Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceWażniejsze daty z życia Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce w roku kościelnym 2009/2010

 • 24 listopada 2009 r. kontynuowana była budowa tzw. „Świętej Piwnicy” kaplicy Kajfasza, która stanowi fundację J. E. Ks. Abp Stanisława Nowaka Metropolity Częstochowskiego.
 • 25 listopada 2009 r. wykonano fundamenty pod kaplicę Domu Annasza do pełnego obchodu Dróżek Pasyjnych Pana Jezusa. Arcykapłan Annasz teść Kajfasza jako pierwszy sądził Pana Jezusa przed męką. Kaplica ta stanowi fundację miejscowego ks. proboszcza i kustosza sanktuarium kalwaryjskiego zarazem.
 • 26 listopada 2009 r. firma ślusarska zamontowała ozdobną kratę w Kaplicy Zaśnięcia Matki Bożej, która stanowi także fundację miejscowego ks. kustosza dzięki pomocy jego przyjaciół w kraju i za granicą.
 • 28 listopada 2009 r. zgodnie z życzenie ks. arcybiskupa pomieszczenie dotychczasowego Punktu Duszpasterskiego „Nazaret” zaczęło być przekształcane w Kaplicę Narodzenia Pana Jezusa – Betlejem. Jest to fundacja ks. kustosza, który dalsze fundusze na ten cel zdobywa poza miejscową parafią św. Rodziny w Praszce. 3 grudnia 2009 roku zostały zazbrojone i wylane betonem ściany kaplicy Ojca św. Jana Pawła II, która stanowi fundację p. Ryszarda Maślanki, marszałka Bractwa Kurkowego z Krakowa.
 • 6 grudnia 2009 r. mężczyźni wcielający się w rolę Apostołów podczas misteriów Kalwaryjskich oraz w czasie procesji Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej rozpoczęli służbę ołtarza na sumie niedzielnej.
 • 13 grudnia 2009 r. rozpoczął funkcjonowanie w nowym miejscu Punkt Duszpasterski „Nazaret” znajdujący się obok Kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego. Część ta stanowi fundacje ks. kustosza dzięki pomocy jego przyjaciół w Austrii.
 • 13-15 grudnia 2009 r. odbywały się doroczne rekolekcje adwentowe, którym przewodniczył O. Leszek Walkiewicz ofm z klasztoru w Zakopanem.
 • 17 grudnia 2009 r. zamontowane zostały drugie nowe drzwi zewnętrzne do zakrystii kościoła sanktuaryjnego metalowo wzmocnione.
 • 18 grudnia 2009 r. przy nowej siedzibie „Nazaretu” zamontowane zostały nowe stylowe bariery.
 • 21 grudnia 2009 r. zakupiony został olej opałowy do ogrzewania kościoła Świętej Rodziny. Koszta z tym związane pokryte zostały z ofiar składanych przez naszych wiernych na kościół przy przyjmowaniu opłatków na stół wigilijny. Po odtrąceniu kosztów związanych z nabyciem opłatków, drukiem kalendarza i gazetki parafialnej mogliśmy dysponować kwotą na ten cel w wysokości 1950 zł. Bóg zapłać!
 • 27 grudnia 2009 r. odbył się nasz odpust parafialny ku czci Świętej Rodziny. Sumę odpustową w intencji dobroczyńców Kalwarii w Praszce, miejscowych parafian żywych i zmarłych oraz przeżywających rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. infułat dr Ireneusz Skubiś redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z Częstochowy.
 • 12 styczna 2010 r. Władze Powiatu Oleskiego przyznały ks. prałatowi dr Stanisławowi Gasińskiemu, miejscowemu proboszczowi „Różę Powiatu 2009”. W uzasadnieniu owego wyróżnienia Starosta Oleski p. mgr Jan Kus napisał: „Czcigodny Księże Prałacie! niestrudzona praca dla naszej społeczności, budowanie świątyń duchowych i materialnych, pochylanie się nad potrzebującymi, niesienie pomocy na każdym polu, żar wielkiego serca to cechy człowieka oddanego bliźnim – to cechy, które w osobie Księdza towarzyszą nam wszystkim każdego dnia od wielu lat. W imieniu wszystkich mieszkańców Powiatu Oleskiego oraz swoim własnym – z radością wręczam Księdzu Prałatowi „Różę Powiatu 2009” niech ta nagroda będzie wyrazem podziękowania i szacunku za wiarę, nadzieję i miłość, które z takim oddaniem przelewa Ksiądz w nasze serca. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności! „.
 • 16 stycznia br. zakończyła się w naszej parafii kolęda. Ofiary złożone przez wiernych przy tej okazji zostały przeznaczone na: ostateczne spłacenie rzeźbionych postaci w kamieniu do jednej z kaplic Drogi Krzyżowej – Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi, która to kaplica stanowi fundację naszej parafii na Kalwarii w Praszce. Spłacony został również dług do firmy Rduch związany z nagłośnieniem kaplicy Świętych Archaniołów oraz końcówka należności związanych z docelowym podłączeniem kościoła świętej Rodziny w energię elektryczną oraz został oddany dług zaciągnięty na oświetlenie halogenowe kościoła Świętej Rodziny. Wysokość zebranej ofiary na Kościół pomniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego a parafianie tłumaczyli to ogólnym kryzysem ekonomicznym w kraju. Parafialna Rada Duszpasterska prowadzi księgę przychodów i rozchodów naszej parafii. Trzeba zaznaczyć, że niebezpiecznie wyludnia się Praszka. wielu młodych ludzi jest tu jeszcze zameldowanych ale faktycznie już tu nie mieszka i mieszkać nie będzie. Miejscowy ks. proboszcz swoją część ofiary kolędowej przeznaczył na nowe drzwi, całkowicie przeszklone, plastikowe do kaplicy „Betlejem” oraz na obraz Zesłania ducha Świętego do kaplicy Wieczernika potrzebnego do obchodu Drogi Światła – Zmartwychwstania. Także ks. proboszcz za swoje osobiste fundusze kupił nowe dębowe i częściowo pozłacane gabloty na wota dla Matki Bożej, które zostały umiejscowione przy siedziskach w prezbiterium kościoła kalwaryjskiego – sanktuaryjnego.
 • 13 styczna br. zakończone zostały prace przy montażu filmu dokumentalnego, reportażu z życia Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce. Redakcja telewizyjna „Niedzieli” w Częstochowie wysłała ten film na festiwal filmów religijnych do Niepokalanowa. Jest to przedsięwzięcie promujące nasze Sanktuarium Kalwaryjskie ale i także nasze miasto i życie religijne naszej archidiecezji. To piękna oryginalna pamiątka i pomoc w utwierdzaniu duchowości kalwaryjskiej w Praszce. Film ten jest do nabycia po Mszach świętych niedzielnych w Punkcie Duszpasterskim „Nazaret” na Makowym Wzgórzu.
 • 2 lutego br. otwarta została w Muzeum w Praszce wystawa pt. „Kult Matki Bożej na ziemi wieluńskiej” Na wystawie tej prezentowane było także nasze kalwaryjskie Sanktuarium w Praszce.
 • 8-13 lutego br. ks. prał. Stanisław Gasiński uczestniczył w pielgrzymce do Rzymu pracowników naukowych Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Była to odpowiedź na zaproszenie ks. abp Zygmunta Zimowskiego – prefekta Kongregacji Stolicy Apostolskiej – Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
 • 17 lutego br. zamontowane zostały w sanktuaryjnym prezbiterium nowe gabloty na wota dla Matki Bożej Kalwaryjskiej. Gabloty te są fundacją miejscowego ks. proboszcza jak również nowy obraz Zesłanie Ducha świętego na apostołów, który znajduje się w wieczerniku. Fundusze te ks. prałat uzyskał z ofiary kolędowej złożonej przez wiernych duszpasterzowi na tzw. „zelówki”.
 • 21 lutego br. odbyło się doroczne zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Tematem zebrania był planowany dalszy rozwój Sanktuarium Kalwaryjskiego i naszej parafii. Rada Duszpasterska wystosowała Apel do parafian i przyjaciół Kalwarii w Praszce. Oto treść tego Apelu: „Rada Duszpasterska Parafii Św. Rodziny w Praszce zebrana na posiedzeniu 21 lutego br. zwraca się z prośbą do wszystkich parafian o pomoc w sfinansowaniu frontowej części ogrodzenia kościoła parafialnego Świętej Rodziny wiosną 2010 roku. Wiążę się to z planem poświęcenia kaplicy Ojca św. Jana Pawła II, która stanowi fundację p. Ryszarda Maślanki z Krakowa. Było to pięknym świadectwem miłości z naszej strony jako parafian do Ojca św. Jana Pawła II, przyczynić się do ufundowania stosownego obrazu Jana Pawła II w Sanktuarium. Obraz ten od nas jako parafian, umożliwiał by nam i przyszłym pokoleniom oddawanie czci jednemu z największych z rodu polaków a w przyszłości błogosławionemu czy świętemu. Ze względu na wysoki koszt tych przedsięwzięć można składać ofiary na ten cel ratalnie. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy i pomoc. Rada duszpasterska Parafii Świętej Rodziny w Praszce.”
 • 25 lutego br. firma blacharska z Krzepic naprawiła drabinki przeciwśniegowe na kaplicy Świętych Archaniołów z powodu srogiej zimy.
 • 26 lutego br. firma budowlana wznowiła prace przy budowie kaplicy Ojca św. Jana Pawła II i Kajfasza...
 • 27 lutego br. stolarz p. Ryszard Jakubowski wykonał elementy uzupełniające do nastawy ołtarzowej kaplicy świętych Archaniołów, która stanowi fundację p. Kazimierza Pychyńskiego.
 • 28 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. Członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej na czele z Jego Radą skierowali Apel do parafian i wszystkich przyjaciół Kalwarii w Praszce: „W związku ze wzmożonym okresem rozliczeń podatkowych za rok 2009, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce serdecznie prosi o przekazanie 1% podatku na rzecz rozwoju naszej Kalwarii. Prosimy o zachęcanie do tej akcji dobroczynnej krewnych, przyjaciół, znajomych. Biorąc pod uwagę, że są to małe kwoty, koniecznością jest, aby większa grupa wiernych włączyła się w to szlachetne działanie. Serdecznie dziękujemy i prosimy o „zrozumienie”. Innych wiernych.
 • 4 marca br. pewna osoba złożyła w formie wot dla Matki Bożej Kalwaryjskiej sznur bursztynów i złoty pierścionek. Natomiast druga osoba ofiarowała korale ozdobne: czerwone, perłowe i bursztynowe.
 • 14-17 marca br. jak zawsze od IV niedzieli Wielkiego Postu odbywały się rekolekcje wielkopostne, którym przewodniczył O. Barnaba Olszewski ofm z klasztoru w Łodzi.
 • 10 marca br. pewna osoba złożyła w formie wota dla Matki Bożej Kalwaryjskiej sznur bursztynów oraz perłowe korale. Natomiast druga osoba złożyła Matce Bożej złoty łańcuszek z krzyżem.
 • 17 marca br. pewne małżeństwo złożyło w formie wot dla Matki Bożej Kalwaryjskiej perłowe korale i bransoletę oraz złoty sygnet. Natomiast pewna rodzina wyprowadzająca się z Praszki ofiarowała Matce Bożej srebrne serce.
 • 20 marca br. została przywieziona kostka brukowa na chodnik wzdłuż placu kościelnego przy Alei ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz na dojście do kaplicy Ojca św. Jana Pawła II. Kostka ta została zakupiona za ofiary złożone przy przyjmowaniu gazetki parafialnej na święta wielkanocne. Rozpoczęte zostały prace budowlane tego chodnika.
 • 28 marca br. odbyło się na Kalwarii w Praszce misterium niedzieli Palmowej z tryumfalnym wjazdem Chrystusa Króla na osiołku do Jerozolimy ubogaconym ewangelicznymi scenami. Przybyli wierni nie tylko z Praszki ale i z rejonu wieluńskiego oraz przyległych terenów śląska opolskiego. Gościliśmy także pielgrzymki autokarowe z parafii Osiek i Kadłub w diecezji opolskiej.
 • 29 marca br. Pewna osoba z naszej parafii złożyła w formie wot dla Matki Bożej Kalwaryjskiej złotą bransoletę, natomiast pewne małżeństwo również z naszej parafii złoty łańcuszek i złoty pierścionek.
 • 30 marca br. w Wielki Wtorek na wewnętrznej, północnej ścianie kościoła sanktuaryjnego zawisł tryptyk papieski, który był malowany przez ostatnie cztery lata w Krakowie na beatyfikację Jana Pawła II. Tryptyk ten zgodnie z uchwałą Rady Duszpasterskiej ma stanowić wotum naszej parafii i przyjaciół tego miejsca dla Jana Pawła II. Tryptyk ten ma ponad siedem metrów długości a w środkowej części 160 cm wysokości. Zgodnie z umową ma być spłacany ratalnie w tym roku.
 • 31 marca br. w Wielką Środę do południa była sprawowana na Kalwarii w Praszce uroczysta Msza św. dla Publicznego Gimnazjum w Praszce z racji rocznicy nadania tej szkole imienia Ojca św. Jana Pawła II. Natomiast po południu rozpoczął się w naszym Sanktuarium Kalwaryjskim Pierwszy Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej. W przeglądzie tym wzięli udział:
  • Zespół śpiewaczy „Kościelanki” z Kościelca koło Częstochowy.
  • Zespół wokalno-instrumentalny z Parafii NMP Królowej Polski w Częstochowie oraz Szkoły Podstawowej nr 47 w Częstochowie.
  • Chór Publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II w Praszce.
  • Schola Dziecięca Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce.
  • Praszkowska Kapela „Wyderka”.
  • Kilku solistów z Częstochowy oraz kilka osób z naszej parafii.
 • 2 kwietnia br. W Wielki Czwartek tradycyjnie nasi ministranci, lektorzy, Nadzwyczajni szafarze Eucharystii udali się rano z ks. prałatem i ks. wikariuszem do Archikatedry w Częstochowie na Mszę św. Krzyżma sprawowaną przez naszych księży biskupów i prezbiterów Kościoła częstochowskiego. W Wielki Czwartek bowiem Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystię. Połamał się na pożegnanie z Apostołami chlebem w czasie ostatniej wieczerzy. Na tą pamiątkę, jako co roku każda, rodzina naszej parafii, osoby samotne czy tez pielgrzymi otrzymali na stół wielkanocny mały chleb miłości bratniej Świętej Rodziny. Przed tym obdarowaniem nastąpił liturgiczny obrzęd umycia nóg 12 mężczyznom na pamiątkę umycia nóg 12 apostołom przez Pana Jezusa w Wieczerniku. Szczególnie w tym dniu na Mszy św. wieczerzy Pańskiej wierni przyjmowali Pana Jezusa pod dwoma postaciami, chleba i wina. Na zakończenie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. „Ciemnicy” usytuowanej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 • 2 kwietnia br. W Wielki Piątek o godz. 15.00 rozpoczęło się Misterium Wielkiego Piątku połączone z droga krzyżową na Kalwarii i ucałowaniem relikwii Świętego Krzyża. Właśnie Wielki Piątek stanowi szczyt misteryjny – najważniejszy obchód Męki i Śmierci Chrystusa. Natomiast liturgiczne ceremonie Wielkiego Piątku miały miejsce w kościele parafialnym Świętej Rodziny. Po tej liturgii nastąpiło przeniesienie Pana Jezusa z kościoła Świętej Rodziny do kościółka „ Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa”, który był usytuowany poza miastem Jerozolimą. Tam też trwała adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez całą dobę.
 • 3 kwietnia br. W wielką sobotę od godz. 9.00-11.00 i o 13.00 odbywało się co pół godziny poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Natomiast liturgia wigilii paschalnej a następnie rezurekcja, tradycyjnie rozpoczęła się o 22.00, by zakończyć się procesją rezurekcyjną wokół kościółka ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa na szczycie Kalwarii w Praszce.
 • 8 kwietnia br. Pan geodeta rozpoczął wyznaczanie docelowego ogrodzenia kościoła Świętej Rodziny od strony frontowej. Rozpoczęły się prace ziemne z tym związane.
 • 10 kwietnia br. w godzinach rannych pod Smoleńskiem w Rosji dotknęła nas jedna z największych tragedii w najnowszej historii Polski, katastrofa samolotu, którym leciała do Katynia delegacja przedstawicieli naszego narodu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej p. profesorem Lechem Kaczyńskim na czele, by uczcić 70-tą rocznicę mordu tysięcy polskich oficerów przez stalinowskich bolszewików. W katastrofie tej zginął również rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. profesor Ryszard Rumianek, który dał możliwość prowadzenia zajęć na tej uczelni ks. dr Stanisławowi Gasińskiemu – naszemu proboszczowi. Także w tej katastrofie zginął ks. Józef Joniec kolega z Liceum w Krakowie naszego ks. Prałata, szef Parafiady w Polsce. Wieczorem tego dnia odprawiona została w naszym Sanktuarium Msza św. w intencji tragicznie zmarłych. W Eucharystii tej wzięły udział również poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z Kozłowic i Praszki, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej i inni wierni, którzy złożyli wieniec, kwiaty i zapalili świece pod krzyżem „Giewonckim”.
 • 11 kwietnia br. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 odbył się I Doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa na naszej Kalwarii. To wielka duchowa szansa dla wszystkich mieszkańców tego rejonu. Z tej właśnie duchowości kalwaryjskiej wyrósł Sługa Boży Jan Paweł II zadziwiając nią cały świat, nie tylko katolicki.
 • 23 kwietnia br. pewna osoba z naszej parafii złożyła w formie wota Matce Bożej Kalwaryjskiej złoty pierścień z oczkiem. Wota te składane Matce Bożej świadczą o wielkiej miłości do niej owych dobroczyńców i przypominają nam oraz będą przypominać przyszłym pokoleniom o naśladowaniu w tym względzie także Ojca świętego Jana Pawła II.
 • 26 kwietnia br. mieszkańcy Szyszkowa zafundowali do kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie nowe dębowe drzwi, lichtarze i świece ołtarzowe.
 • 3 maja br. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski po uroczystej sumie odbyła się tradycyjna procesja z kościoła Świętej Rodziny do Sanktuarium z obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, na pamiątkę pojawienia się na tym wizerunku w tym dniu krwawych łez.
 • 9 maja br. Grupa naszych dzieci z klas II w liczbie 29 przyjęła I komunię świętą. Po uroczystej Eucharystii w domku Zwiastowania Matki Bożej dzieci te wspólnie z kapłanami i swoimi rodzinami spożyły uroczyste śniadanie.
 • 17 maja br. została przywieziona z gór nowa nastawa ołtarzowa z figurą Matki Bożej Wniebowziętej do kaplicy Wniebowzięcia Matki Bożej w obrębie kościoła sanktuaryjnego. Jest to fundacja miejscowego ks. proboszcza.
 • 22 maja br. odbyły się święcenia kapłańskie w archikatedrze częstochowskiej ks. Adama Polaka naszego rodaka w Praszki. Na tą uroczystość udał się autokarem z wiernymi ks. prałat Stanisław Gasiński.
 • 23 maja br. Ks. prymicjant Adam Polak z bloku przy ul. Listopadowej 17 został procesjonalnie przyprowadzony do Sanktuarium, gdzie odmówił akt zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej a następnie wszyscy zebrani udali się do kościoła Świętej Rodziny. Tam odbyła się wielka historyczna uroczystość dla naszej rodziny parafialnej – Msza św. prymicyjna naszego rodaka ks. mgr Adama Polaka o godz. 12.00. Po południu w sanktuarium odbyło się nabożeństwo majowe, któremu przewodniczył ks. prymicjant. Po Mszy św. popołudniowej z racji „Zielonych świąt” odbyło się tradycyjne poświęcenie pół na Makowym Wzgórzu z udziałem Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i innych wiernych.
 • 26 maja br. przywieziony został z Krakowa nowy obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej bez ozdobnej sukienki z Maryją płaczącą krwawymi łzami. Obraz ten został umiejscowiony w kościółku ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa. Jest to fundacja miejscowego ks. proboszcza.
 • 28 maja br. zakończone zostało wykonywanie otoczenia powstającej kaplicy Ojca świętego Jana Pawła II. Zamontowana została także nowa brama na plac kościelny. Oraz nadal kontynuowane było ogrodzenie kościoła Świętej Rodziny od strony zachodniej. Na owe prace został zaciągnięty kredyt.
 • 3 czerwca br. odbyła się uroczystość Bożego Ciała z procesją eucharystyczną po osiedlu A. Mickiewicza w Praszce. Uroczystościom przewodniczył ks. prałat dr Stanisław Gasiński.
 • 7 czerwca br. położona została kostka brukowa na chodniku przy parkingu kościelnym oraz przy kaplicach Annasza i Kaifasza.
 • 11 czerwca br. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa odbył się II doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania na naszej Kalwarii.
 • 13 czerwca br. odbyła się historyczna uroczystość poświęcenia pomnika i tryptyku Jana Pawła II na Kalwarii w Praszce. Uroczystości tej przewodniczył J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski. Przybyli na tą uroczystość ludzie zasłużeni dla kościoła i Ojczyzny z różnych stron kraju. W owej uroczystości wzięli udział między innymi: rycerze i damy Grobu Pańskiego z Jerozolimy z ks. infułatem dr Marianem Mikołajczyk komandorem tegoż Zakonu, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce z p. Bogusławem Kaczmarek – Starszym Bratem tegoż Bractwa, sześciu królów Krakowskiego Bractwa Kurkowego wraz z marszałkami oraz braćmi kurkowymi z rodzinami na czele z fundatorem pomnika ojca świętego Jana Pawła II p. marszałkiem Ryszardem Maślanką z rodziną, kapłani na czele z ks. kanonikiem Tadeuszem Stępień z Czeladzi – miejscowym rodakiem. Byli obecni przedstawiciele władz cywilnych; województwa, powiatu i gminy na czele z p. Przewodniczącym Rady Powiatu p. Antonim Polak, burmistrzem Praszki p. Jarosławem Tkaczyńskim i przewodniczącym Rady Miasta i Gminy w Praszce. p. Bogusławem Łazik. W uroczystości tej wziął udział poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” z Praszki na czele z przewodniczącym tego związku w Praszce p. Waldemarem Kościelnym oraz poczet sztandarowy miejscowego harcerstwa i publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II z dyrektorem p. Januszem Tobiś. Byli również inni przedstawiciele społeczeństwa z p. prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasze p. Jerzym Gracz i komendantem Straży Miejskiej p. Andrzejem Podyma oraz pielgrzymi kalwaryjscy z różnych stron kraju m.in. z Dolnego Śląska, Katowic, Małopolski, Śląska Opolskiego, Ziemi Wieluńskiej oraz przyjaciele Kalwarii i miejscowi parafianie, którzy zgodnie z sugestią Rady Duszpasterskiej mają stanowić trzon fundatorów tryptyku papieskiego. Przed ową uroczystością ks. arcybiskup przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej na Kalwarii w którym w kontuszach uczestniczyli Bracia Kurkowi z rodzinami, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, pielgrzymi i wierni. Wieczorem. Ks. abp dr Stanisław Nowak sprawował uroczystą Mszę św. fatimską w trakcie której udzielił sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży. Rodzice tegorocznych bierzmowanych złożyli jako dar ołtarza ornat koloru czerwonego ubogacony haftem – złotą nitką. Następnie odbyła się pokutna procesja fatimska na osiedle A. Mickiewicza.
 • 19 czerwca br. Jego Ekscelencja ks. abp dr Stanisław Nowak przebywając na Kalwarii w Praszce potwierdził, że zostały przez niego zredagowane rozważania dla naszej Kalwarii do obchodu Drogi: Pasyjnej, Drogi Zmartwychwstania oraz Dróżek Matki Bożej i świętego Józefa. Rozważania te przygotowywane są do druku ku duchowemu pożytkowi wielu ludzi dobrej woli pragnących pogłębić w sobie duchowość kalwaryjską.
 • 22 czerwca br. zamontowane zostało na Kalwarii kilkadziesiąt tablic informacyjnych przy Dróżkach Pasyjnych, Zmartwychwstania i Maryjnych oraz św. Józefa. Fundacja miejscowego ks. kustosza.
 • 27 czerwca br. do tego dnia wpłynęło na ogrodzenie frontowe kościoła Świętej Rodziny 89 kopert fundacyjnych co stanowi około 1/4 wartości tego przedsięwzięcia po odtrąceniu kosztów druku zaproszeń na uroczystość poświęcenia tryptyku i pomnika ojca św. Jana Pawła II. Na 3/4 ogrodzenia zaciągnięty został kredyt. Taka była konieczność ze względu na fundowany pomnik ojca św. Jana Pawła II, by jego otoczenie można było zaakceptować.
 • 30 czerwca br. zwizytował teren naszej Kalwarii J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski zatwierdzając plan nowych Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa. Do tego obchodu mamy już kilka pięknych kaplic. Komputerowe opracowanie planów Dróżek: Pasyjnych, Zmartwychwstania oraz Matki Bożej i Św. Józefa zostało umiejscowione na trzech tablicach przy Placu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Rozważania do tych trzech rodzajów Dróżek opracowane przez ks. arcybiskupa i są aktualnie w druku.
 • 1 lipca br. przerobione zostało ogrodzenie na zachodniej granicy terenu Kalwarii. W sąsiedztwie tego terenu pobudowano garaże a a tym samym zamknął przejście, które kiedyś zostało pozostawione przez parafię do korzystania. Dzięki temu wymienione ogrodzenie w wykorzystane zostało do ogrodzenia południowo –wschodniego i północnego odcinka ogrodzenia kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Każdy ze słupów był przerabiany oraz były dorabiane nowe. Stare prowizoryczne ogrodzenie domagało się wymiany na nowe.
 • 3 lipca br. pewna osoba złożyła w formie wota dla Matki Bożej Kalwaryjskiej naszyjnik z białych pereł. Ten znak dopisuje się do innych znaków wdzięczności i miłości złożonych Marce Bożej w jej sanktuarium.
 • 9 lipca br. wykoszony został po raz trzeci teren kalwarii oraz teren nowego cmentarza. Zamontowane zostały drzwi i okna kaplicy Kaifasza i Annasza oraz „Świętej Piwnicy”. Położone zostały też płytki w „Świętej Piwnicy”.
 • 15 lipca br. wzmocnione zostały betonem wszystkie słupy ogrodzeniowe na Kalwarii. Nadal wykonywane było ogrodzenie północnej części placu kościoła Świętej Rodziny.
 • 23 lipca br. wykonana utwardzona została na Kalwarii przez specjalistyczną firmę tzw. „Droga Maryjna”. Sfinansowania tego utwardzenia podjęło się Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej z tzw. odpisów podatkowych. Tą droga podążała po raz pierwszy procesja zaśnięcia Matki Bożej z kościółka ukrzyżowania do Sanktuarium kalwaryjskiego w odpust kalwaryjski.
 • 24 lipca br. zakończone zostały prace przy ogrodzeniu północnej części placu przy kościele Świętej Rodziny.
 • 28 lipca br. pielgrzymował na naszą Kalwarię J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak, który złożył w formie wota dla tego miejsca kultu złoty kielich z pateną oraz obraz do I stacji obchodu Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa.
 • 30 lipca br. pewna osoba ofiarowała w formie wota dla Matki Bożej Kalwaryjskiej złoty pierścionek z rubinem. Natomiast druga osoba ofiarowała Marce Bożej dwa złote pierścionki z rubinem oraz dwa złote kolczyki.
 • 2-3 sierpnia br. Ks. prałat Stanisław Gasiński odbył doroczną wizytę pastoralną w Górnej Austrii. Nawiedził tam grób śp. Ks. Raimunda Ochabauer – naszego wielkiego dobroczyńcy. Złożył wieniec na Jego mogile i sprawował Mszę św. w Jego intencji z nowym ks. proboszczem tamtejszej parafii Rogerem, który przekazał mu prywatnie przy świadku ofiarę, którą ks. kustosz przeznaczył na częściowe pokrycie kredytu zaciągniętego na budowę kaplicy Annasza na Kalwarii w Praszce. Kaplica ta jest fundowana przez ks. kustosza.
 • 5 sierpnia br. dwoma autokarami udaliśmy się wspólnie z wiernymi różnych parafii ziemi wieluńskiej na doroczną pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wspólnie z nami pielgrzymowali wierni z Wielunia, Chotowa, Mokrska, Skomlina, Pątnowa, Dzietrznik, Grębienia, sąsiedniej parafii w Praszce, Krzepic i pojedyncze osoby z innych jeszcze parafii.
 • 8 sierpnia br. Sprawowana została uroczysta suma odpustowa ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej przez J. E. Ks. bp dr Jana Wątrobę z Częstochowy. Uroczystość ta rozpoczęła się w kościółku ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa nieszporami Maryjnymi. Następnie ze szczytu kalwaryjskiego Drogą Maryjną przeszła procesja Zaśnięcia Matki Bożej do Kościoła sanktuaryjnego Matki Bożej Kalwaryjskiej. W trakcie tej procesji 12 apostołów niosło figurę z Matką Bożą Zaśniętą na marach. W kościele sanktuaryjnym ks. biskup odprawił uroczystą sumę w intencji żywych i zmarłych dobroczyńców Kalwarii i naszych parafian. Po sumie figura z Marką Bożą Zaśniętą została uroczyście przeniesiona do kaplicy domku zaśnięcia Matki Bożej.
 • 10 sierpnia br. pewna osoba z naszej parafii złożyła Matce Bożej Kalwaryjskiej w formie wota złoty łańcuszek z serduszkiem.
 • 12 sierpnia br. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej z tzw. odpisów podatkowych pokryło koszta trzech zestawów kamienia na utwardzenie tzw. Drogi Maryjnej na Kalwarii.
 • 13 sierpnia br. Liturgiczne święto Matki Bożej Kalwaryjskiej, 13-ty dzień miesiąca – fatimski. Jak zawsze każdego 13-tego dnia miesiąca od maja do października odbył się uroczysty obchód fatimski zakończony procesją różańcową na osiedle w Praszce do krzyża trudnych dni Praszki.
 • 15 sierpnia br. odbyła się uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W sąsiedniej parafii w Praszce odpust. W związku z tym u nas wyjątkowo suma niedzielna była sprawowana po południu o godz. 17.00., jako że ta uroczystość przypadła w tym roku w niedziele. Po tej sumie wzorem Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się procesja Triumfu Maryi – Wniebowzięcia Matki Bożej z kościoła kalwaryjskiego do kościoła Świętej Rodziny. Temu obchodowi kalwaryjskiemu przewodniczył ks. prałat prof. Marian Duda – rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Zwykłe procesja Triumfu Maryi będzie miała miejsce w trzecią niedzielę sierpnia o godz. 10.30
 • 17 sierpnia br. pewna osoba złożyła jak wotum dla Matki Bożej Kalwaryjskiej dwie złote obrączki z pierwszego małżeństwa.
 • 19 sierpnia br. usytuowane zostały przy placu Matki Bożej Kalwaryjskiej trzy stylowe tablice z planami poszczególnych Dróżek: Pasyjnych. Zmartwychwstania Pana Jezusa i Maryjnych oraz Św. Józefa.
 • 21 sierpnia br. w związku z sugestią ks. arcybiskupa co do planów Dróżek Maryjnych i Św. Józefa rozpoczęta została budowa kaplicy Najświętszej Serca Pana Jezusa w sąsiedztwie Bramy VIII błogosławieństw. Firma p. Henryka Gmura położyła przy budowanej kaplicy kostkę brukową.
 • 22 sierpnia br. zakończone zostało kładzenie płytek ceramicznych w kaplicy Kajfasza.
 • 24 sierpnia br. rozpoczęte zostało wykonywanie ogrodzenia placu przy kościele Świętej Rodziny od strony południowo – wschodniej.
 • 27 sierpnia br. zakończona została zasadnicza część wykonywania ogrodzenia kościoła parafialnego od strony południowo-wschodniej. Długość tego ogrodzenia jest porównywalna w wykonanym już w tym roku ogrodzeniem placu kościelnego od strony północnej. Choć w zasadzie te prace były wykonywane na kredyt, to były też osoby, które wsparły te działania.
 • 3 września br. została zatwierdzona opracowana wcześniej Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla naszej parafii. Ponad to zakupione zostało kilka gaśnic zgodnie z opracowaną instrukcją dla bezpieczeństwa obiektów sakralnych naszej parafii
 • 5 września br. na sumie o godz. 11.00 dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory – „Dożynki” oraz modliliśmy się w intencji ludzi pracy z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Intencja ta została zamówiona przez NSZZ „Solidarność” w 30-tą rocznicę powstania tego związku.
 • 8 września br. rozpoczął się kolejny cykl katechez bliższego przygotowania do sakramentu małżeństwa dla młodzieży po przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 • 13 września br. odbył się w naszym sanktuarium doroczny Dekanalny Dzień Chorych z udziałem J. E. Ks. abp dr Stanisława Nowaka. W procesjonalnym przejściu z kościoła sanktuaryjnego do kościoła parafialnego Świętej Rodziny ks. abp poświęcił nową kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest fundacja miejscowego ks. proboszcza w Aleji ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Po Eucharystii w domku Zwiastowania Matki Bożej odbyła się „Agapa” – uczta miłości, dla chorych, starszych wiekiem z terenu naszego dekanatu. Wieczorem uroczystą Mszę św. fatimską celebrował ks. dr Andrzej Kuliberda – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja fatimska na osiedle w Praszce do „krzyża Trudnych dni Praszki”. Ksiądz dyrektor wstępnie przygotowywał nas duchowo do misji ewangelizacyjnych, które odbędą się w naszej parafii w przyszłym roku w dniach od 11 – 16 września i z którymi na zakończenie połączona będzie peregrynacja Krzyża Świętego.
 • 14 września br. W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, święto Kalwarii w Praszce odbył się pełny obchód Dróżek Pana Jezusa na Kalwarii w Praszce.
 • 15 września br. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w rocznica konsekracji kościoła kalwaryjskiego odprawiona została uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna o godz. 20.00 z udziałem Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i wielu przyjaciół tego miejsca zafascynowanych duchowością kalwaryjską.
 • 17 września br. na terenie Kalwarii usytuowane zostały 24 tablice informacyjne, kierunkowe do Dróżek: Pasyjnych, Zmartwychwstania i Maryjnych oraz Św. Józefa. Czwarty raz wykoszony został teren Kalwarii.
 • 18 września br. w przeddzień Dnia Środków Społecznego Przekazu ks. prał. dr Stanisław Gasiński otrzymał w bazylice jasnogórskiej medal Mater Verbi (Matka Słowa) jako wyraz uznania i wdzięczności mediów katolickich i zaangażowanie w ewangelizację przez media. W podziękowaniu obdarowany podkreślił, że traktuje to wyróżnienie jako znaczącą cegiełkę w dalszym rozwoju Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce.
 • 19 września br. w święto Św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży zakończyło się Triduum ku czci św. Stanisława z licznym udziałem dzieci, młodzieży i starszych. Modlono się za solenizanta tego dnia J. E. Ks. abp Stanisława Nowaka oraz miejscowego ks. prałata, któremu na zakończenie Mszy św. wiele osób i grup złożyło życzenia imieninowe oraz urodzinowe zarazem.
 • 20 września br. artysta plastyk z Lublina przywiózł część obrazów, które są przeznaczone na tzw. Dróżki Matki Bożej i Św. Józefa. Z powodu braku odpowiedzi na apel o sponsorowanie tych znaków wiary ks. kustosz był zmuszony zaciągnąć kredyt na ten cel, który sukcesywnie spłaca z własnych funduszy uzyskiwanych poza parafią. Część z tych obrazów będzie usytuowana wewnątrz i zewnątrz naszych kościołów i kaplic. Dzięki temu dobrze zagospodarujemy przestrzeń już istniejącą.
 • 24 września br. otrzymaliśmy nakazy płatnicze za energię elektryczną z trzech liczników, jakie są w parafii. Zdecydowana część tych należności ze względu na termin płatności została pokryta kredytem. Jest grupa wiernych, która rozumie potrzeby funkcjonowania parafii, nie mówiąc już o funduszach inwestycyjnych parafii, które musiały być wsparte także kredytami: ogrodzenie kościoła czy tryptyk papieski. Ufając Bożej opatrzności wciąż wierzymy w szczęśliwe rozwiązanie tych różnych problemów finansowych.
 • 28 września br. zakończona została przebudowa kaplicy do Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa – Ucieczka Pana Jezusa do Egiptu. Koszta tej przebudowy ponosi ks. prałat organizując pomoc z zewnątrz parafii.
 • 4 października br. rozpoczęte zostały prace ocieplania i tynkowania kaplic: Świętych Archaniołów i Wniebowstąpienia Pańskiego. Koszta związane z ociepleniem kaplicy Świętych Archaniołów ponosi pewna osoba z naszej parafii a koszta związane z ociepleniem kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego ks. prałat dzięki wsparciu swoich przyjaciół w kraju.
 • 5 października br. zakończone zostały prace restauracyjne płytek przy wejściu do naszych kościołów.
 • 8 października br. Wykonane zostały dwie gabloty informacyjne w sanktuarium traktujące o Zaśnięciu i wniebowzięciu Matki Bożej.
 • 12 października br. zakończona została przebudowa kaplicy Betlejem także do Dróżek Maryjnych. Koszta tej przebudowy ponosi również ks. prałat organizując pomoc z zewnątrz parafii. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej do tej kaplicy ofiarował ks. arcybiskup. Natomiast ks. prałat obrazy pokłon mędrców i pasterzy, marmurową gwiazdę betlejemską z dzieciątkiem, mosiężne lampy ozdobne – wieczne, kratę zabezpieczającą i drzwi przeszklone plastykowe. Wcześniej pomieszczenie to spełniało rolę „Nazaretu” który był również fundacją ks. prałata.
 • 14 i 15 października br. przesadzaliśmy na północnej i zachodniej części Kalwarii drzewka sosny oraz sadziliśmy drzewka brzozy dla przysłonięcia przy granicy z terenem zakładu. W pracach tych wielką pomocą przyszła nam firmy p. Krzysztofa Polaka i p. Henryka Gmura.
 • 16 października br. w 32 rocznicę wyboru na stolicę Piotrową Jana Pawła II została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna o rychłą beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II jak zawsze w 16-tym dniu miesiąca o godz. 20.00. Po Mszy św. podczas Apelu Maryjnego tradycyjnie jak co roku złożyliśmy kwiaty i znicze przy krzyżu papieskim – giewonckim.
 • 24 października br. nasz rodak Bartłomiej Bardelski kleryk 3 roku teologii w Wyższym Seminarium duchownym Archidiecezji Częstochowskiej przyjął uroczyście w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana strój duchownego. Polecajmy jego osobę naszym modlitwom. Także 24 października odbyło się doroczne tzw. liczenie wiernych ze względów statystycznych. Poziom wiernych uczęszczających na Msze św. w naszej parafii utrzymuje się od lat raczej na stałym poziomie. Do komunii św. w tym roku przystąpiło nieco mniej osób. Zauważa się nie tylko w naszej archidiecezji ale i w całej Polsce tą tendencję.
 • 28 października br. ukończony został kolejny etap budowy kaplicy Annasza do obchodu Dróżek Pasyjnych. Zamontowane zostały przeszklone drzwi plastikowe oraz okno oraz rozpoczęte zostało tynkowanie tej kaplicy. Koszta budowy tej kaplicy ponosi ks. prałat.
 • 29 października br. został usytuowany w sanktuarium obraz do pierwszej stacji Dróżek Maryjnych. Obraz ten jest fundacją naszego ks. arcybiskupa. Również w tym dniu został usytuowany nowy obraz w Wieczerniku przedstawiający przyjęcie komunii św. przez Matkę Najświętszą z rąk św. Jana. Jest to fundacja miejscowego ks. prałata.
 • 4 listopada br. firma blacharska wykonywała prace przy kaplice Kajfasza, która stanowi fundację naszego ks. arcybiskupa. Ta dwupoziomowa kaplica zaczyna już być jedną z ciekawszych na Kalwarii. Następnie blacharze wykonywali prace uzupełniające na dachu kościoła parafialnego Św. Rodziny.
 • 10 listopada br. firma reklamowa wykonywała uzupełniającą numerację Drogi zmartwychwstania.
 • 14 listopada br. w ogłoszeniach parafialnych została podana informacją o odwodnieniu alei ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i położeniu kostki brukowej w Alei na odcinku między popiersiem Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego a kaplicą pomnikiem Jana Pawła II. Aktualnie prace te są prowadzone w sposób intensywny dzięki sprzyjającej pogodzie. Parafia nasza od wielu lat zabiegała bezskutecznie o to rozwiązanie. Dlatego jest nam miło, że w ostatnim czasie została podpisana stosowna umowa Urzędu Miasta z wykonawcą tych prac. Szczególne podziękowanie składamy władzom samorządowym miasta i gminy w Praszce a szczególnie p. burmistrzowi Jarosławowi Tkaczyńskiemu, przewodniczącemu Rady Miasta i gminy w Praszce p. Bogusławowi Łazik oraz p. radnej Jolancie Wiecha, która wiele serca włożyła w tą sprawę. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim na czele z radnymi naszej parafii. Dzięki Bogu i ludziom dobrej woli znalazło się szczęśliwe rozwiązanie problemu związanego z Aleją ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Duże ilości wody z pół, parkingów, dachów wsiąkając w alei w strukturę gleby nieustannie rozmiękczały słabe podłoże drogi powodując jej systematyczne niszczenie, szczególnie w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym. W zimie przy roztopach śniegu woda przelewała się na krzyżowanie przy z. ul. Obrońców Pokoju i Kościuszki tworząc niebezpieczną gołoledź dla samochodów, często mknących od strony garaży. W czasie gwałtownych ulew z powodu braku odwodnienia owego odcinka alei, woda niosła wszelkie nieczystości na ulicę Kościuszki, które następnie trzeba było usuwać wkładając. w to przez miejskie służby miejskie wiele pracy. Zdarzyło się też kilka potrąceń pieszych i kolizji drogowych w owej alei a poszkodowani trafiali na pogotowie.
 • 20 listopada br. na uroczystej Mszy św. w archikatedrze częstochowskiej przedstawiciele naszej parafii otrzymali z rąk J. E. Ks. arcybiskupa materiały duszpasterskie do przygotowania parafii w celu odprawienia w przyszłym roku 2011 Misji Świętej w dniach od 11 do 16 września. W uroczystości tej brała udział również delegacja młodzieży naszej parafii. Natomiast na Kalwarii w Praszce podczas Mszy św. popołudniowej sprawowanej w sanktuarium kalwaryjskim nastąpiło przyjęcie do służby ołtarza jako ministrantów trzech chłopców, natomiast jako lektorów dwóch młodzieńców.
 • 26 listopada br. w parku Strzeleckich w Krakowie została odsłonięta i poświęcona tablica fundacyjna kaplicy Jana Pawła II w Praszce. Na ową uroczystość został zaproszony przez Bractwo Kurkowe ks. prałat dr Stanisław Gasiński oraz na Apel Maryjny w tym dniu na Jasną Górze i Mszę św. ranną w sobotę w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Stanowi to piękne promowanie naszego miasta i Kalwaryjskiego Sanktuarium w Praszce.


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana