Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceSłowo Parafialnej Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce

19 lutego 2017 roku

Opatrzność Boża pozwoliła nam wejść w nowy 2017 rok. Miniony Rok, poza wieloma doniosłymi wydarzeniami o randze ogólnoświatowej, przeżywaliśmy między innymi pod znakiem I Rocznicy Koronacji Papieskimi Koronami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Niestety tego wydarzenia nie doczekał główny koronator Matki Bożej, legat papieski, JE Ks. Abp Dr Zygmunt Zimowski, który w lipcu ubiegłego roku odszedł do Domu Ojca.

W duchu wdzięcznej pamięci pragniemy w tym roku, obchodząc pierwszą rocznicę jego odejścia do Boga, złożyć w ofierze epitafium ku jego modlitewnej pamięci i czci. Pragniemy, aby ten znak naszej wdzięczności został odsłonięty i poświęcony w kościele Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia przez JE Ks. Abp Dr Wacława Depo Metropolitę Częstochowskiego w czasie przeżywania odpustu kalwaryjskiego, na rozpoczęcie Procesji Zaśnięcia Matki Bożej, 13 sierpnia br. o godz. 10.30.

Rada Duszpasterska wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce mając na uwadze uhonorowanie głównego koronatora Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia JE Ks. Abp Dr Zygmunta Zimowskiego, uważa, że nie sposób pominąć głównego pomysłodawcę i wykonawcę tego wiekopomnego wydarzenia – naszego proboszcza ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego. Dlatego w XXXIII rocznicę jego kapłaństwa pragniemy też ufundować ku modlitewnej pamięci dla obecnych oraz przyszłych pokoleń tablice w kościele Świętej Rodziny upamiętniające te wydarzenia.

Jest także propozycja, by tzw. Drogę Maryjną, na terenie Kalwarii, którą rokrocznie podąża Procesja Zaśnięcia Matki Bożej w trakcie głównego odpustu kalwaryjskiego, utwardzić oraz zalać ją asfaltem. Od naszego zaangażowania i ofiarności będzie zależeć, czy realizacja tego projektu będzie uskuteczniona w tym lub przyszłym roku.

Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, mieszkańców naszej Parafii i przyjaciół Kalwarii w Praszce o wsparcie finansowe tych przedsięwzięć, lub jednego z nich, na miarę swoich możliwości.

Równocześnie składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom i przyjaciołom Kalwarii w Praszce za finansowe wsparcie przy tapicerowaniu ławek w naszych kościołach. Osobne podziękowania należą się miejscowemu Ks. Proboszczowi Prałatowi Stanisławowi Gasińskiemu za dar budowania i wykańczania kościoła „Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej na naszej Kalwarii.

Za wszelką hojność wyrażającą się ciągle w darze serca dla Parafii i Sanktuarium na Kalwarii w Praszce niech Bóg wszystkim obficie błogosławi a Kalwaryjska Matka Zawierzenia ma nas wszystkich w swojej opiece. Ostatnim słowem tego apelu niech będzie zdanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana