Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceGrupy autokarowe w roku 2008

W roku 2008 Sanktuarium Kalwaryjskie w Praszce odwiedziły oprócz indywidualnych pielgrzymów następujące grupy autokarowe:

5 marca Pielgrzymka z Gliwic pod przewodnictwem p. Marii i Herberta Pytlikowiczów.

7 marca Pielgrzymka autokarowa wychowanków „Domu dla chłopców” im. Św. Stanisława kostki z Częstochowy wraz z siostrami Wynagrodzicielkami Najświetszego Oblicza i O. dominikaninem.

8 czerwca Pielgrzymka kapłanów rocznika studiów miejscowego ks. kustosza w 24-tą rocznicę święceń kapłańskich.

11 czerwca Pielgrzymka autokarowa z Zawidowa i Henrykowa Lubańskiego pod przewodnictwem ks. Jana Marciniaka.

13 czerwca Pielgrzymka dzieci pierszokomunijnych z Parafii Sternalice pod przewodnictwem katechetek Katarzyny Morawiak, Małgorzaty Baros.

16 czerwca Pielgrzymka dzieci pierszokomunijych ich rodziców i wychowawców z parafii Kościeliska z ks. prob. Józefem Zyzik oraz z parafii Biskupice z ks. prob. Bernardem Joszko.

21 czerwca Pielgrzyka świeckich III Zakonu z Górnego Śląska pod przewodnictwem OO. Franciszkanów.

6 lipca Pielgrzymka Salezjańska pod przewodnictwem duszpasterzy ks. Leonarda Szewczyk i ks. Jarosława Kuśmierza.

13 lipca 74–ta Piesza Pielgrzymka z Poznania, grupa IX w liczbie blisko 300 osób w tym kapłani, siostry zakonne, klerycy pod przewodnictwem ks. Jarosława Cobler.

16 lipca Kapłani z Zawiercia.

19 lipca Księża profesorzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na czele z Prodziekanem wydziału Teologicznego ks. prof. dr heb. Janem Przybyłowskim

23 lipca Pielgrzymka wiernych z Warszawy oraz ks. dr Macieja Szymańskiego

10 sierpnia OO. Franciszkanie – Bernardyni na czele z O. dr Romualdem Kośla, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

14 sierpnia Pielgrzymka autokarowa z Ozimka i okolic w diecezji opolskiej pod przewodnictwem p. J. Urbańczyk.

30 sierpnia Pielgrzymka piesza, doroczna parafii dekanatu Gorzów Śląski pod przewodnictwem ks. dziekana Józefa Dziuk – Gorzów Śląski, ks. prob. Bernarda Joszko – Biskupice i ks. Konrada Wawrzyniak – Sternalice.

30 sierpnia Pielgrzymka autokarowa parafii Hojny Huta z ks. proboszczem Mirosławem Orzechowskim.

14 września Pielgrzymka autokarowa z parafii Kościan pod przewodnictwem p. Wandy Atminis.

17 października Pielgrzymka autokarowa uczniów i opiekunów Katolickiego Liceum i Publicznego Gimnazjum w Wieluniu pod przewodnictwem ks. Pawła Otręby i p. Barbary Radeckiej. Na zakończenie pielgrzymki młodzież została zaproszona na agapę w Sali Pielgrzymów.

19 października Pielgrzymowanie p. Eugeniusza Mroza z Opola, najbliższego sąsiada z za ściany i serdecznego kolegi ze szkoły podstawowej i średniej Karola Wojtyły /Jana Pawła II/ aż do matury i do końca życia.

25 października Pielgrzymka ks. kanonika Tadeusza Stępnia – naszego rodaka połączona z odprawieniem Mszy św. jubileuszu 50-lecia kapłaństwa wspólnie z najbliższą rodziną. Ks. kanonik miał święcenia kapłańskie 25 października 1958 roku w starym kościele w Praszce, ale zapragnął, by ta Jego Jubileuszowa Eucharystia była sprawowana na Kalwarii w Praszce, która powstała na pamiątkę jubileuszu 400-lecia istnienia Kalwarii Zebrzydowskiej. Z tą pierwszą polską Jerozolimą czuje się bowiem duchowo związany nasz Czcigodny Jubilat, któremu życzymy nieustannej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej na długie lata życia dziękując za wszelką życzliwość dla Bożego działa na Kalwarii w Praszce.

31 października Pielgrzymka pracowników Muzeum ziemi Wieluńskiej z Wielunia.

8 listopada Międzyparafialna pielgrzymka (100 osób) z diecezji opolskiej i gliwickiej zorganizowana przez Apostolstwo Modlitwy przy parafii Św. Michała Archanioła w Kotulinie pod przewodnictwem Brata Huberta Heiter.

9 listopada Pielgrzymka autokarowa z parafii Pichlice w diecezji kaliskiej pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Kaczmarek.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana