Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceWażniejsze wydarzenia z życia Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce w minionym roku kościelnym 2016/2017

 • 27 listopada 2016 r. - w pierwszą niedzielę Adwentu odbyło się tradycyjne poświęcenie opłatków na stół wigilijny dla naszej rodziny parafialnej i przyjaciół naszego Sanktuarium.
 • 4 grudnia rozpoczęta została akcja zbierania ofiar na wsparcie tapicerowania ławek w naszych kościołach.
 • 6 grudnia 2016 r., we wspomnienie Św. Mikołaja odbyło się tradycyjne spotkanie dzieci naszej Parafii z tym Świętym Patronem w kościele parafialnym Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce.
 • 5 grudnia 2016 r. - rozpoczęła się doroczna akcja roznoszenia opłatków i materiałów duszpasterskich przez Pomocników Ewangelizacyjnych, po terenie naszej Parafii. Jak co roku, przy tej okazji wierni składali swe ofiary na ogrzewanie kościoła Parafialnego Św. Rodziny.
 • 11 grudnia 2016 r. - III niedziela Adwentu, tradycyjnie rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe, które poprowadził dla nas Ks. Prałat Władysław Zązel proboszcz z Kamesznicy w diecezji Bielsko-Żywieckiej, kapelan Związku Podhalan.
 • 12 grudnia 2016 r. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej rozpoczęło wydawanie nieodpłatnie w Sali Różańcowej pod kościołem Świętej Rodziny odzieży dla najbardziej potrzebujących. Odzież ta została nam przekazana przez Fundację „Myśląc Ojczyzna” im. ks. infułata Ireneusza Skubisia z Częstochowy.
 • 16 grudnia 2016 r. - zakupiony został olej opałowy do ogrzewania kościoła Parafialnego Św. Rodziny.
 • 17 grudnia 2016 r. - miało miejsce przygotowanie wystroju świątecznego w naszych kościołach.
 • 24 grudnia 2016 r. - w Wigilię Bożego Narodzenia, na ostatniej Mszy Roratniej dzieci, które najsumienniej uczestniczyły w Roratach otrzymały skromny upominek, natomiast po Mszy Roratniej odbyło się tradycyjne złożenie życzeń Bożonarodzeniowych oraz połamanie się opłatkiem.
 • 25 grudnia 2016 r. - po uroczystej Pasterce, w radosnej procesji zanieśliśmy figurkę Dzieciątka Jezus do Kaplicy „Betlejem”, która wchodzi w skład Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa na naszej Kalwarii. Tam pokłoniliśmy się Nowonarodzonemu i otrzymaliśmy Jego Błogosławieństwo.
 • 27 grudnia 2016 r. - rozpoczęła się w naszej wspólnocie parafialnej coroczna wizyta duszpasterska tzw. „Kolęda”.
 • 30 grudnia 2016 r., przeżywaliśmy w naszej Rodzinie Parafialnej odpust ku czci Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił nasz rodak Ks. Bartłomiej Bardelski. Modlitwą obejmowaliśmy całą rodzinę parafialną ze szczególnym uwzględnieniem małżeństw obchodzących swoje jubileusze i odnawiających swoje przyrzeczenia.
 • 31 grudnia 2016/1 stycznia 2017 r. - przeżywaliśmy Dobę Eucharystyczną, w trakcie której przywitaliśmy Nowy Rok, sprawując o północy Eucharystię i polecając się Miłosiernemu Panu na Nowy 2017 Rok.
 • 6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. W uroczystej sumie na Kalwarii w Praszce uczestniczyły dzieci, młodzież, grupy apostolskie naszej parafii na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, by po Jej zakończeniu powitać u podnóża Kalwarii w Praszce, przy popiersiu Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Orszak Trzech Króli, który przybył z kościoła Wniebowzięcia NMP w Praszce. Wszyscy zgromadzeni najpierw udali się do kościoła parafialnego Świętej Rodziny, gdzie oddano pokłon Dzieciątku Jezus i złożono wraz z trzema królami dary. Następnie procesjonalnie przeniesiono Dzieciątko Jezus do kaplicy Betlejem na terenie kalwaryjskim. Po modlitwie przy kaplicy Betlejem organizatorzy i główni uczestnicy orszaku przeszli do Domku Zwiastowania Matki Bożej, gdzie czekał na nich skromny poczęstunek.
 • 10 stycznia - zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską.
 • 14 stycznia - zamontowana została tapicerka na ławkach w kościele parafialnym Świętej Rodziny oraz w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z ofiar wiernych. Także w tym czasie została również zamontowana tapicerka na ławkach w kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego, co stanowi fundację ofiarodawcy tej kaplicy, miejscowego ks. prałata.
 • 18 stycznia - otrzymaliśmy z Kurii Generalnej Sióstr Nazaretanek z Rzymu relikwie pochodzącej z ziemi wieluńskiej bł. Marii Kanuty i Jej towarzyszek, męczenniczek z Nowogródka. Relikwie te docelowo będą usytuowane w kaplicy siedmiu Boleści Maryi w najniższej części kościoła Ecce Homo w dolinie Męki Pańskiej na naszej Kalwarii.
 • 5 lutego - ks. prałat Stanisław Gasiński podziękował podczas Mszy świętych niedzielnych tym wszystkim, którzy przez modlitwę i nie tylko wspierali go w trudnym czasie pobytu w szpitalu w Warszawie, gdzie przebył operację.
 • 19 lutego - odbyło się zebranie Rady duszpasterskiej i Rady ekonomicznej naszej Parafii oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej a oto słowo tegoż gremium: SŁOWO PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ I RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY ORAZ KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ NA KALWARII W PRASZCE - 19 LUTEGO 2017 ROKU Opatrzność Boża pozwoliła nam wejść w nowy 2017 rok. Miniony Rok, poza wieloma doniosłymi wydarzeniami o randze ogólnoświatowej, przeżywaliśmy między innymi pod znakiem I Rocznicy Koronacji Papieskimi Koronami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Niestety tego wydarzenia nie doczekał główny koronator Matki Bożej, legat papieski, JE Ks. Abp Dr Zygmunt Zimowski, który w lipcu ubiegłego roku odszedł do Domu Ojca. W duchu wdzięcznej pamięci pragniemy w tym roku, obchodząc pierwszą rocznicę jego odejścia do Boga, złożyć w ofierze epitafium ku jego modlitewnej pamięci i czci. Pragniemy, aby ten znak naszej wdzięczności został odsłonięty i poświęcony w kościele Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia przez JE Ks. Abp Dr Wacława Depo Metropolitę Częstochowskiego w czasie przeżywania odpustu kalwaryjskiego, na rozpoczęcie Procesji Zaśnięcia Matki Bożej, 13 sierpnia br. o godz. 10.30. Rada Duszpasterska wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce mając na uwadze uhonorowanie głównego koronatora Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia JE Ks. Abp Dr Zygmunta Zimowskiego, uważa, że nie sposób pominąć głównego pomysłodawcę i wykonawcę tego wiekopomnego wydarzenia - naszego proboszcza ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego. Dlatego w XXXIII rocznicę jego kapłaństwa pragniemy też ufundować ku modlitewnej pamięci dla obecnych oraz przyszłych pokoleń tablice w kościele Świętej Rodziny upamiętniające te wydarzenia. Jest także propozycja, by tzw. Drogę Maryjną, na terenie Kalwarii, którą rokrocznie podąża Procesja Zaśnięcia Matki Bożej w trakcie głównego odpustu kalwaryjskiego, utwardzić oraz zalać ją asfaltem. Od naszego zaangażowania i ofiarności będzie zależeć, czy realizacja tego projektu będzie uskuteczniona w tym lub przyszłym roku. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, mieszkańców naszej Parafii i przyjaciół Kalwarii w Praszce o wsparcie finansowe tych przedsięwzięć, lub jednego z nich, na miarę swoich możliwości. Równocześnie składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom i przyjaciołom Kalwarii w Praszce za finansowe wsparcie przy tapicerowaniu ławek w naszych kościołach. Osobne podziękowania należą się miejscowemu Ks. Proboszczowi Prałatowi Stanisławowi Gasińskiemu za dar budowania i wykańczania kościoła „Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej na naszej Kalwarii.Za wszelką hojność wyrażającą się ciągle w darze serca dla Parafii i Sanktuarium na Kalwarii w Praszce niech Bóg wszystkim obficie błogosławi a Kalwaryjska Matka Zawierzenia ma nas wszystkich w swojej opiece. Ostatnim słowem tego apelu niech będzie zdanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg”.
 • 25 lutego - odbyło się w naszym Sanktuarium spotkanie z Ks. Piotrem Kamińskiem z Wielunia, odpowiedzialnym za Nową Ewangelizację w naszym Regionie Duszpasterskim w sprawie przygotowania do tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, której uczestnicy wzorem ubiegłego roku przybyli z Wielunia na Kalwarię w Praszce.
 • 26 lutego - odbyło się walne zebranie Kalwaryjskiego Bractwa Meki Pańskiej. Tego też dnia informowaliśmy podczas ogłoszeń parafialnych o całkowitym koszcie tapicerowania ławek w naszych kościołach, który wyniósł zgodnie z pokwitowaniem 29 700 zł. skarbnik Radu Duszpasterskiej poinformował, że zebraliśmy dotychczas na ten cel 8.770 zł. Tapicerka na pokrycie ławek jest wykonana z czterech warstw materiałów izolacyjnych w taki sposób, by ciepło jakie emituje ludzkie ciało mogło być z powrotem odzyskane. Materiały te charakteryzują się dużą wytrzymałością, obszyte są lamówką, wykończone antypoślizgowym materiałem.
 • 1 marca - za kwotę 700 zł. została zakupiona gipsowa figura anioła, który od lat znajdował sie w okresie Bożonarodzeniowym nad naszą szopką w kościele Św. Rodziny, jednak dotychczasowa figurka uległa zniszczeniu podczas demontażu szopki.
 • 2 marca - zostały odnowione ławki w Kaplicy Fatimskiej i poprawiono ich funkcjonalność poprzez stałe scalenie.
 • 3-5 marca - Ks. Prałat Stanisław Gasiński uczestniczył w dorocznych Rekolekcjach członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na Jasnej Górze.
 • 5 marca - odbyła się pierwsza próba Misteriów Kalwaryjskich, która rozpoczęła przygotowania do Misteriów Wielkiego Tygodnia. Tego też dnia w ogłoszeniach parafialnych poinformowaliśmy naszych wiernych o trudnościach w dalszym organizowaniu Regionalnego Przeglądu Pieśni Kalwaryjskiej i Pasyjnej w naszym Sanktuarium; Przez ostatnie lata w okresie Wielkiego Postu organizowany był na Kalwarii w Praszce dla naszego regionu, miasta i parafii, Przegląd Pieśni Kalwaryjsko - Pasyjnej. Po analizie duchowych owoców tego przedsięwzięcia, jako jego dotychczasowi organizatorzy, widzimy konieczność zmiany formy tego typu działania. Być może ta zmiana mogłaby wpłynąć korzystnie na szersze zainteresowanie lokalnej społeczności, jak i szerszego grona odbiorców. Dotychczasowe bowiem uczestnictwo wiernych wobec rozmiarów i kosztów organizacji tego Przeglądu oraz kilkaset osobowej grupy wykonawców było nieproporcjonalnie niskie. Jednocześnie ubolewamy, że przez lata funkcjonowania tego Przeglądu, zasadniczo wierni nie zaangażowali się w te formę duchowości kalwaryjskiej. Jeżeli jednak w naszych sercach istnieje potrzeba do kontynuowania tego dzieła, to prosimy osoby, które pragną się w to zaangażować od strony organizacyjnej, znajdując przy tym fundusze na ten cel o kontakt z miejscowym duszpasterzem. Temat ten był omawiany na Zebraniu Rady Duszpasterskiej 19 lutego br. oraz na Walnym Zebraniu Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej 26 lutego br.
 • 6 marca - zgodnie z sugestią Władz duchowych naszej Archidiecezji została przekazana nieodpłatnie każdej parafii w naszej archidiecezji książka pokoronacyjna z naszego Sanktuarium a także plakaty traktujące o misteriach kalwaryjskich Wielkiego Tygodnia, jak też plan całorocznych obchodów kalwaryjskich.
 • 11 marca - Firma ludwisarska zainstalowała aparaturę dzięki której codziennie o godz. 15.00 - godzinie Miłosierdzia Bożego będzie już na stałe bił dzwon w Dolinie Meki Pańskiej na naszej Kalwarii przypominając o Koronce do Miłosierdzia Bożego.
 • 12-19 marca - pomocnicy Ewangelizacyjni roznosili po terenie naszej Parafii najnowszy 77 nr naszej gazetki „Kalwaria Praszkowska” z planem różnych świąt, uroczystości, które nas czekają do jesieni br. W numerze tym znajduje się między innymi obszerny artykuł pt. „Sanktuarium - miejsce pielgrzymowania, święte wizerunki, wota i relikwie”, skupiające uwagę przede wszystkim na relikwiach i wotach, które mamy w naszej przestrzeni sakralnej na Kalwarii w Praszce. Przy tej okazji wierni naszej parafii złożyli ofiarę na dalszą spłatę tapicerki do naszych kościołów w wysokości 7,990 zł. Wcześnie w kopertach na tacę oraz na ręce Rady duszpasterskiej pod chórem złożono 8,770 zł. Natomiast całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 29.700.00 zł.
 • 25 marca - w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia wierni naszej parafii włączyli się na kolejne 9 miesięcy w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
 • 26-29 marca - trwały w naszej rodzinie parafialnej Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył O. Zenon Burdak ofm z klasztoru OO. Franciszkanów Bernardynów w Kole.
 • 27 marca - o godz. 15.00 rozpoczął się tradycyjne w II dniu rekolekcji pełny obchód Dróżek Pasyjnych na naszej Kalwarii
 • 2 kwietnia - wciąż trwały intensywne prace wykończeniowe kościoła Ecce Homo w dolinie Męki Pańskiej, który stanowi fundację ks. prałata Stanisława Gasińskiego. Rozpoczęto tynkowanie tego kościoła, od zewnątrz, uzupełniane zostały elementy balustrady na schodach tego kościoła.
 • 7 kwietnia - w piątek po raz piąty zostały odprawione w naszej Archidiecezji ekstremalne Drogi Krzyżowe. Ich uczestnicy pokonują 40 km podczas całonocnego marszu z przerwami na rozważania pasyjne. Uczestnikami tych ekstremalnych dróg, jak sama nazwa wskazuje są ludzie odważni, sprawni piechurzy, którzy nie boją się trudów i zmęczenia podczas tej nocnej wędrówki. Nasz Region Duszpasterski Ziemi Wieluńskiej zorganizował ową ekstremalną Drogę Krzyżową po raz drugi z Wielunia na Kalwarię w Praszce. Władze duchowne naszej archidiecezji nadały patrona owej trasie Drogi Krzyżowej z Wielunia na Kalwarię w Praszce, którym jest Święty Jan Paweł II. Informacja na ten temat została zamieszczona w urzędowym piśmie naszej Archidiecezji, które dociera w formie elektronicznej i papierowej do wszystkich duszpasterzy. Odpowiedzialnym za ową akcję duszpasterską był Ks. Piotrem Kamińskiem z Wielunia, kierujący Nową Ewangelizacją w naszym Regionie Duszpasterskim. Uczestnicy owej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej docierali na Kalwarię w Praszce około godz. 6.00 i mieli możliwość skorzystania z posiłku w Domku Zwiastowania Matki Bożej. Także w tym dniu o godz. 9.00 rano w kościele parafialnym świętej Rodziny został odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji społeczności Gimnazjum Ojca św. Jana Pawła II w Praszce z racji dnia patronalnego przy udziale społeczności tegoż Gimnazjum i zaproszonych gości.
 • 9 kwietnia - w Niedzielę Palmową odbyło się tradycyjne na naszej Kalwarii Misterium Niedzieli Palmowej z uroczystym poświęceniem palm w rejonie Ogrodu Oliwnego na Kalwarii i wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Misterium, poświęceniu palm i sumie Niedzieli Palmowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak. W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, pielgrzymi którzy przybyli autokarami z Łodzi, Brzeziń w Archidiecezji Łódzkiej, Siemkowic w Archidiecezji Częstochowskiej oraz inni pielgrzymi z Ziemi wieluńskiej, śląska opolskiego i nasi parafianie.
 • 13 kwietnia - Wielki Czwartek. Tego dnia przeżyliśmy w naszym Sanktuarium kolejne Misterium Wielkiego Czwartku, w trakcie którego na pamiątkę połamania się Pana Jezusa chlebem z Apostołami każdy uczestnik wieczornej liturgii otrzymał „Chleb Miłości Św. Rodziny” na stół Wielkanocny. Po skończonej Liturgii Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęła się Adoracja Pana Jezusa, która z racji na przeżywany Rok Miłosierdzia oraz dosyć niską temperaturę tego dnia, odbywała się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia.
 • 14 kwietnia - Wielki Piątek. Kolejny dzień Triduum Paschalnego. W kościele sanktuaryjnym o godz. 14.00 rozpoczęliśmy Nowenną do Miłosierdzia Bożego wymarsz na Dróżki Pasyjne Pana Jezusa. Najpierw w drodze na sposób Jerozolimski ucałowaliśmy święte pęta na rękach Pana Jezusa w Świętej Piwnicy” pod kaplicą „U Kaifasza”. Następnie udaliśmy się do Doliny Męki Pańskiej na naszej Kalwarii, gdzie przy Kościele „Ecce Homo”, od skazania Pana Jezusa na śmierć i odczytanie tzw. „Dekretu Piłata”, rozpoczęło się Misterium Wielkiego Piątku. Rozważaniom przy kolejnych stacjach Męki Pana Jezusa przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak. Na zakończenie Misterium Wielkiego Piątku, wszyscy uczestnicy modlitwy mieli możliwość uczczenia relikwii drzewa Krzyża Świętego w kościele Sanktuaryjnym, które to relikwie otrzymaliśmy z kustodii Ziemi Świętej. Tego samego dnia o godz. 18.00 rozpoczęła się w kościele parafialnym Św. Rodziny wyjątkowa w swej wymowie „Liturgia Męki Pańskiej”, na którą składają się: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Obrzędy Komunii Św. oraz przeniesienie Pana Jezusa do tzw. Ołtarza wystawienia. Na zakończenie tej Liturgii w żałobnej procesji zanieśliśmy Pana Jezusa do Kościółka Ukrzyżowania i Grobu na szczycie Kalwarii, gdzie zgodnie z tradycją i wcześniej ustalonym harmonogramem rozpoczęła się całonocna Adoracja Jezusa w Grobie.
 • 15 kwietnia - Wielka Sobota. O godz. 8.00 w Grobie Pana Jezusa odśpiewaliśmy Godzinki o Grobie Pańskim, a od godz. 9.00 - 13.00 trwało w naszej Parafii tradycyjne poświęcenie pokarmów na stół Wielkanocny, w Wygiełdowie o godz. 12.00 a w Szyszkowie o godz. 12.30.
 • 16 kwietnia - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Na Kalwarii w Praszce, zgodnie z normami i wskazaniami liturgicznymi, ten najświętszy dzień w roku liturgicznym zaczęliśmy świętować w noc poprzedzającą Wielkanoc, najbogatszą liturgią w ciągu roku, jaką jest Liturgia Wigilii Paschalnej w skład której wchodzą: Liturgia Światła z uroczystym poświęceniem ognia i Paschału, bardzo rozbudowana Liturgia Słowa, Liturgia chrzcielna, podczas której odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne, Liturgia Eucharystyczna oraz kończąca Liturgię procesja Rezurekcyjna, kiedy to za Chrystusem chwalebnie Zmartwychwstałym obecnym w Eucharystii udaliśmy się w procesji na szczyt Kalwarii aby doświadczyć pustego grobu i stać się świadkiem Zmartwychwstania. Około północy dzwony z Kalwarii w Praszce uroczyście obwieściły że Chrystus Zmartwychwstał.
 • Święta Zmartwychwstania Pańskiego na Kalwarii w Praszce w prasowej odsłonie: Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce, w Archidiecezji Częstochowskiej, słynie przede wszystkim z ukoronowanego 12 września 2015 r. papieskimi koronami cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Wizerunek ten, który jest wierną kopią otaczanego od ponad czterech wieków obrazu Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, został pobłogosławiony i posłany do tego urokliwego zakątka ziemi Wieluńskiej, naznaczonej rozpoczęciem II Wojny Światowej, przez Św. Jana Pawła II, 19 sierpnia 2002 roku, podczas jego ostatniej, sprawowanej na polskiej ziemi Eucharystii w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sanktuarium na Kalwarii w Praszce jednak poza tym cudownym wizerunkiem szczyci się także pięknymi kościołami, kaplicami i krzyżami, rozsianymi na Kalwaryjskim wzgórzu, które stanowią kolejne stacje Dróżek: Pasyjnych, Matki Bożej i Św. Józefa oraz Paschalnych. Do szczególnych aczkolwiek nie jedynych uroczystych obchodów w tymże Sanktuarium zaliczyć można piękny odpust Kalwaryjski sprawowany w dwie kolejne niedziele sierpnia (drugą i trzecią), odpowiednio świętujący Zaśnięcie Matki Bożej, oraz Triumf Maryi Wniebowziętej, pełne obchody Dróżek Kalwaryjskich oraz pięknie obchodzony Wielki Tydzień z Misteriami Męki Pańskiej, przyciągającymi rokrocznie tych, którzy mimo chłodu i zmęczenia pragną iść za Jezusem cierpiącym. 1. Niedziela Palmowa Obchodom Niedzieli Palmowej na Kalwarii w Praszce przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita senior. W homilii przy „Kaplicy Ogrodu Oliwnego” przypominał, że dla Boga jest wieczne „teraz”. W ten sposób na to patrząc, te inscenizacje uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy to nie tylko pamiątką, ale i swego rodzaju uobecnienie, dzięki któremu wchodzimy w Mękę Jezusa. Przed rozpoczęciem Misterium odbyło się poświęcenie palm licznie zgromadzonym wiernym. Po tym nastąpił wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Sceny przy „Murze Świątyni Jerozolimskiej” przypomniały wiernym główną oś sporu Jezusa z faryzeuszami. Misterium zakończyła uroczysta Eucharystia Niedzieli Męki Pańskiej. 2. Wielki Czwartek Mszy Wieczerzy Pańskiej na Kalwarii Przewodniczył budowniczy i Kustosz Sanktuarium w Praszce, Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński. Eucharystię rozpoczynającą Triduum Sacrum poprzedziła inscenizacja Ostatniej Wieczerzy oraz obmycie nóg apostołom. W homilii Ks. Kustosz przypomniał znaczenie Eucharystii jako Sakramentu nieustającego uobecniania się Miłości Boga ku nam. Uczestnicy liturgii zostali wezwani do wierności Jezusowi, Jego Słowu i Jego Kościołowi. Po Eucharystii rozpoczęła się adoracja Jezusa w ołtarzu wystawienia a Ks. Kustosz zachęcił wszystkich aby wracając do swych domów poszli na sposób Kalwaryjski ucałować święte pęta Jezusa w „Piwnicy u Kajfasza”. 3. Wielki Piątek W piękne Wielkopiątkowe popołudnie, w godzinie Miłosierdzia rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej. Wielkopiątkowym uroczystościom na Kalwarii w Praszce przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita senior. Po dojściu do Doliny Męki Pańskiej, wierni wysłuchali homilii Ks. Arcybiskupa, który wskazał na wielką Miłość Boga do człowieka a zarazem mówił o naszej ułomnej miłości. „Pomóż nam Cię kochać Jezu, bo tylko Ty wart jesteś naszej miłości”, modlił się w imieniu zebranych dostojny celebrans. Następnie zachęcił wszystkich do postawy pokuty, skupienia i jak najpobożniejszego udziału w rozpoczynanej Drodze Krzyżowej. Misterium Wielkiego Piątku rozpoczęło się bardzo przejmującym odczytaniem Dekretu Piłata skazującego Jezusa na śmierć z balkonu Kościoła „Ecce Homo”. W kolejnych stacyjnych rozważaniach poprzedzonych inscenizacjami, Ks. Arcybiskup dotykał wielu ważnych i aktualnych spraw życia codziennego, w których dochodzi do zderzenia grzechu człowieka z jednej strony a łaską i miłosierdziem Boga z drugiej. Pasterz wskazywał na Boga, który nie przestaje szukać człowieka, który w imię niewłaściwie pojmowanej wolności dopuszcza się wyrzucania Boga z życia, grzechów przeciwko życiu, żyjąc jakby Boga nie było. Na szczycie Kalwarii przy ostatnich stacjach, nie zabrakło także słów uznania wobec Kustosza Sanktuarium i grupy wiernych, którzy rokrocznie, już od kilkunastu lat przygotowują z takim oddaniem Misteria Kalwaryjskie w Praszce.
 • 23 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. szkolnej odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych w Sali różańcowej. W godzinie Miłosierdzia rozpoczął się I Doroczny Pełny Obchód Dróżek Zmartwychwstania Pana Jezusa, oraz zakończyła się Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Na Mszy Św. o godz. 17.00 uczniowie klas II naszego Gimnazjum złożyli na ołtarzu swoje podania do Ks. Arcybiskupa o udzielenie im po dwuletnim ostatnim etapie przygotowania Sakramentu Bierzmowania. Po tej Eucharystii odbyło się zebranie z rodzicami młodzieży bierzmowanej w tym roku.
 • 29 kwietnia - przybyła na Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa z Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku koło Łodzi.
 • 30 kwietnia - na Mszy św. o godz. 17.00 w kościele sanktuaryjnym kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania za dwa lata złożyli na ołtarzu , który symbolizuje Chrystusa podania do Ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego o przyjęcie tego sakramentu po okresie przygotowawczym. Po tej Eucharystii odbyło się zebranie z rodzicami kandydatów do bierzmowanych w roku przyszłym.
 • 1 maja - zostało odprawione pierwsze nabożeństwo majowe o 16.30 w trakcie którego poświęcone zostały komże dla kandydatów na ministrantów naszej parafii. Także w tym dniu o godz. 17.00 sprawowana była przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia koncelebrowana Msza św. dziękczynno-błagalna przez miejscowe duchowieństwo pod przewodnictwem ks. prałata Mariana Stochniałka z Wielunia, naszego rodaka w intencji mieszkańców naszego miasta i gminy z udziałem przedstawicieli władz, Straży Pożarnej, pocztami sztandarowymi naszych szkół oraz organizacji społecznych i mieszkańców naszej gminy. Po Mszy św. odmówiony został akt zawierzenia naszej małej Ojczyzny Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia oraz złożone zostały kwiaty i lampiony pod statuą Świętego Józefa - patrona tego dnia i opiekuna Kościoła Chrystusowego.
 • 2-3 maja - ks. prałat Stanisław Gasiński uczestniczył z członkami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w pielgrzymce do Fatimy w Portugalii, by w 100 - lecie objawień Maryi podziękować za wybudowanie kościoła parafialnego Świętej Rodziny oraz za ocalenie zagrożonego życia w styczniu 2017 roku. Wiemy, że budowa kościoła Świętej Rodziny rozpoczęła się dopiero po nawiedzeniu świętej Statui Fatimskiej 24 października 1995 roku na Makowy Wzgórzu o czym informuje pamiątkowa tablica na zewnętrznej, zachodniej ścianie plebanii. To był bardzo trudny czas. Ludzi zwalniano całymi grupami z pracy i wydawało się po ludzku, że budowa kościoła parafialnego Świętej Rodziny jest niemożliwa. Na drugi dzień po nawiedzinach Maryi Fatimskiej rozpoczęte zostały prace ziemne przy budowie fundamentów kościoła a od roku 2000 mogliśmy już korzystać z tego kościoła sprawując w nim kult. Można to określić „Cudem nad Prosną”!. Wotum dla Matki Bożej Fatimskiej stanowi kaplica ku Jej czci w kościele Świętej Rodziny oraz Cokół Fatimski u podnóża naszej Kalwarii. Ks. prałat uczestniczył w dwóch Mszach świętych przy kaplicy Objawień w Fatimie oraz w nocnej procesji przy udziale pielgrzymów z całego świata ze świecami z figurą Matki Bożej po placu objawień. Rokrocznie do tego miejsca dociera ponad 6 mln pielgrzymów. Przewodniczył też Drodze Krzyżowej na tamtejszej Kalwarii polecając Bogu za pośrednictwem Maryi wszystkich naszych parafian, mieszkańców naszego miasta i rejonu praszkowskiego a szczególnie żywych i zmarłych dobroczyńców parafii i Kalwarii w Praszce. Po tym nabożeństwie nawiedził dom świętych Hiacynty i Franciszka oraz sługi Bożej Łucji, gdzie z konfratrami zakonnymi spotkał się z 96 - letnią kuzynka owych dzieci z Fatimy z którą odmówił dziesiątek różańca i otrzymał błogosławieństwo na dalszy rozwój Kalwarii w Praszce.
 • 3 maja - Uroczystość NMP Królowej Polski. Po sumie, która sprawowana była w intencji pielgrzymów tego dnia oraz rodzin tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych jak również młodzieży bierzmowanej w tym roku w naszej rodzinie parafialnej, odbyła się procesja do kościoła Sanktuaryjnego na pamiątkę pojawienia się krwawych łez na obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej pod przewodnictwem ks. wikariusza Tomasza Śleziaka. Po południu przybyła do naszego sanktuarium pielgrzymka autokarowa wiernych z Łąki Opatowskiej.
 • 4 maja - rozpoczęła się budowa nowych a zarazem ostatnich kaplic wchodzących w skład Dróżek Pasyjnych na Kalwarii w Praszce. Nie były one finansowane ze środków parafialnych, bo tych nie było na ten cel.
 • 6 maja - przybyła do naszego sanktuarium kolejna pielgrzymka autokarowa z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu Łódzkim.
 • 7 maja - o godz. 15.00 w Domu Kultury w Praszce odbyła się uroczystość 625 rocznicy nadania praw miejskich Praszce.
 • 8-12 maja - odbyła się akcja „Kwiaty dla Kalwarii w Praszce”, zakup i sadzenie pelargonii przy kaplicach i Krzyżach na naszej Kalwarii. Koordynacją tej akcji „Kwiaty dla naszej Kalwarii” zajęły się jak zwykle panie Grażyna Misiek i Jadwiga Zawadzka.
 • 10 maja - Pracownia Metalurgiczna w Krakowie wykonała cztery „zacheuszki”. Są to miedziane, pozłacane lichtarze zamontowane w miejscach, gdzie ściany kościoła są namaszczane podczas obrzędu jego konsekracji. Zacheuszki te zostały wycenione na dziesięć tyś zł., czyli dwa tysiące pięćset zł. jedna sztuka. Zapalane podczas każdorazowej rocznicy konsekracji kościoła będą także trwałym śladem ofiarności i miłości do Boga i Jego Kościoła. Było naszym wielkim pragnieniem, by znalazły się osoby, rodziny, wspólnoty, grupy osób, które chciałyby ofiarować choć jeden tak świecznik, który na wieki będzie umieszczony w przestrzeni sakralnej. Ostatecznie ofiarodawcą tych oryginalnych zacheuszek jest p. Kazimierz Pychyński z Praszki, któremu jesteśmy za ten dar bardzo wdzięczni.
 • 11 maja - zgodnie z zaproszeniem Ks. Arcybiskupa metropolity częstochowskiego nasz dekanat uczestniczył w modlitewnym czuwania na Jasnej Gorze z racji 300 - lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z naszej parafii udali się wierni autokarem na to modlitewne czuwanie wraz z duszpasterzami.
 • 13 maja - Wspomnienie NMP z Fatimy, 100 - lecie objawień Matki Bożej dzieciom w Fatimie. 13 maja 2017 roku odbyła się Jerozolimie Ziemi Wieluńskiej 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Watro podkreślić, że uroczyste nabożeństwa Fatimskie na Makowym Wzgórzu a obecnie na Kalwarii w Praszce w cyklu półrocznym odprawiane są nieprzerwanie przez 30 lat. W tym roku na rozpoczęcie owego modlitewnego, cyklu nabożeństw fatimskich, uroczystości tej połączonej z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania przewodniczył Ks. Abp Stanisław Nowak. Do przyjęcia tego sakramentu przystąpili Adamczyk Michał, Buchert Monika, Ciupa Sandra, Dłubisz Kornelia, Długosz Julia, Dzięcioł Michał, Gableta Bartosz, Gmur Jakub, Jura Dominika, Kamiński Maciej, Kołacha Konrad, Kozica Beata, Krupa Zuzanna, Łowejko Jakub, Pęcherczyk Filip, Pinkosz Wiktoria, Popczyk Patrycja, Sałata Jacek, Sitek Kacper, Spodymek Marcel, Stanek Patryk, Strenziok Sylwester, Struzik Michał, Szaniec Jakub, Ziółkowski Szymon. Ks. prałat Stanisław Gasiński kustosz sanktuarium na Kalwarii w Praszce prosząc ks. Abp o udzielenie Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej naszej młodzieży wyraził pragnienie, by w ich życiu dopełnił się triumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej. Rodzice bierzmowanych w czasie tej Eucharystii złożyli swój dar serca, którym jest ufundowany relikwiarz, w którym będą umieszczone relikwie bł. ks. Maksymiliana Binkiewicza. Docelowo będą one znajdować się w dolnej części kaplicy Ogrodu Oliwnego na Kalwarii w Kaplicy Czuwania. Po Eucharystii wszyscy licznie zgromadzeni przeszli procesjonalnie Aleją ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na osiedle A. Mickiewicza w Praszce pod tzw. „Krzyż Trudnych Dni Praszki”. Nad całością liturgii czuwał ks. Tomasz Śleziak, miejscowy wikariusz. Wierni zatrzymując się przy poszczególnych stacjach różańcowych wysłuchali stosownych fragmentów Ewangelii odczytanych przez kapłanów dekanatu praszkowskiego oraz rozważań ks. Abp Stanisława Nowaka. Na zakończenie uroczystości słowo podziękowania skierował do wszystkich ks. prałat Stanisław Gasiński. Zwracając się do ks. abp podkreślił, by Matka Najświętsza, której tak wiernie służy, wypraszała wszelkie potrzebne łaski u Miłosiernego Boga na dalsze lata pasterskiej posługi. Słowa podziękowania zostały także skierowane do duchowieństwa za dar wspólnej modlitwy a do ks. wikariusza Tomasza za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Następnie słowo wdzięczności wyrazili przedstawiciele rodziców młodzieży bierzmowanej oraz przedstawiciele tych, którzy przyjęli sakrament dojrzałości. Na koniec owej uroczystości wierni mieli możliwość uczczenia relikwii Świętych Dzieci Fatimskich przez ich ucałowanie a Kalwaryjskie Bractwo Meki Pańskiej podzieliło się z zebranymi Chlebem Miłości Bratniej Świętej Rodziny. Kolejne uroczystości fatimskie miały miejsce na Kalwarii w Praszce zgodnie z półrocznym cyklem 13 czerwca br. Ich rozpoczęcie Nieszporami Maryjnymi miało miejsce o godz. 17.30 w kaplicy Fatimskiej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po Eucharystii i Różańcu została wygłoszona katecheza przed odprawieniem specjalnego nabożeństwa o uzdrowienie wewnętrzne, duchowe, wszystkich, którzy tego potrzebują.
 • 14 maja - grupa 36 naszych dzieci: Bartosz Adamski, Dawid Baliński, Maja Bartosiak, Wiktoria Brzóska. Adam Cebula, Roksana Dolna, Maja Dudek, Wojciech Głowacki, Kinga Gońda, Antoni Hąbek, Piotr Kaczmarek, Zuzanna Kaczmarek, Krystian Kowalczyk, Kacper Krzyżanowski, Filip Ladra, Maja Łowejko, Łukasz Matusiak, Dawid Nowak, Remigiusz Nowosławski, Krystian Olewiński, Jakub Podhorodecki, Mateusz Podchorodecki, Roksana Pawlak, Zuzanna Przybylska, Oliwia Raj, Oskar Salicki, Oskar Serweta, Arsen Stasiak, Milosz Stasiak, Jakub Strugała, Szmid Zuzanna, Oskar Szyszka, Julia Uznańska, Kacper Wójcik, Kacper Zawadzki, Marcel Żyta, przystąpiła do I Komunii świętej na Mszy św. o godz. 9.00 w kościele Świętej Rodziny. Po tej Eucharystii miało miejsce śniadanko dla tych dzieci, ich rodziców, najbliższej rodziny i duszpasterzy oraz katechetów w Domku Zwiastowania Matki Bożej. Przed rozpoczęciem nabożeństwa majowego w kościele sanktuaryjnym o godz. 16.00 została poświęcona nowa Statua Matki Bożej Niepokalanie Poczętej naturalnej wielkości w Jej kaplicy w 100. lecie powołania do istnienia międzynarodowego stowarzyszenia wiernych; świeckich i duchownych Rycerstwa Niepokalanej przez Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Owa statua Matki Bożej Niepokalanie Poczętej jest darem rodziców tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych. Owe dzieci od 8 grudnia 2016 roku tj. uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi noszą na swych piersiach cudowny medalik z Matką Bożą Niepokalanie Poczętą.
 • 20 maja - o godz. 12.00 nuncjatura Apostolska w Warszawie ogłosiła komunikat, że Ojciec Święty Franciszek wyznaczył na nowego biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. prałata dr Andrzeja Przybylskiego, wieloletniego duszpasterza akademickiego, rektora naszego Seminarium w Częstochowie a ostatnio proboszcza Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.
 • 20 maja modliła się na Kalwarii w Praszce Pielgrzymka Duszpasterstwa Wiernych Tradycji łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej.
 • 21 maja - nastąpiło na sumie o godz. 11.00 zakończenie Białego Tygodnia a po sumie wyjątkowe nabożeństwo majowe z procesją do sanktuarium i zawierzeniem dzieci Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia.
 • 29 maja - rozpoczęły się prace restauracyjne schodów prowadzących do kościoła Świętej Rodziny od strony południowej i wschodniej oraz schody przy kaplicy „U Kajfasza”. Srogie zimowe mrozy poważnie uszkodziły te schody. Także w tym dniu przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej rozpoczęli kolejne koszenie kilkunastohektarowego terenu naszej Kalwarii.
 • 31 maja - w kościele Św. Rodziny o godz. 9.00 była sprawowana Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce z racji dnia patrona tej szkoły. Modlono się także o dar rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.
 • 2 czerwca - nawiedziła nasze sanktuarium pielgrzymka autokarowa z dziećmi pierwszokomunijnymi w parafii Wójcin w diecezji kaliskiej z ks. prob. Józefem Kaczmarek pochodzącym z ziemi wieluńskiej. Pielgrzymi ci uczestniczyli też w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Kalwarii wspólnie wiernymi naszej parafii jako w ostatni piątek miesiąca.
 • 3 czerwca - przybyła po raz kolejny pielgrzymka Grupy Rowerowej im. Jana Pawła II z Kościana
 • 4 czerwca - w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, na Kalwarii w Praszce, jak i w Szyszkowie i Wygiełdowie, odbyło się tradycyjne poświęcenie pół i modlitwa o urodzaje z udziałem Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i innych wiernych.
 • 5 czerwca - ks. prałat Stanisław Gasiński sprawując sumę odpustową w swojej rodzinnej parafii w Archidiecezji Krakowskiej złożył w ofierze w tamtejszym kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w 33. rocznicę swoich święceń kapłańskich jako wotum ołtarzyk z Kalwaryjską Matką Zawierzenia.
 • 6-9 czerwca - Pomocnicy Ewangelizacyjni przekazywali w naszych domach, mieszkaniach, zaproszenia na nasz główny odpust kalwaryjski w trakcie którego zgodnie z uchwałą Rady Duszpasterskiej naszej parafii oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej odsłonięte zostało i poświęcone epitafium ku pamięci głównego koronatora Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia ks. Abp Zygmunta Zimowskiego.
 • 8 czerwca - Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. ks. infułata Ireneusza Skubisia przekazała Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej kolejny dar w postaci elementów damskiej odzieży, nowe płaszcze, suknie, spodnie, żakiety, które zostały przekazane potrzebującym po Mszach świętych w Sali różańcowej pod kościołem świętej Rodziny. O nieodpłatny transport tych darów z Częstochowy samochodem ciężarowym zatroszczyła się p. Maria Chomiakowska, której jesteśmy za to bardzo wdzięczni.
 • 8 czerwca - Przybyła na Kalwarię w Praszce pielgrzymka dzieci Komunijnych z Parafii Radoszewice wraz z Ks. Proboszczem Stanisławem Kiedos
 • 10 czerwca - minęła 33 rocznica święceń kapłańskich ks. prałata Stanisława Gasińskiego z tej racji na sumie 11 czerwca wierni naszej parafii modlili się w intencji swojego duszpasterza i złożyli życzenia. Tego też dnia w parafii Rudniki koło Częstochowy ks. Abp Stanisław Nowak sprawował Mszę świętą dziękczynno-błagalną w intencji całego rocznika święceń kapłańskich w której to Eucharystii brał udział także nasz ks. prałat.
 • 10 czerwca - modliła się Kalwarii w Praszce grupa pielgrzymów z Nadarzyna z Parafii Św. Klemensa w Archidiecezji Warszawskiej
 • 13 czerwca - w trakcie kolejnego uroczystego nabożeństwa fatimskiego w cyklu półrocznym odbyło się pierwsze tego typu specjalne nabożeństwo o uzdrowienie wewnętrzne, duchowe, wszystkich którzy tego potrzebują. Modlitwom tym przewodniczył Ojciec Michowil ( Michał ) z zakonu Gabrielistów z pochodzenia Chorwat, odpowiedzialny w naszej Archidiecezji za Odnowę w Duchu Świętym oraz ks. proboszcz Roman Rataj z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dalachowie. Kolejne tego typu modlitwy miały miejsce 13 września i 13 października podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Trzynastego lipca bowiem gościliśmy pielgrzymów pielgrzymki pieszej z Poznania a 13 sierpnia odprawialiśmy nasz główny odpust sanktuaryjny.
 • 15 czerwca - odbyła się Uroczystość Bożego Ciała - tradycyjnie licznie wzięliśmy udział w centralnej Eucharystii z procesją po naszym osiedlu do 4 ołtarzy, gdzie wysłuchaliśmy Słowa Bożego i przyjęliśmy Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata przy „Krzyżu trudnych dni Praszki” Procesja Bożego Ciała zakończyła się odśpiewaniem „Te Deum” w kościele Sankuaryjnym i Mszą na zakończenie, połączoną z nabożeństwem czerwcowym. W tym dniu wierni uczestniczący w procesji Eucharystycznej po osiedlu otrzymali nieodpłatnie encyklikę „Ecclesia de Eucharystia” Ojca św. Jana Pawła II.
 • 17 czerwca zasadniczo zakończyliśmy prace związane z remontem schodów przy kościele Świętej Rodziny od strony wschodniej i południowej oraz schodów przy kaplicy „U Kajfasza”. Odrestaurowane zostały trzy obrazy z kapliczek na Dróżkach Maryjnych i Św. Józefa jako dar naszego ks. prałata przy Drodze Maryjnej na Kalwarii.
 • 18 czerwca - od tego dnia rozpoczęliśmy zapisy na doroczną pielgrzymkę autokarową naszej Archidiecezji na pełny obchód Dróżek Pana Jezusa do Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • 19-20 czerwca ks. prałat Gasiński przebywał u swoich przyjaciół w Austrii. Nawiedził cmentarz w Pöllau, gdzie znajduje się grób naszego dobroczyńcy śp. ks. Rajmunda Ochabauer, oraz plac w rejonie rynku Jego imienia, gdzie znajduje się pomnik ze spiżu Ks. Rajmunda. Zarówno na cmentarzu jak i przy rynku Ks. Prałat złożył kwiaty i zapalił znicze. Odprawił tam także Mszę Św. w intencji Śp. Ks. Rajmunda, oraz o błogosławieństwo dla tamtejszych parafian. Ofiary, które z wielkim trudem uprosił u swoich przyjaciół przeznaczył na spłacenie kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy kościoła Ecce Homo w Dolinie Męki Pańskiej na naszej kalwarii w tym także za wykonanie obrazu Matki Bożej Bolesnej do kaplicy w tym kościele oraz dwóch nisz na relikwie z portretami bł. Siostry Marii Kanuty i Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego - Małej Arabki. Pokrył także koszta niszy na relikwie bł. Ks. Maksymiliana Binkiewicza Męczennika do kaplicy Czuwających Apostołów i Pierwszych Męczenników Kościoła Częstochowskiego w Ogrodzie Oliwnym na naszej Kalwarii. Ks. Prałat dofinansował z tych ofiar także budowę nowych kaplic na naszej Kalwarii: Bramy Wschodniej, Bramy Zachodniej oraz Mostu na Cedronie.
 • 21 czerwca - firma blacharska zakończyła prace uzupełniające i naprawcze przy domu Parafialnym oraz naprawcze przy kaplicy Ogójec. Tego też dnia nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka autokarowa Związku Emerytów i Rencistów z Kluczborka.
 • 22 czerwca - odbyło się zakończenie oktawy Bożego Ciała z procesją Eucharystyczną do czterech ołtarzy wokół kościoła Świętej Rodziny. Po procesji nastąpiło poświęcenie wianków z ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo dzieci. Po zakończonej uroczystości wszyscy zostali poczęstowani smakołykami.
 • 23 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Światowy Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów, tego dnia rano o godz. 7.00 została odprawiona w kościele Świętej Rodziny Msza św. dziękczynno-błagalna na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego, natomiast o godz. 15.00 rozpoczął się II Doroczny Obchód Drogi Paschalnej Pana Jezusa, Droga Światła, a po Mszy popołudniowej w procesji udaliśmy się pod figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa na naszej Kalwarii gdzie odprawiliśmy nabożeństwo czerwcowe i odnowiliśmy nasze poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusa.
 • 24 czerwca - w Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Archikatedrze Częstochowskiej o godz. 11.00 odbyły się święcenia biskupie ks. prałata dr Andrzeja Przybylskiego, naszego nowego ks. biskupa pomocniczego. Na uroczystość tą udali się autokarem wierni także naszej parafii na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskie.
 • 25 czerwca - w Kaplicy w Szyszkowie przeżywaliśmy odpust ku czci Św. Jana Chrzciciela, patrona tamtejszej Kaplicy.
 • 25 czerwca - modliła się na Kalwarii w Praszce grupa pielgrzymów autokarowych z Dobczyc i z okolic Krakowa
 • 26 czerwca - przybyła na Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach w Archidiecezji Krakowskiej.
 • 30 czerwca - z pracowni artystycznej w Krakowie zostało przywiezione epitafium odlane w brązie ku pamięci Śp. JE Ks. Abp Zygmunta Zimowskiego i przekazane do zakładu kamieniarskiego celu skompletowania i zamontowania w kościele sanktuaryjnym na naszej Kalwarii.
 • 3-7 lipca - ks. Prałat uczestniczył w Rekolekcjach Kapłańskich prowadzonych przez Ks. Jana Bashoborę, charyzmatyka z Ugandy w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
 • 6-8 lipca - trwały prace na naszej Kalwarii. Wykaszany był teren wokół kościoła Ecce Homo, opryskiwane były dróżki przeciwko chwastom a firma brukarska wykonywała parce przy kościele Ecce Homo w Dolinie Męki Pańskiej.
 • 7 lipca - zostały zamontowane przy parkingu Sanktuaryjnym 3 nowe tablice z uaktualnionym planem Dróżek Pasyjnych, Pachalnych oraz Matki Bożej i Św. Józefa. Także w tych dniach został opracowany i wdany folder ze szczegółowymi planami tych Dróżek, krótką historią Sanktuarium, kalendarium tutejszych uroczystości oraz modlitwą do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
 • 11-14 lipca - malowane były górna i dolna kaplica Ogrodu Oliwnego, kościołek Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa na szczycie Kalwarii, Święta Piwnica oraz kościół Sanktuaryjny pod chórem, gdzie przygotowywana była ściana pod Epitafium. W tym też czasie byliśmy zmuszenie wymienić pompę wodną w studni Betesda przy Sanktuarium.
 • 12 lipca - w naszych modlitwach w sposób szczególny tego dnia pamiętaliśmy o Śp. JE Ks. Abp Zygmuncie Zimowskim w pierwszą rocznicę jego odejścia do Domu Ojca. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
 • 13 lipca - tradycyjnie, jak co roku przybyła tego dnia na teren naszej Parafii IX grupa Poznańskiej Pielgrzymki Pieszej, zmierzającej na Jasną Górę. Pielgrzymi zostali przyjęci przez naszych Parafian, którym składamy serdeczne Bóg zapłać. Wieczorem wszyscy uczestniczyli w kolejnym Nabożeństwie Fatimskim, zakończonym ucałowanie relikwii Świętych Dzieci Fatimskich.
 • 15 lipca - w polskiej siedzibie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, która znajduje się w Miechowie, odbyła się uroczystość odpustowa w 170 rocznicę przywrócenia Patriarchatu Jerozolimy i odnowienia Zakonu Bożogrobców przez Stolicę Apostolską 23 lipca 1847 r. W tych uroczystościach uczestniczył nasz Ks. Prałat.
 • 17-21 lipca - na terenie naszej Kalwarii trwały intensywne prace przy restaurowaniu schodów na Golgocie, czyszczeniu kamiennych postaci Maryi i Św. Jana Apostoła. W Sanktuarium przerabiana była krata w przedsionku, gdzie będzie umiejscowione Epitafium. Zamontowane zostały nowe obrazy i nisze na relikwie w Kaplicy Siedmiu Boleści Maryi w Dolinie Meki Pańskiej oraz w dolnej kaplicy Ogrodu Oliwnego. Restaurowane tez były schody kaplicy Pojmania Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Wymieniono trzy reflektory i jedna lampa przy naszych obiektach Sakralnych.
 • 23 lipca - z racji wspomnienia Św. Krzysztofa Patrona Kierowców, na Kalwarii w Praszce, po wszystkich Mszach Świętych trwało poświęcenie pojazdów mechanicznych. Tego też dnia trwała przy kościołach naszej Archidiecezji zbiórka ofiar do puszek na pomoc w odbudowie zniszczonej w pożarze wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim.
 • 24-26 lipca - dzięki pomocy ludzi o dobrych sercach i pomocnych dłoniach koszony i porządkowany był teren naszej Kalwarii. W tych dniach również malowane było prezbiterium w kościele Sanktuaryjnym.
 • 27 lipca - JE Ks. Abp Stanisław Nowak przekazał na ręce naszego Ks. Prałata jako wotum dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, swój Krzyż biskupi, który docelowo znajdzie się w gablocie przy cudownym wizerunku Matki Bożej w naszym Sanktuarium.
 • 1 sierpnia - odbyła się XXXIII Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej pod przewodnictwem Ks. Abp Stanisława Nowaka. Tegoroczne pielgrzymowanie do Kalwarii Papieskiej rozpoczęło się w tamtejszej bazylice o godz. 10.00. Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. prałat Stanisław Gasiński kustosz Kalwarii w Praszce złożył podziękowanie OO. Bernardynom na czele z O. Konradem Cholewa Kustoszem tamtejszego Sanktuarium i O. Micheaszem Okońskiem - wikariuszem klasztoru za gościnne przyjęcie na tym świętym miejscu. Równocześnie witając J. E. ks. abp Stanisława Nowaka, niestrudzonego pielgrzyma kalwaryjskiego, poprosił o przewodniczenie owej pokutnej pielgrzymce. Następnie zostali przedstawieni pielgrzymi przybyli z różnych stron archidiecezji: z parafii miasta Częstochowy na czele z parafią Św. Apostołów Piotra i Pawła z ks. kan. Januszem Wojtylą, z parafii Świętych Piotra i Pawła z Zawiercia na czele z ks. prałatem Janem Niziołek a także wierni rejonu zawierciańskiego w tym z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Żarkach Letnisku oraz Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach Mieście. Przybyli także pielgrzymi z Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno - Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce z ks. kustoszem i ks. wikariuszem Tomaszem Śleziak, z parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Praszce, z parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieluniu z klerykiem Dominikiem Kozłowskim oraz z innych miejsc ziemi wieluńskiej z parafii, Gaszyn, Lututów, Krzyworzeka, Pątnów, Grębień, Jaworzno, Wierzbie, Przedmość, Krzepice, Przystajń, Popowice, Kadłub, Kolonia Raducka. Na rozpoczęcie Mszy św. słowo powitania skierował O. Micheasz Okoński - wikariusz klasztoru w imieniu Stróżów tamtejszego Sanktuarium. Ks. Abp Stanisław Nowak we słowie oraz w wygłoszonej homilii nawiązał do hasła obecnego Roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, przeżywanego Roku Św. Brata Alberta, 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej, 300-lecia Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, 130-lecie pierwszej Papieskiej koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz 100-lecie Objawień Fatimskich. Kaznodzieja zachęcał do dziękowania Bogu za to wszystko i uczenia się u Matki Miłosierdzia być dobrymi jak chleb. „Kalwaria to miejsce przemienienia”, podkreślał główny celebrans zachęcając do modlitwy o przemianę naszych serc, naszej Ojczyzny oraz wzywał do otwarcia się na ducha modlitwy, pokuty i umiłowania Eucharystii na wzór Świętych dzieci Fatimskich. Ks. Abp zachęcał także do uczenia się od Maryi Zawierzenia Bogu i Jej postawy służby wobec bliźnich. W tym duchu Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię wszyscy kapłani na czele z ks. Abp udali się do kaplicy przed cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, by tam odmówić akt zawierzenia się Matce Bożej Kalwaryjskiej. W południe sprzed Placu Rajskiego wszyscy pątnicy udali się na pełny Obchód Drogi Pasyjnej, który zakończył się późnym popołudniem na Szczycie Kalwarii. Tam też ks. prałat St. Gasiński w imieniu wszystkich uczestników Drogi Pasyjnej złożył ks. abp podziękowanie za świadectwo wiary i niezłomny trud włożony w kształtowanie przez 33 lata duchowości kalwaryjskiej wśród wiernych archidiecezji częstochowskiej zapraszając jednocześnie wszystkich do nawiedzania i modlitwy na Kalwarii w Praszce, o której w czasie homilii także wspominał Ks. Arcybiskup, przypominając ze za posłaniem kopii obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej do Praszki przez Św. Jana Pawła II, została przeszczepiona na ten skrawek ziemi Wieluńskiej ta starożytna Kalwaria. Ks. prałat Jan Niziołek podziękował ks. kustoszowi Kalwarii w Praszce za trud organizacyjny owego pielgrzymowania. Na zakończenie zabrał głos ks. prałat Marian Szczerba wikariusz generalny, który dołączył się do podziękowań tak wobec Ks. Arcybiskupa, obecnych kapłanów jak i wszystkich pątników.
 • 2-4 sierpnia - w dalszym ciągu porządkowany był teren naszej Kalwarii przed uroczystościami odpustowymi. Pomalowane zostały schody na Golgocie, zakończono prace budowlane schodów prowadzących do Kościoła Ecce Homo, oraz zaczęto przygotowywanie tablic informacyjnych dotyczących Góry Syjon, Góry Oliwnej i Góry Moria, które zostały umiejscowione na naszej Kalwarii.
 • 3 sierpnia - przybyła na Kalwarię w Praszce grupa pielgrzymów z Parafii Św. Marii Magdaleny w Krotoszynie w diecezji Kaliskiej
 • 6 sierpnia - rozpoczęły się zapisy na Pieszą Pielgrzymkę naszego Dekanatu na Jasną Górę w dniach 24-26 sierpnia, oraz na autokarową pielgrzymkę by wziąć udział w Procesji Maryjnej z naszej Archikatedry na Jasną Górę w wigilię Matki Bożej Częstochowskiej, 25 sierpnia.
 • 13 sierpnia - Przeżywaliśmy w naszym Sanktuarium Główny Odpust Kalwaryjski Uroczystość odpustowa zgromadziła w sanktuarium w Praszce rzeszę wiernych z całej Polski, którzy oddali cześć Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia, wzięli udział w procesji Jej zaśnięcia. Upamiętniono zmarłego 12 lipca 2016 r. abp. Zygmunta Zimowskiego przez odsłonięcie i poświęcenie jego epitafium. Uroczystościom przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Wyjątkowo liczną grupę stanowili damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, gdzie kustosz sanktuarium ks. prał. Stanisław Gasiński powitał wszystkich, na czele z Ojcem Kościoła częstochowskiego − abp. Wacławem Depo. Na uroczystości obecne były osoby bardzo bliskie abp. Zimowskiemu – jego wieloletni sekretarz ks. prał. Piotr Supierz, a także jego siostrzenica − Bernadeta Citak z rodziną. Sekretarz Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Elżbieta Jastrzębska odczytała list zwierzchnika zakonu − komandora Józefa Dąbrowskiego, w którym wspominał on śp. Abp. Zygmunta Zimowskiego i wyraził radość z inicjatywy upamiętnienia jego osoby przez epitafium. Metropolita Częstochowski odmówił modlitwę poświęcenia i razem z p. Bernadetą Citak je odsłonili. Następnie w uroczystej procesji przeniesiono figurę Matki Bożej Zaśniętej na szczyt Kalwarii w Praszce, gdzie przy ołtarzu koronacyjnym rozpoczęła się Suma odpustowa. Liturgię uświetniły połączone chóry z Gliwic, chór z kolegiaty w Wieluniu oraz Kwintet Dęty Blaszany z Opola. Przy ołtarzu razem z abp. Depo stanęli: kustosz Kalwarii i zarazem jej budowniczy ks. Gasiński, ks. Supierz, ks. inf. Marian Mikołajczyk, ks. prał. Włodzimierz Kowalik, ks. prał. Andrzej Kuliberda, ks. prał. Teofil Siudy, ks. prał. Jerzy Bielecki, ks. prof. Jan Przybyłowski z UKSW z Warszawy oraz ks. kan. Mariusz Trojanowski. Obecni byli: ks. prał. Marian Stochniałek oraz ks. kan. Jarosław Boral. W okolicznościowym kazaniu Metropolita Częstochowski, przypominając postać abp. Zimowskiego, powiedział: – Na tym miejscu nie tylko go wdzięcznym sercem wspominamy, poświęcając epitafium ks. czci Ks. Abp Zygmunta Zimowskiego, ale przede wszystkim rozumiemy, że jesteśmy wezwani do ufnej modlitwy o miłosierdzie, aby stał się dla nas również pośrednikiem Bożej łaski i miłosierdzia Bożego. Przypomniał słowa Abp. Zimowskiego z 12 września 2015 r. z koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Powiedział wtedy, że „krzyż Chrystusa jest dla nas w szkole Maryi potrójnym znakiem – to znak: Bożej mądrości, nadziei oraz miłości. – Matka stojąca pod krzyżem stała się Matką naszego zawierzenia Bogu, naszego pielgrzymowania przez życie. Tylko trzeba Ją wziąć do siebie, wprowadzić w codzienność. Nie tylko w uroczystości, nie tylko wtedy, kiedy jest trudno, ale w codzienność, bo łaska Boża jest bardzo konkretna”– powiedział Arcybiskup i przypomniał za papieżem Franciszkiem, że „Maryja stała się schodami Boga do ludzi. Bóg przez Nią wszedł w nasze życie, dając przez Nią swojego Syna”. W procesji z darami zostały złożone wota dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ks. prał. Supierz złożył w darze mitrę i piuskę Abp. Zimowskiego, a dama z zakonu bożogrobców Bogusława Ziętek-Kowalczyk z Łodzi ofiarowała Matce Bożej sznur drogocennych korali. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Kustosz podziękował wszystkim za zaangażowanie i obecność, nie pomijając nikogo, oraz życząc, aby Kalwaryjska Matka Zawierzenia wychowywała serca wszystkich, jak to czyniła w życiu św. Jana Pawła II. Szczególne podziękowania ks. Gasiński skierował w stronę głównego celebransa, wszystkich kapłanów, wraz z księżmi z dekanatu praszkowskiego, członków zakonu bożogrobców, przedstawicieli władz, członków Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, przebogatej asysty procesyjnej, pocztów sztandarowych, muzyków oraz przybyłych w zorganizowanych grupach pielgrzymów z Chorzowa, Gliwic i Hecznarowic z diecezji bielsko-żywieckiej oraz innych. Po podziękowaniach i błogosławieństwie Metropolita Częstochowski poprowadził procesję z figurą Matki Bożej Zaśniętej do kościółka Jej grobu, gdzie po okadzeniu figura z Maryją na marach została wniesiona do wnętrza. Po tym akcie procesja przy modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia udała się do kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny, gdzie śpiew pieśni modlitwy za Ojczyznę zakończył liturgię odpustu kalwaryjskiego Zaśnięcia Matki Bożej na Kalwarii w Praszce. Po wszystkim rozpoczęła się radosna agapa na terenie wokół kościoła Świętej Rodziny.
 • 17 sierpnia - do nagłośnienia w kościele Sanktuaryjnym został wezwany serwisant, który orzekł awarię i zużycie się wzmacniacza nagłośnienia w tym kościele. Od tego dnia rozpoczęliśmy zbiórkę na zakup nowego wzmacniacza.
 • 20 sierpnia - obchodziliśmy Zakończenie Odpustu Kalwaryjskiego - „Jest to niezwykłe miejsce kultu Maryi Wniebowziętej, Kalwaryjskiej Pani”. Tak o Archidiecezjalnym Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce wyraził się 20 sierpnia br., Ks. Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Tradycyjnie w przypadającą tego dnia trzecią niedzielę sierpnia nastąpiło tam zakończenie Odpustu Kalwaryjskiego, Procesją Triumfu Maryi Wniebowziętej. ks. prałat Stanisław Gasiński powitał głównego celebransa, przy Kościółku Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej, którego budowę Ks. Biskup wsparł też swoją ofiarą. Ks. Kustosz przypomniał słowa Benedykta XVI, który mówił, że Wniebowzięta Maryja „przypomina, że kto żyje i umiera w miłości Boga i bliźniego, zostanie przemieniony na obraz chwalebnego ciała zmartwychwstałego Chrystusa”. Uroczystość uświetnili swą obecnością Dziekan Regionu Wieluńskiego ks. Marian Mermer, ks. dziekan Mirosław Rapcia, ks. Henryk Pilak z Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, ks. kan. Zygmunt Wróbel, księża dekanatu paraszkowskiego, przedstawiciele Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego z Krakowa, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce, orkiestra dęta ze Skomlina, przybyli pielgrzymi z ziemi wieluńskiej, w tym z Parafii Biała k/Wielunia i miejscowi parafianie. Po krótkim nabożeństwie Maryjnym na stoku Ogrodu Oliwnego przy Kościółku Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej procesja Triumfu Maryi Wniebowziętej z Jej piękną figurą niesioną przez Apostołów w pięknej asyście ruszyła do kościoła parafialnego Św. Rodziny, gdzie po niej była sprawowana uroczysta Eucharystia połączona z dziękczynieniem za tegoroczne plony. Dostojny Celebrans, którego Ks. dr Stanisław Gasiński witał jako tamtejszego Rodaka, bo pochodzącego z ziemi Wieluńskiej, przywołując w homilii wielkie rocznice roku 2017 nazwał ten rok „Rokiem Maryjnym”. Przypomniał przede wszystkim prośby Maryi z Fatimy i Jej wezwanie do pokuty i modlitwy o pokój. Podkreślił, iż dobrze że istnieje Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno - Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, które Ks. Arcybiskup Senior Stanisław Nowak nazwał Jerozolimą Ziemi Wieluńskiej - Kalwarią Ziemi Wieluńskiej. Kalwaria w Praszce przynależy do Regionu duszpasterskiego Ziemi wieluńskiej i jest miejscem stałej różańcowej modlitwy o pokój. Przypomniał również, że to właśnie ta ziemia została jako pierwsza naznaczona dramatem II Wojny Światowej, zanim spadły pierwsze bomby na Wieluń już na granicy w Praszce z Niemcami zostało rozstrzelany Wojsko Polskie. Tu na Kalwarii w Praszce jest także szczególny motyw by modlić się o pokój i tak się też dzieje podkreślił dostojny celebrans. Zwrócił też uwagę, iż na Kalwarii w Praszce znajduje się przepiękny kościół Świętej Rodziny gdzie trwa modlitwa za nasze rodziny i wszystkie polskie rodziny. Także na tamtejszej Kalwarii w pięknej kaplicy fatimskiej, gdzie znajdują się relikwie świętych dzieci z Fatimy Hiacynty i Franciszka głoszone jest Orędzie z Fatimy każdego 13-tego dnia miesiąca od maja do października oraz w każda sobotę. Ks. Biskup Jan Wątroba wskazał, że naszą wynagradzającą modlitwą różańcową, pokutą i spełnianiem próśb Maryi możemy przybliżyć ten dzień, o którym mówiła Ona w Fatimie „na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Po Mszy Świętej odbyło się poświęcenie dożynkowego wieńca, chleba i tegorocznych plonów. Ks. Biskup otrzymał w darze od Sanktuarium w Praszce obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, a przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej wręczyli Jego Mamie obecnej na tej uroczystości oraz cioci bukiety róż. ks. prałat Stanisław Gasiński dziękując wszystkim pielgrzymom na czele z ks. biskupem oraz parafianom mówiąc; „Nieście sztandar Maryi, miłości do Boga i do Niej dumnie w Wasze codzienne życie i bądźcie najlepszymi ambasadorami Kalwarii w Praszce”. Ksiądz Biskup Jan Wątroba w słowie na rozesłanie podkreślił; „Zgodnie z odwiecznym kalwaryjskim zwyczajem święto Wniebowzięcia Matki Bożej rozpisane jest w czasie przynajmniej na tydzień, dając nam okazję serdecznego i głębszego wejścia w tajemnicę Maryi i Jezusa, tajemnicę związaną z zaśnięciem Matki Najświętszej i Triumfem Jej wniebowzięcia. Trochę szkoda, że kończą się te obchody, ufamy, że za rok Pan Bóg pozwoli cieszyć się przeżywaniem tych prawd wiary, prawd, które dla nas są bardzo ważne, bo nam przypominają podstawową kondycję człowieka, każdego z nas, człowieka w drodze, człowieka pielgrzyma, który nie ma na tej ziemi stałego miejsca ale jest w drodze do wiecznej Ojczyzny w niebie”.
 • 24 sierpnia - z kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Praszce wyruszyła Dekanalna Piesza Pielgrzymka naszego dekanatu na Jasną Górę
 • 25 sierpnia - grupa autokarowych pielgrzymów na czele z Ks. Prałatem Stanisławem Gasińskim, oraz Piesi Pielgrzymi wzięli udział w procesji Maryjnej z Archikatedry na Jasną Górę w wigilię Uroczystości NMP Częstochowskiej, patronki naszej prowincji Kościelnej.
 • 26 sierpnia nawiedziła nasze Sanktuarium doroczna pielgrzymka z dekanatu Gorzów Śląski wraz z kapłanami
 • 31 sierpnia - nasze Sanktuarium nawiedziła pielgrzymka z Parafii Zębowice wraz ze swym Ks. Proboszczem.
 • 1 września - Tego dnia w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, odbyły się uroczystości z tym związane w Wieluniu, w których uczestniczyli przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej na czele z naszym Ks. Prałatem.
 • 3 września - we wszystkich Parafiach naszej Archidiecezji trwała zbiórka ofiar na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia br.
 • 4 września - Uroczystą Eucharystią dziękowaliśmy dobremu Bogu za czas wakacji i prosiliśmy o Jego błogosławieństwo i opiekę Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w nowym roku szkolnym.
 • 8 września - w Święto Narodzenia Matki Bożej odbył się Drugi Doroczny Pełny Obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa na naszej Kalwarii.
 • 12 września - przeżywaliśmy na Kalwarii w Praszce 2 rocznicę Koronacji Papieskimi Koronami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Na tą okoliczność do naszego Sanktuarium przybyła pielgrzymka autokarowa z Jastrzębia Zdroju. W tym miejscu przypominamy słowa kończące podziękowanie Ks. Prałata Stanisława Gasińskiego za dar Koronacji wypowiedziane na szczycie Kalwarii w Praszce pamiętnego dnia 12 września 2017 r.: „Słowem podziękowania pragnę objąć wszystkich ludzi, których nie wymieniłem imiennie. Dobry Bóg niech ich wynagrodzi za każde dobro, którym wspomagają to Kalwaryjskie Dzieło, a Maryja, Królowa Aniołów, niech pośle do nich Niebieskich Stróżów, aby ich strzegli i wspomagali w pielgrzymiej drodze do nieba. Kalwaryjska Matko Zawierzenia, niech rośnie rzesza ludzi, którzy zapatrzeni w twój cudowny wizerunek i wsłuchani w Twój głos, będą potrafili nieść pomoc innym ludziom, tak jak Ty. Niech kult Twego cudownego Oblicza rozwija się jak dobra nowina po wszystkich zakątkach świata. Prowadź nas dalej nieustannie, króluj, uzdrawiaj, pocieszaj, wspieraj, wypraszaj łaski, byśmy umieli jak Ty trwać do końca na Kalwarii naszego życia przy Twoim Synu Jezusie Chrystusie”.
 • 13 września - odbyło się kolejne w cyklu półrocznym nabożeństwo Fatimskie. Było ono także po raz kolejny wzbogacone modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, któremu przewodniczył O. Michał z zakonu Gabrielistów z Częstochowy, wraz z grupą ewangelizatorów, którzy prowadzili modlitwy wstawiennicze.
 • 14 września - W tegoroczne święto Krzyża Świętego na Kalwarii w Praszce wpisuje się zakończenie budowy 33 kaplic Dróżek Pasyjnych na naszej Kalwarii. Uroczystość ta rozpoczęła się w godzinie Miłosierdzia Bożego w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Przybył na tą uroczystość wielki przyjaciel tego miejsca ks. Abp Stanisław Nowak, który został powitany przez ks. prałata Stanisława Gasińskiego przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia słowami Św. Jana Pawła II wypowiedzianymi w Katedrze Wawelskiej w 1987; „Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: owego „przejścia ze śmierci do życia”. I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia — miłości, która zwycięża śmierć. Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają... na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą... Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny... I w każdym ludzkim sercu. Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. Ave Crux!”. Słowami pozdrowienia Chrystusowego Krzyża wprowadzono w tajemnicę święta, które tak uroczyście obchodzone jest na Kalwarii w Praszce, które jest także jej świętem. Słowo powitania zostało równie serdecznie skierowane do ks. prałata Marian Mermer dziekana regionu duszpasterskiego ziemi wieluńskiej oraz prepozyta kapituły wieluńskiej, ks. kanonika Jarosława Boral, ks. kanonika Jana Kałdon oraz innych pielgrzymów i parafian. Następnie Ks. Arcybiskup Stanisława Nowak, przewodniczył modlitwie Dróżkowej pochylając się nad tajemnicą Chrystusowej Męki i Jego Krzyża. Tegoroczne Święto Podwyższenia Krzyża Świętego stanowiło uwieńczenie budowy Dróżek Męki Pańskiej na tamtejszej Kalwarii. Ksiądz Arcybiskup dokonał poświęcenia trzech ostatnich kaplic pasyjnych: Mostu na Cedronie, Wschodniej Bramy Jerozolimy i Zachodniej Bramy Jerozolimy. Poświęcenia tego dokonano podczas pełnego obchodu Dróżek Męki Pana Jezusa. Na uroczystość tą przybyli pielgrzymi i pątnicy na czele z Przedstawicielami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego z Jerozolimy i Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej. Modlono się w intencji dobroczyńców, ofiarodawców, budowniczych, opiekunów i pielgrzymów Kalwarii w Praszce, wśród których pierwszym był obecny Ks. Arcybiskup. Modliliśmy się w intencji naszej Parafii, Archidiecezji, Ojczyzny i całego świata, aby Bóg dla bolesnej męki Jego Syna miał Miłosierdzie nad nami wszystkimi. Odpusty dołączone do tych modlitw ofiarowano w intencji zmarłych dobroczyńców tego miejsca z kraju i zza granicy, za zmarłych pielgrzymów Kalwarii w Praszce, zmarłych z naszej Parafii, i dusz w czyśćcu cierpiących. Po kilkugodzinnej modlitwie na kalwaryjskich Dróżkach i ucałowanie relikwii Świętego krzyża w Zachodniej Bramie Jerozolimy została odprawiona uroczysta Eucharystia w kościele Świętej Rodziny. W słowie na rozpoczęcie Mszy św. ks. prałat Stanisław Gasiński przytoczył słowa emerytowanego Papieża Benedykta XVI wprowadzające w przeżywanie Eucharystii, która jest uobecnieniem ofiary Krzyża.„Prośmy Pana, aby po odpowiednim przygotowaniu, także przez sakrament Pokuty, nasze uczestnictwo w Jego Eucharystii, niezbędne dla życia chrześcijańskiego było zawsze najwyższym punktem całej naszej modlitwy. Prośmy, abyśmy będąc głęboko zjednoczeni z ofiarą Jego samego Ojcu mogli także przekształcać nasze krzyże w wolną i odpowiedzialną ofiarę miłości względem Boga i braci”. Ks. Kustosz powitał jeszcze raz ks. Arcybiskupa prosząc o przewodniczenie przez niego Eucharystii. Powitane zostały też osoby, które dołączyły do wspólnej modlitwy Ks. Infułat Marian Mikołajczyk, Komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, oraz pozostali obecni przedstawiciele tego Zakonu, chór kolegiaty w Wieluniu który podjął oprawę muzyczną na tej Eucharystii. Podczas homilii ks. arcybiskup powiedział między innymi: „ Święto Podwyższenia Krzyża Chrystusowego przypomina nam o tym, że Bóg uniżył się po to, aby było wywyższenie Jezusa jako człowieka. Kiedyś będzie i nasze wywyższenie. W to święto zakończyliśmy budowę Kalwarii w Praszce. Różne były inwestycje czynione na tym miejscu, budował kościołów, kaplic a na samu końcu zbudowaliśmy Bramę Wschodnią Jerozolimy i kaplicę Mostu na Cedronie, która prowadzi do tej bramy oraz Bramę Zachodnią Jerozolimy. Bramy te podkreślają Święte miasto Jeruzalem, miasto zbawienia, Jerozolimę Ziemi Wieluńskiej. Trudno przy tym nie wspomnieć, że ta Kalwaria w Praszce przypomina nam rozpoczęcie II wojny światowej, pierwsze działania wojenne na tez ziemi, zrzucenie pierwszych bomb na pobliski Wieluń. Boże dzięki ci za Kalwarię w Praszce dzisiaj pięknie skończoną w tych świętych bramach wschodniej i zachodniej oraz w kaplicy Mostu na Cedronie. Były wcześniej stacje oznaczone w tych miejscach z krzyżami i obrazami ale dziś jest dopełnienie tego przepięknego działa. To chyba cud , że to powstało. Święty Papież Jan Paweł II wypowiedział 15 lat temu te znamienne słowa w Kalwarii Zebrzydowskiej posyłając Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej; „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie.” Niech będzie w związku z tym Kalwaria w Praszce, na tej ziemi rozpoczynała się kiedyś II wojna światowa. Dziś jest to szczególna, jedyna Kalwaria o potrójnych Dróżkach 33 stacji Męki Pańskiej, 20 stacjach Dróżek Paschalnych Pana Jezusa przechodzącego przez śmierć do Zmartwychwstania i 30 stacji Dróżek Matki Bożej i Świętego Józefa”. Na zakończenie Eucharystii ks. prałat St. Gasiński wypowiedział Słowo podziękowania. „Chwała niech będzie Bogu najwyższemu za Jego Miłość i Miłosierdzie, chwała Chrystusowi za Jego Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie. Chwała Duchowi Świętemu, który nas oświeca, jednoczy i pozwala dostrzegać w Krzyżu Miłość Boga w Trójcy do każdego z nas. Chwała Matce Boga, która została nam dana pod Chrystusowym Krzyżem i która obrała sobie to miejsce na szczególny dom, gdzie czeka na wszystkie swe dzieci, aby je zawierzać Bogu i uczyć jak wytrwać do końca w wierze i ufności. Dziękujemy dziś Bogu za to wszystko co nosi imię Kalwaria w Praszce. Następnie ks. kustosz wyraził wdzięczność wobec Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka za nieustanną troskę od lat o Kalwarię w Praszce na płaszczyźnie duchowej i materialnej. Podziękował także za założone wotum dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenie w postaci Arcybiskupich Krzyży Pektoralnych, które będą symbole wdzięczności dla Matki Bożej za zakończone budowy kościołów i kaplic na Dróżkach Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce. Wdzięczność wobec ks. Arcybiskupa wyrażają także pamiątkowe tablice na obiektach na Kalwarii w Praszce. Z okazji zbliżającego się święta patronalnego ks. Arcybiskupa ks. kustosz wspólnie z ks. wikariuszem oraz Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, dziećmi i młodzieżą złożyli dostojnemu życzenia, aby Bóg umacniał swoimi łaskami wiernego pasterza i pracownika winnicy Pana, a Kalwaryjska Matka Zawierzenia wypraszała stale łaskę zdrowia i siły w dalszym tak owocnym dawaniu świadectwa o Miłości Boga. Następnie ks. prałat podziękował za obecność i wspólną modlitwę księdzu infułatowi Marianowi Mikołajczyk z Częstochowy, Komandorowi Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz pozostałym członkom tego Zakonu także na jego ręce wszystkim kapłanom przybyłym na tą uroczystość z Wielunia i dekanatu praszkowskiego. Podziękowania zostały także skierowane dla chóru Kolegiaty z Wielunia za piękne śpiewy, Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej, służbie kościelnej, całej Asyście Liturgicznej, pielgrzymom i parafianom. Przed rozesłaniem ks. Arcybiskup wypowiedział jeszcze znamienne słowa; „Cud Bożego Miłosierdzia wyraża się w tym, że w tak trudnych, dziwnych czasach zaistniała ta Kalwaria w Praszce. Dzięki też gorliwemu ks. prałatowi Stanisławowi, że Bóg mógł się nim posłużyć i tymi, którzy z nim współpracowali, którzy mu pomagali. Oddajemy dziś Panu Jezusowi podwyższonemu na krzyżu i Zmartwychwstałemu ostatecznie to miejsce. Jezu, pokornie Cię prosimy przyjmij tą Kalwarię w Praszce. Kalwaryjska Matko Zawierzenia módl się za nami do Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i prowadź nas do nieba”. Po zakończeniu Eucharystii kapłani, grupy apostolskie i chór kolegiaty Wieluńskiej udali się do Domku Zwiastowania Matki Bożej, by tam uczestniczyć w Agapie. Po Apelu Maryjnym ks. Arcybiskup udzielił wszystkim błogosławieństwa życząc, aby wytrwali przy Chrystusowym Krzyżu do końca.
 • 15 września - w Święto Matki Bożej Bolesnej rozpoczęliśmy na Kalwarii w Praszce rokroczne Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, dzieci i młodzieży.
 • 19 września - w Katedrze Kieleckiej odbyły się Uroczystości pogrzebowe Ks. Bp Kazimierza Ryczana emerytowanego Ordynariusza tamtejszej diecezji, Komandora z gwiazdą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W pogrzebie tym brał także udział nasz Ks. Prałat Stanisław Gasiński.
 • 19 września modliła się na Kalwarii w Praszce grupa pielgrzymów z Parafii Św. Józefa Oblubieńca w Puszczykowie
 • 22 września - nasze Sanktuarium nawiedziły dwie pielgrzymki autokarowe z Pomorza Zachodniego: Z Kołbacza i Żukowa.
 • 27 września - w naszym Sanktuarium przeżywaliśmy Dzień Chorych dla Dekanatów: Mokrskiego, Krzepickiego, Działoszyńskiego i Praszkowskiego. Modlitwom w intencji chorych przewodniczył przy współudziale licznych kapłanów JE Ks. Bp Andrzej Przybylski. Wszystkich zebranych powitał w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia ks. prałat Stanisław Gasiński zachęcając do złożeniach na ołtarzy wszystkich życiowych krzyży i złączenia się ze zbawczą Ofiarą Krzyża, która się uobecnia na Eucharystii. Po akcie zawierzenia Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia wszystkich zebranych i błogosławieństwie relikwiami Krzyża Świętego ks. Biskup przewodniczył pielgrzymom w procesji do kościoła Świętej Rodziny podczas której wszyscy odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego. w kościele Świętej Rodziny dziekan dekanatu ks. kan. Mieczysław Papiernik poprosił ks. Biskupa Andrzeja o sprawowanie Eucharystii w intencji chorych i pokrzepienie Słowem Bożym. W homilii dostojny celebrans zwracając się do chorych podkreślał, że są darem dla Kościoła a ich cierpienia są sprawdzianem wiary, znakiem, że Bóg jest miłością co podkreśla papież Franciszek. Na zakończenie Eucharystii ks. prałat Gasiński podziękował wszystkim obecnym za świadectwo wiary i wspólną modlitwę oraz w imieniu zebranych wyraził szczególne słowa podziękowania ks. Biskupowi Andrzejowi Przybylskiemu przekazując serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z okazji Biskupich „Prymicji” na Kalwarii w Praszce. Jako symbol tych życzeń ks. kustosz wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej przekazał ks. Biskupowi obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz pierścień z symbolem krzyża jako znak upamiętnienia tej chwili. Po zakończeniu tej uroczystości Ks. kustosz zaprosił wszystkich na Agapę - Ucztę miłości, która jeszcze dodatkowo dopełniła ową Eucharystię w Domku Zwiastowania Matki Bożej. W kronice sanktuaryjnej tego dnia ks. Biskup Andrzej Przybylski napisał;” Miałem wielkie szczęście odbyć swoje prymicje do Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce. cieszę się, że moja prymicje mogły się odbyć w obecności chorych i starszych. Dziękując za życzliwe przyjęcie i modlitwę proszę Maryję o opiekę nad całym moim posługiwaniem. Pamiątką tych prymicji jest dar biskupiego pierścienia - to dla mnie znak „zaślubin” z tym cudownym miejscem. Z wdzięcznością i modlitwą”.
 • 29 września - na Kalwarii w Praszce modliła się grupa autokarowych pielgrzymów z Parafii Kucharki k/Kalisza, którzy uczestniczyli także w odbywającej się tego dnia jak w każdy ostatni piątek miesiąca Drodze Krzyżowej na naszej Kalwarii.
 • 30 września - tego dnia w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach odbyła się Inwestytura nowych członków do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W czasie tej uroczystości nasz Ks. Prałat, wśród nielicznego grona członków tego Zakonu został podniesiony do rangi Komandora - Pułkownika. Obrzędu tego dokonał Wielki Przeor Zwierzchnictwa tegoż Zakonu w Polsce JE ks. kard. Kazimierz Nycz przy udziale innych biskupów i kapłanów oraz wiernych z całej Polski a także przedstawicieli Zwierzchnictw tegoż Zakonu z różnych krajów w Europie. Ks. Kard. Edwin O`Brien Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie rezydujący w Watykanie podniósł do rangi Komandora - Półkownika ks. prałata Stanisława Gasińskiego, co zostało uroczyście ogłoszone podczas wspomnianej uroczystości z wręczeniem odpowiedniego dokumentu i dystyngtorium Stolicy Apostolskiej przez Jego Ekscelencję komandora dr Józefa Dąbrowskiego Zwierzchnika Tegoż Zakonu w Polsce, co stanowi wielką promocję, wyróżnienie dla Kalwarii w Praszce.
 • 1 października - Tradycyjnie tego dnia na Kalwarii w Praszce, podczas pierwszego tegorocznego nabożeństwa październikowego nastąpiło poświęcenie i rozdanie różańców dla dzieci klas III, przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci te cały miesiąc prowadziły nabożeństwa Różańcowe w naszej Parafii. Oby nigdy z ich rąk nie wypadł Różaniec.
 • 5 października - serwisant firmy nagłośnieniowej zainstalował nowy wzmacniacz nagłośnienia do kościoła sanktuaryjnego. Żywotność starego wzmacniacza po 20 latach pracy praktycznie ustała.
 • 7 października - odbył się w Polsce tzw. „Różaniec do granic” w intencji naszej Ojczyzny i o pokój na świecie w której to akcji duszpasterskiej wzięło udział ponad milion osób. W tym dniu także w naszym kościele sanktuaryjnym trwaliśmy na modlitwie różańcowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem od godz.13.30 - 16.00, natomiast przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej uczestniczyli w modlitwie tego typu z udziałem ks. Biskupa Andrzeja Przybylskiego w kościele seminaryjnym w Częstochowie.
 • 8 października - przeżywaliśmy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. w dniu tym przed wszystkimi kościołami i kaplicami w Polsce trwała zbiórka ofiar do skarbon na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera kształcenie młodzieży od gimnazjum do ukończenia studiów z niezamożnych rodzin. takich stypendystów jest obecnie w Polsce ponad 2 tysiące.
 • 13 października - odbyło się ostanie w tym roku uroczyste nabożeństwo fatimskie w cyklu półrocznym, któremu przewodniczył ks. proboszcz Roman Rataj z Dalachowa. Nabożeństwo to zostało odprawione z prośbą o uzdrowienie wewnętrzne, duchowe, wszystkich, którzy tego potrzebują. Przybyli wierni przyjęli indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na sposób Lourdzki. Wcześniejsze tego typu nabożeństwa połączone z fatimskimi zostały odprawione w czerwcu i wrześniu.
 • 15 października - w całej Polsce odbywało się coroczne „liczenie wiernych”. Tzw. „Dominicantes” - uczestniczących w niedzielnej liturgii, oraz „Comunicantes” - przystępujących w niedzielę do Komunii Św. Tego też dnia w całej Polsce trwała zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Meksyku.
 • 17-18 października - Zakład ślusarski uzupełnił o metalowe elementy takie jak: bariery, uchwyty na kwiaty, gabloty na obrazy do nowopowstałych kaplic na naszej Kalwarii: Mostu na Cedronie oraz Bramy Wschodniej Jerozolimy, które ufundował ks. prałat Stanisław Gasiński a także Zachodniej Bramy Jerozolimy, która jest darem JE Ks. Abp Stanisława Nowaka.
 • 21 października modlili się w naszym Sanktuarium na Kalwarii w Praszce pielgrzymi z Parafii Św. Idziego z Podlesia, oraz Pielgrzymi z Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w naszej Archidiecezji
 • 22 października - w niedzielę, w dniu wspominania w liturgii Kościoła Św. Jana Pawła II, przedstawiciele naszej Parafii udali się o świcie autokarem do Warszawy, aby na tamtejszym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wziąć udział w Międzynarodowym Kongresie Ruchu „Europa Christi”. Mszy Św. na rozpoczęcie tej części Kongresu, w kościele uniwersyteckim przewodniczył Ks. Kard. Robert Sarah, z Watykanu, Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Liturgii i Dyscypliny Sakramentów. To właśnie podpis tego Kardynała widnieje pod decyzją Papieża Franciszka o Koronacji cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w naszym Sanktuarium. Ruch „Europa Christi” powstał w czerwcu 2016 r. w Częstochowie, jako odpowiedź na odejście Europy od jej chrześcijańskich korzeni. Ruch ma pomóc mieszkańcom Europy odkryć na nowo ich tożsamość, która ma chrześcijańskie zakorzenienie.
 • 25 października - W związku z zakończeniem kadencji Parafialnych Rad Duszpasterskich w całej naszej Archidiecezji, tego dnia w naszej Parafii odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Ekonomicznej. Nowo wyłonieni Radni złożyli swoje ślubowanie w kościele Sanktuaryjnym przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W Skład Rady wchodzą trzy grupy członków: a) z urzędu: Ks. Proboszcz, Ks. Wikariusz, Pan Kościelny Zbigniew Paluch i Pani Katechetka Katarzyna Szmyt, b) z mianowania: Krzysztof Chudzicki, Bogdan Kaczmarek, Grażyna Misiek, Józef Pilarski, Małgorzata Ogórek, Bogdan Kik, Jolanta Wiecha, c) z wyboru: Beata Kik, Waldemar Kościelny, Jadwiga Kościelna, Stanisława Osowska, Włodzimierz Pawliński, Adam Sałata, Honorata Szczuka, Stanisław Szczuka, Józef Wiatr, Teresa Załoga, Rafał Pyzalski i Janina Kochalska. Wszystkim nowym członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej życzymy z głębi serca „Szczęść Boże”. Troska o Parafię nie ogranicza się tylko do członków Rady Parafialnej, więc wszyscy czujmy się odpowiedzialni za jej rozwój tak materialny jak i duchowy. Parafialna Rada Duszpasterska stanowi zgodnie z Kanonem 536 Kodeksu Prawa kanonicznego, ciało doradcze, które pod przewodnictwem Proboszcza Parafii, w ramach ustawodawstwa diecezjalnego pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Na swym pierwszym zebraniu Parafialna Rada Duszpasterska wystosowała następujące Słowo: SŁOWO PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ I RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY ORAZ KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ NA KALWARII W PRASZCE - 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU Mając na uwadze kończący się już rok Św. Brata Alberta, oraz rok liturgiczny pod hasłem „Idźcie i głoście”, patrzymy już w przyszłość. W nadchodzącym roku Świętego Stanisława Kostki - patrona Polski, przeżywanym pod hasłem „Duch, który umacnia miłość” dane nam będzie bowiem przeżywać 30 rocznicę powołania do istnienia parafii Świętej Rodziny, oraz 15 rocznicę istnienia Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce. Rocznice te mobilizują nas do kolejnych zadań tak na płaszczyźnie duchowej jak i materialnej, aby jak najlepiej wykorzystać czas łaski dany nam od Boga. Dziękując Mu za to co dotychczas udało nam się osiągnąć, pragniemy wspólnym wysiłkiem pomnażać Boże dzieło, któremu na imię Kalwaria w Praszce. Przed niemal rokiem jako Rada Duszpasterska wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce mobilizowaliśmy się do uhonorowanie głównego koronatora Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia JE Ks. Abp Dr Zygmunta Zimowskiego co znalazło swój finał w uroczystym poświęceniu epitafium w kościele sanktuaryjnym 13 sierpnia br. Podjęliśmy również uchwałę, że nie sposób pominąć głównego pomysłodawcę i wykonawcę tego wiekopomnego wydarzenia, jakim była uroczystość koronacyjna - naszego proboszcza ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego. Pragnęliśmy też w XXXIII rocznicę jego kapłaństwa ufundować ku modlitewnej pamięci dla obecnych oraz przyszłych pokoleń tablice w kościele Świętej Rodziny upamiętniające te wydarzenia. Ta część zadania nie została niestety dotychczas zrealizowana z powodu braku funduszy na ten cel. Bieżące funkcjonowanie parafii wymaga stale poważnych nakładów finansowych. Poza tym wśród najważniejszych materialnych dzieł w tym roku należy wspomnieć, iż dzięki fundacjom udało nam się w 2017 r. dokończyć budowę kościoła Ecce Homo w Dolinie Męki Pańskiej, oraz trzech kaplic zwieńczających budowę Dróżek Męki Pańskiej na naszej Kalwarii. W ostatnim słowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej była także propozycja, by tzw. Drogę Maryjną, na terenie Kalwarii, którą rokrocznie podąża Procesja Zaśnięcia Matki Bożej w trakcie głównego odpustu kalwaryjskiego, utwardzić kostką brukową lub zalać ją asfaltem. Po raz kolejny od naszego zaangażowania i ofiarności będzie zależeć, czy realizacja tych projektów będzie uskuteczniona w tym lub przyszłym roku. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, mieszkańców naszej Parafii i przyjaciół Kalwarii w Praszce o wsparcie finansowe tych przedsięwzięć, lub jednego z nich, na miarę swoich możliwości. Równocześnie składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom i przyjaciołom Kalwarii w Praszce za wszelkie tak modlitewne jak i materialne wsparcie. Za wszelką hojność i gesty dobroci oraz wyobraźni miłosierdzia niech Bóg wszystkim obficie błogosławi a Kalwaryjska Matka Zawierzenia ma nas wszystkich w swojej opiece. Niech więc Duch Święty umacnia nieustannie naszą miłość, także w jej konkretnych przejawach wobec wspólnoty Kościoła, którą wspólnie tworzymy na tym miejscu.
 • 29 października - na Jasnej Górze po raz pierwszy została zorganizowana Pielgrzymka Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z okazji święta Matki Bożej Królowej Palestyny, patronki Zakonu, z ustanowienia papieża Jana Pawła II. Mszy św. odprawionej o godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem z udziałem dam i kawalerów Zakonu przewodniczył i homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, metropolita warszawski. „Matka Boża, Królowa Palestyny jest czczona tam od prawie 90 lat, bo w 1927 r. w Deir Rafat zostało ustanowione sanktuarium” – powiedział na początku homilii kard. Kazimierz Nycz. Przypomniał, że głównym zadaniem Zakonu jest czuwanie nad Bożym Grobem w Ziemi Świętej. „Zakon w sposób szczególny podejmuje troskę o to, by ten grób był i bezpieczny, i był miejscem świętym dla wszystkich chrześcijan, i aby Bóg był uwielbiony w tym wszystkim, co robimy, aby wyznawać wiarę w to, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, a tym śladem, symbolem obecnym, trwającym do dzisiaj, tak, jak było dla apostołów, jest pusty grób Jezusa Chrystusa w Jerozolimie” – mówił kard. Kazimierz Nycz. W uroczystości tej uczestniczyli kawalerowie i Damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele ze Zwierzchnikiem tegoż Zakonu w Polsce Jego Ekscelencją dr Dąbrowskim. W uroczystościach tych uczestniczył także nasz Ks. Prałat Stanisław Gasiński - komandor tegoż Zakonu. Tego też dnia w Archikatedrze w Częstochowie odbywała się Pielgrzymka nowo wybranych Parafialnych Rad Duszpasterskich naszej Archidiecezji. W pielgrzymce tej brali udział także przedstawiciele naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 • 1 listopada - w Uroczystość Wszystkich Świętych, odbyła się tradycyjna procesja żałobna po terenie naszej Kalwarii, do ściany Pamięci zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce i naszej Parafii. Podczas tej procesji modliliśmy się za zmarłych dobroczyńców, budowniczych i pielgrzymów Kalwarii w Praszce oraz wypominanych jednorazowo w naszej Parafii.
 • 2-9 listopada - w Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych gromadziliśmy się codziennie o 16.30 na „Modlitwie Oktawalnej” za naszych Drogich Zmarłych. Cieszymy się licznym udziałem wiernych w tej modlitwie, co świadczy o wrażliwości ducha na sprawy wieczności.
 • 4 listopada - na wniosek członków Rady Ekonomicznej naszej Parafii odbyło się zebranie tego gremium w Domu Parafialnym. Tematem tego zebrania było dążenie, by doprowadzić do konsekracji tj., uroczystego poświęcenia kościoła parafialnego Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce w roku przyszłym 2018, kiedy to będziemy obchodzić 30. rocznicę istnienia naszej Parafii i 15. rocznicę istnienia Sanktuarium kalwaryjskiego. Ze względu na wagę problemów z tym związanych postanowiono zwołać na niedzielę 19 listopada 2017 roku zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i wszystkich grup apostolskich istniejących w naszej parafii w auli katechetycznej.
 • 11 listopada - w Narodowe Święto Niepodległości, na sumie o godz. 11.00 w kościele Sanktuaryjnym, przez przyczynę Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, Świętych Patronów Polski i Św. Marcina, Patrona dnia, modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej, udaliśmy się procesyjnie do podnóża naszej Kalwarii gdzie przy popiersiu Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odmówiliśmy modlitwę za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi, a przedstawiciele społeczeństwa złożyli kwiaty i lampiony przy pomniku Prymasa Tysiąclecia u podnóża Kalwarii w Praszce, który na każdym miejscu swego posługiwania podkreślał wielką miłość do Ojczyzny i troskę o Jej kształt.
 • 13-15 listopada - Członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej pracowali społecznie na Kalwarii w Praszce, przy kościołach, domu Parafialnych oraz w Alej iks. kard. Stefana Wyszyńskiego wykonując jesienne porządki.
 • 17 listopada - Zostały wprowadzone na Kalwarię w Praszce o godz. 16.00 relikwie Św. Dominika Savio. Wtedy też została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. prałata Stanisława Gasińskiego i ks. wikariusza Tomasza Śleziak w intencji nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, Apostołów, lektorów, ministrantów, kandydatów na ministrantów i ich rodzin. W Eucharystii tej uczestniczyły szczególnie dzieci z klas trzecich i kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W drugim dniu peregrynacji owych relikwii ich adoracja trwała w kościele Świętej Rodziny od 9.00 - 15.00. W tym czasie ks. wikariusz Tomasz Śleziak przeprowadzał też kurs lektorski dla młodzieży dekanatu praszkowskiego oraz sprawując dla nich Eucharystię przy relikwiach Św. Dominika Savio o godz. 11.00. Po południu o godz. 15.00 JE. ks. abp Stanisław Nowak odprawił uroczystą Eucharystię w intencji wszystkich zgromadzonych na zakończenie owego nawiedzenia. W homilii Ks. Arcybiskup podkreślił swoją radość z tego, że może się włączyć w taką Bożą sprawę w skali Polski. „W wielu parafiach był a w innych będzie obecny Św. Dominik Savio. Dzięki temu chcemy naprawdę ruszyć serca, sumienia, bo albo będą dzieci i młodzież przy Bogu albo zginiemy.” Na zakończenie tej Eucharystii słowa podziękowania skierował do wszystkich ks. prałat Stanisław Gasiński mówiąc między innymi; „Dziękujemy ks. Arcybiskupowi za gorącą modlitwę z nami i pokrzepiające Słowo Boże. Dziękujemy wszystkim, którzy wykorzystali ten czas nawiedzenia. Niech Św. Dominik Savio dopomaga nam, byśmy jak On za przyjaciół mieli nade wszystko Jezusa i Maryję. nieśmy z radością Boga światu jak Św. Dominik, wystrzegajmy się grzechu i pozostańmy wierni Bogu i Jego przykazaniom”. Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię wszyscy zebrani ucałowali relikwie Św. Dominika a następnie ks. Arcybiskup przekazał Je ks. Ireneuszowi Skrobot, proboszczowi parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Praszce.
 • 19 listopada - Odbyło się nadzwyczajne zabranie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i Grup Apostolskich na Kalwarii w Praszce. Gremium to wystosowało swoje Słowo do parafian i przyjaciół Kalwarii w Praszce. Oto jego treść:

  SŁOWO Z NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJI RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY ORAZ KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ I GRUP APOSTOLSKICH NA KALWARII W PRASZCE - 19 LISTOPADA 2017 ROKU

  Dnia 19 listopada, na wniosek Rady Ekonomicznej naszej Parafii odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i członków wszystkich Grup Apostolskich naszej Parafii. Na spotkaniu tym przedstawiciele Rady Ekonomicznej zapoznali zebranych z inicjatywami, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich zebranych. Oto one: W związku z obchodzoną w 2018 roku 30. rocznicą powołania do istnienia Parafii Św. Rodziny, oraz 15. rocznicą istnienia Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce, naszym pragnieniem jest aby dopełnić wszelkich starań, by doprowadzić do Konsekracji, Uroczystego Poświęcenia Kościoła Parafialnego Św. Rodziny. Już podczas przygotowań do Koronacji, która miała miejsce 12 września 2015 r., mobilizowaliśmy się choćby do wykonania elewacji kościoła, co miało przyspieszyć dzień jego konsekracji. Dziś nie możemy ustać w tych dążeniach i trzeba nam to dzieło doprowadzić do jego szczęśliwego końca. Kościół Parafialny Św. Rodziny powinien leżeć na sercu wszystkich Parafian. O ile inne obiekty Sakralne na naszej Kalwarii stanowią fundację, o tyle kościół parafialny Św. Rodziny powinien być w jak największym stopniu naszym dziełem, jako Parafii i naszym oczkiem w głowie. To w tej świątyni w przeważającej mierze uczestniczymy w Eucharystii, tu korzystamy z Sakramentu Pojednania, tu nasze dzieci przyjmują Pierwszą Komunię Św., Bierzmowanie, tu zawieramy Sakrament Małżeństwa i tu pewnie, gdy wybije nasza godzina, odbędzie się nasze ostatnie pożegnanie. Choć Kościół Św. Rodziny w swej zewnętrznej bryle, jako budowla, stanowi już spoistą całość, to w jego wystroju brakuje jeszcze kilku istotnych elementów. Do najważniejszych należy zaliczyć: Organy. Konferencja Episkopatu Polski 14 października br., podczas swego zebrania przyjęła instrukcję w której czytamy: „W Kościele łacińskim organy piszczałkowe należy mieć w wielkim poszanowaniu jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej. Organy należy tak umieścić, by służyły ludowi i zespołowi śpiewaczemu, a także by były dobrze słyszane. Instrument elektroniczny dopuszcza się do użytku w liturgii jako tymczasowy. Nie należy więc dodawać do niego sztucznego prospektu, ale dążyć do budowy organów piszczałkowych”. Po konsultacjach i zasięgnięciu opinii rzeczoznawców, uważamy jednak, że koszt budowy organów piszczałkowych na dzień dzisiejszy przekracza nasze możliwości finansowe. Koszt ten oscyluje w kwocie około 1 miliona złotych. Natomiast organy elektroniczne z prospektem piszczałkowym, to koszt ok. 200 tyś. złotych. Biorąc pod uwagę pozostałe czekające nas prace i wydatki, musimy odstąpić od budowy organ, nawet elektronicznych z prospektem, aby stać nas było przynajmniej na to co konieczne. Drugim punktem jest uzupełnienie oświetlenia i jego ujednolicenie. Należałoby uzupełnić o żyrandole i mosiężne kinkiety te miejsca w kościele gdzie jest jeszcze oświetlenie tymczasowe. Choć może na co dzień tego nie zauważamy, oświetlenie wewnętrzne kościoła nie jest jeszcze zakończone. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota ok. 100 tyś. zł. Ostatnim punktem choć nie najmniej ważnym jest kwestia malowania wnętrza kościoła. Po latach użytkowania i korzystania z kościoła Św. Rodziny, należałoby go odmalować i odświeżyć ściany, które wskutek unoszącego się kurzu i zmiennych warunków atmosferycznych ulegają zabrudzeniom. Mając świadomość kosztów materiałów budowlanych i robocizny przy takiej kubaturze to wydatek ok. 60 tyś. zł. przy założeniu, ze malujemy całe wnętrze. Mając świadomość, że jest to niemała kwota, chcielibyśmy odmalować przynajmniej te miejsca, które tego wymagają. Na dzień dzisiejszy są to najważniejsze sprawy i najkosztowniejsze inwestycje. Biorąc pod uwagę ilość prac, a co za tym idzie wielkość potrzebnego kapitału, dobrze by było gdyby w 2018 roku, złożyć na ten cel w miarę możliwości większą ofiarę podczas kolędowej wizyty duszpasterskiej a począwszy od lutego do czerwca, raz w miesiącu, by odbyła się zbiórka po domach, przeprowadzona przez przedstawicieli Rady Duszpasterskiej. Gdyby z każdego mieszkania naszej Parafii (od każdej rodziny), raz w miesiącu od lutego wpłynęła suma co najmniej 50 zł., uniknęlibyśmy zadłużenia w związku z planowaną uroczystością konsekracji kościoła w 30-lecie istnienia Parafii. Od naszej jednak ofiarności i zaangażowania to zależy. Nikt za nas tego nie uczyni i trudno aby ktoś nam wszystko fundował. Kościół to nasz Dom Boży i jako takim trzeba go widzieć i traktować. My go budujemy, wykańczamy i upiększamy aby służył nam i naszym dzieciom, wnukom i kolejnym da Bóg pokoleniom. Choć korzystając z niego wydaje się, że już niczego tu nie trzeba, to nie ulegajmy temu złudzeniu i starajmy się dokończyć rozpoczętego dzieła nie poprzestając na tym co prowizoryczne i tymczasowe. Proponujemy także, aby jeśli ktoś złoży jednorazowo ofiarę 1000 zł lub wyższą, jego imię i nazwisko, lub nazwisko rodziny zostało umieszczone na marmurowej tablicy pod chórem i będzie niemym świadkiem naszej miłości do Boga i Jego Kościoła, jednocześnie będzie wołać o modlitwę w naszej intencji do tych, którzy z tego kościoła po nas będą korzystać. Żaden dar złożony Bogu nie zostanie bez Jego nagrody. Jako jedna rodzina Boża dążmy do ukończenia tego dzieła, a Bóg niech za każdy przejaw ofiarności odpłaci obfitymi łaskami swego Miłosierdzia Wam i całym Waszym rodzinom.

 • 23 listopada - zostały zamontowane metalowe żaluzje w oknie kościoła Sanktuaryjnego
 • 25 listopada - zostały zalane betonowe fundamenty pod nowe usytuowanie trzech kaplic Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa
 • 26 listopada - odbyła się Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - Zakończenie Roku Św. Brata Alberta Chmielowskiego. W tym szczególnym dniu przypada Święto patronalne Akcji katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W tym dniu przedstawiciele naszej młodzieży udali się w pielgrzymce do archikatedry w Częstochowie by szczególnie łączyć się w modlitwie ze swoim Arcypasterzem Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo metropolitą częstochowskim. W naszym kościele parafialnym Świętej Rodziny na sumie o godz. 11.00 podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu odmówiono akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi, co wiąże się z uzyskaniem odpustu zupełnego w tym dniu. Natomiast w naszym kościele sanktuaryjnym, tradycyjnie w tym dniu o godz. 17.00 odbyło się przyjęcie nowych ministrantów do Służby Bożej w naszej rodzinie parafialnej. Formacją Służby Ołtarza zajmuje się ks. wikariusz Tomasz Ślaziak. Także w tym dniu odbyła się tzw. „Słodka niedziela”. rodzice dzieci pierwszokomunijnych po Mszach św. sprzedawali kawałki ciasta. Dochód z tej akcji przeznaczony został na przygotowanie spotkania ze Św. Mikołajem 06 grudnia 2017 roku dla dzieci naszej parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce.
 • Od 26 listopada przed Adwentem w naszym Punkcie Duszpasterskim „Nazaret” były do nabycia świece „Caritas” na stół wigilijny. Dochód z rozprowadzenia tych świec został przeznaczony przez Caritas Polska dla szczególnie ubogich.
 • 28 listopada zostały zamówione u stolarza 4 klęczniki, które będą usytuowane w przedsionku Sanktuarium i służyć prywatnej modlitwie przybywającym w tygodniu przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana