Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceSpotkanie z Administratorem Apostolskim Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie.
Dar dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce

Papież Franciszek przyjął rezygnację łacińskiego patriarchy Jerozolimy Fouada Twala, złożoną ze względu na ukończenie przez niego 75. roku życia. Nowym Administratorem Apostolskim „sede vacante” patriarchatu łacińskiego Jerozolimy został o. Pierbattiste Pizzabella OFM, który został wyniesiony do godności arcybiskupiej. Patriarcha Jerozolimy jest również wielkim Przeorem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W związku z tym w dniach od 28 września do 05 października br. przebywała w Ziemi Świętej delegacja Zwierzchnictwa Polskiego tegoż Zakonu, by spotkać się z nowym Administratorem Apostolskim patriarchatu łacińskiego w Jerozolimie.

W skład delegacji Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego pod przewodnictwem J.E. Karola Szlenkier C*SSH udającej się do nowego patriarchatu łacińskiego wchodził również ks. prałat Stanisław Gasiński ESSH kustosz Kalwarii w Praszce. Abp Pierbattiste Pizzabella OFM przyjął delegację polskich Bożogrobców na audiencji w siedzibie patriarchatu w Jerozolimie 4 października 2016 roku. Niektórzy członkowie tej delegacji zostali ponadto odznaczeni honorową odznaką Concha Peregrinatoris (Muszlą Pielgrzyma) Patriarchatu Jerozolimy. Dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia ukoronowanej przed rokiem Papieskimi koronami w Archidiecezjalnym Sanktuarium na Kalwarii w Praszce Administrator Apostolski patriarchatu łacińskiego Jerozolimy ofiarował jako wotum różaniec. Na koniec tego spotkania ks. gospodarz spotkania podziękował Polskiemu Zwierzchnictwu Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie za modlitwę i wspieranie chrześcijańskich dzieł Ziemi Świętej oraz wyraził pragnienie przybycia do Polski, by nawiedzić miejsca przybliżające Ziemię Świętą w naszej Ojczyźnie. (Zdjęcia z tego szczególnego pielgrzymowania, spotkania w Patriarchacie Jerozolimy).PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana