Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceOdpust Matki Bożej Kalwaryjskiej

13 sierpnia 2005 r., godz. 19.30 (sobota)

„Z góry kalwaryjskiej rozlega się dzwon. Pójdźcie tu pątnicy, wszystkich wzywa on. Wijcie panny z róż wieńce Kalwaryjskiej Panience. Zdrowaś Maryja.” Słowa tej kalwaryjskiej pieśni zawsze szczególnie brzmią w ludzkich sercach, które kochają Maryję Kalwaryjską. Odpust w naszym Sanktuarium był i zawsze będzie dla nas wielkim świętem. Dziękujemy w nim za wszystkie Matczyne łaski, otrzymane przez nas i wszystkich pielgrzymów na tym świętym miejscu, prosimy o dalszą opiekę, a przede wszystkim wyznajemy miłość. To właśnie miłość do Matki Bożej Kalwaryjskiej sprawia, iż garniemy się do Jej stóp w czas Jej imienin. Bóg też w ten dzień za sprawą Kościoła udziela nam szczególnie obficie darów swojego miłosierdzia, które nazywamy odpustami.
Nigdy nie będzie dość przypominać sobie słowa, które pamiętnego dnia 19 sierpnia 2002 roku Ojciec święty Jan Paweł II wypowiedział w Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej polskiej Jerozolimie: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. Spełniając testament Piotra naszych czasów podejmujemy dalej gorącą modlitwę, szczególnie w tej intencji, by Matka Boża Kalwaryjska królowała zawsze w naszych sercach i umysłach, podprowadzając nas niejako za rękę do Jezusa. Nie zapominamy też o Namiestniku Chrystusa, który przecież zawierzył się naszym modlitwom, mówiąc: „Módlcie się tam za mnie”.
„Matko Boża Kalwaryjska, która tak bardzo miłujesz, jak bardzo zostałaś umiłowana. I to jest powód, dla którego my tak do Ciebie lgniemy, tak do Ciebie pielgrzymujemy, tak do Ciebie przychodzimy od dziecięcych lat aż do późnej starości. Bo bardzo zostałaś umiłowana, najbardziej ze wszystkich, ale też najbardziej miłujesz. I za tą miłość Twoją Ci dziękujemy i tej miłości Twojej macierzyńskiej nadal się polecamy, Matko Kościoła, Królowo Polski, Matko Boża Kalwaryjska.”

Kard. Karol Wojtyła,
Kalwaria Zebrzydowska, 22.VIII.1974 roku

JEZUS CHRYSTUS, OBECNY W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE,
JEST CENTRALNĄ CZĘŚCIĄ NASZEGO ŻYCIA.
W NIM, PRZEZ MARYJĘ, SZUKAJMY DROGI, PRAWDY I ŻYCIA,
A TAKŻE UMOCNIENIA, UCZESTNICZĄC W ŚRODOWYCH CZUWANIACH KALWARYJSKICH
W NASZYM SANKTUARIUM NA MAKOWYM WZGÓRZUPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński