Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZaproszenie na Uroczystość Odpustu Kalwaryjskiego
Zaśnięcia Matki Bożej na Kalwarii w Praszce

z procesją Matki Bożej Zaśniętej
oraz poświęceniem kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny
i wprowadzeniem relikwii bł. Bartolo Longo
pod przewodnictwem JE ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

Ks. Stanisław Gasiński CSSH

Kustosz Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej i wspólnotą Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce, serdecznie zaprasza na Uroczystość Odpustu Kalwaryjskiego, Zaśnięcia Matki Bożej, która odbędzie się 12 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00. Uroczystość rozpocznie się procesją z kaplicy Domku Zaśnięcia Matki Bożej na szczyt Kalwarii, gdzie będzie sprawowana suma Odpustowa, a po niej procesja do kościółka Grobku Matki Bożej. Całej uroczystości będzie przewodniczył i okolicznościowe słowo Boże wygłosi Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, najbliższy świadek świętości Jana Pawła II. Będzie to pierwsza wizyta pastoralna kardynała w historii miasta Praszka i tej części regionu. Ks. Kardynałowi będzie towarzyszył Pasterz Kościoła Częstochowskiego Jego Ekscelencja Ks. Abp Wacław Depo metropolita częstochowski. Warto zauważyć że doroczna procesja zaśnięcia Matki Bożej odbywająca się z Jej Domku na szczyt Kalwarii a później do kościółka Jej Grobku, jest jedynym tego typu religijnym obchodem w naszej Archidiecezji. W tym roku, na zakończenie tej unikalnej kalwaryjskiej liturgii, nieopodal symbolicznego Muru Świątyni Jerozolimskiej, będzie miało miejsce poświęcenie kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, gdzie w jej górnej części znajduje się ołtarz Nawiedzenia Świętej Elżbiety i bł. Bartolo Longo, tam też zostaną umieszczone jego relikwii oraz dolna część z ołtarzem Narodzenia i Męczeństwa Świętego Jana. Owa piętrowa, kaplica wchodzi w skład Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa. Wokół Górnej części tej kaplicy otoczonej gankiem z kolumnami pielgrzymi będą mieć możliwość kontemplować sceny bliblijne przedstawione na obrazach z tekstami Magnificat i Benedictus a ponad to wyczekiwanie Elżbiety na Jej krewną Maryję. W środkowej części górnej kaplicy na jej frontowej ścianie znajduję się ikona Matki Bożej Królowej Palestyny, która jest patronką Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, natomiast na lewej stronie znajduje się obraz pierwszego błogosławionego tegoż Zakonu Bartolo Longo oraz jego relikwie, które Kalwaria w Praszce otrzymała w ostatnim czasie od abp Tommaso Caputo z Pompei we Włoszech. Bł. Bartolo Longo był świeckim tercjarzem dominikańskim, który zawierzył swe życie Maryi, Matce Bożej Różańcowej, oraz założył poświęcone Jej Sanktuarium w Pompejach. Urodził się 10.02. 1841 r. w Latiano, w południowych Włoszech. W Kolegium Ojców Pijarów otrzymał gruntowne wykształcenie a następnie rozpoczął studia prawnicze uwieńczone doktoratem. Ulegając wpływom antykatolickim swojej epoki, stracił wiarę. Dzięki wsparciu duchowemu O. Alberta Redente odnalazł drogę do Boga. Ten powrót radykalnie odmienił Jego życie. Porzucił znakomicie zapowiadająca się karierę prawniczą, oddając się wyłącznie głoszeniu Ewangelii i dziełom miłosierdzia. Swoją działalność misjonarską rozwinął szczególnie w Pompejach, gdzie podjął się katechizacji mieszkańców i rozpoczął krzewienie tradycji modlitwy różańcowej. Bł. Bartolo Longo realizował wielkie dzieła miłosierdzia; zakładał sierocińce, żłobki, szkoły, tworzył domy opieki dla dzieci więźniów oraz warsztaty pracy dla lokalnej młodzieży. Dzięki niemu powstało w Pompejach zupełnie nowe miasto – miast Królowej Różańca Świętego. To On zapoczątkował Modlitwy Różańca XV sobót, nowennę Pompejańską i Suplikę, które dziś odmawiają miliony wiernych na całym świecie. Zmarł 5 października 1926 roku trzymając w ręku różaniec, który towarzyszył mu zawsze w wszędzie. 26 października 1980 r. Święty papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. Ufamy, że relikwie pierwszego błogosławionego Zakony Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Bartolo Longo przyczyniać się będą teraz i w przyszłości na Kalwarii w Praszce do jeszcze powszechniejszego odmawiania Różańca Pompejańskiego. Już dziś serdecznie zapraszamy także na 28 października br. na Kalwarię w Praszce, gdzie tego dnia o godz. 11.00 zostanie odprawiona przez Ks. Abp Wacława Depo metropolitę częstochowskiego uroczysta suma odpustowa ku czci Matki Bożej Królowej Palestyny również z udziałem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Zwierzchnictwa w Polsce. Pierwsza taka uroczystość odpustowa odbyła się przed rokiem na Jasnej Górze pod przewodnictwem JE ks. kard. Kazimierza Nycza EMCSSH Wielkiego Przeora naszego Zwierzchnictwa. Informujemy także z wielką radością w sercu, iż od Niedzieli Palmowej tj. 25 marca br. do 25 marca 2019 roku Kalwaria w Praszce otrzymała od Ojca św. Franciszka przywilej odpustu zupełnego na prawach papieskich. Zapraszamy więc na Kalwarię w Praszce, aby jak najobficiej w tym szczególnym czasie łaski roku Jubileuszowego czerpać dar miłosierdzia Ojca, którym jest przywilej odpustu zupełnego.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana