Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceDAR PAPIESKIEGO ODPUSTU ZUPEŁNEGO „in perpetuo” – mającego „wieczystą moc” dla wszystkich wiernych nawiedzających Kalwarię w Praszce

Tadeusz Bysina

Tegoroczna uroczystość odpustowa ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, która miała miejsce 8 sierpnia br. rozpoczęła się „Aktem zawierzenia” wszystkich zebranych Matce Miłosierdzia, dokonanym przez ks. abp. Wacława Depo metropolitę częstochowskiego. Zachęcając wszystkich zebranych do dalszej modlitwy ks. Arcybiskup powiedział: „Dziękujemy Opatrzności – Bogu, że tutaj, na tej ziemi jest z nami Matka Wniebowzięta, ale wcześniej w tajemnicy Kalwarii i niezwykłego heroizmu wiary na Golgocie. Dlatego przez Jej wstawiennictwo chcemy wypraszać potrzebną moc wiary i ufność zawierzenia Bogu we wszystkim”. Po tym zawierzeniu wszyscy pielgrzymi z różnych stron naszej Ojczyzny i miejscowi parafianie na czele z przedstawicielami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, asystą, chórem z Gliwic i orkiestrą z Opola zostali powitani przez miejscowego kustosza ks. prałata Stanisława Gasińskiego, który podkreślił, że owa uroczystość dopisuje kolejną ważną datę do historii Kalwarii w Praszce, zachęcając do wyruszenia procesjonalnego z figurą Matki Bożej Zaśniętej na marach, na szczyt Kalwarii do ołtarza koronacyjnego, gdzie była sprawowana suma odpustowa. Ks. abp Wacław Depo w swojej homilii, przywołując beatyfikację sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego powiedział – „[…] jednym z głównych tematów pasterzowania sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego była służba rodzinie. «Człowiek jest istotą rodzinną» – mówił Prymas – kard. Stefan Wyszyński, i dlatego wołał: «umiłowane dzieci Boże». Musimy odzyskiwać tę świadomość, kim jesteśmy i do kogo należymy, i kto nas zbawił, i przeprowadza ze śmierci do życia. Dlatego mówił dalej Prymas: «Rodziny nie wolno redukować do rzeczywistości rozumianej tylko na płaszczyźnie biologii, psychologii czy gospodarki, jak nieraz czynią to współczesne systemy. Jest ona bowiem obrazem Boga – Wspólnoty Osób: Ojca i Syna i Ducha Świętego, tworząc w swym łonie Kościół domowy. Ona jest światłem społecznym, duchowym i religijnym. W tej teologii rodziny istotnym łączącym miłość Boga z człowiekiem jest osoba Maryi, Matki Syna Bożego i naszego Odkupiciela. To Ona – wskazywał Prymas – pełni odwieczną rolę w stosunku do odwiecznego Syna, którego zrodziła Człowiekiem, ale również pełni tę rolę w odniesieniu do każdego człowieka, którego dał Jej Chrystus z wysokości krzyża». Doświadczamy tego tutaj na Kalwarii, ale nie patrzymy tylko na samo zwieńczenie kalwaryjskie odkupieńczą śmiercią, gdyż patrzymy przez tajemnicę i moc Jego zmartwychwstania, gdzie w tym zwycięstwie pierwsza ma udział Najświętsza Maryja Panna, Jego Matka Wniebowzięta. Maryja stała się więc dla nas najdoskonalszym wzorem zaufania Bożym planom”.

Przed błogosławieństwem ks. abp Wacław Depo zwrócił się do wszystkich zebranych słowami: „Pragnę teraz wyrazić radość, ale i wdzięczność, to są dwa stany, które powinny nam zawsze towarzyszyć jako ludziom wierzącym w Opatrznościowe drogi wobec nas i wobec każdej naszej wspólnoty. Dlatego pragnę powiedzieć w duchu maryjnego zawierzenia, że spełnia się intencja, prośba ks. abp. Stanisława Nowaka, jak również ks. prałata Stanisława Gasińskiego, żeby poprzez moje pośrednictwo uzyskać łaskę odpustów związanych nie tylko z tym miejscem, ale z każdym pielgrzymem tej drogi, na jakimkolwiek jej odcinku tutaj, na kalwaryjskim wzgórzu. Najpierw odczytam moją prośbę do Stolicy Apostolskiej, a później tę radość przedłużę przedstawiając pismo Penitencjarii Apostolskiej wydane dnia 6 sierpnia 2021 roku.[Nastąpiło odczytanie prośby oraz podanego tutaj pisma Penitencjarii Apostolskiej] – „Pismem z dnia 5 lipca br. (…)Ksiądz Arcybiskup zwrócił się do Penitencjarii Apostolskiej z prośbą o udzielenie daru odpustu zupełnego in perpetuo dla Archidiecezjalnego Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce z okazji niektórych szczególnych świąt i uroczystości obchodzonych w ciągu rokuna które przybywają liczni pielgrzymi jak i wierni lokalnej wspólnoty parafialnej.

Niniejszym, biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione przez Księdza Arcybiskupa motywacje, pragnę powiadomić, że Penitencjaria Apostolska chętnie udzieliła odpustu zupełnego in perpetuo na wszystkie przedstawione w prośbie celebracje i uroczystości. Owa decyzja może być już ogłoszona przez Waszą Ekscelencję w sposób uznany za najwłaściwszy. Stosowny zaś dekret zostanie przesłany tak szybko jak to możliwe”. Podpisał kard. Mauro Piacenza Penitencjarz Większy i ks. prałat Krzysztof Nykiel, Regens Penitencjarii Apostolskiej.

Następnie wszyscy wierni odśpiewali trzy razy doksologię: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen”. Pośpiewie ks. prałat Stanisław Gasiński wypowiedział słowa dziękczynienia: „Teraz właśnie zaczyna się ten szczególny czas łaski na Kalwarii w Praszce, na zawsze, na wieczność. Proszę orkiestrę, aby zabrzmiały fanfary. Od tego bowiem momentu mamy odpusty zupełne mające wieczystą moc dla wszystkich wiernych nawiedzających Kalwarię w Praszce dla pogłębienia pobożności kalwaryjskiej i zbawienia dusz”.

Następnie kustosz Kalwarii w Praszce dziękując wszystkim zebranym za dar wspólnej modlitwy podkreślił: „Są chwile, w których każde słowo wdzięczności wydaje się zbyt małe wobec doświadczonych łask i otrzymanego dobra. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za ten dzień i dzisiejszą uroczystość na Kalwarii w Praszce. Za to, że nas zgromadził i pozwolił raz jeszcze oddać Mu chwałę w czci, jaką oddajemy Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Jego Ekscelencji ks.Arcybiskupowi Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu, za ojcowską troskę o Archidiecezjalne Sanktuarium na Kalwarii w Praszce i za obecność pośród nas tak często, jak tylko pozwalają Ekscelencji na to liczne obowiązki. Dziękujemy za zawierzenie nas Bogu przez pośrednictwo Maryi w ubiegły wtorek w Kalwarii Zebrzydowskiej i dzisiaj na naszej Kalwarii, za przewodniczenie tej Eucharystii oraz umocnienie nas Bożym słowem. Usłyszeliśmy dziś bardzo radosną nowinę z ust ks. Arcybiskupa. Nasze Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce otrzymało dar odpustu zupełnego na wieczną rzeczy pamiątkę. Pragnę z serca podziękować Ekscelencji za to, że to sanktuarium zostało tak szczególnie ubogacone, a wyrazy wdzięczności kieruję też do Penitencjarii Apostolskiej na ręce JE ks. prałata Krzysztofa Nykla, Regensa Penitencjarii Apostolskiej. Szczególna wdzięczność należy się Jego Eminencji kardynałowi Mauro Piacenza, Penitencjarzowi Większemu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych szczególnych dobroczyńcach Kalwarii w Praszce. Dziękuję wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym. Dziękuję Damom i Kawalerom Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, wiernym przybyłym z rożnych zakątków naszego kraju. Dziękuję przedstawicielom władz samorządowych, pocztom sztandarowym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. Dziękuję Wam, drodzy pielgrzymi i wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Przybywajcie do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, chodźcie często po tutejszych dróżkach: Pasyjnych, Paschalnych, Maryjnych i św. Józefa, aby uczyć się kroczenia przez życie Bożymi ścieżkami”.

Po Eucharystii figura Matki Bożej Zaśniętej została przeniesiona do kaplicy Jej Grobu i Wniebowzięcia, na stok Góry Oliwnej. Następnie wszyscy zebrani przeszli do kościoła parafialnego Świętej Rodziny, który jest kościołem stacyjnym w Roku św. Józefa. Tam ks. Arcybiskup odmówił modlitwę zawierzenia świętemu Józefowi, a na zakończenie polecono Bogu miłosiernemu naszą Ojczyznę, śpiewając „Boże, coś Polskę”. Pielgrzymi mieli też możliwość posilić się w Domu Zwiastowania Matki Bożej i pod namiotami nieopodal kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny.

Zgodnie z tradycją kalwaryjską zakończenie odpustu ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia miało miejsce w kolejną niedzielę 15 sierpnia br. pod przewodnictwem JE ks. prałata dr. Krzysztofa Nykla, Regensa Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie. Przed rozpoczęciem Procesji Triumfu Maryi Wniebowziętej na stoku Góry Oliwnej zostało odprawione Nabożeństwo Maryjne. Następnie wszyscy zebrani udali się przez Bramę VIII Błogosławieństw – Zmartwychwstałego Chrystusa, aleją ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, do kościoła Świętej Rodziny, gdzie JE ks. prałat dr Krzysztof Nykiel z Watykanu odprawił dziękczynną sumę za plony, na rozpoczęcie której szczególny Gość powiedział: „Jestem ogromnie wdzięczny dobremu i miłosiernemu Bogu, że to właśnie tutaj w sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce obchodzimy coroczny odpust. Dzisiaj ten odpust dobiega końca w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. Natomiast w czasie homilii powiedział między innymi: «Raduje się moje serce i jestem przekonany, że raduje się serce każdego z nas, bowiem dziś oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie wziętej z duszą i ciałem do nieba. Jednocześnie kończymy nasz doroczny odpust Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. Jadąc tutaj, zadawałem sobie pytanie, jak dalece Boża Opatrzność musiała umiłować tę ziemię praszkowską, ten region duszpasterski, który jest częścią Archidiecezji Częstochowskiej, by tutaj powstało Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. Kiedy hitlerowskie Niemcy zdecydowały się bombardować tę ziemię, rozpoczynając II Wojnę Światową, nigdy nie myślano, że tutaj powstanie, na tej górze, na Kalwarii sanktuarium, czyli miejsce święte, gdzie my jako dzieci tej ziemi będziemy mogli się gromadzić na modlitwie i odśpiewywać dziękczynne „Te Deum”, gdzie tutaj na Kalwarię w Praszce będą mogli przybywać pielgrzymi z kraju i zagranicy, i z tej i innych racji Penitencjaria Apostolska, na mocy władzy przekazanej przez Ojca Świętego, udzieliła odpustu zupełnego z okazji rozlicznych świąt i uroczystości, które się tutaj odbywają na wiecznej rzeczy pamiątkę – „in perpetuo”. To wielki dar Ojca Świętego i to też powód do radości serca, powód do dziękczynienia, powód do wyśpiewania, wypowiedzenia Bogu dziękczynnego „Te Deum”. Bo tutaj możemy przybywać, do sanktuarium, do miejsca świętego, by spotkać się z Bogiem, by mu powiedzieć, by wyrazić naszą miłość mimo słabości i grzechu. Oprócz darowanej winy będzie nam darowana kara doczesna za grzechy odpuszczone, co do winy w sakramencie pokuty. Wszyscy mieszkańcy Praszki, wierni, którzy stanowią tę wspólnotę parafialną, mogliby dziś wypowiedzieć słowa: skądże mi to, że Matka Boża, Matka Boża Zawierzenia zechciała sobie tu obrać, na tej ziemi, miejsce by ją czczono, miejsce by spotykano się z Jej Synem, miejsce, by tu właśnie Bóg był uwielbiony. To tajemnica naszej wiary. Człowiek, który chce być człowiekiem zawierzenia, nawet gdy nie rozumie do końca pewnych rzeczy zawsze musi powiedzieć – „niech mi się stanie wola Twoja”. Tak, jak my każdego razu, ilekroć odmawiamy modlitwę Pańską, tę którą Jezus nauczył swoich uczniów i tę którą my codziennie odmawiamy, mówimy – „bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. Szatan jednak nie jest z tego zadowolony i stąd kusi człowieka, by od czasu do czasu próbował postawić się na piedestale i zająć miejsce Boga i mówić: Pan Bóg mi jest niepotrzebny do szczęścia, ja sobie życie ułożę po swojemu, albo jeszcze więcej. Nie słuchając Boga, nie mając Bożej bojaźni w sercu, będę ja bogiem, będę ja rządził, będę ja kombinował, będę ja rozkazywał, będę ja panem i władcą. Na przestrzeni wieków byli cesarze, byli monarchowie, byli przywódcy, którzy z Bogiem się nie liczyli i myśleli, że przetrwają. Pan Bóg strącił z tronu tych pysznych władców, a wywyższył pokornych. To wypowiada w hymnie Maryja Matka Boża Zawierzenia. Jest takie przysłowie: „Bez Boga ani do proga”, albo „Człowiek, co w głowie uradzi, nie zawsze do skutku doprowadzi”. Tak bardzo cieszę się, tak bardzo jestem wam wdzięczny, że czujecie się jednością, że jesteście wspólnotą, że jesteście otwarci na każdego pielgrzyma, dla ludzi tutaj przybywających do Matki Bożej na Kalwarię w Praszce, że stąd może płynąć przesłanie, że Bogu trzeba ufać. Boże Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Tak pięknie są podkreślone uczynki miłosierdzia, co do ciała i co do duszy, kiedy wchodzi się do kościoła Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce. Weźcie je sobie zawsze głęboko do serca i spróbujcie na ile wam sił i zdrowia starczy zawsze je wypełniać. Tak jak Maryja przyszliśmy dzisiaj na zakończenie naszych uroczystości odpustowych, by Bogu powiedzieć, wyśpiewać: „Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”».

Przed błogosławieństwem słowa podziękowania skierował ks. dr Stanisław Gasiński: „Procesją Triumfu Maryi, którą dane nam było dzisiaj przeżyć, jest ukoronowanie uroczystości Zaśnięcia i Wniebowzięcia Królowej Nieba i Ziemi. Przed tygodniem JE ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodnicząc procesji Zaśnięcia Matki Bożej i odprawiając sumę odpustową rozpoczął ten piękny doroczny obchód ogłaszając przywilej odpustu zupełnego «in perpetuo», czyli mającego wieczystą moc dla wszystkich wiernych nawiedzających Kalwarię w Praszce, a dziś JE ks. Regens Krzysztof Nykiel, kończy celebrację tego historycznego odpustu na tym miejscu procesją Tryumfu Maryi i uroczystą sumą. Z wielką wdzięcznością życzymy wszyscy tu obecni, by Maryja Wniebowzięta przez wstawiennictwo u Boga w niebie obdarzała Ekscelencję ks. prałata Regensa łaską zdrowia oraz radościami serca. W dowód naszej wdzięczności prosimy o przyjęcie Obrazu Świętej Rodziny, tu z tego kościoła stacyjnego Roku św. Józefa.

Równie serdeczne podziękowanie zostało złożone wszystkim, których wysiłek przyczynił się do uświetnieniapierwszej i drugiej części uroczystości, rolnikom z Szyszkowa i Wygiełdowa, którzy z dziękczynieniem, tradycyjnie na zakończenie odpustu kalwaryjskiego przynoszą ze sobą owoce ziemi i pracy rąk ludzkich Maryi Wniebowziętej, prosząc Ją o dalszą opiekę, Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej, asyście, służbie ołtarza, służbie kościelnej, pielgrzymom – gościom i parafianom za wspólną modlitwę. „Niech Kalwaryjska Matka Zawierzenia, Królowa nieba i ziemi triumfująca w niebie, obdarza każdego z nas łaską pokoju serca” – zakończył podziękowanie ks. Kustosz.

Przed błogosławieństwem Ekscelencja ks. Regens Krzysztof Nykiel wypowiedział jeszcze znamienne słowa: „Raz jeszcze z całego serca dziękuję za wiarę, nadzieję i miłość, za wasze wczoraj, dziś i jutro, za to że jesteście ludźmi zawierzenia i trwacie mocno w wierze, że wasze oczy są wpatrzone w niebo; to jest słuszny kierunek, że słuchacie słowa Bożego, które od 33 lat głosi do was ks. prałat Stanisław i jego współpracownicy. Dziękuję wam za to, że karmicie się nie tylko słowem Pańskim, ale i Najświętszą Eucharystią, że przyjmujecie na przestrzeni dziesięcioleci sakramenty święte, że Msza Święta jest dla was najistotniejszym momentem w chrześcijańskim życiu, że przychodzicie tutaj na wzgórze kalwaryjskie, by rozważać tajemnicę Męki Pańskiej, tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania Pana. Tutaj, z tego wzgórza kalwaryjskiego w Praszce, bliżej widać niebo, bo to wzgórze nadaje właściwy kierunek naszemu chrześcijańskiemu życiu. Tutaj na tym kalwaryjskim wzgórzu mówimy, wypowiadamy ciągle na nowo Maryjne fiat – «Niech mi się stanie». Tu w Archidiecezjalnym Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce śpiewaliśmy dziękczynne «Te Deum» za tegoroczne plony, za cud nad Wisłą, za nasz doroczny odpust i za dar odpustu papieskiego «in perpetuo». Niech wszystkie te duchowe dobra pomagają nam, jestem przekonany, że tak będzie, iść właściwymi ścieżkami prowadzącymi ku niebu. «Bez Boga ani do proga», zobaczcie co powiedział Prymas Tysiąclecia, już niedługo błogosławiony: «Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz siłę, spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga». Kończąc, wyrażam ogromną wdzięczność pod adresem naszego ks. proboszcza prałata Stanisława, dziękując mu za jego duszpasterskie, kapłańskie serce, za każde dobro, za to, że jest tu od 33 lat siewcą Bożego słowa, szafarzem Bożych sakramentów. Oby te Odpusty Papieskie, które tak leżą mu na sercu, jak i na sercu pasterzowi naszego diecezjalnego kościoła ks. Abp. Wacławowi Depo przyniosły duchowe owoce. «Pan nie chce śmierci grzesznika, ale otwarcia się na Boże miłosierdzie i aby miał życie w obfitości». Trzeba nam zatem szukać Bożego Królestwa patrząc w niebo, a wszystko inne będzie nam przydane. Niech Pan Bóg błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna tutaj czczona jako Matka Boża Zawierzenia na waszej Kalwarii w Praszce, niech uprasza u Swojego Syna wszystkie łaski, dary dla was potrzebne, abyśmy tak jak Ona też któregoś dnia, kiedy nam przyjdzie odejść z tego świata, mogli osiągnąć niebo i uczestniczyć w radości życia wiecznego. Szczęść Boże na dziś i na juto”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński