Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceUroczystość I Komunii św. naszych dzieci – rok 2005

Jednym z najważniejszych wydarzeń z życia naszych rodzin jest Pierwsza Komunia św. Tak zwykliśmy nazywać chwilę, w której kiedyś my, a teraz nasze dziecko po raz pierwszy w pełni uczestniczy we Mszy św. Czy można przecenić wartość tej chwili? Chyba jest to niemożliwe, gdyż „zaiste, Msza św. jest wielkim, największym sakramentem Kościoła. Kościół sprawuje Eucharystię, a równocześnie Eucharystia tworzy Kościół. Wobec Eucharystii cisną się spontanicznie na usta owe słowa Psalmisty: «Czymże jest człowiek, że tak się o niego troszczysz?» Jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim Ciałem! Jak wielką przestrzeń kryje w sobie ludzkie serce, skoro wypełnić ją może tylko Bóg!” (Jan Paweł II)
Od tej chwili każde Boże wezwanie na Mszę św. jest równocześnie zaproszeniem do wspólnej z Ojcem uczty miłości, która każdorazowo jest wielkim pragnieniem Jego serca. W roku Eucharystii módlmy się żarliwie, aby w sercach naszych dzieci nie powtórzył się dramat wielu braci i sióstr naszego pokolenia. Niech do końca życia nigdy nie odstąpią od udziału w zdroju łaski.

Terminarz

1. Próby liturgiczne:
a) 28 kwietnia – 18.30 (czwartek)
b) 2 maja – godz. 18.30 (poniedziałek)
c) 5 maja – godz. 18.30 (czwartek)

2. Przygotowanie wystroju kościoła:
a) 5 maja – godz. 14.00
b) 6 maja – godz. 16.00 (kwiaty)

3. Spowiedź św. 7 maja
a) dzieci – 14.30
b) rodzice, chrzestni i rodzeństwo – 15.00

4. Msza Święta Pierwszokomunijna – 8 maja, godz. 9.00

5. Uroczyste nabożeństwo majowe, pierwszokomunijne, w Sanktuarium Kalwaryjskim – 8 maja, godz. 16.00

6. Zdjęcia grupowe i indywidualne – 8 maja, godz. 15.30

7. Biały Tydzień 8-15 maja

Zakończenie Białego Tygodnia – 15 maja, godz. 9.30

Rocznica I Komunii św.

1. Próba liturgiczna – 30 kwietnia, godz. 15.30 (sobota)

2. Spowiedź św. dla dzieci rocznicowych i ich rodzin – 30 kwietnia, godz. 16.00

3. Msza św. Rocznicy I Komunii Świętej – 3 maja, godz. 11.00
Po Mszy św. procesja z kościoła św. Rodziny do Sanktuarium Kalwaryjskiego na pamiątkę pojawienia się na obrazie kalwaryjskim krwawych łez.

Próby sypania kwiatów przed Uroczystością Bożego Ciała – 23 i 24 maja, godz. 18.30
Uroczystość Bożego Ciała 26 maja, godz. 9.00PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński