Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceUroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania
przez naszą młodzież – rok 2005

Sakrament Bierzmowania jest kontynuacją Chrztu świętego. Dary Ducha św., łaska uświęcająca, wiara, zostają wzmocnione dzięki działaniu Ducha Świętego. Dzieje się to szczególnie wówczas, gdy jest potrzeba by okazać swoją dobrą wolę, zdecydować w ważnej rzeczy. Kościół bardzo chce, by chrześcijanin był wzmocniony łaską bierzmowania. Jednak decyzja przyjęcia bierzmowania powinna być przemyślana i wynikać z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła. Bowiem bierzmowanie przyczynia się do osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej, której trzeba chcieć.
„Apostoł Paweł mówi jasno, zwracając się do chrześcijan w Koryncie: «Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych» (2 Kor 1, 21-22). A więc pieczęć Ducha Świętego oznacza i urzeczywistnia całkowitą przynależność ucznia do Jezusa Chrystusa, oddanie się na zawsze Jego służbie w Kościele, a jednocześnie stanowi gwarancję Bożej opieki pośród prób, którym będzie musiał stawić czoło, by w świecie dawać świadectwo swej wierze.
Dar Ducha zobowiązuje do złożenia świadectwa Jezusowi Chrystusowi i Bogu Ojcu, a także daje zdolność i odwagę, by tego dokonać. Dzieje Apostolskie mówią nam jasno, że Duch zstąpił na apostołów, aby stali się «świadkami» (Dz 1, 8; por. J 15, 26-27).”

(Jan Paweł II)

Terminarz

1. Egzamin kandydatów z podstawowych prawd wiary
2 kwietnia, godz. 14.00 (sobota)

2. Próby liturgiczne:
a.) 6 maja – 18.30 (piątek)
b.) 9 maja – 18.30 (poniedziałek)
c.) 10 maja – 18.30 (wtorek)

3. Przygotowanie wystroju kościoła – 12 maja, godz. 15.00 (czwartek)

4. Spowiedź św.7 maja, godz. 16.00 (sobota)

5. Uroczystość Przyjęcia Sakramentu Bierzmowania13 maja, godz. 19.20 (kościół św. Rodziny)
Msza św. bierzmowanych i ich rodzin połączona z uroczystym Nabożeństwem FatimskimPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński