Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceUroczystość 100. rocznicy Objawień Fatimskich
na Kalwarii w Praszce

13 maja 2017 roku odbyła się w Jerozolimie Ziemi Wieluńskiej 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Watro podkreślić, że uroczyste nabożeństwa Fatimskie na Makowym Wzgórzu w Praszce w cyklu półrocznym odprawiane są nieprzerwanie przez 30 lat. W tym roku na rozpoczęcie owego modlitewnego, cyklu nabożeństw fatimskich, uroczystości tej połączonej z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania przewodniczył JE Ks. Abp Stanisław Nowak. Ks. prałat Stanisław Gasiński kustosz sanktuarium na Kalwarii w Praszce prosząc ks. Abp o udzielenie Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej tamtejszej młodzieży wyraził pragnienie, by w ich życiu dopełnił się triumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej. Ks. Arcybiskup w swojej homilii wyraził wdzięczność do wiernych na Kalwarii w Praszce za ich miłość do Matki Bożej Fatimskiej „od tylu lat”. Zaznaczył, że „zanim na tym miejscu zaistniała Kalwaria, tu już była Fatima” nawiązując tym do odprawianych tam nabożeństw fatimskich od początku istnienia Parafii, które gromadziły wiernych całej ziemi Wieluńskiej oraz pielgrzymów z przyległych terenów Śląska Opolskiego. Nawiązał również do nawiedzenia Parafii Św. Rodziny na Kalwarii w Praszce, przez cudowną figurę Matki Bożej Fatimskiej, które miało miejsce 24 października 1995 r. Wówczas, podczas tego nawiedzenia, Ks. Arcybiskup powiedział na tym miejscu znamienne słowa „Można powiedzieć o Makowym Wzgórzu w Praszce, że tu jest Fatima. Tu jest Matka Boża w tajemnicy orędzia zwycięstwa, w tajemnicy głosu Matki do dzieci”. Po homilii nastąpił obrzęd Sakramentu Bierzmowania. Rodzice bierzmowanych w czasie ofiarowania złożyli swój dar serca, którym jest ufundowany relikwiarz, w którym będą umieszczone relikwie bł. ks. Maksymiliana Binkiewicza. Docelowo będą one znajdować się w dolnej części kaplicy Ogrodu Oliwnego na Kalwarii. Po Eucharystii wszyscy licznie zgromadzeniu przeszli procesjonalnie Aleja ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na osiedle A. Mickiewicza w Praszce pod tzw. „Krzyż Trudnych Dni Praszki”. Nad całością liturgii czuwał ks. Tomasz Śleziak, miejscowy wikariusz. Wierni zatrzymując się przy poszczególnych stacjach różańcowych wysłuchali stosownych fragmentów Ewangelii odczytanych przez kapłanów dekanatu praszkowskiego oraz rozważań ks. Abp Stanisława Nowaka. Na zakończenie uroczystości słowo podziękowania skierował do wszystkich ks. prałat Stanisław Gasiński. Zwracając się do ks. Arcybiskupa podkreślił, by Matka Najświętsza, której tak wiernie służy, wypraszała wszelkie potrzebne łaski u Miłosiernego Boga na dalsze lata pasterskiej posługi. Słowa podziękowania zostały także skierowane do duchowieństwa za dar wspólnej modlitwy a do ks. wikariusza Tomasza za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Następnie słowo wdzięczności wyrazili przedstawiciele rodziców młodzieży bierzmowanej oraz przedstawiciele tych, którzy przyjęli sakrament dojrzałości. Na koniec uroczystości wierni mieli możliwość uczczenia relikwii Świętych Dzieci Fatimskich przez ich ucałowanie a Kalwaryjskie Bractwo Meki Pańskiej podzieliło się z zebranymi Chlebem Miłości Bratniej Świętej Rodziny. Kolejne uroczystości fatimskie, na które zapraszają miejscowi duszpasterze, będą miały miejsce na Kalwarii w Praszce zgodnie z półrocznym cyklem, 13 czerwca br. Rozpoczęcie Nieszporami Maryjnymi o godz. 17.30 w kaplicy Fatimskiej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po Eucharystii i Nabożeństwie Różańcowym zostanie wygłoszona katecheza przed odprawieniem specjalnych modlitw o uzdrowienie wewnętrzne, wszystkich, którzy tego potrzebują.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana