Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceOrszak Trzech Króli w Praszce

W Dzień Objawienia Pańskiego ulicami Praszki przeszedł uroczysty „Orszak Trzech Króli”. Poprzedziła go Msza Święta w kościele Wniebowzięcia NMP. Przewodniczył jej Ks. Kanonik Ireneusz Skrobot, który w słowie wstępnym, witając wszystkich zebranych, podkreślił fakt, że udało się stworzyć wspólnotę ludzi cieszących się ze Świąt Bożego Narodzenia, aby nieść radość i dobro w środowisku w którym żyjemy. Ks. Prałat Stanisław Gasiński w czasie homilii, nawiązując do tegorocznego hasła Orszaku- franciszkańskiego zawołania „Pokój i Dobro”, podkreślił, iż zadaniem ludzi wierzących Parafii w Praszce jest, aby ten pokój i dobro nieść i sobie nawzajem okazywać. „Mędrcy przybyli do Betlejem, bo zrozumieli, że muszą stać się ludźmi prawdy, dobroci, przebaczenia”. Kaznodzieja podkreślił też, że zadaniem każdego chrześcijanina jest być „objawieniem” Chrystusa i że jesteśmy powołani do wiary a ona jest wezwaniem do świętości.

Po skończonej Eucharystii uformował się Orszak pod kościołem parafialnym Wniebowzięcia NMP, by udać się do Kaplicy Betlejem na Kalwarii w Praszce, na terenie Parafii Św. Rodziny. W trakcie owego przemarszu ulicami Praszki w czterech miejscach wystawiane były krótkie sceny biblijne: pod kościołem Wniebowzięcia NMP, na styku ulic Mickiewicza i Kościuszki, u podnóża Kalwarii przy popiersiu Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego i w kościele Św. Rodziny, gdzie ostatecznie Mędrcy pokłonili się Dzieciątku Jezus i złożyli Mu swe dary.

Ks. Prałat Stanisław Gasiński witając uczestników Orszaku w Parafii Św. Rodziny podziękował wszystkim wiernym Praszkowskich Parafii, na czele z bezpośrednio biorącymi udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Orszaku Trzech Króli, za przybycie do Kaplicy Betlejem na Kalwarię w Praszce. Wyraził słowa wdzięczności Ks. Kanonikowi Ireneuszowi Skrobot i jego współpracownikowi za przyprowadzenie swoich wiernych na Kalwaryjskie wzgórze. Podziękował także Pani Annie Poniatowskiej i wszystkim grupom apostolskim Praszkowskich Parafii za organizację tego pięknego przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał Ks. Kanonik Ireneusz Skrobot, który życzył wszystkim nieustannego błogosławieństwa Bożej Dzieciny i również podziękował wszystkim za udział w tym jednoczącym Praszkę, religijnym dziele. Ostatnim punktem Orszaku, było wzruszające przeniesienie Dzieciątka Jezus do Kaplicy Betlejem, gdzie odgrywający role Maryi i Józefa złożyli dzieciątko a wszyscy przybyli raz jeszcze oddali Mu pokłon. Po skończonym Orszaku Ks. Prałat Stanisław Gasiński zaprosił wszystkich organizatorów i biorących czynny udział w Orszaku na obiad do Domku Zwiastowania Matki Bożej. Kapłani życząc wszystkim radosnego świętowania dnia Objawienia pańskiego, życzyli również aby Dziecię Jezus hojnie błogosławiło wszystkim w każdym dniu Nowego 2017 Roku.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana