Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceDroga Krzyżowa po naszym osiedlu

Droga Krzyżowa po naszym osiedlu zostanie odprawiona w piątek poprzedzający niedzielę palmową 18 marca 2005 roku, godz. 18.00

  • w intencji nas samych, „... by Rok Eucharystii, który przeżywamy był dla nas wszystkich cenną okazją do uświadomienia sobie na nowo tego, jak niezrównany skarb Chrystus powierzył swemu Kościołowi. Niech pobudza do celebrowania jej w sposób żywszy i bardziej świadomy, a z tego niech wypływa życie chrześcijańskie przemienione miłością.
  • Gdyby owocem tego roku było choćby tylko ożywienie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich sprawowania Mszy św. niedzielnej i poświęcenia więcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza Msza świętą to ten rok łaski spełniłby pokładane w nim nadzieje. Wy wszyscy wierni odkrywajcie na nowo dary Eucharystii, jako światło i moc dla waszego codziennego życia w świecie. Przede wszystkim odkrywajcie go, żyjąc w pełni pięknem i misją rodziny.”

/z Listu Apostolskiego „Mane Nobiscum Domine”
Ojca Świętego Jana Pawła II
do Biskupów, Duchowieństwa i wiernych
na rok Eucharystii,
październik 2004 r. – październik 2005 r./

Modlitwa

Dobry Pasterzu, prawdziwy Chlebie, Jezu, zmiłuj się nad nami: nakarm nas i strzeż, doprowadź nas do wiecznych dóbr w krainie żyjących. Ty, który wszystko wiesz i możesz, który nas karmisz na ziemi, wprowadź Twych braci na ucztę niebieską do radości Twoich świętych.

Jan Paweł IIPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński