Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceProgram duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2010-2013

Temat wiodący duszpasterskiego trzechlecia:

KOŚCIÓŁ DOMEM I SZKOŁĄ KOMUNII

Hasła na kolejne trzy lata brzmią:
2010/2011 – „W komunii z Bogiem”
2011/2012 – „Kościół naszym domem”.
2012/2013 – „Być solą ziemi”

Niedziela 26 XII 2011 r.
SUMA ODPUSTOWA O GODZ. 12.00

Przewodniczy ks. dr Krzysztof Dziub, kanclerz Kurii metropolitalnej w Częstochowie.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana