Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceWażniejsze daty
z życia Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce
w roku kościelnym 2008

 • 15 grudnia 2007 r. zakończone zostały prace związane z położenie płytek ceramicznych na dużym chórze kościoła parafialnego świętej Rodziny oraz na klatce schodowej prowadzącej na chór.
 • 7 stycznia rozpoczęte zostały prace wykończeniowe kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Świętych Archaniołów; Michała Gabriela i Rafała; dalsze kładzenie instalacji elektrycznej, tynkowanie ścian wewnętrznych, ocieplanie wełną mineralną sufitu kaplicy Świętych Archaniołów, wybijanie regipsami, ocieplanie posadzki styropianem oraz sufitu nad kaplicą wniebowstąpienia Pańskiego. Prace te wykonywane były całkowicie z funduszy poza parafialnych.
 • 10 lutego zamontowano siedem okiem do kaplicy Św. Archaniołów – fundacja.
 • 17 lutego zamontowane zostały trzy specjalne reflektory doświetlające prezbiterium kościoła parafialnego Świętej Rodziny.
 • 27 lutego dzięki sprzyjającej pogodzie wyłożono dojście kostką brukową do kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego. Kostka ta zafundowana przez ks. prał. St. Gasińskiego dzięki pomocy jego przyjaciół za zagranicą. Prace wykonała firma pana Henryka Gmura nieodpłatnie.
 • 2 marca rozpoczęto doroczne czterodniowe rekolekcje wielkopostne
 • 7 marca cholewkarze z Żarek Miasta wykonali stroje dla żołnierzy rzymskich na misterium Męki Pańskiej na naszą Kalwarię. Poszyte zostały też brakujące stroje z epoki do owego misterium. OO Bernardyni przekazali ks. prałatowi części strojów starszyzny Żydowskiej – nakrycia na głowy, na które kiedyś patrzył Jan Paweł II. Stolarze w nowym Targu wykonali dwie duże pokutne kołatki do misterium i liturgii wielkopostnej. Fundusze na stroje oraz kołatki pokrył ks. prał. St. Gasiński. Bezinteresownym szyciem strojów zajęły się panie Grzesik i Zydziak. Za szyci strojów dla żołnierzy koszta poniósł ks. prał. St. Gasiński.
 • 10 marca zamontowano nową dużą bramę oraz mniejszą a także furtkę do kaplicy Św. Archaniołów oraz Wniebowstąpienia Pańskiego. W związku z tym wykonano również nowe ogrodzenie terenu wokół kaplic z podmurówkami. Prace te wykonano za fundusze zorganizowane poza parafią przez ks. prob. ST. Gasińskiego.
 • 16 marca odbyło się doroczne Misterium Niedzieli Palmowej z uroczystym wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy.
 • 20 marca w Wielki Czwartek odbyło się misterium wielkiego Czwartku w kościele Świętej Rodziny.
 • 21 marca w Wielki Piątek odbyło się po raz pierwszy Misterium Wielkiego Piątku podczas Drogi Krzyżowej na Kalwarii w Praszce. Autorstwo i reżyseria owych Misteriów należą do ks. dr Stanisława Gasińskiego, natomiast wykonawcami scen biblijnych są zasadniczo członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej.
 • 6 kwietnia wykonano fundacyjne lichtarze drewniane z elementami złoceń do prezbiterium Sanktuarium Kalwaryjskiego. Jeden lichtarz fundacji ks. kustosza, drugi dwóch osób pragnących zachować anonimowość.
 • 13 kwietnia zamontowano na chórach mosiężne dwupoziomowe żyrandole. Pierwszy żyrandol na dużym chórze zafundowali rodzice tegorocznych dzieci pierszokomunijnych i młodzieży bierzmowanej. Drugi żyrandol usytuowany na bocznym chórze od strony dzwonnicy ufundowali p. Alina i Edward Kęsik. Trzeci żyrandol usytuowany na bocznym chórze od strony osiedla ufundowali p. Zdzisława i Józef Polak, Marianna i Wacław Sieja oraz Marianna i Andrzej Materak.
 • 17 kwietnia zamontowano troje drzwi do kaplicy świętych Wniebowstąpienia Pańskiego oraz kaplicy Archaniołów od strony północnej.
 • 20 kwietnia zakupiono i zainstalowano oświetlenie kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego. Fundacja ofiarodawcy.
 • 30 kwietnia odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie publiczna obrona pracy doktorskiej ks. prałata Stanisława Gasińskiego. Praca ta została napisana w Katedrze Teologii Pastoralnej – Fundamentalnej pod kierunkiem ks. dr hab. Jana Przybyłowskiego.
 • 3 maja odbyła się uroczysta doroczna procesja z kościoła świętej Rodziny do Sanktuarium Kalwaryjskiego na pamiątkę pojawienia się krwawych łez na obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej.
 • 3 maja wieczorem tego dnia odbyło się na naszej plebanii Zebranie Rady Duszpasterskiej na którym postanowiono, aby taca z II niedzieli każdego Miesiąca była przeznaczona na funkcjonowanie tylko naszej parafii Świętej Rodziny w Praszce. Trzeba zaznaczyć, że taca z innych niedziel przeznaczona jest zwykle zgodnie z prawem Synodalnym Archidiecezji Częstochowskiej czy bieżącymi rozporządzeniami kościelnymi na cele ogólnodiecezjalne bądź ogólnokościelne.
 • 10 maja zakończone zostały prace budowlane kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego i prace porządkowe terenu wokół niej.
 • 11 maja grupa naszych dzieci w liczbie 26 przystąpiło do I komunii świętej.
 • 12 maja Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego nadała ks. prałatowi Stanisławowi Gasińskiemu stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii pastoralnej – fundamentalnej.
 • 13 maja Jego Ekscelencja ks. abp dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski dokonał aktu poświęcenia Kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego, dla zmarłych. Kaplica ta stanowi fundację ks. prał. dr Stanisława Gasińskiego dzięki pomocy jego przyjaciół z poza naszej parafii.
 • 13 maja Jego Ekscelencja ks. abp dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski odprawił uroczystą Eucharystię dziękczynno-błagalna w XX rocznicę istnienia naszej parafii i udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania tj., dojrzałości chrześcijańskiej. Następnie odbyła się pierwsza w cyklu półrocznym uroczysta procesja fatimska w Alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • 20 maja zostały zamontowane w krzyżu greckim, równoramiennym naszego prezbiterium kościoła parafialnego Świętej Rodziny nowe płaskorzeźby scen biblijnych. Są one wykonane w tradycyjnej technice. Początki tej technologii sięgają gotyku a więc XV wieku. Zostały one ręcznie wyrzeźbione w drzewie lipowym i zagruntowane zaprawą klejowo-gruntową wg. owej starej technologii i pokryte srebrem oraz 24 karatowym prawdziwym złotem. Owe sceny biblijne symbolizują najważniejsze wydarzenia z życia Świętej Rodziny z Nazaretu. Dzieło to stanowi fundację miejscowych przyjaciół parafii Świętej Rodziny w Praszce. Trzeba dodać, że do rzadkości należą nowe kościoły, które mogą się poszczycić takimi prawdziwymi dziełami sztuki.
 • 28 maja odbyła się uroczysta promocja doktoratu i wręczenie dyplomu doktora nauk teologicznych ks. prałatowi Stanisławowi Gasińskiemu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w święto tamtejszego Uniwersytetu. Na owej uroczystości Święta Uniwersytetu otrzymał Doktorat Honoris Causa UKSW Arcybiskup Fryburga Bryzgowijskiego, Metropolita Prowincji kościelnej Górnego Renu, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec. W uroczystości tej brali udział Najwyżsi przedstawiciele Władz kościelnych w Polsce z Nuncjuszem Apostolskim na czele oraz przedstawiciele Najwyższych Władz Państwowych. W świętowaniu tym również brał udział Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Doktor Stanisław Nowak metropolita częstochowski.
 • 5 czerwca elektrycy z Kluczborka zamontowali dwa nowe żyrandole mosiężne na chórki przednie kościoła świętej Rodziny. Ofiarodawcami tych żyrandoli są po stronie prawej p. Krystyna i Edmund Mulas a po stronie lewej p. Wiesława, Anna i Andrzej Kokot.
 • 6 czerwca firma ślusarska zamontowała pozostałe gabloty zabezpieczające obrazy na krzyżach kalwaryjskich. Gabloty te stanowią w większości fundację członków Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej.
 • 8 czerwca Jego Ekscelencja ks. abp dr Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia nowej nastawy ołtarza głównego kościoła parafialnego świętej Rodziny. Uroczysta Msza św. była sprawowana jako dziękczynno-błagalna w 50-tą rocznicę święceń kapłańskich naszego ks. arcybiskupa oraz 24-ta rocznicę święceń kapłańskich miejscowego duszpasterza ks. dr Stanisława Gasińskiego z jego księżmi kolegami ze studiów w Krakowie.
 • 8 czerwca Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup poświęciła nową nastawę ołtarzową kaplicy Wieczernika w kościele kalwaryjskim, która nawiązuje do biblijnej „Sali na Górze”. Nastawa ta stanowi fundację ks. prałata Stanisława Gasińskiego, jako dar dziękczynny za odbytą pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na Synaj w Egipcie w ramach pielgrzymki ogólnodiecezjalnej, w której uczestniczyły i osoby z Praszki, p. Kokot.
 • 20 czerwca władze duchowne Archidiecezji Częstochowskiej odwołały dotychczasowego wikariusza naszej parafii ks. Tomasza kośnego posyłając go do parafii w Dankowie, jednocześnie posyłając do pracy w naszej parafii ks. wikariusza Mariusza Gieszczyk pracującego przez ostatnie dwa lata w parafii św. Stanisława Kostki w Zawierciu a wcześniej trzy lata w archikatedrze częstochowskiej.
 • 22 czerwca ks. prałat Stanisław Gasiński przebywał z doroczną wizytą duszpasterską w Górnej Austrii, gdzie sprawował w tym roku sumę odpustową w miejscowości Hinterreg. Za przywiezione przy tej okazji prywatne fundusze regulował długi zaciągnięte na różne dzieła w parafii, których jest fundatorem.
 • 5 lipca nasz parafianin Bartłomiej Bartelski został przyjęty na studia filozoficzno-teologioczne do naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
 • 13 lipca gościliśmy doroczną IX grupę Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej, która brała udział w uroczystym nabożeństwie fatimskim w godzinach wieczornych.
 • 17 lipca w tym dniu obchodziliśmy dokładnie 20-tą rocznicę sprawowania Pierwszej Mszy św., na „Makowym Wzgórzu” przez ks. proboszcz Stanisława Gasińskiego 17 lipca 1988 roku.
 • 27 lipca zakończono malowanie i kładzenie posadzki w Kaplicy świętych Archaniołów a także w aneksie kuchennym i zakrystii.
 • 4 sierpnia odnowione zostały, pomalowane ławki na zewnątrz kościoła kalwaryjskiego. Przed kaplicą świętych Archaniołów zostały położone płytki ceramiczne i wykonana przy parkingu kościelnym nowa mapa naszej Kalwarii.
 • Dwoma autokarami udaliśmy wspólnie z wiernymi ziemi wieluńskiej na doroczną pielgrzymkę archidiecezji częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, Matki naszej Kalwarii w Praszce.
 • 10 sierpnia Ojciec dr Romuald Kośla – rektor Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej odprawił w kościele kalwaryjskim – sanktuaryjnym uroczystą sumę odpustową przy współudziale duchowieństwa dekanatu Praszka oraz gości z Wielunia, Krzepic i Częstochowy.
 • 13 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej, Mszy św. i procesji fatimskiej przewodniczył nasz nowy ks. wikariusz Mariusz Gieszczyk.
 • 22 sierpnia odrestaurowany został gruntownie główny krzyż na Golgocie oraz pomalowane schody nad kaplicą Grobu Chrystusa.
 • 28 sierpnia wykonany został Herb Ojca św. Jana Pawła II z kwiatów i krzewów obok sanktuarium o wymiarach: wysokości 16 metrów a szerokości 6 metrów.
 • 30 sierpnia w tym dniu jak co roku w ostatnia sobotę sierpnia przybyła na naszą Kalwarię piesza pielgrzymka parafii dekanatu Gorzów Śląski z ks. dziekanem Józefem Dziuk na czele.
 • 3 września odbyła się na Makowym Wzgórzu Dekanalny Dzień Chorych pod przewodnictwem J. E. Ks. Abp dr Stanisława Nowaka. Owa uroczystość rozpoczęła się w Sanktuarium a następnie wszyscy zgromadzenia z miejscowym duchowieństwem przeszli do kościoła Świętej Rodziny na Eucharystię. Na zakończenie owej uroczystości w Sali pielgrzymów pw. Św. Archaniołów odbyła się „Agapa” – uczta miłości, przygotowana przez Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce.
 • 7 września w tym dniu jako I niedzielę września na sumie o godz. 11.00 odbyła się szczególna modlitwa dziękczynno-błagalna za tegoroczne zbiory, tzw. „Dożynki Parafialne”, na których szczególnie zaznaczyli swoją obecność wierni z Szyszkowa.
 • 10 września w tym dniu Salę dla pielgrzymów pw. Św. Archaniołów wyposażono w 100 dodatkowe krzesła oraz 9 stolików. W tym wyposażeniu pomógł nam p. poseł Leszek Korzeniowski.
 • 14 września uroczystą sumę w święto Podwyższenia Krzyża świętego, Święto erygowania naszej Kalwarii, święto Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz Rocznicę Konsekracji kościoła kalwaryjskiego odprawił Ks. infułat dr Ireneusz Skubiś – redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z Częstochowy.
 • 21 września odbyło się Walne Zebranie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Po zakończeniu trzyletniej kadencji został wybrany nowy Zarząd Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce.
 • 24 września ukazała się książka napisana przez ks. dr Stanisława Gasińskiego a firmowana przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy imienia Jana Pawła II przy współudziale Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główną racją ukazania się tej książki o pastoralnych implikacjach przepowiadania w twórczości jednego z wybitnych teologów polskich XX wieku, są walory merytoryczne pracy.
 • 28 września rozpoczęta została budowa dwóch kaplic na Drodze Krzyżowej naszej Kalwarii: Włożenia Krzyża i II upadku Pana Jezusa. Pierwsza kaplica jest fundowana przez ks. kustosza druga przez naszego ks. arcybiskupa.
 • 1 października ks. dr Stanisław Gasiński mianowany został adiunktem przy Zespole Naukowo-Dydaktycznym Homiletyki, Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Teologicznego w Częstochowie i otrzymał zlecenie zając dydaktycznych z Teologii Przepowiadania.
 • 2 października zamontowana została nowa skrzyń rozdzielcza aparatury napędowej naszych dzwonów.
 • 3 października powstałą w naszej parafii grupa modlitewna, formacyjna „Dzieci Maryi”. Opiekę nad tą grupą objął ks. prefekt Mariusz Gieszczyk i p. katechetka Katarzyna Szmit.
 • 5 października w tym dniu odbyło się na plebanii Zebranie Rady Duszpasterskiej naszej Parafii i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. Jednym z ważnych tematów poruszanych na tym zebraniu, była sprawa przeciągającego się docelowego podłączenia energetycznego kościoła parafialnego św. Rodziny, dzwonnicy, kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego dla zmarłych i świętych Archaniołów; Michała Gabriela i Rafała. Wystąpiono z apelem do wiernych o dar serca na ten cel zgodnie z wcześniejszym apelem. Przy kolędzie ofiarę na ten cel składamy na specjalnym blankiecie, na odwrocie którego znajduje się dodatkowe szczegółowe wyjaśnienie.
 • 7 października ks. dr Stanisław Gasiński mianowany został adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i otrzymał zlecenie prowadzenia wykładów w Studium Biblijno-Pastoralnym, które umożliwiają odbycie studiów doktoranckich kapłanom, osobom zakonnym i wiernym świeckim z kraju i za granicy.
 • 8 października odrestaurowany został cały dach pomieszczeń gospodarczych naszej parafii.
 • 12 października odbył się doroczny tzw. Dzień Papieski. Tradycyjnie wieczorem w kościele świętej Rodziny odbyła się Wieczornica Papieska przygotowana przez katechetów pod kierunkiem ks. prefekta Mariusza Gieszczyk.
 • 13 października uroczystemu zakończeniu nabożeństw fatimskich w cyklu półrocznym przewodniczył ks. dr Andrzej Przybylski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
 • 15 października w tym dniu został poświęcony przez ks. proboszcza nowy herb papieski Jana Pawła II do prezbiterium kościoła kalwaryjskiego. Został on wyrzeźbiony i pozłocony oraz posrebrzony a jego fundatorem jest ks. prałat Stanisław Gasiński.
 • 16 października w naszym Sanktuarium odbyła się 30-ta rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II. Po Mszy św. w kościele kalwaryjskim jak zawsze sprawowanej za Ojca św. Jana Pawła II w szesnastym dniu miesiąca, tradycyjnie jak co roku złożyliśmy kwiaty i znicze przy krzyżu Papieskim – Giewonckim.
 • 19 października w uroczystej sumie w tym dniu uczestniczył kolega Karola Wojtyły – Jana Pawła II z lat dziecięcych i młodzieńczych w Wadowicach p. Eugeniusz Mróz, który zwrócił się po sumie do wiernych ze swoim świadectwem. Owe szczególne spotkanie ze świadkiem świętości życia największego z rodu polaków przedstawił w nr 46 2008 r. nasz tygodnik diecezjalny „Niedziela”.
 • 26 października w Wyższym Seminarium Duchownym w tym dniu przyjął strój duchownego nasz kleryk Dariusz Pilarski. Polecajmy jego osobę naszym modlitwom jak również kleryka Adama Polaka, który został superiorem kleryków I roku studiów w tym i naszego trzeciego kleryka Bartłomieja Bartelskiego.
 • 28 października w tym dniu odbyło się w prastarym kościele farnym i Teatrze w Sieradzu sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Ojca św. Jana Pawła II oraz Komisję konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego pod przewodnictwem J. E. Ks. abp Stanisława Gądeckiego z Poznania. Tematem owego Sympozjum było planowanie duszpasterskie zgodnie z wytycznymi najnowszego Synodu Biskupów w Rzymie. Z tej okazji Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w numerze 8 Warszawskich Studiów Pastoralnych wydał zbiór artykułów na temat aktualnej sytuacji w kościele. Wśród nich jest artykuł na kilkunastu stronach ks. dr Stanisława Gasińskiego pt. „Przepowiadanie aktualizacją zbawienia w Kościele”. Pozycja była do nabycia w naszym Punkcie duszpasterskim „Nazaret”.
 • 6 listopada rozpoczęto budowę czterech nowych kaplic na naszej Kalwarii: I upadku P. Jezusa, Spotkanie z Matką, Szymon Cyrenejczyk i św. Weronika. Zostały zalane betonowe fundamenty tych kaplic. Są też w związku z tym częściowo zmodyfikowane fragmenty Dróżek Pana Jezusa przez firmę budującą drogi.
 • 18 listopada zakończone zostało tynkowanie pomieszczeń towarzyszących Kaplicy Świętych Archaniołów, (Kantorka, łazienki, kotłowni WC, korytarza), która stanowi fundację z poza naszej parafii.
 • 22 listopada Zakończono wykonanie na kredyt monitoringu kościoła parafialnego, plebanii i części terenu kościelnego. Inwestycję tą zrealizowano z powodu powtarzających się incydentów noszących znamiona przestępstwa np. uszkodzenia sakralnego mienia. W Sanktuarium Kalwaryjskim już od dawna zainstalowany jest alarm. Z powodu nieustannego braku funduszy inne zabezpieczenia musiały poczekać na realizację. Czas jednak na tyle dojrzał, iż przystąpiono do realizacji tego przedsięwzięcia.
 • 18 listopada zamontowano drabinki przeciwśniegowe na kaplicach: Wniebowstąpienia Pańskiego i Świętych Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała.

Zebranie Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, które odbyło się 05 października 2008 roku w auli katechetycznej na plebanii, wytyczyło plan dalszych działań rozwoju Sanktuarium Kalwaryjskiego i naszej parafii. Na owym zebraniu poruszana była między innymi sprawa docelowego podłączenia energetycznego kościoła Świętej Rodziny, dzwonnicy i kaplic Wniebowstąpienia oraz Św. Archaniołów. Aktualnie kościół Świętej Rodziny i te obiekty podłączone są doraźnie z plebanii. Pojawiają się jednak już awarie szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy pobór mocy jest zdecydowanie większy. Zawsze brakuje nam funduszy i dlatego ta sprawa była odwlekana. W związku z tym, podczas zbliżającej się kolędy, ofiary składane przy tej okazji przez wiernych na potrzeby kościoła będą przeznaczone na dokończenie docelowego podłączenia w energię elektryczną kościoła parafialnego Świętej Rodziny, dzwonnicy, kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego dla zmarłych i kaplicy Świętych Archaniołów budowanej dla potrzeb parafialnych i sanktuaryjnych. Wszystkim składającym dar serca na te cele najserdeczniejszy Bóg Zapłać na czele z tymi osobami czy rodzinami, które regularnie w ciągu roku pamiętają o bieżących potrzebach swojej parafii. Gdyby każda rodzina w parafii złożyła miesięcznie na potrzeby swojego kościoła parafialnego 18 złotych to nie byłoby problemu finansowego w parafii. Wielkie podziękowanie należy się tej grupie wiernych, która regularnie w ciągu roku składa ofiarę na kościół, dzięki czemu może on w ogóle funkcjonować. Stokrotny Bóg zapłać!PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana