Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceŚwięto Kalwarii w Praszce - Poświęcenie ostatnich kaplic Dróżek Pasyjnych

„Cud Bożego Miłosierdzia wyraża się w tym,
że zaistniała Kalwaria w Praszce”.

W tegoroczne święto Krzyża Świętego na Kalwarii w Praszce wpisuje się zakończenie budowy ostatnich z 33 kaplic Dróżek Pasyjnych na tamtejszej Kalwarii. Uroczystość rozpoczęła się w godzinie Miłosierdzia Bożego w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Przybył na nią wielki przyjaciel tego miejsca ks. Abp Stanisław Nowak, który został powitany przez ks. prałata Stanisława Gasińskiego przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Wybrzmiały tam słowa Św. Jana Pawła II wypowiedziane w Katedrze Wawelskiej w 1987: „Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: owego „przejścia ze śmierci do życia”. I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia — miłości, która zwycięża śmierć. Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają... na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą... Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny... I w każdym ludzkim sercu. Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. Ave Crux!”. Słowami pozdrowienia Chrystusowego Krzyża wprowadzono w tajemnicę święta, które tak uroczyście obchodzone jest na Kalwarii w Praszce, które jest także jej świętem. Serdecznie słowa powitania zostały skierowane również do ks. prałata Mariana Mermer dziekana regionu duszpasterskiego ziemi wieluńskiej oraz prepozyta kapituły wieluńskiej, ks. kanonika Jarosława Boral, ks. kanonika Jana Kałdon oraz przybyłych pielgrzymów i tamtejszych parafian. Następnie Ks. Arcybiskup Stanisława Nowak, przewodniczył kilkugodzinnej modlitwie Dróżkowej pochylając się nad tajemnicą Chrystusowej Męki i Jego Krzyża. Nad całością procesjonalnego przejścia po terenie Kalwarii czuwał ks. wikariusz Tomasz Śleziak. Tegoroczne Święto Podwyższenia Krzyża Świętego stanowiło uwieńczenie budowy Dróżek Męki Pańskiej na tamtejszej Kalwarii. Ksiądz Arcybiskup podczas pełnego obchodu Dróżek Męki Pana Jezusa dokonał poświęcenia trzech ostatnich kaplic pasyjnych: Mostu na Cedronie, Wschodniej Bramy Jerozolimy i Zachodniej Bramy Jerozolimy. Na uroczystość tą przybyli pielgrzymi i pątnicy na czele z Przedstawicielami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego z Jerozolimy i Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej. Modlono się w intencji dobroczyńców, ofiarodawców, budowniczych, opiekunów i pielgrzymów Kalwarii w Praszce, wśród których pierwszym był obecny Ks. Arcybiskup. Modlono się w intencji tamtejszej Parafii, Archidiecezji, Ojczyzny i całego świata, aby Bóg dla bolesnej męki Jego Syna miał Miłosierdzie nad nami wszystkimi. Odpusty dołączone do tych modlitw ofiarowano w intencji zmarłych dobroczyńców tego miejsca z kraju i zza granicy, za zmarłych pielgrzymów Kalwarii w Praszce, zmarłych z tamtejszej Parafii, i dusz w czyśćcu cierpiących. Po kilkugodzinnej modlitwie na kalwaryjskich Dróżkach i ucałowaniu relikwii Świętego Krzyża w Zachodniej Bramie Jerozolimy została odprawiona uroczysta Eucharystia w kościele Świętej Rodziny. W słowie na rozpoczęcie Mszy św. ks. prałat Stanisław Gasiński przytoczył słowa emerytowanego Papieża Benedykta XVI wprowadzające w przeżywanie Eucharystii, która jest uobecnieniem ofiary Krzyża. „Prośmy Pana, aby po odpowiednim przygotowaniu, także przez sakrament Pokuty, nasze uczestnictwo w Jego Eucharystii, niezbędne dla życia chrześcijańskiego było zawsze najwyższym punktem całej naszej modlitwy. Prośmy, abyśmy będąc głęboko zjednoczeni z ofiarą Jego samego Ojcu mogli także przekształcać nasze krzyże w wolną i odpowiedzialną ofiarę miłości względem Boga i braci”. Ks. Kustosz powitał jeszcze raz ks. Arcybiskupa prosząc o przewodniczenie przez niego Eucharystii. Powitane zostały też osoby, które dołączyły do wspólnej modlitwy Ks. Infułat Marian Mikołajczyk, Komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, oraz pozostali obecni przedstawiciele tego Zakonu, chór kolegiaty w Wieluniu, który podjął oprawę muzyczną na tej Eucharystii. Podczas homilii ks. arcybiskup powiedział między innymi: „Święto Podwyższenia Krzyża Chrystusowego przypomina nam o tym, że Bóg uniżył się po to, aby było wywyższenie Jezusa jako człowieka. Kiedyś będzie i nasze wywyższenie. W to święto zakończyliśmy budowę Kalwarii w Praszce. Różne były inwestycje czynione na tym miejscu, budowa kościołów, kaplic a na samym końcu zbudowaliśmy Bramę Wschodnią Jerozolimy i kaplicę Mostu na Cedronie, która prowadzi do tej bramy oraz Bramę Zachodnią Jerozolimy. Bramy te podkreślają Święte miasto Jeruzalem, miasto zbawienia, Jerozolimę Ziemi Wieluńskiej. Trudno przy tym nie wspomnieć, że ta Kalwaria w Praszce przypomina nam rozpoczęcie II wojny światowej, pierwsze działania wojenne na tej ziemi, zrzucenie pierwszych bomb na pobliski Wieluń. Boże dzięki ci za Kalwarię w Praszce dzisiaj pięknie skończoną w tych świętych bramach wschodniej i zachodniej oraz w kaplicy Mostu na Cedronie. Były wcześniej stacje oznaczone w tych miejscach z krzyżami i obrazami, ale dziś jest dopełnienie tego przepięknego działa. To chyba cud, że to powstało. Święty Papież Jan Paweł II wypowiedział 15 lat temu te znamienne słowa w Kalwarii Zebrzydowskiej posyłając Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej; „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie.” Niech będzie w związku z tym Kalwaria w Praszce, na tej ziemi rozpoczynała się kiedyś II Wojna Światowa. Dziś jest to szczególna, jedyna Kalwaria o potrójnych Dróżkach 33 stacji Męki Pańskiej, 20 stacjach Dróżek Paschalnych Pana Jezusa przechodzącego przez śmierć do Zmartwychwstania i 30 stacji Dróżek Matki Bożej i Świętego Józefa”.

Na zakończenie Eucharystii ks. prałat St. Gasiński wypowiedział Słowo podziękowania. „Chwała niech będzie Bogu najwyższemu za Jego Miłość i Miłosierdzie, chwała Chrystusowi za Jego Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie. Chwała Duchowi Świętemu, który nas oświeca, jednoczy i pozwala dostrzegać w Krzyżu Miłość Boga w Trójcy do każdego z nas. Chwała Matce Boga, która została nam dana pod Chrystusowym Krzyżem i która obrała sobie to miejsce na szczególny dom, gdzie czeka na wszystkie swe dzieci, aby je zawierzać Bogu i uczyć jak wytrwać do końca w wierze i ufności. Dziękujemy dziś Bogu za to wszystko co nosi imię Kalwaria w Praszce”. Następnie ks. kustosz wyraził wdzięczność wobec Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka za nieustanną troskę od lat o Kalwarię w Praszce na płaszczyźnie duchowej i materialnej. Podziękował także za założone wotum dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenie w postaci Arcybiskupich Krzyży Pektoralnych, które stały się symbolem wdzięczności dla Matki Bożej za zakończone budowy kościołów i kaplic na Dróżkach Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce. Wdzięczność wobec ks. Arcybiskupa wyrażają także pamiątkowe tablice na obiektach na Kalwarii w Praszce. Z okazji zbliżającego się święta patronalnego ks. Arcybiskupa ks. kustosz wspólnie z ks. wikariuszem oraz Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, dziećmi i młodzieżą złożyli dostojnemu gościowi życzenia, aby Bóg umacniał swoimi łaskami wiernego pasterza i pracownika winnicy Pana, a Kalwaryjska Matka Zawierzenia wypraszała stale łaskę zdrowia i siły w dalszym tak owocnym dawaniu świadectwa o Miłości Boga. Następnie ks. prałat podziękował za obecność i wspólną modlitwę księdzu infułatowi Marianowi Mikołajczyk z Częstochowy, Komandorowi Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz pozostałym członkom tego Zakonu także na jego ręce wszystkim kapłanom przybyłym na tą uroczystość z Wielunia i dekanatu praszkowskiego. Podziękowania zostały także skierowane dla chóru Kolegiaty z Wielunia za piękne śpiewy, Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej, służbie kościelnej, całej Asyście Liturgicznej, pielgrzymom i parafianom. Przed rozesłaniem ks. Arcybiskup wypowiedział jeszcze znamienne słowa: „Cud Bożego Miłosierdzia wyraża się w tym, że w tak trudnych, dziwnych czasach zaistniała ta Kalwaria w Praszce. Dzięki też gorliwemu ks. prałatowi Stanisławowi, że Bóg mógł się nim posłużyć i tymi, którzy z nim współpracowali, którzy mu pomagali. Oddajemy dziś Panu Jezusowi podwyższonemu na Krzyżu i Zmartwychwstałemu ostatecznie to miejsce. Jezu, pokornie Cię prosimy przyjmij tą Kalwarię w Praszce. Kalwaryjska Matko Zawierzenia módl się za nami do Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i prowadź nas do nieba”.

Po zakończeniu Eucharystii kapłani, grupy apostolskie i chór kolegiaty Wieluńskiej udali się do Domku Zwiastowania Matki Bożej by tam uczestniczyć w Agapie. Po Apelu Maryjnym ks. Arcybiskup udzielił wszystkim błogosławieństwa życząc wszystkim aby wytrwali przy Chrystusowym Krzyżu do końca.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana