Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZapowiedź poświęcenia Dróżek Pana Jezusa
na Kalwarii Praszkowskiej

Familia Christiana, nr 50 (kwiecień-maj-czerwiec 2004), s. 13-14

Każda Kalwaria jest jakimś odbiciem tamtej, po której stąpał Chrystus Pan. Czeka nas w najbliższym czasie historyczne zadanie, dotyczy ono nas wszystkich. Z odczytanych znaków czasu jasno wynika, że Chrystus wzywa nas, byśmy wyruszali w drogę do dalszego budowania Dróżek Kalwarii Praszkowskiej naśladując entuzjazm pierwszych chrześcijan i licząc na moc Ducha Bożego oraz opiekuńcze towarzystwo Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. Mamy nadziej ę, że kalwaryjskie dróżki, chociaż w niewielkim stopniu staną się falochronem przed wciskającym się w nasze życie trendem do marginesowego traktowania spraw wiary. Piękno przyrody i rzeźba terenu „Makowego Wzgórza" mogą ułatwiać przeżycia religijne, mogą zmniejszać dystans między Bogiem a człowiekiem. Dróżki Pana Jezusa, które powstają na „Makowym Wzgórzu" mają stanowić samo serce Kalwarii, bo pełne przeżycie religijne osiąga się w Kalwarii na dróżkach. Pielgrzymem jest ten, kto był na dróżkach w Kalwarii. Do istoty kalwaryjskiego pielgrzymowania należy indywidualne lub grupowe odprawianie nabożeństwa dróżkowego. Najczęstszym sposobem odprawiania kalwaryjskich dróżek jest grupowe, pobożne przejście śladami Męki Pana Jezusa, któremu towarzyszy wspólna modlitwa i śpiew. Dróżki Pana Jezusa obejmują życie Chrystusa Pana od Ostatniej wieczerzy do złożenia Jego Ciała w grobie. Na dróżkach kalwaryjskich uczymy się istoty chrześcijaństwa. Dyktuje ją nam przykład samego Chrystusa Pana. Przykład ten mówi o przewadze miłości nad nienawiścią nawet w najbardziej skrajnych sytuacjach. Chrystus obarczony krzyżem jest słaby, ale ta słabość podbiła świat. Tego uczymy się na kalwaryjskich dróżkach i to powinno ukierunkować naszą pobożność. Na dróżkach kalwaryjskich człowiek symbolicznie idzie tą samą drogą, którą szedł Jezus Chrystus. Na wielką drogę Bożą nakłada małe ludzkie dróżki. Dróżki Męki Pańskiej to tylko część oblicza Kalwarii. Należy podkreślić pobożność i zaufanie płynące z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, w którym znajduje się przede wszystkim cudowny Obraz Maryi z relikwiami Ś w. Krzyża. Kalwaria jest cząstką Kościoła Powszechnego a Kościołem są żywo bijące ludzkie serca. Duchowość kalwaryjska pragnie rytm żywo bijących serc bardziej uzgodnić z rytmem Serce Syna Bożego i Jego Matki – Maryi.
Intencją tych ludzi, którzy zakładali pierwszą w Polsce Kalwarię na górze Lanckorońskiej i Żarek koło Krakowa oraz następne Kalwarie, było przybliżenie narodowi polskiemu tajemnic miejsc świętych związanych bezpośrednio z życiem i męczeńską śmiercią Chrystusa Pana. Jeszcze w naszych czasach wyjazd do Ziemi Świętej jest trudny do zrealizowania z różnych powodów. Wprawdzie kalwaryjskie dróżki nie są tymi drogami, po których Chrystus Pan szedł, niosąc ciężki krzyż, ale pobożność wiernego ludu może swą wyobraźnią i miłością do Pana Jezusa, tę różnicę zniwelować. Modląc się i śpiewając pieśni o Męce Pańskiej na kalwaryjskich dróżkach, można dostąpić głębokich wzruszeń i – jak wierzymy – obfitych łask Bożych. Ojciec święty Jan Paweł II podczas swej pierwszej pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej w czerwcu 1979 roku mówił: „Oto jest owoc mojego wieloletniego pielgrzymowania po kalwaryjskich dróżkach. Owoc, którym z Wami się dzielę”. Duchowe dobro, hojnie rozdawane przez sanktuaria, jest niewątpliwie spełnieniem woli Bożej. Wierzymy, że Pan Bóg do tego celu je wybrał i przeznaczył. Na dróżkach kalwaryjskich kształtował swoją duchowość metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Jego duchowość, którą dziś tak zadziwia świat jako Papież, wniosła wiele w duchowość i naszej powstającej Praszkowskiej Kalwarii, kiedy wypowiedział do nas 19 sierpnia 2002 roku te znamienne słowa: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Chcemy przez kultywowanie pobożności kalwaryjskiej, ubogacać dobrem duchowym naszą małą Ojczyźnie nad Prosną. Niech nikogo z nas nie zabraknie w tym Bożym dziele.

Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego w PraszcePARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana