Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceWażniejsze daty z życia Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce w roku kościelnym 2009

 • 25 listopada zakończono tynkowanie pomieszczeń towarzyszących kaplicy świętych Archaniołów, zamontowano nagłośnienie i ołtarz dzięki fundacji z poza naszej Parafii p. Kazimierza Pychyńskiego.
 • 29 listopada firma budowy dróg p. Tadeusza Garygi zakończyła prace przy budowie nowych odcinków Dróżek Pana Jezusa na Kalwarii w Praszce.
 • 10 grudnia zakończona została budowa szamba przy Alei Pielgrzymów.
 • 14 grudnia zawisła w Sanktuarium pod chórem płyta marmurowa, upamiętniająca testamentalne słowa Jana Pawła II skierowane do mieszkańców Praszki i okolicy w Kalwarii Zebrzydowskiej i Watykanie. Stanowi ona fundację miejscowego ks. proboszcza.
 • 19 grudnia zakupiono paliwo grzewcze do ogrzewania kościoła Świętej Rodziny. Koszta z tym związane pokryte zostały z ofiar złożonych przez wiernych przy przyjmowaniu opłatków na stół wigilijny.
 • 2 stycznia zostały zamontowane drabinki przeciwśniegowe wokół kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego i świętych Archaniołów, które stanowią fundację.
 • 23 styczna ocieplono sufit kaplicy Zaśnięcia Matki Bożej, wejścia bocznego kościoła kalwaryjskiego, korytarza, łazienki i sanitariatu. Także pomalowano sufity tych pomieszczeń.
 • 17 stycznia firma geodezyjna dokonała pomiarów terenu kościelnego w związku z docelowym podłączeniem w energię elektryczną kościoła parafialnego świętej Rodziny i kaplic świętych Archaniołów i Wniebowstąpienia Pańskiego oraz dzwonnicy a także terenu przeznaczonego na nowy cmentarz parafialny.
 • 27 stycznia zamontowano nowe tabernakulum w kościółku ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa. Tabernakulum to stanowi fundację miejscowego ks. proboszcza z ofiar złożonych księdzu przy kolędzie na jego roczne utrzymanie.
 • 29 stycznia wykonano gablotę wystawową z herbem papieskim przez górali na relikwię – osobisty ornat Ojca św. Jana Pawła II, który otrzymaliśmy od J. E. Ks. kardynała Stanisława Dziwisza z Krakowa.
 • 6 lutego wykonane zostało oświetlenie halogenowe kościoła świętej Rodziny. Zawieszono 4 duże halogeny po 250 Vat oraz dwa mniejsze nad bramami kaplic. Wykonano także 16 gniazd elektrycznych na słupach nośnych kościoła parafialnego.
 • 8 lutego na zebraniu członkowie Rady duszpasterskiej (19 osób) zasugerowali potrzebę ufundowania przez naszą parafię jednej z kaplic Drogi Krzyżowej na Kalwarii w Praszce – Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Chrystusa. Fundacja ta ma stanowić wotum za 25 –lecie biskupstwa J. E. Ks. abp dr Stanisława Nowaka i 25 – lecie kapłaństwa ks. prał. dr Stanisława Gasińskiego budowniczego miejscowej Kalwarii.
 • 10 lutego zamontowano nowe okno do powstającej kaplicy Zaśnięcia Matki Bożej.
 • 20 luty zamontowane zostały nowe metalowe schody na strych kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to fundacja ofiarodawcy tej kaplicy.
 • 27 lutego zainstalowane zostało nowe oświetlenie w pomieszczeniach towarzyszących kaplicy świętych Archaniołów i na strychu kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • 3 marca przywiezione zostały przez artystów z Lublina uzupełniające obrazy na krzyże stacji Drogi Zmartwychwstania, które stanowią fundację miejscowego ks. proboszcza.
 • 10 marca firma ciesielska wykonała zadaszenia nad siedmioma nowymi fundamentami kaplic Drogi Krzyżowej na Kalwarii. Natomiast firma blacharska rozpoczęła przygotowanie pokrycia blachą zadaszonych kaplic.
 • 14 marca śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane w Kluczborku wykonało nieodpłatnie betonowy szkielet pod ołtarz polowy na szczycie Kalwarii. Ołtarz ten z ambonką obłożony został płytami granitowymi i stanowi on fundację p. Cecylii i Zbigniewa Kaliciaków z Kluczborka.
 • 22 marca rozpoczęły się doroczne rekolekcje wielkopostne, które trwały 4 dni łącznie z rekolekcjami szkolnymi Publicznego gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Rekolekcjom przewodniczył O. Faustyn Kuśmierz ofm z Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • 27 marca zamontowany został nowy ołtarz w kaplicy Zaśnięcia Matki Bożej, a także wyrzeźbione i pozłocone znaki prowadzące do tej kaplicy. Jest to fundacja miejscowego ks. proboszcza.
 • 27 marca malowane były pomieszczenia towarzyszące kaplicy św. Archaniołów.
 • 28 marca wykonano w Kluczborku dokumentację docelowego podłączenia kościoła świętej Rodziny w energię elektryczną i przedstawiono ją do zatwierdzenia przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Lublińcu.
 • 2 kwietnia w czwartą rocznicę śmierci Ojca św. Jana Pawła II poświęcona została w trakcie Mszy św. gablota z ornatem Jana Pawła II w Sanktuarium Kalwaryjskim, a następnie odbył się Apel Maryjny przy krzyżu „giewonckim – papieskim”.
 • 3 kwietnia podpisana została umowa między Parafią św. Rodziny w Praszce a Zakładem Energetycznym w sprawie docelowego podłączenia kościoła Świętej Rodziny w energię elektryczną.
 • 4 kwietnia zamontowany został granitowy ołtarz z ambonką przed kościółkiem Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa, który jest fundacją.
 • 5 kwietnia odbyło się doroczne uroczyste poświęcenie palm przy bramie Ośmiu Błogosławieństw a następnie misterium Niedzieli Palmowej z uroczystym wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy.
 • 9 kwietnia odbyło się Misterium Wielkiego Czwartku w kościele świętej Rodziny oraz obrzęd umycia nóg 12 mężczyznom na pamiątkę umycia nóg 12 apostołom przez Pana Jezusa w Wieczerniku. Na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej każda rodzina naszej parafii otrzymuje rokrocznie na pamiątkę połamania się Pana Jezusa chlebem z apostołami podczas ostatniej wieczerzy, chleb miłości bratniej Świętej Rodziny na stół wielkanocny.
 • 10 kwietnia o godz. 15.00 odbyło się Misterium Męki Pańskiej a w jego trakcie Droga Krzyżowa na Kalwarii. Po tym nabożeństwie w Sanktuarium Kalwaryjskim odbyło się ucałowanie relikwii świętego Krzyża przez wiernych. Na obchody te przybywa rokrocznie coraz więcej pielgrzymów, pątników. Ceremonie Wielkiego Piątku odbyły się natomiast w kościele świętej Rodziny jak zawsze o godz. 18.00.
 • 13 kwietnia wygłoszone zostały zapowiedzi alumna Adama Pawła Polaka – kandydata do święceń diakonatu, naszego rodaka.
 • 13 kwietnia Mszę św. na szczycie Kalwarii odprawił J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak w trakcie której poświęcił nowe tabernakulum w kościółku ukrzyżowania i Grogu Chrystusa, które ufundował miejscowy ks. proboszcz. Następnie dostojny celebrans poświęcił na zewnątrz tego kościółka marmurowy ołtarz z ambonką, których fundatorami są p. Kaliciakowie z Kluczborka. Po Eucharystii ks. arcybiskup poświęcił na Kalwarii nowe stacje Drogi Zmartwychwstania – Światła. W uroczystości tej brali udział Rycerze i Damy Zakonu Bożego Grobu z Jerozolimy z ks. infułatem Marianem Mikołajczykiem na czele, Członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz inni wierni. Po tej szczególnej Eucharystii ks. arcybiskup poświęcił nowe stacje Drogi Zmartwychwstania – Światła.
 • 19 kwietnia nastąpił doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania – Światła na naszej Kalwarii.
 • 27 kwietnia ks. prał. Stanisław Gasiński uczestniczył w sympozjum naukowym polskich pastoralistów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przy tej okazji ukazał się 9 numer Warszawskich Studiów Pastoralnych, w których można znaleźć m.in. artykuł ks. dr St. Gasińskiego pt. „Wartości pastoralne kerygmy”.
 • 30 kwietnia Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce nabyło osiołka na rzecz obchodów Misterium Niedzieli Palmowej na Kalwarii Praszkowskiej.
 • 3 maja odbyła się tradycyjna procesja z kościoła Świętej Rodziny do kościoła Sanktuaryjnego z obrazem Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej na pamiątkę pojawienia się w tym dniu na tym wizerunku krwawych łez.
 • 7 maja położone zostały płytki ceramiczne w pomieszczeniu gospodarczym przy kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego, które stanowią fundację miejscowego ks. proboszcza jak też siedziba Punktu Duszpasterskiego Nazaret.
 • 10 maja grupa naszych dzieci przystąpiła do I komunii św. Po uroczystej Eucharystii w kaplicy Świętych Archaniołów odbyło się śniadanie dla dzieci pierwszokomunijnych i członków ich najbliższej rodziny.
 • 13 maja J. E. Ks. arcybiskup dr Stanisław Nowak poświęcił kaplicę Świętych Archaniołów, a zarazem Domek Zwiastowania Matki Bożej oraz aneks kuchenny dla pielgrzymów. Kaplica ta jest fundacją p. Kazimierza Pychyńskiego z Praszki. Po owym akcie poświęcenia ks. arcybiskup odprawił uroczystą Mszę św. i poprowadził procesję fatimską na osiedle w Praszce. Następnie ks. arcybiskup ofiarował obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który otrzymał od O. Paulinów z Jasnej Góry do kościółka Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa.
 • 16 maja odbyła się pielgrzymka katechetów z całej archidiecezji częstochowskiej na Kalwarię w Praszce pod przewodnictwem ks. arcybiskupa metropolity.
 • 24 maja nasz kleryk Adam Polak przyjął święcenia diakonatu w kościele parafialnym w Miedznie. W uroczystości tej brała udział delegacja naszej parafii na czele z ks. prałatem.
 • 31 maja miejscowy ks. proboszcz dokonał poświęcenia nowego krzyża pośród pól na rozstaju dróg podczas tzw. Poświęcenia pól. Krzyż ten ufundował p. Bogdan Maliński z Szyszkowa a obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej miejscowy ks. proboszcz.
 • 5 czerwca docelowe podłączenie kościoła Świętej Rodziny, kaplicy świętych Archaniołów, kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego i dzwonnicy w energię elektryczną.
 • 11 czerwca odbyła się uroczysta procesja Bożego Ciała po osiedlu Adama Mickiewicza w Praszce. Procesji tej przewodniczył miejscowy ks. proboszcz.
 • 24 czerwca odbył się jubileusz 25–lecia kapłaństwa ks. prał. dr Stanisława Gasińskiego. Uroczystość rozpoczęła się w Santuarium Kalwaryjskim występem chóru dziecięco – młodzieżowego „Promyki Maryi”. Następnie wszyscy zebrani udali się procesjonalnie do kościoła parafialnego Świętej Rodziny na uroczystą dziękczynną Eucharystię za 25 lat kapłaństwa oraz w intencji tych wszystkich, którzy pomogli jubilatowi dojść do ołtarza Chrystusowego i trwać wiernie w Jego Kościele. Homilię wygłosił kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej Ojciec Profesor Damian Muskus a życzenia w imieniu kapłanów złożyli ks. rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie ks. prof. dr. Hab. Marian Duda i ks. prałat Marian Gąsiorowski dziekan regionu duszpasterskiego ziemi wieluńskiej. W uroczystej Eucharystii dziękczynnej wzięła udział 90–letnia mama ks. jubilata Wiktoria Gasińska która złożyła życzenia wraz z kuzynem ks. jubilata Janem Gasińskim z Pomorza zachodniego z licznie zgromadzoną rodziną z terenu całej Polski, koledzy i koleżanki z lat szkolnych ks. jubilata na czele z marszałkiem Bractwa Kurkowego z Krakowa Ryszardem Maślanką oraz radcą ambasady Polskiej w Kijowie Józefem Pachytel, przedstawiciele parafii Wola Radziszowska na czele z p. Andrzejem Pindel, Teresą Twardosz Tadeuszem Gaczorek a także parafii Żarki Miasto na czele z p. prof. Eugeniuszem Napora, gdzie jubilat budował dom Samotnej Matki i Dziecka i pracował jako wikariusz cztery lata, przedstawiciele pielgrzymów kalwaryjskich z Katowic i Zawidowa (Dolny Śląsk), przedstawiciele Ruchów i Stowarzyszeń Parafii Świętej Rodziny w Praszce, wiosek; Szyszków i Wygiełdów należących do parafii, przyjaciele jubilata z różnych stron kraju, duchowieństwo. W tej uroczystości wzięły udział między innymi poczty sztandarowe; Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” z Kozłowic i Praszki, Straż Pożarna z Woli Radziszowskiej z p. Andrzejem Pindel i Wygiełdowa z p. Ryszardem Pawlica, Polskiego Stronnictwa Ludowego ziemi krakowskiej, Publicznego Gimnazjum Ojca św. Jana Pawła II w Praszce, Bractwo Kurkowe z Krakowa, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce. Ponad to wśród gości znaleźli się; miejscowy poseł na Sejm RP Leszek Korzeniowski, wojewoda Opolski dr Bogdan Tomaszek, starosta powiatu oleskiego p. Jan Kus, przewodniczący Rady Powiatu p. Antoni Polak, Burmistrz Praszki p. Jarosław Tkaczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce p. Bogusław Łazik, Dyrektor Poczty Polskiej w Częstochowie p. Józef Błaszczeć z żoną p. dr Ireną Błaszczeć, Przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność w Praszce p. Waldemar Kościelny, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce p. Jerzy Gracz, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II w Praszce p. Janusz Tobiś, Starszy Brat Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce p. Bogusław Kaczmarek. Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Katolickich p. Józef Pilski, para rejonowa Ruchu Domowy Kościół p. Jolanta i Krzysztof Chudziccy, przewodniczący Rady Duszpasterskiej p. Stanisław Szczuka oraz skarbnik p. Włodzimierz Pawliński, dzieci, młodzież, członkinie Róż różańcowych; męskiej i żeńskich, wierni z różnych parafii ziemi wieluńskiej i przyległych terenów Śląska Opolskiego. Ofiary złożone w trakcie tego jubileuszu w wysokości 6457 zł. zostały przeznaczone na budowę jednej z kaplic Drogi Krzyżowej: Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Chrystusowi, ta stanowi wotum na jubileusz 25–lecia biskupstwa ks. abr dr Stanisława Nowaka i 25–lecie kapłaństwa ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego.
 • 21 czerwca ks. prał Stanisław Gasiński sprawował Mszę św. dziękczynną, jubileuszową w górnej Austrii na zaproszenie tamtejszego ks. proboszcza Raimunda Ochabauer, który przekazał jubilatowi intencje mszalne, które stanowią zgodnie z prawem Kościelnym jego prywatną własność. Ks. prał. Stanisław Gasiński całość tej ofiary przekazał na spłacenie kredytu zaciągniętego na Kaplicę Zaśnięcia Matki Bożej oraz na jedną z kaplic Drogi Krzyżowej: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona” którą ufundował.
 • 4 sierpnia udaliśmy się autokarami z wiernymi ziemi wieluńskiej i całej archidiecezji na doroczną pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej – matki naszej Kalwarii w Praszce.
 • 9 sierpnia w II niedzielę sierpnia uroczystą sumę ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej sprawował J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak. W trakcie tej uroczystej sumy sprawowanej za żywych i zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce ks. arcybiskup poświęcił nową kaplicę Zaśnięcia Matki Bożej w obrębie kościoła kalwaryjskiego oraz figurę Matki Bożej Zaśniętej na marach. Odbyła się podczas tej uroczystości pierwsza procesja tzw. Pogrzebu Matki Bożej.
 • 16 sierpnia odbyła się także po raz pierwszy przed sumą procesja Wniebowzięcia Matki Bożej z kościoła kalwaryjskiego, sanktuaryjnego do kościoła parafialnego świętej Rodziny. Po procesji odbył się obrzęd poświęcenia ziół i kwiatów. Owe procesje Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej na prośbę ks. abp będą kontynuowane rokrocznie o stałych porach.
 • 24 sierpnia wyruszyła z Praszki pielgrzymka parafii dekanatu praszkowskiego na Jasną Górę w której uczestniczyły 64 osoby z ks. wikariuszem Mariuszem Gieszczykiem na czele.
 • 25 sierpnia udała się autokarem na Jasną Górę pielgrzymka wiernych parafii Świętej Rodziny w Praszce na czele z ks. prał. Stanisławem Gasińskim i członkami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Pielgrzymi ci uczestniczyli z dorocznej procesji wiernych parafii naszej archidieczezji z archikatedry na Jasną Górę pod przewodnictwem księży biskupów.
 • 2 września została ukończona budowa czterech nowych kaplic Drogi Krzyżowej. Fundatorami tych kaplic są; ks. abp pierwszy i drugi upadek, ks. prałat. Włożenie krzyża, Parafia Świętej Rodziny w Praszce – Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Chrystusowi.
 • 6 września odbyły się tradycyjne „Dożynki Parafialne” w których szczególną obecność zaznaczają rokrocznie mieszkańcy naszych wiosek: Szyszkowa i Wygiełdowa.
 • 9 września odbył się na Kalwarii w Praszce Dekanalny Dzień Chorych z udziałem J. E. Ks. abp dr Stanisława Nowaka. Po Eucharystii i nabożeństwie Lourdzkim odbyła się „Agapa” w kaplicy domku Zwiastowania Matki Bożej.
 • 13 września odbyła się w naszej Parafii wizytacja kanoniczna, która przeprowadził J. E. Ks. bp prof. dr hab. Antoni Długosz. Ks. biskup spotkał się z wiernymi naszej parafii podczas wszystkich Mszy św. Ponad to odbyły się spotkania ks. biskupa z; Ministrantami, Lektorami, Dziećmi Maryi, Oazą młodzieżową i Rodzin, Żywym Różańcem, duchową Adopcją Dziecka Poczętego, Pomocnikami Matki Kościoła, Wspólnotą Przymierza Rodzin Mamre, Radą Duszpasterską, Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Akcją Katolicką, Wspólnotą Świata Pracy Nazaret. Ksiądz biskup odwiedził chorych, zwizytował Kancelarię Parafialną i Dekanalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin na Kalwarii w Praszce. Na Mszy św. popołudniowej w Sanktuarium nasza młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania – dojrzałości chrześcijańskiej.
 • 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego (Święto Kalwarii w Praszce) o godz. 15.00 rozpoczął się Pełny obchód Dróżek Pana Jezusa na Kalwarii w Praszce.
 • 15 września we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (rocznica konsekracji kościoła kalwaryjskiego) ks. abp dr Stanisław Nowak w trakcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej na naszej Kalwarii poświęcił cztery nowe kaplice Drogi Krzyżowej. Po tym nabożeństwie pasterz kościoła częstochowskiego sprawował uroczystą Mszę świętą w Sanktuarium Kalwaryjskim.
 • 25 września odbył się w Austrii pogrzeb śp. Ks. Raimnuda Ochabauer naszego wielkiego, wypróbowanego przyjaciela i dobroczyńcy. Jeszcze w lipcu ks. Raimund Ochabauer obchodził uroczystość 50-lecia kapłaństwa. Ks. Raimund Ochabauer przez 17 lat wspierał ks. prał Stanisława Gasińskiego w budowaniu Bożego Dzieła na Makowym Wzgórzu w Praszce. Głownie dzięki tym fun10 duszom ks. prob. Stanisław Gasiński mógł fundować różne dzieła w naszej parafii. Na pogrzeb św. ks. Rajmunda Ochabauer udała się trzyosobowa delegacja naszej parafii. Ks. abp Stanisław Nowak za pośrednictwem ks. prał. St. Gasińskiego przesłał do biskupa ordynariusza w Grazu list kondolencyjny. Ks. prał. Stanisław Gasiński na uroczystości pogrzebowej wygłosił mogę pożegnalną sprawując żałobna Eucharystię z księżmi biskupami Egonem Kapellari i Johanem Weberem z Grazu. Pogrzeb śp. Ks. Raimunda Ochabauer zgromadził około 3 tysięcy wiernych. W owej uroczystości żałobnej uczestniczyły także delegacje rządowe, samorządowe i różnych organizacji społecznych. W dniu pogrzebu ks. Raimunda Ochabauer była sprawowana Msza św. żałobna w jego intencji w naszym Sanktuarium Kalwaryjskim, której przewodniczył ks. wikariusz Mariusz Gieszczyk. Przez cały listopad sprawowane były Msze św. gregoriańskie w naszej parafii (trzydzieści) o szczęście wieczne za śp. Ks. Raimunda Ochabauer. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Amen.
 • 11 października odbył się IX Dzień Papieski pod hasłem; Jan Paweł II – Papież Wolności. Z racji tegoż dnia papieskiego na uroczystej sumie o godz. 11.00 modlił się z nami kolega Karola Wojtyły z lat szkolnych w Wadowicach p. Eugeniusz Mróz, który aktualnie mieszka na Opolszczyźnie. Dzięki życzliwości p. Eugeniusza w kaplicy Miłosierdzia Bożego można było obejrzeć jego autorską wystawę pt.: „Janie Pawle II zawsze jesteś z nami”. Tradycyjnie w tym dniu po Mszy św. popołudniowej odbyła się wieczornica papieska przygotowana przez młodzież Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II w Praszce pod kierunkiem nauczycieli i katechetów.
 • 27 października z funduszy Kalwaryjskiego bractwa Mewki Pańskie w Praszce zakupiono impregnat zabezpieczający kamień z którego wykonane są rzeźby postaci biblijnych na Kalwarii w Praszce oraz zakupiono kilka rolek papy, którą został zabezpieczony materiał budowlany na szczycie Kalwarii.
 • 11 listopada tradycyjnie odbyła się o godz. 11.00 uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna za Ojczyznę w Święto Niepodległości Polski. Bezpośrednio po tej Eucharystii wszyscy zebrani jak co roku udali się procesjonalnie pod popiersie Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, który mawiał: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko co czynię dla Kościoła czynię i dla niej”. Tam u stóp Kalwarii odmówiona została modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę a przedstawiciele społeczeństwa; poczty sztandarowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z Praszki i Kozłowic oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej złożyli kwiaty i zapalili znicze. Po południu p. Ryszard Maślanka kolega ks. prałata Stanisława Gasińskiego ze szkoły Podstawowej przywiózł do naszej parafii statuę Ojca św. Jana Pawła II i zapowiedział chęć ufundowania także przed kościołem Świętej Rodziny obok krzyża giewonckiego – papieskiego kaplicy dla Ojca świętego. Zbliża się bowiem dzień beatyfikacji czy też kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II. Biorąc pod uwagę duchowy związek Jana Pawła II z Kalwarią w Praszce, wydaje się ze wszech miar stosowne przygotować się do tego szczególnego i dla nas wydarzenia. Ojciec święty z różańcem w ręku będzie witał wszystkich przybywających na Kalwarię, w Praszce i spoglądał na jej szczyt zachęcając do wiernego kroczenia za Chrystusem, jak tego dał nam przykład swoim życiem. Do naszych zadań jako parafian będzie należeć zagospodarowanie terenu wokół tej kaplicy ze szczególnym uwzględnieniem ogrodzenia kościoła parafialnego Świętej Rodziny, najpierw od strony zachodniej, frontowej.
 • 16 listopada zalane zostały betonem ławy fundamentowe pod kaplicę Ojca świętego Jana Pawła II przed kościołem Świętej Rodziny. Prace te dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym są kontynuowane. Koszta budowy kaplicy pokrywa p. Ryszard Maślanka.
 • 19 listopada zalane zostały ławy fundamentowe kaplicy „Domu Kajfasza”. Fundamenty tej kaplicy jak i tzw „Święta Piwnica” w której Pan Jezus był więziony oczekując na sąd Rady Kajfasza stanowi fundacje pewnej osoby z poza naszej parafii.
 • 21 listopada przedstawiciele naszej parafii na czele z ks. prałatem Stanisławem Gasińskim oraz Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej uczestniczyli w uroczystej Mszy św. dziękczynnej a bazylice katedralnej w Częstochowie za 25 lat biskupstwa pasterza naszej Maryjnej Archidiecezji ks. abp dr Stanisława Nowaka. Na uroczystość tą zostaliśmy zaproszeni na piśmie przez księży biskupów pomocniczych; Antoniego Długosza i Jana Wątrobę.. Nasza parafia i Sanktuarium Kalwaryjskie niezwykle wiele zawdzięcza księdzu arcybiskupowi. Z okazji tegoż wspaniałego jubileuszu biskupstwa Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne – Regina Poloniae wydało Księgę Jubileuszową pt. Mojemu Kościołowi Wszystko, która jest kolekcją złożoną z 51 artykułów naukowych. Pośród nich jest artykuł wydrukowany na kilkudziesięciu stronach napisany przez ks. dr Stanisława Gasińskiego pt.: Kalwaria Praszkowska – Dzieło wyrosłe z pasyjnej duchowości arcybiskupa Stanisława Nowaka, Metropolity Częstochowskiego. Przyczynia się on do szczególnego promowania Kalwarii w Praszce. Księga jubileuszowa bowiem została ofiarowania wszystkim polskim biskupom, uczelniom katolickim oraz parafiom.


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana