Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceMisteria Kalwaryjskie na Kalwarii w Praszce – Pascha 2017

W centrum wiary chrześcijańskiej jest prawda o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią. W centrum Dobrej Nowiny o zbawieniu jest prawda o Zmartwychwstaniu. Rokrocznie wierzący w Chrystusa najuroczyściej jak potrafią obchodzą pamiątkę tych dni w które Jezus za nas cierpiał, umierał i zmartwychwstał. Pomocą w dobrym przeżyciu tego świętego czasu są różnego rodzaju inscenizacje i plenerowe Drogi Krzyżowe. Najsłynniejszymi inscenizacjami związanym z Męką Pana Jezusa cieszy się Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie przybywają liczni pielgrzymi z małopolski, śląska i z innych często nawet odległych zakątków naszej ojczyzny, aby zbliżyć się do Męki Jezusa. Są jednak też inne miejsca, być może mniej znane, często może bliżej nas, gdzie także można towarzyszyć wręcz namacalnie Jezusowi wjeżdżającemu na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, umywającemu nogi Apostołom, czy idącemu na śmierć. Do takich miejsc należy znajdujące się w północno-zachodnim zakątku Archidiecezji Częstochowskiej, Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tegorocznych Misteriów Pasyjnych na Kalwarii w Praszce, aby raz jeszcze uświadomić sobie miłość Boga, który nie oszczędził własnego Syna, aby nas zbawić. Być może dzięki tej fotorelacji ktoś zapragnie odkryć dla siebie to Sanktuarium, odszukać jego położenie na mapie, nawiedzić je i być może przybyć na obchody Wielkiego Tygodnia w przyszłym roku.

 1. Niedziela Palmowa
  Obchodom Niedzieli Palmowej na Kalwarii w Praszce przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita senior. W homilii przy „Kaplicy Ogrodu Oliwnego” przypominał, że dla Boga jest wieczne „teraz”. W ten sposób na to patrząc, te inscenizacje uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy to nie tylko pamiątką, ale i swego rodzaju uobecnienie, dzięki któremu wchodzimy w Mękę Jezusa. Przed rozpoczęciem Misterium odbyło się poświęcenie palm licznie zgromadzonym wiernym. Po tym nastąpił wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Sceny przy „Murze Świątyni Jerozolimskiej” przypomniały wiernym główną oś sporu Jezusa z faryzeuszami. Misterium zakończyła uroczysta Eucharystia Niedzieli Męki Pańskiej.
 2. Wielki Czwartek
  Mszy Wieczerzy Pańskiej na Kalwarii Przewodniczył budowniczy i Kustosz Sanktuarium w Praszce, Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński. Eucharystię rozpoczynającą Triduum Sacrum poprzedziła inscenizacja Ostatniej Wieczerzy oraz obmycie nóg apostołom. W homilii Ks. Kustosz przypomniał znaczenie Eucharystii jako Sakramentu nieustającego uobecniania się Miłości Boga ku nam. Uczestnicy liturgii zostali wezwani do wierności Jezusowi, Jego Słowu i Jego Kościołowi. Po Eucharystii rozpoczęła się adoracja Jezusa w ołtarzu wystawienia a Ks. Kustosz zachęcił wszystkich aby wracając do swych domów poszli na sposób Kalwaryjski ucałować święte pęta Jezusa w „Piwnicy u Kajfasza”.
 3. Wielki Piątek
  W piękne Wielkopiątkowe popołudnie, w godzinie Miłosierdzia rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej. Wielkopiątkowym uroczystościom na Kalwarii w Praszce przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita senior. Po dojściu do Doliny Męki Pańskiej, wierni wysłuchali homilii Ks. Arcybiskupa, który wskazał na wielką Miłość Boga do człowieka a zarazem mówił o naszej ułomnej miłości. „Pomóż nam Cię kochać Jezu, bo tylko Ty wart jesteś naszej miłości”, modlił się w imieniu zebranych dostojny celebrans. Następnie zachęcił wszystkich do postawy pokuty, skupienia i jak najpobożniejszego udziału w rozpoczynanej Drodze Krzyżowej. Misterium Wielkiego Piątku rozpoczęło się bardzo przejmującym odczytaniem Dekretu Piłata skazującego Jezusa na śmierć z balkonu Kościoła „Ecce Homo”. W kolejnych stacyjnych rozważaniach poprzedzonych inscenizacjami, Ks. Arcybiskup dotykał wielu ważnych i aktualnych spraw życia codziennego, w których dochodzi do zderzenia grzechu człowieka z jednej strony a łaską i miłosierdziem Boga z drugiej. Pasterz wskazywał na Boga, który nie przestaje szukać człowieka, który w imię niewłaściwie pojmowanej wolności dopuszcza się wyrzucania Boga z życia, grzechów przeciwko życiu, żyjąc jakby Boga nie było. Na szczycie Kalwarii przy ostatnich stacjach, nie zabrakło także słów uznania wobec Kustosza Sanktuarium i grupy wiernych, którzy rokrocznie, już od kilkunastu lat przygotowują z takim oddaniem Misteria Kalwaryjskie w Praszce.
  Kustosz Sanktuarium dziękując wszystkim dotychczasowym pielgrzymom, życzy z okazji Wielkiej Nocy nieustannego odnoszenia zwycięstwa w Chrystusie, z którym wszystko jest możliwe, oraz serdecznie zaprasza wszystkich, aby na Kalwarii w Praszce wejść na Dróżki Jezusa, Maryi i Św. Józefa, by tym samym lepiej poznawać Jezusa, bardziej Go kochać i uczyć się wierniej naśladować.


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana