Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceKalwaryjska Matka Zawierzenia

Czym jest zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie?

Słowo „zawierzenie” oznacza wznoszenie się człowieka ku Bogu, oznacza ufne oddanie się Najświętszej Maryi Pannie. Jest oddaniem własnego życia Matce Bożej. Zawierzenie jest aktem, jaki konkretna osoba czyni, pokładając ufność w kimś, podczas gdy konsekracja jest aktem ze strony Boga, który konsekruje osobę. Z praktycznego punktu widzenia jest to zawsze akt ufności wyrażony wobec Boga i Najświętszej Dziewicy i kiedy dokonuje się aktu zawierzenia, dokonuje się również aktu konsekracji. Przypomnę, że 7 czerwca 1981 r. Jan Paweł II w Bazylice Matki Bożej Większej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dokonując aktu zawierzenia, dokonał również aktu konsekracji całego świata Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Zawierzenie jest więc oddaniem się w opiekę Matce Bożej, by dotrzeć do Boga, by cała ludzkość mogła dojść do Boga. Jak ważne znaczenie ma akt powierzenia siebie i swojego życia Matce Bożej? Zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie jest nam bardzo potrzebne. Maryja tak jak każda matka wstawia się za każdym swoim dzieckiem, oręduje u Boga w naszych sprawach, a pamiętajmy, że Ona jest Matką Króla Życia, Matką Jezusa. Tak więc oczywiste jest, że przynosi ze sobą życie i każdego prowadzi do życia wiecznego, do Boga. Akt zawierzenia Najświętszej Dziewicy ma bardzo duże znaczenie w obronie przed siłami zła.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana