Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceWażniejsze daty z życia Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce
w minionym roku kościelnym 2012/2013

 • 6 grudnia 2012 r. z racji wspomnienia św. Mikołaja, biskupa, odbyło się rokroczne spotkanie św. Mikołaja w kościele parafialnym Świętej Rodziny z dziećmi naszej rodziny parafialnej z Praszki, Szykowa i Wygiełdowa oraz przyjaciół naszego Sanktuarium.
 • 11-13 grudnia 2012 r. trwały rekolekcje adwentowe na Kalwarii w Praszce, którym przewodniczył O. Marek Grzelczak OP, przeor klasztoru Matki Bożej Gidelskiej.
 • 21 grudnia 2012 r. zakupiony został olej opałowy do ogrzewania kościoła Świętej Rodziny z ofiar złożonych na kościół przy przyjmowaniu opłatków na stół wigilijny.
 • 24 grudnia 2012 r. w kościele sanktuaryjnym Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej odbył się tzw. Opłatek parafialny po Mszy św. koncelebrowanej.
 • 25 grudnia 2012 r. po pasterce figurka Dzieciątka Jezus została uroczyście przeniesiona z kościoła Świętej Rodziny do kaplicy Betlejem, która wchodzi w skład tzw. Dróżek Maryjnych i św. Józefa. Figurka Dzieciątka Jezus stanowi odwzorowanie z Groty narodzenia Pana Jezusa w Betlejem w Ziemi Świętej.
 • 30 grudnia 2012 r. odbył się odpust parafialny ku czci Świętej Rodziny. Sumę odpustową odprawił ks. prałat dr Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi ds. duszpasterskich.
 • 31 grudnia 2012 r. przedstawione zostało sprawozdanie z życia naszej parafii w 2012 r. Społecznie pracowało w kościele 14 osób, przede wszystkim na Kalwarii, Członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Ofiara złożona na kościół przy kolędzie stanowiła 91% rocznego przychodu finansowego parafii. Z odpisów podatkowych na Kalwarię zebrano kwotę 3700 zł. Z ofiar złożonych przy roznoszeniu opłatków w wysokości 4880 zł. zakupiono olej opałowy na ogrzewanie kościoła Świętej Rodziny. Niezbędną pomocą w funkcjonowaniu naszej parafii są ofiary składane na tacę w II niedziele miesiąca. Średnia miesięczna ofiara z tych tac wynosi 742 zł. Na ten cel składa ofiarę tylko mała grupa wiernych biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców naszej parafii, ale dzięki temu parafia nasza może jeszcze w mirę możliwości funkcjonować. Zadłużenie finansowe parafii zmniejszyło się o 2,7% i równa się ponad 5-letnim ofiarom składanym na kościół przez parafian. Parafia nasza jak każda inna jest opodatkowana wewnętrznie-kościelnie na utrzymanie Katedry, Kurii, Seminarium, Caritas, Radia FIAT, Misje, Stolicę Apostolską, Uczelnie Katolickie, Ziemię Świętą, Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Taca z II niedzieli miesiąca przeznaczona jest na funkcjonowanie naszej parafii. Przeznaczona jest między innymi na koszta energii elektrycznej, wody, ścieków, ubezpieczenia, małe remonty, media, podatki kwartalnie odprowadzane do Urzędu Skarbowego na rzecz państwa, należności za posługi wykonywane przez różne osoby pracujące na rzecz naszej parafii. Ofiary z tacy tzw. specjalnej (II niedzieli miesiąca) tylko w małej części pokrywają te wydatki. Dotychczas udawało się korzystać z pomocy z poza naszej parafii w tym względzie. W parafii jest prowadzona księga wpływów i rozchodów finansowych, w której składają swoje podpisy księża biskupi w czasie wizytacji kanonicznych. Ważniejsze przedsięwzięcia na płaszczyźnie duchowej i materialnej związanej z rokiem sprawozdawczym 2012 są wydrukowane w naszej gazetce „Kalwaria Praszkowska”.
 • 21 stycznia 2013 r. zakończyła się w naszej parafii kolęda. Ofiary złożone na kościół podczas wizyty duszpasterskiej zostały przeznaczone zgodnie z apelem Rady Duszpasterskiej na dokończenie budowy kościoła Świętej Rodziny. Złożona ofiara podczas kolędy na ten cel była większa od ofiary kolędowej z poprzedniego roku o 13 085 zł i została przeznaczona na zakup materiału przeznaczonego na wyłożenie nawy głównej jest kościół Świętej Rodziny (m.in. płytki ceramiczne z certyfikatem, polerowane o najwyższym stopniu twardości jeśli chodzi o ścieralność). Za ofiary złożone na tzw. kolędę zapłacony został podatek do Kurii, pokryte zostały koszty druku małego kalendarza i obrazków. ks. prałat swoją część ofiary kolędowej przeznaczył podobnie jak w ubiegłym roku na pokrycie kosztów docieplenia plebani w tym także zakupił dwa duże okna do lukern oraz dwa okna dachowe. Wysokość ofiar złożonych w roku sprawozdawczym na konto bankowe parafii wyniosła 10 467 zł. Połowa tych środków przeznaczona została na dokończenie budowy kościoła Świętej Rodziny a druga połowa z konieczności na funkcjonowanie parafii.
 • 25 stycznia 2013 r. Ks. prałat za ofiary otrzymane dla siebie przy okazji kolędy zakupił deski do podbicia poddasza plebanii, aby były jak najmniejsze straty ciepła w tym budynku.
 • 4 lutego 2013 r. firma ślusarska, oraz instalacji firma instalacji ciepłowniczej zamontowały nową, dodatkową nagrzewnicę do kościoła Świętej Rodziny, której moc jest taka jak pierwszej. Nagrzewnica ta została wykonana na specjalne zamówienie w Krakowie aby mogła pasować do istniejących rozwiązań na miejscu. Dzięki niej podwojona została moc grzewcza. Koszta z tym związane pokryte zostały z ofiar złożonych na kościół po kolędzie.
 • 7 lutego 2013 r. firma serwisująca urządzenia grzewcze dokonała zamontowania falownika na wentylatorze głównym, dzięki czemu ciszej emitowane jest powietrze ciepłe na kościół, przez co ciszej jest na kościele a powietrze jest lepiej nagrzane.
 • 10 lutego 2013 r. Papież Benedykt XVI podczas nadzwyczajnego konsystorza na Watykanie ogłosił że z powodu podeszłego wieku oraz braku sił do dalszego pełnienia posługi Piotrowej z dniem 28 lutego rezygnuje z przewodzenia Kościołowi Chrystusowemu, po ponad 8-letnim pontyfikacie.
 • 15-17 lutego 2013 r. Ks. prałat odbywał rekolekcje formacyjne na Jasnej Górze członkami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
 • 27 lutego 2013 r. na Jasnej Górze o 20.00, odprawiona została uroczysta Msza św. dziękczynna za pontyfikat papieża Benedykta XVI pod przewodnictwem J.E. ks. abp. dr. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. W Eucharystii tej brał udział miejscowy ks. prałat z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej.
 • 28 lutego 2013 r. o godz. 20.00 Ojciec Święty Benedykt XVI ustąpił z urzędu następcy Świętego Piotra.
 • 10-13 marca 2013 r. odbywały się Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył o. Sylwester Skirliński OFM z klasztoru w Alwerni pod Krakowem.
 • 13 marca 2013 r. kard. Jorge Mario Bergolio został wybrany kolejnym następcą św. Piotra na stolicy biskupiej w Rzymie, przybierając imię Franciszek. Ociec Święty postanowił zachować zasadniczo swój biskupi herb i zawołanie biskupie „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”.
 • 20 marca 2013 r. przed Niedzielą Palmową, odbył się w Sanktuarium na Kalwarii w Praszce, IV Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej. Celem Przeglądu jest kultywowanie i popularyzacja pieśni kalwaryjsko-pasyjnej, ewangelizacja przez śpiew pieśni wielkopostnych oraz pokutnych, odkrywanie istoty duchowości kalwaryjskiej – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a także uczczenie w ten sposób pamięci bł. Jana Pawła II, niestrudzonego Pielgrzyma Kalwaryjskiego. Przegląd ten rozpoczął się o godz. 17.00 Mszą św. dziękczynno-błagalną w kościele sanktuaryjnym pod przewodnictwem J.E. ks. abp. dr. Stanisława Nowaka, natomiast sam Przegląd odbył się w kościele parafialnym Świętej Rodziny. W tym roku podwojona została liczba jego uczestników. I miejsce w kategorii zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne zdobył zespół młodzieżowy z Publicznego Gimnazjum Im Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, II miejsce zespół pieśni ludowej „Prosna”, III miejsce zespół wokalno-instumentalny Jarzębina z Rędzin k/Częstochowy. I miejsce w kategorii chóry zdobył chór męski „Cantamus” z parafii św. Marcina w Kępnie, II miejsce chór młodzieżowy z Domu Kultury w Wieluniu, III miejsce chór „Fabryka muzyki” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kluczborku. Natomiast I miejsce w kategorii orkiestry zajęła orkiestra dęta OSP z Dzietrzkowic, II miejsce orkiestra dęta OSP w Zajączkach Pierwszych, III miejsce orkiestra dęta Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej. Serdecznie Gratulujemy!
 • 24 marca br., w Niedzielę Męki Pańskiej, tzw. Palmową, odbył się na naszej Kalwarii uroczysty wjazd na osiołku Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania swego Paschalnego Misterium. Przed rozpoczęciem tej uroczystości nastąpiło poświęcenie przez J.E. ks. abp. dr. Stanisława Nowaka nowych kaplic Ogrodu Oliwnego i Czuwania Apostołów, stanowiących jego fundację. Natomiast kaplica Pojmania Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym stanowi fundację ks. prałata Stanisława Gasińskiego, dzięki pomocy jego przyjaciół w Austrii.
 • 28 marca 2013 r. odbyło się w kościele Świętej Rodziny Misterium Wielkiego Czwartku, w trakcie którego na pamiątkę połamania się Chrystusa chlebem z Apostołami, każda rodzina czy osoba samotna otrzymała Chleb Miłości Bratniej Świętej Rodziny na stół wielkanocny. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa w tzw. Świętej Piwnicy u Kajfasza.
 • 29 marca br., w Wielki Piątek, o godz. 15.00, rozpoczęła się Droga Krzyżowa na Kalwarii połączona z Misterium Wielkiego Piątki. Ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczęły się w Kościele Świętej Rodziny o godz. 18.00. Następnie procesjonalnie przeniesiony został Najświętszy Sakrament do kościółka Grobu Pana Jezusa na szczyt Kalwarii. Tam trwała całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • 30 marca br., w Wielką Sobotę, odbywało się poświęcenie pokarmów od 9-11 co pół godziny i o 13.00, w Wygiełdowie o 12.00 a w Szyszkowie o 12.30. Liturgia Wigilii Paschalnej tradycyjnie rozpoczęła się o 22.00, na której zakończenie odbyła się procesja rezurekcyjna ze szczytu Kalwarii.
 • 2 kwietnia br., po uroczystej Mszy św., złożyliśmy kwiaty i znicze przy pomniku bł. Jana Pawła II w 8 rocznicę jego odejścia do Domu Ojca.
 • 3 kwietnia 2013 r. Rada Duszpasterska, Kalwaryjskie Bractwo Męki pańskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, członkinie i członkowie Żywego Różańca, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch „Domowy Kościół” wydali opinię popierającą prośbę przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce p. Bogusława Łazika i części radnych w sprawie nadania imienia Jana Pawła II dla ronda u zbiegu ulic Warszawskiej, Piłsudskiego i Listopadowej w Praszce. Każda z tych grup wydała swoje odrębne uzasadnienie. Opinię popierającą w tej sprawie złożyła także parafia Wniebowzięcia NMP w Praszce na terenie której znajduje się to rondo. Pragnieniem naszym było aby przesłania jakie kierował bł. Jan Paweł II do różnych grup społecznych, ludzi wierzących i niewierzących były nieustannie przypominane wszystkim ludziom dobrej woli także przez nadania imienia Jana Pawła II dla ronda w Praszce. Nasza parafia cieszy się już od kilku lat Gimnazjum imienia Jana Pawła II, pragnieniem naszym było by i sąsiednia parafia na swoim terenie wspólnie z nami mogła uczcić pamięć bł. Jana Pawła II, który wypowiedział do nasz wszystkich te testamentalne słowa: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także i w Praszce”. 18 czerwca 1994 r. w Międzynarodowym Roku Rodziny, ks. prałat Stanisław Gasiński jako duszpasterz rodzin dekanatu Praszkowskiego, przekazał bł. Janowi Pawłowi II od rodzin naszego miasta i rejonu oraz Zarządu Polmo Praszka S.A. tryptyk, Matka Boża pośród aniołów. Jan Paweł II dziękując na piśmie za ten dar z Praszki, 24 czerwca 1984 r., przesłał swoje błogosławieństwo dla wspólnoty wierzących w tym mieście oraz rejonie. Wciąż pragniemy by to błogosławieństwo Jana Pawła II dla wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny było nieustannie przypominane nam i podróżującym przez nasze miasto, przez nadanie imienia Jana Pawła II dla pierwszego ronda w Praszce.
 • 5 kwietnia 2013 r. została odprawiona w kościele Świętej Rodziny Msza św. dziękczynnobłagalna w intencji nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz uczniów Publicznego Gimnazjum w Praszce z racji rocznicy nadania tej szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II.
 • 6 kwietnia 2013 r. nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka autokarowa pod przewodnictwem kapłana z Kęt z diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • 7 kwietnia br., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00 odbył się I doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa.
 • 8 kwietnia 2013 r. zmuszeni zostaliśmy do dokupienia oleju opałowego do nagrzewania Świętej Rodziny z powodu przedłużającej się zimy.
 • 9-12 kwietnia 2013 r. Ks. prałat odbywał swoje doroczne rekolekcje dla duszpasterzy rodzin.
 • 11 kwietnia 2013 r. rozpoczęte zostały prace związane z dociepleniem plebani od strony zachodniej a także wykonanie lukern (dar duszpasterza).
 • 19 kwietnia 2013 r. uzupełniająco obsadzany był sosnami teren kościoła Świętej Rodziny i Kalwarii.
 • 22 kwietnia 2013 r. pomalowana została aula katechetyczna w domu parafialnym.
 • 23 kwietnia 2013 r. zasadzona została pierwsza partia drzew i krzewów do Ogrodu Oliwnego.
 • 24 kwietnia 2013 r. odrestaurowana została figura Matki Bożej Fatimskiej z jej cokołu spod „Makowego Wzgórza”.
 • 25 kwietnia 2013 r. rozpoczęte zostało odnawianie schodów nad kościółkiem Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa oraz malowanie tego kościółka wewnątrz
 • 26 kwietnia 2013 r. w naszym sanktuarium odbyła się pielgrzymka parlamentarzystów Województwa Opolskiego z terenu Diecezji Opolskiej i Archidiecezji Częstochowskiej na czele z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Mszy św. koncelebrowanej dziękczynno-błagalnej w intencji rodzin Województwa Opolskiego przewodniczył J.E. ks. bp Andrzej Czaja z Opola, oraz J.E. ks. bp Jan Wątroba z Częstochowy w towarzystwie kapłanów reprezentujących Kurię Metropolitalną w Częstochowie i Kurię Diecezjalną w Opolu oraz ks. dziekan dekanatu Gorzów Śląski i miejscowi duszpasterze. W uroczystości tej wzięło udział Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, zespół wokalny Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, zespół „Prosna” i inni wierni. Po Mszy św. pielgrzymi udali się na Kalwarię, na Dróżki Kalwaryjskie, by następnie uczestniczyć w domu parafialnym w sesji na temat specjalnej strefy demograficznej w województwie Opolskim mającej na celu wspieranie opolskich rodzin.
 • 29 kwietnia 2013 r. pomalowane zostało prezbiterium sanktuarium jak również ściana wejściowa do kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Prace te wykonywane były przez trzech malarzy na specjalnej zwyżce samochodowej.
 • 30 kwietnia 2013 r. z konieczności rozpoczęto instalowanie monitoringu wewnątrz i zewnątrz kościoła sanktuaryjnego oraz zainstalowany został dodatkowy monitoring tego kościoła od strony południowej i zachodniej. Zainstalowany został również monitoring terenu Kalwarii.
 • 3 maja 2013 r. w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, głównej patronki Polski, po Uroczystej Sumie o godz. 11.00 odbyła się tradycyjna procesja z kościoła Świętej Rodziny do Sanktuarium Kalwaryjskiego w rocznicę pojawienia się w tym dniu na cudownym wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej „krwawych łez”.
 • 5 maja 2013 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaopatrzyło naszą parafię w pozycję książkową pod tytułem „Wizerunki Matki Bożej na ziemi Wieluńskiej”. W książce tej znajduje się obszerny artykuł ze zdjęciami p. Jarosława Eichstaedta pod tytułem „Wyobrażenie Matki Bożej w Misterium Męki Pańskiej w Praszce”. Wielu wiernych nabyło tą książkę.
 • 6 maja 2013 r. zakupione zostały wspólnie kwiaty (pelargonie) do skrzynek, donic na teren kościoła Świętej Rodziny i kaplic całej Kalwarii.
 • 7 maja 2013 r. zamontowany został na ścianie frontowej, zachodniej, kościoła Świętej Rodziny, zegar wieżowy. Zegar ten jest podświetlany w nocy. Ofiarodawcą zegara jest nasz wielki dobroczyńca p. Kazimierz Pychyński z Praszki.
 • 9 maja 2013 r. dokonany został mechanicznie oprysk środkiem chwastobójczym tereny całego Kalwarii i przy kościołach.
 • 11 maja 2013 r. odbyły się, w Archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie, święcenia diakonatu kleryka Bartłomieja Pawła Bardelskiego, naszego rodaka.
 • 12 maja 2013 r. grupa naszych dzieci z klas 2, przystąpiła do I Komunii Świętej: Sebastian Baliński, Jakub Galewicz, Mikołaj Galewicz, Filip Gania, Bartosz Grzebiela, Jakub Kucia, Bartosz Madeła, Rafał Majchrowski, Mateusz Nawrot, Daniel Nowak, Marta Pałyga, Denis Panek, Julia Szczykała, Wojciech Szymański, Izabela Tasarz, Oliwia Wiktorek, Jakub Wypchło, Beata Zagrodnik, Julia Zaremba, Mateusz Zaremba. Po Eucharystii odbyło się śniadanko dla tych dzieci, rodziców, najbliższej rodziny i duszpasterzy w Domku Zwiastowania Matki Bożej. Tego dnia rodzice dzieci klas pierwszokomunijnych złożyli dar ołtarza w formie dwóch stuł haftowanych z wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej i Świętej Rodziny na jubileusz 25-lecia naszej Parafii i 10 rocznicy erygowania Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce.
 • 13 maja br., uroczystemu nabożeństwu Fatimskiemu, rozpoczynającemu półroczny cykl nabożeństw Fatimskich, przewodniczył ks. Dariusz Pilarski, nasz rodak.
 • 14 maja 2013 r. rozpoczęte zostało restaurowanie dachu kaplicy w Szyszkowie w tym szczególnie wieżyczki. Wykonana została tam mała brama metalowa przy ogrodzeniu kaplicy. Omalowane zostało ogrodzenie i fundament tej kaplicy.
 • 16 maja 2013 r. z konieczności rozpoczął się remont kaplicy w Wygiełdowie. Wykonana została nowa posadzka betonowa. Zrestaurowany został sufit kaplicy, uzupełnione zostały tynki przy zewnętrznych ścianach tego budynku oraz opaska betonowa. Zamontowane zostały 4 nowe okna, zrestaurowana powierzchnia dachowa, wykonana nowa ocieplona posadzka na której położono płytki ceramiczne. Zwieszona został na ścianie północnej gablota w której znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej a na stronie południowej Krzyż z pasyjką.
 • 28 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Praszce, na którym podjęto decyzję o nie nadawaniu imienia nowemu, pierwszemu rondu w naszym mieście. Za uczczeniem bł. Jana Pawła II w tej formie głosowali prawie wszyscy radni naszej parafii, tj. Bogusław Łazik, Józef Pilarski, Anna Kaczmarek, Janusz Dolik i radny ze Strojca Jan Jarząb. Inni radni praktycznie byli temu przeciwni. Pozostawiamy tą sprawę bez komentarza.
 • 29 maja 2013 r. przybyłą do naszego Sanktuarium grupa autokarowa dzieci pierwszokomunijnych z parafii Małusy Wielkie ze swoim duszpasterzem.
 • 30 maja br., w Uroczystość Bożego Ciała, odbyła się Procesja Eucharystyczna po osiedlu Mickiewicza w Praszce.
 • 7 czerwca 2013 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15.00 rozpoczął się II doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa na naszej Kalwarii.
 • 13 czerwca 2013 r. J.E. ks. bp Jan Wątroba udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęli: Paweł Bielecki, Dominik Cebula, Marek Cebula, Olga Grajek, Dorota Kowalska, Krzysztof Krawczyk, Przemysław Łysek, Partycja Kubik, Kinga Pałyga, Karolina Pietrzykowska, Małgorzata Pilśniak, Kinga Pondel, Mateusz Rzeźniczak, Michał Słowik, Michał Soberka, Lena Sójka, Justyna Spodzieja, Zuzanna Szydło, Sandra Szymczykiwicz, Aleksandra Walczak, Bartłomiej Wilczek, Justyna Witoś, Mateusz Zajączkowski, Paweł Kolczarek, Jakub Kłosowski, Krzysztof Szczepański, Marta Woźniak, Szymon Chodczak.
 • 14-15 czerwca 2013 r. Ks. prałat Stanisław Gasiński przebywał u swoich przyjaciół w Austrii. Nawiedził tam cmentarz w Pollau, gdzie znajduje się grób naszego dobroczyńcy Ś.p. ks. prałata Rajmunda Ochabauer oraz plac w rejonie rynku, gdzie miejscowa parafia ufundowała jego pomnik ze spiżu (odlew miedziany) ukazujący jego postać zmierzającą w stronę kościoła. Zarówno na cmentarzu jak i przy pomniku ks. prałat Stanisław Gasiński po modlitwie złożył wieniec i zapalił lampiony. Z owej wizyty pastoralnej ks. prałat przywiózł ofiarowane mu prywatnie przez ks. Rogera fundusze, które zostały wykorzystane na sfinansowanie docieplenia ściany zachodniej domu parafialnego, dofinansowanie prac restauracyjnych kaplicy w Wygiełdowie, sfinansowanie wyłożenia kostką brukową okręgu przed kościółkiem Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa na szczycie Kalwarii a także dofinansowanie monitoringu kościoła sanktuaryjnego i terenu Kalwarii.
 • 16 czerwca 2013 r. odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz Komitetu Obchodu Jubileuszu 25-lecia naszej Parafii i 10 rocznicy erygowania Sanktuarium. Tematem spotkania tych grup było przygotowanie uroczystości jubileuszowej na dzień 11 sierpnia br.
 • 18 czerwca 2013 r. przybyła do naszego sanktuarium pielgrzymka autokarowa z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich rodzicami z dekanatu Skawina w Archidiecezji Krakowskiej. Pielgrzymce tej przewodniczył tamtejszy kapłan.
 • 19 czerwca 2013 r. rozpoczęte zostały prace restauracyjne okręgu przed kościółkiem Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa z powodu rozsadzenia zimą przez mróz piaskowca, którym wyłożony był ten okręg.
 • 20 czerwca 2013 r. J.E. ks. abp Metropolita Częstochowski odwołał dekretem z pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. wikariusza Janusza Motykę, jednocześnie kierując go do pracy w charakterze wikariusza w parafii św. Rocha w Rząśni, gdzie proboszczem jest kapłan z którym przed przyjściem do nas ks. Janusz pracował w parafii Starokrzepice. Parafia nasza jest wdzięczna ks. Januszowi za jego pracę duszpasterską w naszej parafii i życzy mu obfitych łask Bożych. Na miejsce dotychczasowego ks. prefekta władze Archidiecezji skierowały do pracy duszpasterskiej pośród nas ks. Tomasza Śleziaka, który przybył do nas z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Myszkowie. Nasz nowy ks. wikariusz urodził się 7 grudnia 1978 r. w Żywcu, kapłanem został w 2004 r. Życzymy mu z głębi serca Bożego błogosławieństwa w owocnej pracy duszpasterskiej, zdrowia i nieustannej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej.
 • 21-26 czerwca 2013 r. trwał remont mieszkania dla nowego ks. prefekta
 • 29 czerwca 2013 r. zakończona została peregrynacja obrazu Świętej Rodziny u mieszkańców Wygiełdowa, dalszy jej ciąg odbywał się kolejno u mieszkańców ul. Pilawy i ul. Fabryczna.
 • 1 lipca 2013 r. rozpoczęły się intensywne prace mające na celu wyłożenie nawy głównej kościoła Świętej Rodziny płytkami ceramicznymi. Na ten czas kościół Świętej Rodziny został wyłączony z użytkowania. W związku z kładzeniem płytek na kościele udzielony został nam kredyt na częściową zapłatę za pracę fachowcom.
 • 6 lipca 2013 r. gościliśmy w naszym sanktuarium pielgrzymkę Bractwa św. Józefa z diecezji Opolskiej z różnych parafii, z asystentem Bractwa ks. Waldemarem Musiak z Kurii Biskupiej w Opolu.
 • 7 lipca 2013 r. specjalistyczna firma z Wielunia dokonała kamerowania rur pod posadzką kościoła Świętej Rodziny doprowadzających ciepłe powietrze do 4 punktów z przodu i tyłu tego kościoła. Całe kamerowanie jest nagrane na płytę CD. Rury te są drożne i nie wymagają żadnych dodatkowych ulepszeń nad te prace, które były wykonane jesienią 2012 r., mające na celu ulepszenie ogrzewania kościoła. Można by jedynie kiedyś pokusić się jeszcze o zwiększenie wymiennika ciepła w kotłowni przy kościele.
 • 12 lipca 2013 r. zakończone zostały prace restauracyjne okręgu przed kościółkiem Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa, prace restauracyjne płyty nad kościółkiem Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa.
 • 13 lipca 2013 r. przybyła do naszej parafii na modlitwę fatimską i nocleg, IX grupa Poznańskiej Pielgrzymki Pieszej, która zdążała na Jasną Górę.
 • 14 lipca 2013 r. nawiedziła nasze sanktuarium pielgrzymka Rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam z Wielunia.
 • 19 lipca 2013 r. zakończone zostało tynkowanie i malowanie ściany wejścia bocznego do kościoła Świętej Rodziny od strony północnej.
 • 21 lipca 2013 r. odbyło się kolejne zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz Komitetu Obchodu Jubileuszu 25-lecia naszej Parafii i 10 rocznicy erygowania Sanktuarium.
 • 22 lipca 2013 r. w kościele Świętej Rodziny zakończone zostało malowanie niektórych ścian tego kościoła oraz części innych ścian wymagających ich odrestaurowania.
 • 24-28 lipca 2013 r. restaurowane były przez murarzy i malarzy kaplice na szczycie Kalwarii. Wykonane zostało fugowanie posadzki nawy kościoła Świętej Rodziny. Omalowany został cały dach kościoła sanktuaryjnego i dwie zewnętrzne ściany tego kościoła.
 • 29 lipca 2013 r. zamontowana została przed wejściem bocznym do kościoła Świętej Rodziny Tablica Pamięci Jubileuszu 25-lecia naszej Parafii, zgodnie z uchwałą Rady Duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz Komitetu Jubileuszu z dnia 16 czerwca br., która została poświęcona przez J.E. ks. abp. Metropolitę przed rozpoczęciem Mszy Świętej Jubileuszowej 11 sierpnia br.
 • 5 sierpnia 2013 r. wierni naszej parafii wspólnie z pielgrzymami rejonu Wieluńskiego i całej naszej Archidiecezji udali się autokarami do Kalwarii Zebrzydowskiej śladami bł. Jana Pawła II, by odbyć tam tradycyjny coroczny pełny obchód Dróżek Pasyjnych Pana Jezusa pod przewodnictwem J.E. ks. abp. Stanisława Nowaka. Koordynacją tego pielgrzymowania zajmuje się od lat ks. Prałat Stanisław Gasiński.
 • 11 sierpnia 2013 r. odbyły się centralne uroczystości Jubileuszu 25-lecia naszej parafii i 10 rocznicy istnienia Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce. Plan tych uroczystości, połączonych z odpustem ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz procesją zaśnięcia Maryi przedstawiał się następująco: 9.00 Program słowno-muzyczny, oraz pierwsza część koncertu zespołu muzycznego „Effekt”. W tym czasie była możliwość nabycia pamiątki uroczystości jubileuszowej, degustacja chleba i ciasta wypieczonego przez naszych parafian i możliwość nabycia lodów i napojów. Dla najmłodszych przewidziano wiele atrakcji NON STOP, BEZPŁATNE: Zamek, zjeżdżalnie, trampolina a także jazda motocyklem, quadem. O godz. 10.30 nastąpiło wręczenie Listów gratulacyjnych wyróżniającym się parafianom i przyjaciołom Parafii Świętej Rodziny w Praszce i Sanktuarium Kalwaryjskiego. Natomiast o godz. 11.15 licznie zebrani wierni przeszli procesjonalne na szczyt Kalwarii. O godz. 11.30 wierni na szczycie Kalwarii odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego z towarzyszeniem orkiestry OSP z Dzietrzkowic. Po czym o godz. 12.00 odbyło się nabożeństwo Maryjne i procesja zaśnięcia Matki Bożej pod przewodnictwem J.E. ks. abp. Metropolity, który przed rozpoczęciem sumy odpustowej poświęcił Poświęcenie tablice jubileuszu 25-lecia Parafii i Sanktuarium oraz pamiątki Jubileuszu dla wszystkich wiernych. W kościele parafialnym Świętej Rodziny odprawiona została pod przewodnictwem J. E. ks. abp. dr. Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego UROCZYSTA DZIĘKCZYNNA SUMA ODPUSTOWA. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbył się koncert orkiestry dętej oraz druga część koncertu zespołu muzycznego „Effekt”. W trakcie koncertu nadal degustowano przygotowane przez naszych parafian dania z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym, chleb i ciasta wypieczone przez naszych parafian. Można było także nadal korzystać z atrakcji przygotowanych od rana dla najmłodszych. Na zakończenie pierwszej części odpustu kalwaryjskiego o godz. 17.00 uroczystej Mszy św. dziękczynnej w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, przewodniczył ks. prałat dr Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi ds. duszpasterskich. W pierwszej części uroczystości jubileuszowej wzięli także udział przedstawiciele klasztoru Ojców Bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej, Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, Krakowskiego Bractwa Kurkowego, Zakonu Rycerskiego Św. Grobu Bożego w Jerozolimie, przedstawiciele władz Samorządowych Miasta Praszka i Powiatu Oleskiego oraz inni znakomici goście i pielgrzymi autokarowi z parafii Dobrego Pasterza w Chorzowie-Batorym, Koło Radia Maryja z ziemi Wieluńskiej.
 • 16 sierpnia 2013 r. Ks. prałat Stanisław Gasiński z przedstawicielami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej uczestniczyli w uroczystej Procesji Zaśnięcia Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej-Matki naszej Kalwarii.
 • 18 sierpnia 2013 r. odbyła się pod przewodnictwem J.E. ks. abp. Stanisława Nowaka druga część odpustu Kalwaryjskiego rozpoczęta Procesją Tryumfu Maryi Wniebowziętej ze szczytu Kalwarii do Kościoła Świętej Rodziny. W tym dniu odbyły się też tradycyjnie nasze dożynki parafialne i tradycyjne przyjęcie nowych członków do Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. W modlitwie tej uczestniczyli również Częstochowscy członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, oraz pielgrzymi autokarowi z parafii Pątnów, Gaszyn i Zajączki.
 • 24 sierpnia 2013 r. wyruszyła do Częstochowy Piesza Pielgrzymka Dekanatu Praszkowskiego, w której brał udział także ks. prefekt Tomasz Śleziak, wikariusz parafii Świętej Rodziny w Praszce.
 • 25 sierpnia 2013 r. tradycyjnie wierni naszej parafii udali się autokarem do Częstochowy by wspólnie ze swoim duszpasterzem uczestniczyć w procesji Maryjnej z Archikatedry na Jasną Górę w wigilię święta patronalnego naszej prowincji Kościelnej. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej zostało wyznaczone przez władze diecezjalne do niesienia także obrazu Matki Bożej Częstochowskiej podczas tej procesji.
 • 2 września 2013 r. Mszy Świętej dziękczynno-błagalnej na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego w kościele Świętej Rodziny przewodniczył J.E. ks. abp dr Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. Tą Eucharystią rozpoczęła się uroczystość nadania imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej Nr 3 w Praszce. Podczas tej Mszy św. ks. Arcybiskup poświęcił nowy sztandar dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zebrani udali się procesjonalnie z orkiestrą pod popiersie Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze oraz odmówiono modlitwę o rychłą jego beatyfikację. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do Szkoły Podstawowej Nr 3, przy ul Fabrycznej, gdzie odbyła się druga część uroczystości nadania imienia tej szkole, w trakcie której została odsłonięta i poświęcona marmurowa pamiątkowa tablica ufundowana przez ks. prałata Stanisława Gasińskiego, który ją uroczyście odsłonił wspólnie z p. Jarosławem Tkaczyńskim Burmistrzem Praszki. Tablica ta usytuowana jest na ścianie zewnętrznej przy wejściu głównym do szkoły. Mottem na niej wyrytym są słowa Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”.
 • 3 września 2013 r. rozpoczęta została budowa kaplicy „U Heroda” przy początku Drogi Krzyżowej na Kalwarii, która stanowi fundację J.E. ks. abp. dr. Stanisława Nowaka.
 • 4-6 września 2013 r. odrestaurowany został Krzyż „Trudnych Dni Praszki” i jego otoczenie przy blokach.
 • 8 września 2013 r. przybyła na naszą Kalwarię pielgrzymka autokarowa z parafii Kuropatnik z Archidiecezji Wrocławskiej, pielgrzymi z Wadowic i spod Kędzierzyna Koźla. Tego też dnia odbył się pełny obchód Dróżek Matki Bożej i św. Józefa na naszej Kalwarii. W dniu tym pielgrzymkę do naszego Sanktuarium odbył także J.E. ks. abp Stanisław Nowak.
 • 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Święto naszej kalwarii i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej odbył się pełny obchód Dróżek Pasyjnych na Kalwarii w Praszce.
 • 15 września 2013 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę konsekracji kościoła Sanktuaryjnego Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej.
 • 15-18 września 2013 r. przeżywaliśmy Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży, Patrona Polski. Rozważania podczas Triduum prowadził ks. prefekt Tomasz Śleziak, miejscowy wikariusz.
 • 17 września 2013 r. przybyła do naszego sanktuarium pielgrzymka autokarowa z Parafii św. Jadwigi – Chorzów-Miasto w Archidiecezji Katowickiej.
 • 8 września 2013 r. w Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży, Patrona Polski, modliliśmy się także w intencji solenizantów tego dnia J.E. ks. abp. Stanisława Nowaka, wielkiego Przyjaciela i dobroczyńcy naszego Sanktuarium oraz ks. prałata Stanisława Gasińskiego, twórcy i Kustosza tego miejsca.
 • 19 września 2013 r. na naszą Kalwarię przybył z pielgrzymką ks. kanonik Tadeusz Stępień z Czeladzi, z Diecezji Sosnowieckie, który przekazał przy tej okazji 2/3 ofiary za wykonany projekt planu pierwszej stacji Drogi Krzyżowej na naszej Kalwarii, tzw. „Pałacu Piłata” – Kościółka Męki Pańskiej.
 • 22 września 2013 r. odbyło się w naszej auli katechetycznej nadzwyczajne zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii w sprawie pisma jakie otrzymała nasza parafia od Burmistrza Praszki z opinią Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakazującego użytkowania budynku wiejskiego w Wygiełdowie w części kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej co wiązało się jednoznacznie z zakazem odprawiania tam Mszy św. od 30 września 2013 r. Zaznaczyć należy, że w ostatnich miesiącach pomieszczenia służące za kaplicę były remontowane z godnie ze sztuką budowlaną i życzeniem wiernych wyrażonym na zebraniu wiejskim 26 marca 2013 r. Druga część budynku wiejskiego, która nie była remontowana i służy za świetlicę wiejską, według nadzoru budowlanego nie stanowi zagrożenia. Rada Duszpasterska naszej parafii zwróciła się do Rady Sołeckiej w Wygiełdowie i Burmistrza Praszki pismem następującej treści: „W związku z otrzymaniem pisma od. p. mgr inż. Jarosława Tkaczyńskiego Burmistrza Praszki oraz otrzymaniem decyzji z dnia 4 września 2013 r. nr WIB.4006-3/13 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie nakazującej wyłączenie z użytkowania części budynku wiejskiego pełniącego funkcję kaplicy w Wygiełdowie w terminie od dnia 30 września 2013 r., która de facto oznacza uniemożliwienie odprawiania Mszy św. dla mieszkańców Wygiełdowa, pragniemy wyrazić stanowisko co do zaistniałej sytuacji zgodnie z uchwałą Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny w Praszce, które odbyło się 22 września 2013 r. pod przewodnictwem ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego – proboszcza parafii. Parafia nasza jest wdzięczna mieszkańcom Wygiełdowa za jednoznaczne poparcie wyrażone na zebraniu wiejskim dn. 26 marca 2013 r. co do przeprowadzenia remontu i dokonania użyczenia 1/2 części budynku wiejskiego na kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej. Równocześnie parafia nasza prosi mieszkańców Wygiełdowa o wyrażenie swojej opinii co do podjęcia działań odnośnie budowy nowej kaplicy w Wygiełdowie, która mogłaby zjednoczyć nasze wysiłki we wspólnym działaniu, większość, jeżeli już nie wszystkich katolików naszej wioski. Pragnieniem duszpasterzy jest, by ta nowa kaplica zintegrowała wszystkich ludzi dobrej woli w Wygiełdowie w dziele mającym na celu Bożą chwałę i ludzki pożytek. Gdyby można było przewidzieć obecną sytuację kilkanaście lat temu, nie podejmowalibyśmy starań odnośnie zaadoptowania części domu wiejskiego na kaplicę. Kierowaliśmy się wówczas przede wszystkim względami ekonomicznymi. Jednak dla ciągłości sprawowania kultu religijnego w Wygiełdowie, duchowego pożytku wiernych, pragniemy do czasu wybudowania nowej kaplicy, jeśli tylko warunki techniczne na to pozwolą, korzystać z dotychczasowego miejsca kultu, bądź przez jedną godzinę w tygodniu z pomieszczenia obok spełniającego rolę świetlicy, biorąc pod uwagę ogromny wkład naszej parafii w funkcjonowanie nawet całego budynku wiejskiego. Prosimy p. Barbarę Widera – sołtysa wsi Wygiełdów, Radę Sołecką i wszystkich ludzi dobrej woli – mieszkańców Wygiełdowa o ducha współpracy i zaangażowania dla dobra wspólnego nasz wszystkich”. Pismo to zostało przedstawione obecnym na zebraniu wiejskim w Wygiełdowie 25 września 2013 r. Wcześniej w toku prowadzonych rozmów przez ks. prałata Stanisława Gasińskiego z Władzami Powiatu znaleziono rozwiązanie co do dalszego, tymczasowego funkcjonowania kaplicy w budynku wiejskim. Dalsze rozmowy na ten temat ks. prałat prowadził z p. Burmistrzem Praszki. Na wspomnianym powyżej zebraniu wiejskim w Wygiełdowie p. Burmistrz nie zgodził się na użyczenie na 1 godz. w tygodniu pomieszczenie służącego za świetlicę w celu sprawowania tam Mszy św. niedzielnych. Natomiast zgodnie z sugestią Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oleśnie zgodził się podpisać umowę użyczenia naszej parafii części pomieszczenia służącego za kaplicę na okres 3 lat, po dodatkowym zabezpieczeniu sufitu drugą belką. Jednocześnie p. Burmistrz zaznaczył, że nie widzi możliwości stałej obecności kaplicy w tym budynku. Zgodnie z sugestią Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oleśnie została zamontowana w kaplicy odpowiedniej grubości belka co odsunęło w czasie niemożliwość dalszego odprawiania Mszy św. w tym miejscu i pozwoliło na podpisanie parafii Władzami Miasta i Gminy w Praszce umowy na wynajęcie tego pomieszczenia na okres 3 lat. W związku z tą sytuacją przedstawiciele Rady Duszpasterskiej naszej parafii zebrali podpisy mieszkańców sołectwa Wygiełdów na ostatnim zebraniu wiejskim i po domach popierających inicjatywę budowy nowej kaplicy w Wygiełdowie. Ostatecznie inicjatywę tę poparło podpisem 44 dorosłych mieszkańców Wygiełdowa, co stanowi połowę uprawnionych do głosowania mieszkańców tej wioski. Parafia jest wdzięczna popierającym tę inicjatywę mającą na celu zjednoczenie wszystkich ludzi dobrej woli w dziele mającym na celu Bożą Chwałę i ludzki pożytek.
 • 23 września – 5 października 2013 r. wykonane zostało przyłącze sieci gazowej na odcinku 150 m. z Alei Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego do domu parafialnego, gdzie mieści się kotłownia ogrzewająca kościół parafialny Świętej Rodziny. Dotychczas ogrzewamy ten kościół olejem opałowym, który przed laty był najtańszym źródłem energii. Na dzień dzisiejszy przy porównywalnej kaloryczności oleju opałowego i gazu ziemnego koszt gazu jest o połowę niższy od oleju opałowego, czyli ogrzewając gazem wydawalibyśmy połowę dotychczas wydawanych pieniędzy na ogrzewanie. Aby jednak tym gazem palić trzeba pokryć koszta przyłącza gazowego, projektu i wykonania instalacji wewnętrznej, oraz zakupić nowy piec grzewczy. Koszta z tym związane powinny zwrócić się po 5 latach. Dla zobrazowania, jeśli wartość zużytego oleju opałowego w ciągu roku wynosi ok. 20 tyś, to wartość gazu przy aktualnych cenach wynosi ok. 10 tyś. Efektywny czas dogrzania kościoła piecem gazowym skraca się o połowę. Tego nie uzyskamy paląc węglem. Zależy nam by w stosunkowo krótkim czasie ogrzać dużą kubaturę kościoła. W związku z tym serdecznie prosimy o pomoc w sfinansowaniu tej koniecznej inwestycji, na dziś ale także i na jutro, ponieważ istnieją już rozszerzające się restrykcje zakazujące opalania węglem (np. w Powiecie Krakowskim już został wprowadzony zakaz ogrzewania węglem, który zacznie obowiązywać za 5 lat). Bóg zapłać za zrozumienie i ofiarowaną pomoc w tym względzie.
 • 28 września 2013 r. przybyła na naszą Kalwarię pielgrzymka autokarowa wiernych z parafii św. Marcina w Kłobucku ze swoim duszpasterzem.
 • 29 września 2013 r. Ks. Prałat Stanisław Gasiński na zaproszenie Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, uczestniczył w „Polskiej Jerozolimie” w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie k/Krakowa w uroczystości inaugurującej całoroczny obchód Jubileuszu fundacji miechowskiej z poświęceniem także pomnika Macieja Miechowity. Uroczystościom tym przewodniczył J.E. ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, z którym także nasz ks. prałat odbył osobiste spotkanie.
 • 1 października 2013 r. przed pierwszym tegorocznym Nabożeństwem październikowym – Różańcowym, nastąpiło poświęcenie i rozdanie nowych Różańców dla dzieci pierwszokomunijnych. Tradycyjnie przez cały miesiąc październik dzieci i młodzież przewodniczyli modlitwie różańcowej.
 • 10 października 2013 r. przystąpiono do wytyczenia budowy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej-kościółka Męki Pańskiej. Pierwsze ofiary na ten cel złożył ks. prałat Stanisław Gasiński, ks. kanonik Tadeusz Stępień, p. Irena i Leszek Korzeniowscy oraz pewna rodzina z Praszki pragnąca zachować anonimowość.
 • 13 października 2013 r. przeżywaliśmy XIII Dzień Papieski, pod hasłem Jan Paweł II – Papież Dialogu. W dniu tym Ojciec Święty Franciszek zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi przed figurą Matki Bożej, która została przywieziona na tą okazję z Fatimy do Rzymu. Nasza rodzina parafialna i pielgrzymi fatimscy, zgodnie z życzeniem Kościoła zawierzyli w tym dniu swoje rodziny i parafie Niepokalanemu Sercu Maryi, na zakończenie półrocznego cyklu nabożeństw Fatimskich na Kalwarii w Praszce. Nabożeństwu temu przewodniczył ks. prałat Stanisław Gasiński a Słowo Boże wygłosił ks. prefekt Tomasz Śleziak.
 • 22 października, w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, doszło do podpisania na okres 3 lat, przez naszą parafię z Urzędem Miasta i Gminy w Praszce, umowy najmu 1/2 części budynku wiejskiego w Wygiełdowie spełniającej już od kilkunastu lat funkcję kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Odczytujemy to jako swoisty znak interwencji naszego błogosławionego Papieża Jana Pawła II, gdyż na podpisanie tej umowy czekaliśmy od lutego 2013 r. Starania o sprawowanie kultu religijnego we wsi Wygiełdów trwają od 21 listopada 1986 r., kiedy to ówczesny Biskup pomocniczy diecezji Częstochowskiej J.E. ks. bp Franciszek Musiel wystąpił na piśmie do biura planowania przestrzennego – Rejonowej Pracowni Urbanistycznej w Oleśnie o uwzględnienie przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego lokalizacji kaplicy katechetycznej z zapleczem.
 • 23 października 2013 r. odbyło się spotkanie ks. prałata Stanisława Gasińskiego w Częstochowie z J.E. ks. abp. Wacławem Depo, Metropolitą Częstochowskim, w sprawie wytyczenia dalszych kierunków naszych duszpasterskich działań na terenie wioski Wygiełdów.
 • 24 października 2013 r. zostało złożone na ręce p. Jarosława Tkaczyńskiego Burmistrza Praszki z powiadomieniem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Rady Miejskiej w Praszce i Rady Sołeckiej w Wygiełdowie pismo następującej treści: „Jako proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Praszce zwracam się w imieniu wiernych z Wygiełdowa do Szanownego Pana Burmistrza o przekazanie na rzecz naszej Parafii działki nr 1891 lub połowy działki nr 1883 w Wygiełdowie z przeznaczeniem pod budowę nowej kaplicy p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w tej wiosce. Jednocześnie zważywszy na wkład Parafii w remont budynku dotychczasowej kaplicy w Wygiełdowie, który po okresie przejściowym nie będzie mógł spełniać tej funkcji, a należy do zasobu Gminy, wnioskuję o przekazanie jednej z powyższych nieruchomości na rzecz Parafii bez wynagrodzenia ewentualnie sprzedaż nieruchomości bez przetargu z jednoczesnym udzieleniem 99% bonifikaty od jej ceny. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zdecydowana większość mieszkańców Wygiełdowa wyraziła pragnienie budowy nowej kaplicy. W związku z tym mieszkańcy wioski wnoszą petycję o przekazanie przez Gminę Praszka terenu pod tą inwestycję (petycja w załączeniu)”. Petycję tę poparło podpisem poświadczonym nr PESEL, 44 dorosłych mieszkańców Wygiełdowa. Nadal polecając się opiece Matki Bożej Częstochowskiej i bł. Jana Pawła II, ufamy, że zebranie wiejskie, które powinno odbyć się w tej sprawie w Wygiełdowie na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Praszce, głosując za przekazaniem ziemi z mienia wiejskiego na rzecz parafii pod budowę kaplicy, podejmie pomyślną decyzję w tej sprawie.
 • 4-7 listopada 2013 r. przed główną kaplicą Ogrodu Oliwnego firma brukarska ułożyła kostkę w miejscu, w którym odbywa się pierwsza scena Misterium Niedzieli Palmowej, spotkanie Pana Jezusa z mieszkańcami Jerozolimy. Na wiosnę w miejscu tym ziemia jest rozmarznięta i tworzy się błoto, co utrudniało biorącym udział w misterium, odtwarzającym sceny biblijne. Koszta z tym związane pokryte zostały z prywatnym funduszy Duszpasterza złożonych przez wiernych na tegoroczne wypominki. Dla wyjaśnienia zgodnie z prawem Kościelnym, każdy kapłan otrzymane ofiary przy okazji tzw. „wypominków” ma na swoje utrzymanie.
 • 11 listopada 2013 r. w Narodowe Święto Niepodległości, sumę dziękczynno-błagalną w intencji naszej Ojczyzny, w kościele sanktuaryjnym NMP Kalwaryjskiej celebrował i słowo Boże wygłosił ks. prałat Stanisław Gasiński. Bezpośrednio po Eucharystii Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, Poczty Sztandarowe NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Praszki i Kozłowic oraz pozostali wierni udali się procesjonalnie pod popiersie Sługi Bożego Kard Stefana Wyszyńskiego, który szczególnie kochał Ojczyznę i często też mówił: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła czynię i dla niej”. Tam u podnóża Kalwarii odmówiono modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi a przedstawiciele społeczeństwa złożyli kwiaty i znicze.
 • 15 listopada 2013 r. zostały zalane zbrojone ławy fundamentowe pod kościółek Męki Pańskiej, który stanowi pierwszą stację Drogi Krzyżowej na naszej Kalwarii i będzie swoistym ukoronowaniem wszystkich obiektów wchodzących w skład Pełnego obchodu Dróżek Pasyjnych.
 • 17 listopada 2013 r. przeżywaliśmy w naszej parafii tzw. „Niedzielę Powołań”. Przybyli do nas diakon Adam Paśnik i kleryk Mateusz Muszyński, by głosić Słowo Boże i odbywać spotkania powołaniowe po Mszach Świętych z dziećmi, młodzieżą oraz Grupami Apostolskimi naszej parafii.
 • 22 listopada 2013 r. oddana została do pracowni artystycznej w Krakowie korona z głowy figury Matki Bożej Fatimskiej, z kaplicy kościoła Świętej Rodziny w celu jej pozłocenia prawdziwym złotem, aby już nigdy nie utraciła swego blasku. Koszta z tym związane zobowiązał się pokryć fundator tej kaplicy p. Kazimierz Pychyński.
 • 23 listopada 2013 r. przybyła do naszego Santuarium pielgrzymka autokarowa z parafii św. Jacka w Bytomiu. Pielgrzymce tej przewodniczył kapłan. Tego też dnia nawiedził nasze Sanktuarium i zwizytował budowę kaplicy „U Heroda” J.E. ks. abp Stanisław Nowak, który jest jej fundatorem.
 • 24 listopada br., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, nastąpiło uroczyste zamknięcie Roku Wiary. Przed rokiem 14 października rozpoczęła się peregrynacja obrazu Świętej Rodziny w naszych domach i mieszkaniach na jubileusz 25-lecia naszej parafii Świętej Rodziny. Rozpoczęcie tej peregrynacji zbiegło się z rozpoczynającym się wówczas Rokiem Wiary w Kościele Powszechnym rozpoczętym tego dnia przez papieża Benedykta XVI. Przez cały Rok Wiary Najświętsza Rodzina z Nazaretu nawiedziła w kopii obrazu z naszego kościoła parafialnego 407 rodzin w naszej wspólnocie parafialnej. Mimo zakończenia Roku Wiary peregrynacja trwała nadal u mieszkańców bloku Skłodowskiej 1 i Skłodowskiej 5, by wszyscy mieszkańcy naszej parafii mieli możliwość przeżyć tą szczególną dobę na modlitwie w swoim domu rozpoczętą i zakończoną specjalną Mszą Świętą. Tego też dnia odbyło się nadzwyczajne zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i grup apostolskich naszej parafii. Na zebraniu tym zostały omówione sprawy związane z dalszym funkcjonowaniem kaplicy w Wygiełdowie. Ponadto przygotowane zostało „Słowo Parafialnej Rady Ekonomicznej oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki pańskiej na Kalwarii w Praszce do wiernych i przyjaciół Kalwarii”. Oto jego treść: „W roku 2013 obchodziliśmy 25-lecie istnienia Parafii Świętej Rodziny i 10 rocznicę erygowania Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce. W związku z tym przygotowaliśmy obiekty sakralne do tej szczególnej uroczystości: między innymi wykonano posadzkę w kościele Świętej Rodziny, wykonane zostały prace malarskie w kościołach, malowany był dach kościoła NMP Kalwaryjskiej, restaurowane były kaplice na Kalwarii i wiele innych. Ponadto dla każdej rodziny w parafii i naszych przyjaciół przygotowane zostały pamiątki w postaci obrazów, wydrukowano okolicznościowe zaproszenia w formie małych folderów, pokryte zostały koszta związane z przygotowaniem uroczystości jubileuszowej (przyjęcie gości, orkiestr, organizacja festynu). Jesienią bieżącego roku wykonane zostało przyłącze sieci gazowej na odcinku 150 m. do budynku parafialnego, gdzie mieści się kotłownia ogrzewająca kościół Świętej Rodziny. Po wykonaniu przyłącza firma gazownicza zobowiązała nas do stałego pobierania gazu. Aktualnie nie mamy jednak żadnych środków na realizację bardziej ekonomicznego ogrzewania Świętej Rodziny, dlatego sprawę tą odkładamy w czasie. W związku z tym jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zainstalowanie w kościele Sanktuaryjnym jednej nagrzewnicy gazowej. Wiąże się to jednak także z wykonaniem projektu, nabyciem odpowiednich urządzeń oraz zrealizowaniem tego przedsięwzięcia przez uprawnioną do tego firmę. Rozwiązanie to jest bez porównania tańsze od realizacji takiego samego ekonomiczniejszego ogrzewania kościoła Świętej Rodziny, dlatego też przystąpiliśmy do tych działań. Na całkowite pokrycie powyżej wyszczególnionych tegorocznych inwestycji zaciągnęliśmy kredyt. W związku z tym ofiary składane podczas Kolędy 2013/2014 będą przeznaczone na spłatę kredytu. Jednocześnie mamy nadzieję, że jakieś fundusze z tego jeszcze pozostaną na dalszy rozwój naszej parafii w roku przyszłym. Dziękujemy za zrozumienie, ofiarowaną dotychczas pomoc oraz prosimy o dar serca na wyżej wyszczególnione cele”.
 • 27 listopada 2013 r. pracowali w naszym sanktuarium przy nastawie ołtarza głównego Matki Bożej Kalwaryjskiej stolarze z gór, którzy kiedyś wykonali tą nastawę a teraz dokonali koniecznych usprawnień. Pracował także artysta dekorator z Krakowa, który uporządkował wota w czterech gablotach w Sanktuarium nadając im nowego wyrazu. Zmienione też zostało oświetlenie obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej gdyż dotychczasowe okazało się szkodliwe dla tła tego obrazu, które bokami zaczęło zmieniać barwę. W związku z tym obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej został przewieziony do pracowni artystycznej w Krakowie w celach konserwatorskich. Mamy nadzieję, że prace te zostaną ukończone jeszcze przed rekolekcjami lub ostatecznie przed świętami. Prace te niestety są kosztowne, dlatego też liczymy na zrozumienie i materialne wsparcie naszych parafian i przyjaciół Sanktuarium.
 • 1 grudnia br., w pierwszą niedzielę adwentu, na wszystkich Mszach Świętych w naszej parafii przy zakończeniu Mszy Świętej zostało skierowane do wiernych przesłanie następującej treści: „Słowo duszpasterskie ks. prałata Stanisława Gasińskiego – kustosza Sanktuarium i proboszcza parafii na Kalwarii w Praszce do Parafian, Przyjaciół Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce i ludzi dobrej woli. W minioną niedzielę zakończyliśmy Rok Wiary i odbyliśmy nadzwyczajne zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, Żywego Różańca i innych grup apostolskich istniejących w naszej parafii, w sprawie dalszego rozwoju naszego Sanktuarium i Parafii. Tą niedzielą rozpoczynamy Rok Zawierzenia, ogłoszony przez J. E. ks. abp dr Wacława Depo metropolitę częstochowskiego. Duchowym przewodnikiem na drogach Roku Zawierzenia, będzie dla nas błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się przygotowujemy. Wiele o błogosławionym Janie Pawle II będziemy w najbliższych miesiącach sobie mówić i przypominać, ale już w I niedzielę Adwentu chcemy zauważyć i to, co On sam tak bardzo mocno podkreślał i wyraził, nie tylko poprzez umieszczenie litery „M” jak Maryja w herbie biskupim i papieskim, ale przede wszystkim przez swoje zawołanie Totus Tuus. Słowa Totus Tuus – czyli Cały Twój, są wyrazem głębokiego zawierzenia Maryi, jakie miało miejsce w życiu Jana Pawła II. Zawierzenie Maryi tak naprawdę jest zawierzeniem Bogu samemu. To Maryja sama przez swoje Fiat zawierza się Bogu. Pełne jednak zawierzenie Bogu dokonało się w życiu Maryi, kiedy stała pod krzyżem, na którym cierpiał mękę i umierał Jej Syn. O wierności Maryi i Jej zawierzeniu Bogu a także o zawierzeniu Jana Pawła II, mówi również nasze Kalwaryjskie Sanktuarium w Praszce. Nie dziwmy się więc, że w sercach wielu naszych parafian zrodziło się spontaniczne a zarazem bardzo głębokie pragnienie, by w Roku Zawierzenia, nadać naszemu cudownemu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej tytuł: „Kalwaryjska Matka Zawierzenia”. W ślad za tym pragnieniem, mówię to z głęboką pokorą i drżeniem, zrodziło się jeszcze jedno, ufajmy święte pragnienie, by na pamiątkę kanonizacji Jana Pawła II, Jego zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej, nasz cudowny wizerunek Matki Bożej, pobłogosławiony przez Świętego Jana Pawła II, został przyozdobiony papieskimi koronami. Dlatego wraz z przedstawicielami naszej wspólnoty, zwrócę się w najbliższym czasie z prośbą, o rozeznanie naszych pragnień i jeśli taka wola Boża, o skierowanie prośby o papieską koronację naszego wizerunku na forum obrad Episkopatu Polski. Ufajmy, że rozpoczynamy kolejne Boże działo, które z pewnością oprócz naszego czynnego zaangażowania, potrzebuje wiele modlitwy. Proszę więc nie tylko o to, by przedstawiciele naszej Parafii; Rada Duszpasterska, Żywy Różaniec, inne grupy Apostolskie oraz przedstawiciele Sanktuarium; Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej i opiekunowie Kalwarii, złożyli podpisy w niedzielę 8 grudnia 2013 r. o godz. 18.15 w naszej Auli katechetycznej, pod prośbą skierowaną do Jego Ekscelencji ks. abp. dr. Wacława Depo metropolity częstochowskiego, ale przede wszystkim wszystkich proszę o codzienną modlitwę w intencji przyszłej koronacji”.
 • 6 grudnia br., we wspomnienie Świętego Mikołaja Biskupa, odbyło się w kościele Świętej Rodziny tradycyjne spotkanie św. Mikołaja z dziećmi o godz. 16.00.
 • 8 grudnia 2013 r. odbyło się drugie nadzwyczajne zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, Żywego Różańca i pozostałych grup apostolskich działających w naszej wspólnocie parafialnej, celem złożenia podpisów pod prośbą skierowaną do J.E. ks. abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, o rozpoczęcie procesu przyszłej koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce. Oto treść tej prośby: „Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie, spełniając głębokie pragnienie wiernych Parafii Świętej Rodziny i pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce, zwracamy się z prośbą do Jego Ekscelencji o rozpoczęcie procesu przyszłej koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce. Przeżywając Rok Zawierzenia w naszej Archidiecezji, ogłoszony przez Waszą Ekscelencję, ośmielamy się prosić Księdza Arcybiskupa o nadanie tytułu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej z Praszki-Kalwaryjska Matka Zawierzenia, także z racji zawierzenia Kościoła Chrystusowego i całego świata, przez bł. Jana Pawła II, dokonanego przed tym cudownym wizerunkiem Maryi w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prośbę motywujemy tym, że obraz posłany został do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce, przez błogosławionego Jana Pawła II, którego kanonizacja odbędzie się w 2014 r. Błogosławiony Jan Paweł II, 19 sierpnia 2002 r., podczas sprawowanej ostatniej Mszy św. na Ojczystej Ziemi w Kalwarii Zebrzydowskiej, pod wyjątkowym natchnieniem Bożym, zawierzył cały świat Matce Bożej, wygłaszając swoją najpiękniejszą i najbardziej osobistą modlitwę. W czasie tej uroczystości, w obecności przedstawicieli całego polskiego narodu i Kościoła powszechnego, zawierzył także Praszkę Matce Bożej Kalwaryjskiej i pobłogosławił Jej święty wizerunek, posyłając na Kalwarię w Praszce. Zgodnie z Jego życzeniem, wypowiedzianym wówczas, by „Matka Boża Kalwaryjska królowała także w Praszce”, czynimy starania, aby te słowa spełniać. Służą temu od lat modlitewne czuwania kalwaryjskie, odprawiane w naszym Sanktuarium w każda środę, w intencjach Ojca Świętego, Kościoła powszechnego, Jego Pasterzy, a przede wszystkim Archidiecezji Częstochowskiej. Na kilkugodzinne modlitewne czuwanie składa się wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmawianie czterech części Różańca świętego, Nowenna Kalwaryjska oraz Msza święta z Nieszporami zakończona Apelem Maryjnym. Pogłębieniu i rozwojowi kultu w Sanktuarium Kalwaryjskim służą liczne inicjatywy duszpasterskie takie jak: pełny Obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjnych i Paschalnych oraz Maryjnych i Świętego Józefa, Misteria Kalwaryjskie, coroczny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej, uroczysty obchód odpustu kalwaryjskiego, na który składa się Procesja Zaśnięcia i Procesja Tryumfu Maryi Wniebowziętej, w każdomiesięczne Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, rozpoczynające się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, a kończące się w kościółku Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa na szczycie Kalwarii. W miarę rozwoju kultu związanego z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej wierni składają wota, które znajdują się już w czterech gablotach oraz zapisują intencje dziękczynno-błagalne do Księgi Łask. Do najcenniejszych wot zaliczyć można ornat, używany przez błogosławionego Jana Pawła II w Jego prywatnej kaplicy na Watykanie, ofiarowany przez Jego Eminencję kard. Stanisława Dziwisza, który w specjalnym piśmie skierowanym do naszego Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce napisał: „Bogu niech będę dzięki za Dobro, jakie tworzone jest na Kalwarii w Praszce. Przekazuję do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce ornat Ojca Świętego Jana Pawła II, prosząc o stałą modlitewną pamięć o Jego Osobie. Z serca błogosławię pielgrzymującym do Praszki na ich spotkanie z Jezusem i Maryją”. Za sprawą Opatrzności Bożej rozwój materialny Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce, możliwy jest dzięki ofiarności księdza Kustosza oraz jego przyjaciół w kraju i zagranicą a także gorliwym i ofiarnym parafianom, którzy starają się w miarę swoich możliwości wspomagać rozwój tego Bożego dzieła. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej nawiedzane jest rozkrocznie przez różne grupy zorganizowane i indywidualnych pielgrzymów, przybywających z kraju z archidiecezji katowickiej, archidiecezji wrocławskiej, archidiecezji krakowskiej, archidiecezji warszawskiej, diecezji opolskiej, diecezji gliwickiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, diecezji radomskiej, diecezji kieleckiej, diecezji świdnickiej, diecezji bielsko-żywieckiej, oraz zagranicy (Austria, Niemcy, Ukraina), co potwierdzone jest wpisami w Kronice naszego Sanktuarium. W 2014 r. przeżywać będziemy zapowiedzianą kanonizację błogosławionego Jana Pawła II – wielkiego pielgrzyma kalwaryjskiego, który 10 czerwca 1987 r. w Krakowie na Błoniach, wobec milionowej rzeszy wiernych wyznał, iż Matka Boża Kalwaryjska wychowywała Jego serce od najmłodszych lat. Błogosławiony Jan Paweł II niezwykle głęboko przedstawiał teologię Sanktuarium Kalwaryjskiego, w tym cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Teologię tę pogłębiał, przybywając często na Kalwarię w Praszce, założyciel parafii i Sanktuarium oraz jego szczególny dobroczyńca, J.E. ks. abp dr Stanisław Nowak, który napisał „Modlitewnik Kalwarii Praszkowskiej – Crux Victoria”. Wierni mają też do użytku śpiewnik i modlitewnik dla Kalwarii Praszkowskiej „Oto Matka Twoja”. W Słowie Wprowadzenia do tego śpiewnika i modlitewnika ks. abp dr Stanisław Nowak napisał 8 grudnia 2003 r. m.in. „Następca św. Piotra powiedział: «Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce». I stało się. W Praszce, na „Makowym Wzgórzu”, wierna kopia cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej doznaje wielkiej czci w kościele konsekrowanym pod tym tytułem 14 września 2002 r. I tak do Praszki przeszła Kalwaria Zebrzydowska. Za pięknym obrazem Matki Bożej Miłującej z Dzieciątkiem, przeszło również z Kalwarii drzewo Krzyża Świętego i wraz z nimi też cząstka niepowtarzalnego klimatu kalwaryjskiego, stworzonego przez proste, pełne uroku, gorące w swej treści pieśni pasyjne i Maryjne. Z serca życzę wszystkim, którzy będą przybywać na Kalwarię w Praszce, by tu doznawali wielkich łask od Chrystusa za wstawiennictwem Maryi, a śpiewając pieśni kalwaryjskie, wstępowali szybko i ochoczo na świętą górę zmartwychwstania w chwale”. Kult Matki Bożej Kalwaryjskiej szybko się rozwija, przyczyniają się do tego także wszystkie obchody dróżkowe i uroczystości. W czasie uroczystego nabożeństwa fatimskiego, 13 maja 2005 r., J. E. ks. abp dr Stanisław Nowak, ówczesny metropolita częstochowski, do licznie zgromadzonych wiernych powiedział; „ Ogromnie się cieszę, że takie miejsce powstało w naszej archidiecezji i tak intensywnie się rozwija, prawdziwie święte, cząstka nieba na ziemi. Dla człowieka, który się współcześnie gubi, warto, żeby były takie miejsca szczególnie święte. Niech Was Matka Boska osłania, niech Was Matka Boska tu przyprowadza”.Podobny kult Matki Bożej rozwinął się na ziemi polskiej w wielu sanktuariach, gdzie ozdobione zostały koronami kopie cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, czy cudownego wizerunku Matki Bożej Większej z Rzymu. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż bardzo często koronowali wizerunki Maryi w XX wieku na Polskiej ziemi dwaj wielcy Polacy: Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, dzisiaj Sługa Boży, wspólnie z Kardynałem Karolem Wojtyłą Metropolitą Krakowskim, dzisiaj błogosławionym Janem Pawłem II. Ufamy, iż koronacja Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, posłanego na Kalwarię w Praszce przez błogosławionego Jana Pawła II, umocni i ugruntuje Jej kult, nie tylko w naszej parafii Świętej Rodziny i regionie duszpasterskim ziemi wieluńskiej ale całej naszej archidiecezji, zgodnie z życzeniem błogosławionego Jana Pawła II, by królowała w sercach i umysłach nas współcześnie żyjących i tych, którzy podejmą po nas przesłanie Błogosławionego Papieża Polaka dla zbudowania własnej wiary i przekazania jej następnym pokoleniom”.


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana