Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceProgram duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2012

„Kościół naszym domem”

„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus.”
(1 Kor 3, 9-11)
Hasło i motto biblijne roku duszpasterskiego 2011/2012

Zapowiedź ogłoszenia roku wiary

Papież Benedykt XVI 16 X 2011 roku zapowiedział ogłoszenie „Roku Wiary”. Jak stwierdził Papież, ma to być „czas łaski i zaangażowania na rzecz pełniejszego nawrócenia do Boga, by umocnić wiarę w Niego i głosić Go ludziom naszych czasów”.

*

Ojciec Święty Benedykt XVI listem Apostolskim w formie „motu proprio” PORTATAM FIDEI ogłosił ROK WIARY

Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 r. w pięćdziesiąta rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana