Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceMisteria Kalwaryjskie na Kalwarii w Praszce

Od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Piątku w sanktuarium kalwaryjskim w Praszce odtwarzane są ostatnie chwile ziemskiego życia Chrystusa Pana. Misterium Pańskie niedzieli palmowej rozpoczęło się poświęceniem palm przez ks. prałata Stanisława Gasińskiego przy bramie VIII błogosławieństw prowadzącej na szczyt tamtejszej Kalwarii. Następnie z tego miejsca wyruszyła uroczysta procesja z Panem Jezusem na osiołku przy bardzo licznie zgromadzonych wiernych na plac przy kościele parafialnym Świętej Rodziny. Tam miała miejsce druga odsłona kalwaryjskiego misterium niedzieli palmowej. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do kościoła Świętej Rodziny na uroczystą Eucharystię.

Wieczorem w wielki czwartek w tamtejszym wieczerniku parafialnym odbyło się Misterium Ostatniej Wieczerzy zapoczątkowane umyciem nóg dwunastu mężczyznom przez miejscowego księdza kustosza oraz poświęceniem i rozdaniem na wielkanocny stół chleba miłości bratniej Świętej Rodziny. Inscenizacja ostatniej wieczerzy rozpoczęła się zdradą Judasza.

W Wielki Piątek o godzinie Miłosierdzia Bożego rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej na zachodnim stoku Kalwarii dekretem Piłata skazującego Pana Jezusa na śmierć. Następnie orszak z Panem Jezusem w strojach z epoki wyruszył na drogę krzyżową ubogaconą o przedstawienia misteryjne. Orszak ten dotarł do kaplicy Grobu Chrystusa na szczyt Kalwarii a następnie udał się do kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, by uczcić relikwie Św. Krzyża. Na zakończenie tej niecodziennej modlitwy związanej z głębokimi przeżyciami religijnymi, nierzadko wzruszeniami ks. kustosz sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce podkreślił, „że na kalwaryjskich Dróżkach, w krzyżu Chrystusa, u boku Jego Matki należy zawsze szukać rozwiązania trudnych spraw” i że te przedziwne kalwaryjskie dróżki zaprowadziły Karola Wojtyłę – późniejszego Jana Pawła II do świętości.

Wykonawcy: Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce
Oprac. i reżyseria: ks. prał. Stanisław GasińskiPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński