Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePRASZKA – GÓRA ZŁOTORIA
Parafia Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
Kalwaria Praszkowska

ADRES:
Aleja Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
Tel. /34/ 35-90-869
www.kalwaria-praszka.pl
gmina: Praszka
powiat: Oleski
województwo: opolskie

Proboszcz – kustosz: Ks. Stanisław Tadeusz Gasiński, dr teol., kapelan hon. J. Św., Kanonik Gremialny Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej, kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Zawierciańsko-Żareckiej, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, asystent Kalwaryjskiego Bractwa Meki Pańskiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, dekanalny Duszpasterz rodzin, Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie; ur. 19.09.1959, Skawina, prezb. 19.09.1984, 1988

Kościół parafialny: p.w. Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa.

Msze święte: zobacz Plan nabożeństw

Odpust:
1. Świętej Rodziny – I Niedziela po Bożym Narodzeniu.
Kościół sanktuaryjny: p.w. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
Msze św.: niedziele i święta – 17.00, święta zniesione – 8.00, środy 17.00, 20.00, czuwanie kalwaryjskie przed wystawionym Najświętszym sakramentem od 17.30 – 20.00,
2. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej – II niedziela sierpnia z uroczystą procesją Zaśnięcia Matki Bożej z kościoła Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa do Sanktuarium, natomiast zakończenie odpustu w III niedzielę sierpnia Procesja Triumfu Maryi Wniebowziętej z Sanktuarium do kościoła Świętej Rodziny.

Doba Eucharystyczna: 31 grudnia / 1 stycznia

Inne kościoły i kaplice: Szyszków – kaplica filialna p.w. Św. Jana Chrzciciela, Msze święte: niedziela, święta i święta zniesione – 14.00. Wygiełdów – kaplica filialna p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Msze święte: niedziela, święta i święta zniesione – 15.00.

Mieszkańcy: 2964

Ulice: Astrów, Bratków, Chabrów, Chłopska, Fabryczna (7,9,22), G. Zapolskiej, Kolorowa, Kołłątaja, Kosmonautów, Kościuszki (27, 34, 36, 40, 42), Listopadowa (15, 17, 20, 22, 24), Maków, Małachowskiego, Mickiewicza (24, 26, 28A), Niemcewicza, Obrońców Pokoju 1, Pilawy, Rolnicza, Skłodowskiej (1, 3, 5), Staszica, Tulipanów; wsie: Szyszków, Wygiełdów.

Instytucje z pastoralną opieką parafii:
Przedszkole nr 1, ul. Mickiewicza 28 tel. /34/ 359-10-15
Przedszkole nr 2, ul. Mickiewicza 8, tel. /34/ 359-11-56
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Fabryczna 18, tel. /34/ 359-11-22
Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II, ul. Listopadowa 18, tel. /34/ 359-10-32

Proboszczowie dotychczasowi: Stanisław Tadeusz Gasiński (1988-)

Z parafii pochodzą księża: Franciszek Haładyn SDB (1919), Roman Nir (1964), Jerzy Zawadzki (1976), Adam Polak (2010), ks. Dariusz Pilarski (2012), O. Adam Szmyt OFM Cap. (2023).

Cmentarz: 3 km. (nowy w organizacji 300 m.).

Wspólnoty apostolskie: Parafialna Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna Parafii, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Kalwaryjskie Bractwo Meki Pańskiej w Praszce, Wspólnota Świata Pracy „Nazaret”, Pomocnicy Ewangelizacyjni, „Apostołowie” oraz grupa wiernych biorących udział w misteriach Kalwaryjskich, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Akcja Katolicka, Zespół Charytatywny (Caritas), Gwardia Matki Bożej Fatimskiej, Grupa Opiekunów Kalwarii, Żywy Różaniec żeński i męski, Dzieci Maryi, Zespół Parafialny Wokalno-Instrumentalny, Służba Liturgiczna; ministranci, lektorzy oraz nadzwyczajni szafarze Eucharystii.

Rys historyczny: Parafię powołał bp Stanisław Nowak 29 sierpnia 1988 r. dla południowo-wschodniej części miasta wybudowanej dla pracowników rozwijającego się intensywnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku przedsiębiorstwa państwowego Polmo – Praszka. Organizatorem życia parafialnego i budowy wszystkich obiektów sakralno-duszpasterskich jest ks. Stanisław Gasiński. W 1988 roku wybudował tymczasowy kościół parafialny, który po gruntownej modernizacji i rozbudowie 15 września 2002 r. uroczyście konsekrował abp Stanisław Nowak p. w. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. Do owego kościoła błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II w Kalwarii zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r. uroczyście poświęcił wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej kierując te testamentalne słowa: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie.” Kościół ten został ogłoszony sanktuarium Maryjnym dekretem metropolity częstochowskiego dnia 11 października 2002 r. Nakładem Sanktuarium NMP Kalwaryjskiej 1 sierpnia 2003 r. ukazał się Śpiewnik i Modlitewnik Praszkowski – Oto Matka Twoja – pod redakcją ks. Stanisława Gasińskiego w którym są między innymi zebrane pieśni Kalwaryjskie Pasyjne i Maryjne, które stanowią cząstkę niepowtarzalnego klimatu kalwaryjskiego. 23 września 1996 r. ks. Stanisław Gasiński rozpoczął budowę kościoła parafialnego Świętej Rodziny, który w 2001 roku zasadniczo jest ukończony. Dnia 13 września 2004 r. abp Stanisław Nowak erygował i poświęcił Kalwarię Praszkowską na stoku Makowego Wzgórza powołując do istnienia sanktuarium Pasyjne. Długość Dróżek Pana Jezusa w Praszce wynosi 4 km, a poszczególne 33 stacje rozmieszczone są według tzw. kroków jerozolimskich (1 krok = 64 cm). Zwieńczeniem tych Dróżek Pasyjnych jest kościółek Grobu Chrystusa a nad nim Golgota. 15 kwietnia 2009 r. abp Stanisław Nowak na kilkunastohektarowym terenie kalwaryjskim poświęcił i erygował 20 stacji Dróżek Zmartwychwstania Pana Jezusa. 22 maja 2011 r. abp Stanisław Nowak poświęcił i erygował 30 stacji Dróżek Maryjnych i Św. Józefa na Kalwarii w Praszce. Wszystkie obiekty sakralne i duszpasterskie na Kalwarii w Praszce powstały staraniem i dzięki ofiarności ks. Stanisława Gasińskiego, jego przyjaciół w kraju i za granicą oraz miejscowych parafian. Na terenie parafii Świętej Rodziny w Szyszkowie znajduje się kaplica Mszalna p.w. Św. Jana Chrzciciela zbudowana w latach XX wieku staraniem ks. Franciszka Haładyna, salezjanina, a w latach 1988 – 89 staraniem ks. Stanisława Gasińskiego kaplica ta oraz jej otoczenie zostały gruntownie odrestaurowane i zagospodarowane jej otoczenie. Również na terenie parafii w Wygiełdowie połowa dawnej szkoły (domu wiejskiego) została zaadoptowana na kaplicę. 23 lutego 2005 r. dekretem abp Stanisława Nowaka metropolity częstochowskiego zostało powołane do istnienia Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce. 13 maja 2010 r. abp Stanisław Nowak napisał Modlitewnik Kalwarii Praszkowskiej – CRUX VICTORIA – Krzyż Zwycięstwem, w którym znajdują się rozważania do Dróżek Pasyjnych, Zmartwychwstania, Maryjnych i Św. Józefa oraz Drogi Krzyżowej na Kalwarii w Praszce. Kalwaria Praszkowska to także własne nabożeństwa para liturgiczne, naśladujące częściowo misteria Kalwarii Zebrzydowskiej. W Niedzielę Palmową odbywa się uroczysty wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, w Wielki Czwartek misterium tego dnia z Ostatnią Wieczerzą a w Wielki Piątek misterium Meki Pańskiej połączone z Drogą Krzyżową na Kalwarii. Natomiast w II niedzielę sierpnia przed Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny odbywa się odpustowa procesja Zaśnięcia Matki Bożej z figurą Maryi na marach, natomiast w trzecią niedzielę sierpnia po Wniebowzięciu procesja Triumfu Maryi. Kalwaria Praszkowska słynie również z uroczystych nabożeństw fatimskich, 13-tego każdego miesiąca od maja do października. 25 września 20011 r. abp Stanisław Nowak poświęcił kolejne nowe kaplice kalwaryjskie; Annasza i Kaifasza (do Dróżek Pasyjnych), oraz kaplicę błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II przy monumentalnym Krzyżu papieskim – „giewonckim”. Na Kalwarii w Praszce, w miejscu gdzie zaczęła się okropna w skutkach II wojna światowa jest, jak pisze abp Stanisław Nowak we wprowadzeniu do Modlitewnika Kalwarii Praszkowskiej, „góra modlitwy i ekspiacji za grzechy strasznych wojen światowych, przeciwko życiu oraz przeciw wierności i miłości małżeńskiej. Makowe Wzgórze w Praszce jest bowiem związane z kultem Świętej Rodziny a kaplice maryjne przypominają domy, w których żyła Święta Rodzina: Jezus, Maryja i Józef.”PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński