię w Praszce. Podczas obchodu Pokłonu Trzej Mędrców, który podążał przez Bramę Miłosierdzia do kaplicy Betlejem usytuowanej przy Alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jedynej tego typu w naszej archidiecezji, gdzie na ścianach widnieją ołtarze w obrazami pokłonu Trzej Mędrców i Pasterzy, z balkonu kościoła Świętej Rodziny przygrywała orkiestra, której dźwięki kolęd roznosiły się po Kalwarii w Praszce.

Przy kaplicy Betlejem ks. dr St. Gasiński odmówił stosowną modlitwę, podczas której wierni powtarzali; „Bądź dla nas Panie światłem na ścieżkach życia” . Następnie ks. wik. Tomasz Śleziak odczytał modlitwę inspirowaną nauczaniem Św. Jana Pawła II, który dał duchowe podwaliny pod Kalwarię w Praszce. Po tej modlitwie dzieci złożyły Dzieciątku Jezus wspomniane serduszka. Jedno z nich zostało wylosowane a jego właściciel otrzymał piękny upominek. Nie zapomniano także o wszystkich uczestnikach tej uroczystości, którym Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej wręczało również słodkie upominki. Na rozesłanie ks. prał. St. Gasiński udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa, życząc, by tak jak Mędrcy, którzy przybyli do Betlejem, będącym znakiem, że dla wszystkich Bóg pragnie szczęścia – zbawienia, szczęście to towarzyszyło każdemu z uczestników Procesji Pokłonu Trzech Mędrców na Kalwarii w Praszce.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana