Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZobacz także galerię zdjęć

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

9 IV 2006 roku

„Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. (Ewangelia)
„Dzieci wołały mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! „To nie podobało się pierwszym spośród kapłanów i uczonych i mówili doń: „Czy nie słyszysz, co one mówią?” (Mt 21, 15 n). A ponieważ pochwały nie są Ci miłe, każ, aby zamilkły. Tak w czasie Jego śmierci jak i w okresie narodzenia dzieci brały udział w wieńcu Jego cierpień. Jan, jeszcze dziecko gdy Go spotkał, rozradował się w łonie swej matki (Łk 1, 41); dzieci wydano na śmierć po Jego narodzeniu (Mt 2,16-18): były jakby winem Jego uczty zaślubin. I to w odpowiedzi właśnie dzieci zwiastowały Jego chwałę, gdy nadszedł czas Męki. Gdy się narodził, zadrżała Jerozolima (Mt 2, 3); lękała się także (Mt 21, 10) w dniu, w którym do niej wkroczył:” To nie podobało się uczniom i mówili doń: Powstrzymaj je. Powiedział do nich: Jeśli one będą milczały, kamienie wołać będą” (Łk 19, 39n). Tak więc woleli, aby dzieci wołały, a nie kamienie, bo wołanie stworzeń mogły zrozumieć duchy zaślepione, wołanie natomiast kamieni zostało zachowane na czas Jego męki, bo wtedy, gdy zamilkli ci, którzy są obdarzeni mową, to właśnie nieme przedmioty oznajmiły Jego wielkość”. Św. Efrem, Diatess. 18,2.
W Niedzielę Palmową 9 kwietnia 2006 r. o godz. 10.30 odbyło się pierwsze Kalwaryjskie Misterium Niedzieli Palmowej. Pragniemy jako parafia, na terenie której z Bożej Opatrzności powstała i rozwija się „jedyna Kalwaria tej rangi w archidiecezji częstochowskiej”, organizować corocznie Kalwaryjskie Misterium. Misteria Kalwaryjskie istnieją tak długo jak Kalwaryjskie Dróżki Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej Polskiej Jerozolimy, czyli blisko 400 lat. Ufamy, że z Bożą pomocą i opieką Matki Najświętszej uda nam się przeszczepić na miejscowy praszkowski grunt ten jakże wymowny aspekt duchowości kalwaryjskiej. Misterium to rozpoczynać się będzie przy Bramie Ośmiu Błogosławieństw, prowadzącej na Kalwarię, od obrzędu błogosławieństwa i poświęcenia przyniesionych przez wiernych palm. Następnie odbędzie się scena wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Alei Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na scenie przy kościele Świętej Rodziny nastąpi końcowa część Misterium, ewangeliczna scena tzw. oczyszczenia Świątyni i spotkanie z Marią Magdaleną. Uwieńczeniem misterium będzie sprawowana uroczysta Suma Niedzieli Męki Pańskiej zwanej Palmową.

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i starszych. „Hosanna Synowi Dawidowemu, Hosanna”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana