Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceDoroczna Piergrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Tradycyjnie w pierwszych dniach sierpnia udajemy się do Kalwarii Zebrzydowskiej – Matki naszej Kalwarii wspólnie z pielgrzymami z całej naszej archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do skorzystania z tych szczególnych, pokutnych rekolekcji w drodze. Dokładny dzień tego pielgrzymowania zostanie podany w stosownym czasie w ogłoszeniach parafialnych.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana