Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceWażniejsze wydarzenia z życia Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce w minionym roku kościelnym 2013/2014

 • 10 grudnia 2013 r., dzięki wyjątkowo sprzyjającej pogodzie zalane zostały ławy fundamentowe, kościółka Męki Pańskiej, Ecce Homo, na naszej Kalwarii (I stacji Drogi Krzyżowej). Osoba, która deklarowała się jako fundator tego kościółka, ostatecznie wycofała się z jego finansowania. Z konieczności ciężar odpowiedzialności za tą budowę przejął osobiście Ks. Prałat Stanisław Gasiński.
 • 15-17 grudnia 2013 r. trwały rekolekcje adwentowe na Kalwarii w Praszce, którym przewodniczył O. Bogdan Koczor OFM z klasztoru w Borkach Wielkich.
 • 19 grudnia 2013 r., wróciła na głowę Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy pod jej wezwaniem w kościele Świętej Rodziny, korona, która po renowacji została pozłocona z funduszy fundatora tej kaplicy, p. Kazimierza Pychyńskiego.
 • 20 grudnia 2013 r., zakupiliśmy olej opałowy do ogrzewania kościoła Świętej Rodziny.
 • 21 grudnia 2013 r., stolarze z gór zamontowali w nastawie ołtarza sanktuaryjnego, cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, który został przywieziony po renowacji w Krakowie.
 • 24 grudnia 2013 r. w kościele sanktuaryjnym Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, po Mszy św. koncelebrowanej, odbył się tzw. Opłatek parafialny.
 • 25 grudnia 2013 r. na zakończenie uroczystej Bożonarodzeniowej pasterki, figurka Dzieciątka Jezus została uroczyście przeniesiona z kościoła Świętej Rodziny do kaplicy Betlejem, która wchodzi w skład tzw. Dróżek Maryjnych i św. Józefa. Figurka Dzieciątka Jezus stanowi odwzorowanie z Groty narodzenia Pana Jezusa w Betlejem w Ziemi Świętej.
 • 29 grudnia 2013 r. przeżywaliśmy nasz odpust parafialny ku czci Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Sumę odpustową w intencji naszych parafian, dobroczyńców sanktuarium oraz tradycyjnie Mszę św. Jubileuszów małżeńskich odprawił ks. prałat dr Włodzimierz Kowalik, wikariusz biskupi ds. administracyjno-ekonomicznych. Tego dnia również zakończyła się trwająca od 14 października 2012 r., peregrynacja obrazu Świętej Rodziny na terenie naszej parafii. Peregrynujący obraz Świętej Rodziny nawiedził 443 rodziny, lub osoby samotne.
 • 31 grudnia 2013 r. przedstawione zostało sprawozdanie z życia naszej parafii w 2013 r. Społecznie pracowało w kościele 12 osób, przede wszystkim na Kalwarii, Członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Ofiara złożona na kościół przy kolędzie stanowiła 95% rocznego przychodu finansowego parafii. Z odpisów podatkowych na Kalwarię zebrano kwotę 4100 zł i przeznaczono ją na odnowienie kaplic. Z ofiar złożonych przy roznoszeniu opłatków zakupiono olej opałowy na ogrzewanie kościoła Świętej Rodziny za kwotę 2376 zł. Niezbędną pomocą w funkcjonowaniu naszej parafii są ofiary składane na tacę w II niedziele miesiąca. Średnia miesięczna ofiara z tych tac wynosi 734 zł. Na ten cel niestety składa ofiarę tylko mała grupa wiernych, biorąc pod uwagę ogół liczby mieszkańców naszej parafii, ale dzięki temu parafia nasza może jeszcze w miarę możliwości funkcjonować. Zadłużenie finansowe parafii zmniejszyło się o 3,1% i równa się ponad 5-letnim ofiarom składanym przez wiernych na kościół. Parafia nasza jak każda inna jest opodatkowana wewnętrznie-kościelnie na utrzymanie Katedry, Kurii, Seminarium, Caritas, Radia FIAT, Misje, Stolicę Apostolską, Uczelnie Katolickie, Ziemię Świętą, Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Comiesięczna taca z II niedzieli miesiąca przeznaczona jest na funkcjonowanie naszej parafii i pokrywa między innymi część kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków, ubezpieczenia, małe remonty, media, podatki kwartalnie odprowadzane do Urzędu Skarbowego na rzecz państwa, należności za posługi wykonywane przez różne osoby pracujące na rzecz naszej parafii. Ofiary z tacy tzw. specjalnej (II niedzieli miesiąca) tylko w małej części pokrywają te wydatki. Pomocą są też ofiary składane comiesięcznie przez wiernych sprzątających kościoły. Dotychczas udawało się korzystać z pomocy także z poza naszej parafii w tym względzie. W parafii naszej jest prowadzona księga wpływów i rozchodów finansowych, w której składają swoje podpisy księża biskupi w czasie wizytacji kanonicznych, przedstawiciele Kurii oraz księża dziekani. Ważniejsze przedsięwzięcia na płaszczyźnie duchowej i materialnej związanej z rokiem sprawozdawczym 2013 są wydrukowane w naszej gazetce „Kalwaria Praszkowska”.
 • 31 grudnia 2013 r./1 stycznia 2014 r., powitaliśmy Nowy Rok, trwając na modlitwie podczas Doby Eucharystycznej.
 • 12 stycznia 2014 r., od tego dnia, Niedzieli Chrztu Pańskiego,
 • 19 stycznia 2014 r., odbyły się w naszym kościele Świętej Rodziny, Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu młodzieży Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce.
 • 18 stycznia 2014 r. zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska, tzw. Kolęda. Ofiary złożone na kościół przy tej okazji, zostały przeznaczone, zgodnie z Apelem Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej z dnia 24 listopada 2013 r., na spłatę kredytu, na te wszystkie dzieła materialne, które zostały wymienione w odrębnym słowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej przekazanym naszym parafianom przy przyjmowaniu opłatków. Niestety żadne fundusze składane na kościół z kolędy nie pozostały na dalszy rozwój naszej parafii w roku sprawozdawczym a nawet te zebrane nie wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań finansowych. Ofiary złożone na kościół podczas tej kolędy były o 1/4 mniejsze niż w roku poprzednim, podobnie zmniejszyła się o 1/4 ofiara złożona na kolędę. Jest to w głównej mierze efektem zubożenia społeczeństwa.
 • 24 stycznia br. otrzymaliśmy od pana Burmistrza Praszki decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą zagospodarowania terenu położonego w miejscowości Wygiełdów, obejmującą część działki, której właścicielem jest Gmina Praszka. Nasza parafia 15 listopada 2013 r. wystosowała wniosek do Urzędu Miejskiego w Praszce, o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kaplicy p.w. Matki Bożej Częstochowskiej na omawianym terenie, po przekazaniu go przez mieszkańców Wygiełdowa i zatwierdzeniu prze władze Gminy na rzecz naszej parafii. Jako że wniosek naszej parafii o ustalenie warunków zabudowy na proponowanym terenie odpowiadał wszystkim wymaganiom prawnym w tej kwestii, tak z ramienia Urzędu Miasta jak i Władz Powiatu ustosunkowano się pozytywnie co do wniosku o budowę kaplicy. Miało się odbyć w tej sprawie ostateczne zebranie wiejskie, do którego nie doszło z powodu sprzeciwu jednego z mieszkańców sąsiadujących z ową działką. Z tego powodu sprawa utknęła w martwym punkcie.
 • 26 stycznia br. odbyło się walne zebranie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce w naszej Auli Katechetycznej.
 • 27 stycznia br. zamontowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych, od strony południowej kościoła Świętej Rodziny, przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.
 • 2 lutego br. w II rocznicę uroczystego rozpoczęcia posługi w naszej Archidiecezji, Ks. Arcybiskupa Metropolity Dr. Wacława Depo, odbył się w kościele Świętej Rodziny, koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu jazzowego „Wise Choice” (ang. mądry wybór).
 • 5 lutego br. wykonana została i zatwierdzona przez odpowiednie służby, instalacja gazowa do podłączenia nagrzewnicy gazowej w kościele sanktuaryjnym, o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Wykonano także podłączenie gazowe pod dom parafialny, by w przyszłości móc do ogrzewania kościoła parafialnego Świętej Rodziny także wykorzystywać gaz.
 • 9 lutego br. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce wystosowało Apel w związku z okresem rozliczeń podatkowych, prosząc o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz rozwoju Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce.
 • 28 lutego br. odbyło się zebranie Parafialnej Rady Ekonomicznej, na którym w szczegółach zostały przedstawione dokumenty wpływów i rozchodów naszej parafii za rok 2013 oraz wykonanych inwestycji parafialnych. Przedstawiona została również oddzielna informacja dotycząca inwestycji na terenie Kalwarii. Rada Ekonomiczna po zapoznaniu się z dokumentami uznała, ze cała dokumentacja jest prowadzona w sposób prawidłowy i przejrzysty, bez żadnych zastrzeżeń.
 • 1 marca br. odbyło się, jak zwykle w okresie zimowym, zebranie wspólne Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomiczne naszej parafii, na którym zostały przedstawione również informacje, które były przedmiotem zebrania Rady Ekonomicznej naszej parafii oraz wytyczone zostały dalsze kierunki rozwoju naszej parafii i sanktuarium. Rada Ekonomiczna i Duszpasterska wystosowała apel do naszych parafian i ludzi dobrej woli o następującej treści: „Apel Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny w Praszce 1 marca 2014 r. W związku z rozpoczętym procesem zmierzającym do koronacji koronami Papieskimi cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, parafia nasza pragnie przygotować się do tego szczególnego, historycznego wydarzenia, o randze przekraczającej wymiar kościoła diecezjalnego. Pierwszym akordem przygotowań od strony duchowej będą najbliższe rekolekcje wielkopostne. Natomiast od strony materialnej koniecznością jest przygotować nasz kościół parafialny p.w. Świętej Rodziny do tej szczególnej uroczystości poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej, co zdecydowanie zbliży nas także do dnia jego konsekracji. Biorąc powyższe pod uwagę trzeba nam w sposób zorganizowany przeprowadzić zbiórkę funduszy na ten cel, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wykonania posadzki w naszym kościele parafialnym. Ofiary na ten cel będzie można składać przy stoliku Rady Duszpasterskiej, pod chórem kościoła Świętej Rodziny, po Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych. Prosimy o szczególną mobilizację w tym względzie, by na koniec maja 2014 r. dokonane zostało podsumowanie całej akcji, byśmy mieli rozeznanie w jakim punkcie zadania jesteśmy. Wszystkie te działania przygotowujące nas do koronacji cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, a następnie konsekracji kościoła parafialnego p.w. Świętej Rodziny, są dla nas okazją do mobilizacji tak w sferze życia duchowego jak i materialnego rozwoju naszej parafii. Przez akt koronacji, w duchu wiary, Kościół pragnie podkreślić niezwykłą godność Najświętszej Maryi Panny. Autorytetem najwyższego pasterza Kościoła, tj. papieża, potwierdza Jej szczególny kult odbierany na Kalwarii w Praszce, oraz rozszerza władzą następcy Apostoła Piotra, Jej królowanie w sercach i umysłach wiernych, już nie tylko naszej archidiecezji ale całego Kościoła Powszechnego. Dobro duchowe, związane z tą koronacją, jakie możemy osiągnąć dla siebie i tego miejsca, wielokrotnie przewyższa wszelkie nasze wysiłki włożone dotychczas i w przyszłości w tą Bożą sprawę”. Rozpoczęło się na stałe, 10 minut przed Mszą św. niedzielną o godz. 9.30, przygotowanie dzieci do przeżywania liturgii Eucharystycznej.
 • 4 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu przygotowującego Misteria Wielkiego Tygodnia.
 • 5-7 marca br. Ks. Prałat Stanisław Gasiński odbywał rekolekcje formacyjne na Jasnej Górze z członkami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Rekolekcje te przygotowywały do uroczystej inwestytury ks. Prałata do tego Zakonu.
 • 8 marca br. odnowiony został, zniszczony w skutek prac budowlanych odcinek Drogi Krzyżowej na Kalwarii o długości 150 m.
 • 10 marca br. podłączona została w energię elektryczna, kablem ziemnym, kaplica Pana Jezusa u Heroda, która stanowi fundację Ks. Arcybiskupa Seniora Stanisława Nowaka.
 • 12 marca br. odpowiednie służby techniczne dokonały podłączenia gazu ziemnego do kościoła sanktuaryjnego. Od tego dnia kościół ten ogrzewany jest paliwem gazowym.
 • 13 marca br. kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy zebrani na 364 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, przychylili się do naszej prośby skierowanej do tego gremium przez naszego ks. abp. Metropolitę Wacława Depo i poparli inicjatywę koronacji cudownego obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, która cześć odbiera w kościele sanktuaryjnym Jej imienia na Kalwarii w Praszce. Aby uzyskać tę aprobatę, wszyscy biskupi polscy, zostali wcześniej poproszeni listownie przez naszego Arcypasterza o wsparcie tej inicjatywy. Otrzymali oni stosowne opracowania dokumentujące historie naszego sanktuarium, powstałe przy nim dzieła ewangelizacyjne i historię kultu odbieranego przez Matkę Bożą w tym miejscu. Była to historyczna, przełomowa chwila, będąca zwieńczeniem naszych starań rozpoczętych w roku 2013. Odbieramy to jako szczególne zrządzenie Opatrzności Bożej, biorąc pod uwagę fakt, iż zwykle starania o koronację trwają całymi dziesięcioleciami. Odczytujemy to także jako szczególne działanie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w tym miejscu jak i wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II, wielkiego pielgrzyma Kalwaryjskiego, który posłał wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej na to miejsce z tak szczególnym przesłaniem, by Ona „królowała także w Praszce”. Nie kończy to drogi zmierzającej do koronacji koronami papieskimi cudownego wizerunku Matki Najświętszej, jest to jednak milowy krok w tym kierunku. W następnym kroku sprawa ta została przekazana do odpowiedniego urzędu Stolicy Apostolskiej w Watykanie, który ją rozpatrzy i przekaże do aprobaty Ojcu Świętemu Franciszkowi. Nas natomiast czeka dołożenie wszelkich starań na płaszczyźnie duchowej i materialnej aby ta uroczystość mogła się odbyć i przebiegła godnie.
 • 27 marca br. odmalowane zostały ściany w prezbiterium kościoła sanktuaryjnego, jak i frontowa ściana kościoła Świętej Rodziny.
 • 29 marca br. przebywała w naszym Sanktuarium pielgrzymka autokarowa z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju z diecezji opolskiej wraz duszpasterzem, oraz Siostrami Franciszkankami Szpitalnymi z Dobrzenia Wielkiego.
 • 30 marca – 2 kwietnia br. odbywały się Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył Ks. Prałat Dr Andrzej Kuliberda, dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Rekolekcje te rozpoczęły nasze duchowe przygotowanie do koronacji koronami papieskimi cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
 • 2 kwietnia br., po uroczystej Mszy św., złożyliśmy kwiaty i znicze przy pomniku św. Jana Pawła II w 9 rocznicę jego odejścia do Domu Ojca.
 • 3 kwietnia br. przybyła na naszą Kalwarię pielgrzymka ze Szkoły Podstawowej z Kozłowic, z diecezji opolskiej wraz z Księdzem Katechetą.
 • 5 kwietnia br. przed V Niedzielą Wielkiego Postu, odbył się w Sanktuarium na Kalwarii w Praszce, V Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej. Celem Przeglądu jest kultywowanie i popularyzacja pieśni kalwaryjsko-pasyjnej, ewangelizacja przez śpiew pieśni wielkopostnych oraz pokutnych, odkrywanie istoty duchowości kalwaryjskiejMęki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a także uczczenie w ten sposób pamięci św. Jana Pawła II, niestrudzonego Pielgrzyma Kalwaryjskiego. Przegląd ten rozpoczął się od poświęcania przez J. E. Ks. Arcybiskupa Dr. Stanisława Nowaka nowo wybudowanej kaplicy „Pan Jezus u Heroda”, Która stanowi jego fundację, po tym poświęceniu o godz. 15.00 przewodniczył Mszy św. dziękczynno-błagalnej w kościele sanktuaryjnym, natomiast sam Przegląd odbył się w kościele parafialnym Świętej Rodziny.
 • 10 kwietnia br. została zasadniczo ukończona budowa trzykondygnacyjnego kościółka Męki Pańskiej – Ecce Homo, na Kalwarii w Praszce, w stanie surowym, z 28 schodami (Scala Sancta) i kaplicą u początku tych schodów. W tak zwanym przyziemiu znajduje się duże pomieszczenie, w którym będzie usytuowana kaplica „Siedmiu Boleści Maryi, oczekującej na wydanie wyroku na Jej Syna”. Na pierwszym poziomie mieścić się będą dwie stacje Dróżek Pasyjnych: obraz z „Cierniem ukoronowania Pana Jezusa”, oraz figura „Biczowanego Chrystusa”, która stanowi fundację J. E. Ks. Arcybiskupa Dr. Stanisława Nowaka. Na trzeciej kondygnacji usytuowane będą kolejne dwie stacje Męki Pańskiej: „Pan Jezus u Piłata pierwszy raz przed odesłaniem Go do Heroda”, „Pan Jezus u Piłata drugi raz po powrocie od Heroda”. Kolejna kondygnacja to ganek, na którym w Wielki Piątek, podczas Drogi Krzyżowej, połączonej z Misterium Męki Pańskiej, Piłat wskazując na Jezusa – Oto Człowiek „Ecce Homo” wydaje wyrok posyłając Go na śmierć. Nad kościółkiem w wieżyczce znajduje się spiżowy dzwon o napędzie pneumatycznym. Całość tego dzieła finansował dotychczas Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, dzięki swoim osobistym funduszom.
 • 11 kwietnia br. restaurowane były schody boczne do kościoła Świętej Rodziny od strony północnej oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
 • 13 kwietnia br., w Niedzielę Męki Pańskiej, tzw. Palmową, odbył się na naszej Kalwarii uroczysty wjazd na osiołku Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania swego Paschalnego Misterium.
 • 17 kwietnia br. odbyło się w kościele Świętej Rodziny Misterium Wielkiego Czwartku, w trakcie którego na pamiątkę połamania się Chrystusa chlebem z Apostołami, każda rodzina czy osoba samotna otrzymała Chleb Miłości Bratniej Świętej Rodziny na stół wielkanocny. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa w tzw. Świętej Piwnicy u Kajfasza.
 • 18 kwietnia br., w Wielki Piątek, o godz. 15.00, rozpoczęła się Droga Krzyżowa na Kalwarii połączona z Misterium Wielkiego Piątki. Ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczęły się w Kościele Świętej Rodziny o godz. 18.00. Następnie procesjonalnie przeniesiony został Najświętszy Sakrament do kościółka Grobu Pana Jezusa na szczyt Kalwarii. Tam trwała całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • 19 kwietnia br., w Wielką Sobotę, odbywało się poświęcenie pokarmów od 9.00-11.00 co pół godziny i o 13.00, w Wygiełdowie o 12.00 a w Szyszkowie o 12.30. Liturgia Wigilii Paschalnej tradycyjnie rozpoczęła się o 22.00, na której zakończenie odbyła się procesja rezurekcyjna ze szczytu Kalwarii.
 • 27 kwietnia br. w Święto Bożego Miłosierdzia, papież Franciszek, podczas Uroczystej Mszy św. na Placu Świętego Piotra w Rzymie dokonał kanonizacji bł. Jana Pawła II oraz bł. Jana XXIII. Był to wielki dzień dla całego Kościoła Katolickiego w świecie, w tym szczególny dla naszej Ojczyzny. W tym dniu w naszym Sanktuarium, pełny obchód Dróżek Zmartwychwstania Pana Jezusa, został odprawiony jako element naszego dziękczynienia za dar tej kanonizacji.
 • 3 maja br. odbyły się Narodowe Uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które były jedna ze stacji narodowego dziękczynienia za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Podczas tej uroczystości trzyosobowa delegacja naszej parafii w imieniu całej Archidiecezji Częstochowskiej, złożyła na ołtarzu na Jasnogórskim szczycie, podczas procesji z darami Parafialną Księgę Zawierzenia. Do ksiąg tych, w każdej parafii naszej archidiecezji, wpisywali się wierni, pragnący zawierzyć siebie, swoje rodziny i bliskich Bogu przez Maryję na wzór św. Jana Pawła II, dla upamiętnienia trwającego Roku Zawierzenia. Tego dnia odbyła się tradycyjna procesja z kościoła parafialnego Świętej Rodziny do kościoła sanktuaryjnego, na pamiątkę pojawienia się w tym dniu krwawych łez na wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej.
 • 4 maja br. o godz. 6.35, Redakcja Katolicka Polskiego Radia Program Pierwszy z Warszawy, nadała audycję pod tytułem „Wielkanocna Radość” z naszego Sanktuarium Kalwaryjskiego. Tematem tej audycji było przede wszystkim przedstawienie obchodu Dróżek Zmartwychwstania Pana Jezusa na naszej Kalwarii, które są tego typu jedynymi w Polsce.
 • 9 maja br. nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka z Parafii Biedrzychowice k/Głogówka ze swoim duszpasterzem.
 • 10 maja br. nawiedziło nasze Sanktuarium Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich, koło w Częstochowie wraz z duszpasterzem, ks. Wojciechem Gaura.
 • 11 maja br. grupa 30 dzieci klas drugich (16 dziewczynek i 14 chłopców) z naszej wspólnoty parafialnej przystąpiła do Pierwszej Komunii św.: Jakub Antończyk, Amelia Brodny, Kaja Brymora, Małgorzata Chomiakowska, Piotr Cieśla, Michalina Dwornicka, Zuzanna Grygiel, Oliwia Chęćka, Julia Jankowska, Martyna Kamińska, Kacper Kostorz, Natalia Kubacka, Dominik Ławny, Mateusz Mateja, Wojciech Mysiura, Wiktoria Olewińska, Dawid Pakuła, Dominik Paliwoda, Hubert Paliwoda, Dominik Pamuła, Roksana Pacyna, Bartłomiej Polak, Kamila Rasztar, Oliwia Sekiedna, Piotr Stachulec, Amelia Szirch, Dominik Tasarz, Wiktoria Wieczorek, Jakub Włodarski, Wiktoria Zawadzka. Po Mszy Świętej w Domku Zwiastowania Matki Bożej odbyło się śniadanko dla tych dzieci, rodziców, najbliższej rodziny i duszpasterzy. Tego dnia rodzice dzieci klas pierwszokomunijnych złożyli dar ołtarza w postaci ornatu bożonarodzeniowego haftowanego ręcznie.
 • 13 maja br., uroczystemu nabożeństwu Fatimskiemu, rozpoczynającemu półroczny cykl nabożeństw Fatimskich, przewodniczył Ks. Sylwester Kubik, proboszcz Parafii Ostrówek k/Wielunia.
 • 20 maja br. przebywała w naszym Sanktuarium pielgrzymka dzieci komunijnych z rodzicami z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie, których do nas przyprowadził nasz rodak Ks. Adam Polak tamtejszy wikariusz.
 • 23 maja br. ukazał się VII Nr Rocznika Powiatu Oleskiego – pismo o charakterze społeczno-historycznym. W numerze tym znalazł się między innymi, na 10 stronach artykuł pod tytułem „Sanktuarium kalwaryjskie w Praszce” autorstwa Ks. Prałata Dr. Stanisława Gasińskiego.
 • 25 maja br. odbyło się w naszej parafii zebranie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Omówione zostały szczegółowo sprawy zawarte w słowie tego gremium, którego tekst brzmi następująco: „W ubiegłym roku, J.E. Ks. Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, ogłosił w naszej prowincji Kościelnej Rok Zawierzenia. Umacniamy w nim i odnawiamy nasze Zawierzenie Bogu przez Maryję na wzór kanonizowanego w tym roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, św. Jana Pawła II. Czyniliśmy to wpisując się do Parafialnej Księgi Zawierzenia, która została złożona na Jasnej Górze, przez przedstawicieli naszej Parafii, w dniu 3 maja b.r. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Obecnie przygotowujemy się tak duchowo jak i materialnie do uroczystości odpustowych dn. 10 sierpnia b.r. o godz. 11.00, kiedy to J.E. Ks. Abp Wacław Depo nada tytuł cudownemu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej w naszym Sanktuarium, Kalwaryjska Matka Zawierzenia. Uczyni to dla upamiętnienia Roku Zawierzenia w naszej Archidiecezji, oraz w ramach dziękczynienia Bogu przez Maryję, za kanonizację św. Jana Pawła II, który całe swoje życie, posługiwanie, cały Kościół i świat zawierzył Kalwaryjskiej Matce. Przy okazji odpustu i tak bogatej tego dnia liturgii Zaśnięcia Matki Bożej, pragniemy wzorem ubiegłego roku, zorganizować także atrakcje tak muzyczne jak i kulinarne towarzyszące temu świętu naszego Sanktuarium i Parafii. Jednym z etapów naszego duchowego przygotowania do wspomnianych uroczystości, będzie przeżycie trzecich już w naszej stosunkowo młodej wspólnocie parafialnej, prymicji Ks. Bartłomieja Bardelskiego, które odbędą się 8 czerwca b.r. o godz. 11.00. Liczymy na mobilizację wszystkich ludzi dobrej woli, aby te uroczystości mogły przebiec w sposób godny i sprawny, Bogu na chwałę a ludziom na pożytek. Na okoliczność wspomnianej powyżej szczególnej uroczystości nadania tytułu Kalwaryjska Matka Zawierzenia, cudownemu wizerunkowi Matki Bożej w naszym Sanktuarium, zostaną przygotowane stosowne zaproszenia do wszystkich parafian oraz okolicznościowy folder dla pielgrzymów i naszych parafian. W dalszym ciągu leży nam na sercu sprawa wciąż brakujących funduszy na pokrycie kosztów instalacji gazowej i ogrzewania w kościele sanktuaryjnym. Od strony materialnej pragnęliśmy także dokonać tynkowania elewacji zewnętrznej kościoła Świętej Rodziny, lecz z powodu braku funduszy na ten cel jest to w tej chwili niemożliwe. Rozumiemy trudności materialne z jakimi borykają się współczesne polskie rodziny, lecz zdajemy sobie również sprawę, że to nie od zasobności portfela lecz od ofiarności i otwartego serca zależy materialna troska o Kościół, wynikająca z treści piątego przykazania Kościelnego, które nakłada na wierzących wręcz obowiązek „troszczenia się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Wszystkie te nasze podejmowane starania zmierzają w kierunku dobrego przygotowania się do koronacji cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, koronami papieskimi, co nas czeka, jak mamy nadzieję, w nieodległej przyszłości. Dobro duchowe, związane z tą koronacją, jakie możemy osiągnąć dla siebie i tego miejsca, wielokrotnie przewyższa wszelkie nasze wysiłki włożone dotychczas i w przyszłości w tą Bożą sprawę. Dziękując za zrozumienie prosimy o konkretne wsparcie duchowe i materialne, które tak będzie potrzebne w tym czasie szczególnie wytężonej pracy nad przygotowaniem i przebiegiem wspomnianych uroczystości”.
 • 29,30 maja br. Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, przebywał u swoich przyjaciół w Austrii. Nawiedził cmentarz, gdzie znajduje się grób naszego dobroczyńcy Śp. Ks. Raimunda Ochabauer, oraz plac w rejonie rynku przy kościele, gdzie stoi pomnik ze spiżu tego kapłana. Korzystając z zaproszenia J. E. Ks. Biskupa Egona Kapellari, Ks. Prałat odwiedził Kurię Biskupią w Grazu, oraz spotkał z Ks. Biskupem Johanem Weberem, emerytowanym biskupem diecezji Graz-Seckau. Ofiary, które wybłagał u swoich przyjaciół przeznaczone zostały na pomoc w częściowej spłacie kredytu zaciągniętego na budowę pierwszej stacji Drogi Krzyżowej tj. Kościółka Męki Pańskiej – Ecce Homo. Kwota ta jest udokumentowana na piśmie i stanowi 1/9 części tych funduszy, które Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński przeznaczył na ten cel z własnych środków.
 • 3 czerwca br. nasza parafianka Kinga Pałyga, która zwyciężyła diecezjalny etap XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, w jego finale, który odbywał się w Niepokalanowie zajęła 2 miejsce.
 • 7 czerwca br. w Katedrze Kieleckiej, odbyła się Inwestytura podczas której Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński został włączony do grona członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Uroczystości tej przewodniczył ordynariusz kielecki Ks. Biskup Prof. Kazimierz Ryczan z Ks. Biskupem Dr. Piotrem Skuchą z Sosnowca. Tego dnia modliła się w naszym Sanktuarium pielgrzymka Grupy Rowerowej im. Jana Pawła II z Kościana
 • 8 czerwca br. odbyły się Prymicje trzeciego kapłana z naszej wspólnoty parafialnej, Ks. Bartłomieja Bardelskiego, który dzień wcześniej Archikatedrze Częstochowskiej przyjął święcenia kapłańskie, z rąk J. E. Ks. Abp. Dr. Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego.
 • 12 czerwca br. przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka autokarowa z parafii Jełowa, pw. św. Bartłomieja Apostoła wraz z duszpasterzem.
 • 15 czerwca br. ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński odbył swoje prymicje zakonne w Bazylice Miechowskiej. Tego dnia w poczet członków tego zakonu został włączony J. E. Ks. Abp Dr Zygmunt Zimowski, przewodniczący papieskiej Rady ds. duszpasterstwa chorych i służby zdrowia.
 • 16 czerwca br. odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz Komitetu Obchodu Jubileuszu 25-lecia naszej Parafii i 10 rocznicy erygowania Sanktuarium. Tematem spotkania tych grup było przygotowanie uroczystości jubileuszowej na dzień 11 sierpnia br. Tego dnia przebywała na naszej kalwarii i modliła się w naszym Sanktuarium grupa pielgrzymów autokarowych z parafii Bożego Ciała w Częstochowie wraz ze swym Ks. Proboszczem Dr. Bernardem Kozłowskim.
 • 17 czerwca br. Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński wspólnie z Ks. Rogerem Ibounigg, zwrócił się do Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o relikwie krwi św. Jana Pawła II do partnerskiej parafii w Austrii.
 • 18 czerwca br. przybyła do naszego sanktuarium pielgrzymka autokarowa z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich rodzicami z dekanatu Skawina w Archidiecezji Krakowskiej. Pielgrzymce tej przewodniczył tamtejszy kapłan.
 • 19 czerwca br. przeżyliśmy Uroczystość Bożego Ciała.
 • 20 czerwca br. przybyłą do naszego Sanktuarium pielgrzymka autokarowa dziećmi komunijnymi z Parafii Wąsosz Górny, p.w. św. Andrzeja Apostoła z kapłanem oraz ich rodzicami.
 • 22 czerwca br. sfinalizowana została spłata długu zaciągniętego na inwestycję ogrzewania gazowego w kościele sanktuaryjnym. W dalszym jednak ciągu leży nam na sercu brak funduszy na wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Mieliśmy nadzieję zebrać nieco funduszy na ten cel przy roznoszeniu zaproszeń na uroczystości odpustu Kalwaryjskiego, niestety złożone ofiary nie pokryły nawet kosztów druku tych zaproszeń.
 • 25 czerwca br. w odpowiedzi na prośbę skierowaną przez Ks. Prałata Dr. Stanisława Gasińskiego w imieniu partnerskiej parafii w Austrii, Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał do tejże parafii relikwie krwi św. Jana Pawła II.
 • 28 czerwca br. wykonany został w Krakowie obraz na płótnie, Matki Bożej kalwaryjskiej do dębowego feretronu. Zastąpił on wcześniejszy obraz który wypłowiał służąc nam kilkanaście lat, a był wykonany na papierze, wówczas nie było jeszcze takich technicznych możliwości jak obecnie.
 • 2-12 lipca br. odmalowany został korytarz przy salkach katechetycznych w domu parafialnym o długości 25 m., salka oazowa i poradnia życia małżeńskiego. Odmalowane zostały również bramy przy Sanktuarium oraz słupy lamp oświetleniowych na terenie parafialnym.
 • 5 lipca br. modliła się na terenie naszej Kalwarii pielgrzymka autokarowa Bractwa Pielgrzymkowego Związku Górnośląskiego z Mysłowic, oraz pielgrzymi rowerowi z Głogowa z Archidiecezji zielonogórskogorzowskiej (180 osób), oraz pielgrzymi z Mysłowic w Archidiecezji Katowickiej.
 • 11 lipca br. przebywali w naszym Sanktuarium pielgrzymi IX rowerowej ogólnopolskiej pielgrzymki Poznań-Jasna Góra.
 • 13 lipca br. przybyła do naszej parafii na modlitwę fatimską i nocleg, IX grupa Poznańskiej Pielgrzymki Pieszej, która zdążała na Jasną Górę.
 • 15-19 lipca br. restaurowano płytki ceramiczne przed i wewnątrz Sanktuarium.
 • 16 lipca br. modlili się w naszym Sanktuarium pielgrzymi z Ozimka i okolic w grupie 51 osób.
 • 20 lipca br. przebywał w naszym Sanktuarium Ks. Bogdan Skupień, misjonarz z Papui Nowej Gwinei, pochodzący z parafii Białą k/Wielunia, który zbierał ofiary na misje.
 • 24-27 lipca br. po raz kolejny koszony był kilkunastohektarowy teren Kalwarii, tym razem przed uroczystością odpustową.
 • 26 lipca br. zostały zamontowane docelowe żyrandole i kinkiety kaplicy Fatimskiej w kościele parafialnym Świętej Rodziny, ufundowane przez pewną rodzinę. Wartość tych mosiężnych, pozłacanych żyrandoli i kinkietów równa się półrocznemu dochodowi naszej parafii.
 • 29 lipca br. odbyła się doroczna pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej na Pełny Obchód Dróżek Pasyjnych do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymowaniu temu tradycyjnie przewodniczył J. E. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak, a przygotował je Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński.
 • 1 sierpnia br. wykonane zostały przez stolarza postumenty pod figurę Matki Bożej Zaśniętej i obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, oraz „katedra” dla Biskupa, głównego celebransa uroczystości odpustowych.
 • 7 sierpnia br. Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę z wizerunkiem Matki Bożej kalwaryjskiej i specjalny okolicznościowy datownik w związku z uroczystością nadania tytułu Kalwaryjska Matka Zawierzenia obrazowi Matki Bożej Kalwaryjskiej w naszym Sanktuarium. Do wydania tej karty przyczynił się nasz parafianin p. Kazimierz Chrobak.
 • 8 sierpnia br. zakończone zostały kilkutygodniowe prace przy remontowaniu żelbetonowej ściany frontowej kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Odrestaurowane ściany te w przyszłości korespondować będą z nową elewacją kościoła, którą ostatecznie chcemy wykonać na wiosnę 2015 r.
 • 10 sierpnia br. podczas uroczystości odpustu kalwaryjskiego ku czci Zaśnięcia Matki Bożej, na szczycie Kalwarii w Praszce, J. E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, dokonał historycznego aktu nadania cudownemu wizerunkowi Matki Bożej w naszym Sanktuarium, tytułu Kalwaryjska Matka Zawierzenia. Jest to kolejny krok zmierzający do koronacji tego cudownego wizerunku koronami papieskimi. Na zakończenie sumy odpustowej Ks. Arcybiskup odczytał Dekret powołujący Komitet do spraw przygotowania tejże koronacji, oraz wręczył zainteresowanym osobom stosowne dokumenty. Uroczystość ta zgromadziła wiele osobistości tak duchownych jak i świeckich, oraz bardzo liczną grupę pielgrzymów przybyłych autokarami, a także prywatnym transportem z różnych stron kraju. Byli wśród nich między innymi przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, oraz Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Przy tej okazji odbył się po raz kolejny radosny Kiermasz Kalwaryjski. Dochód z Kiermaszu pokrył jedynie 1/5 kosztów organizacji tej uroczystości. Na Kiermaszu tym była możliwość nabycia okolicznościowej karty pocztowej z wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, oraz możliwość wysłania jej tego dnia ze stoiska Poczty Polskiej na Kalwarii w Praszce ze specjalnym datownikiem. Ks. Arcybiskup Metropolita poświęcił pamiątkową tablicę na ścianie frontowej Sanktuarium, upamiętniającej to jedyne w całej historii naszego powiatu Oleskiego to religijne wydarzenia. Następnie odbył się koncert orkiestry dętej z Dzietrzkowic, oraz koncert Ewangelizacyjny Zespołu Muzycznego Effect z Praszki. O 15 w kapicy Miłosierdzia Bożego w kościele Świętej Rodziny zostało dokonane zawierzenia tego miejsca, parafii oraz pielgrzymów Bożemu Miłosierdziu, na zakończenie którego Ks. Arcybiskup wszystkim pobłogosławił.
 • 15 sierpnia br. w godzinach przedpołudniowych Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński sprawował uroczystą sumę odpustową w swojej rodzinnej parafii w Archidiecezji Krakowskiej połączonej z 30-leciem swoich święceń kapłańskich. Po południu Ks. Prałat Stanisław Gasiński z przedstawicielami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej jak co roku uczestniczyli w uroczystej Procesji Zaśnięcia Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej-Matki naszej Kalwarii. Tego dnia na zakończenie tej wielkiej uroczystości, spotkało nas wielkie wyróżnienie, nowy Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego, O. Azariasz Hess, wobec ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i kilku księży biskupów, a także kilkuset tysięcy wiernych, dziękując za naszą obecność, przedstawił historię naszego cudownego obrazu oraz zapowiedział zbliżającą się koronację koronami papieskimi wizerunku kalwaryjskiej matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. Pierwszy raz O. Kustosz wyraził radość z toczącego się procesu koronacyjnego witając w bazylice kalwaryjskiej pielgrzymów z Archidiecezji Częstochowskiej przybyłych na swój doroczny obchód dróżek Pasyjnych Pana Jezusa 29 lipca br.
 • 17 sierpnia br. odbyła się pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp. Stanisława Nowaka druga część odpustu Kalwaryjskiego rozpoczęta Procesją Tryumfu Maryi Wniebowziętej ze szczytu Kalwarii do Kościoła Świętej Rodziny. Na zakończenie tej uroczystości odbyła się agapa w Domku Zwiastowania Matki Bożej z członkami asysty procesyjnej, Kalwaryjskim Bractwem Męki pańskiej oraz rolnikami z Szyszkowa, którzy przygotowali tegoroczny wieniec dożynkowy, oraz dary z płodów ziemi.
 • 24 sierpnia br. ponad stu osobowa grupa pątników z naszego dekanatu (w tym 45 osób z naszej parafii) wyruszyła tym razem z naszego Sanktuarium do Częstochowy w Pieszej Pielgrzymce Dekanatu Praszkowskiego sprzed oblicza Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, której przewodniczył Ks. Prefekt Tomasz Śleziak, miejscowy wikariusz. Hasłem pielgrzymki były słowa „Zawierzenia Maryi, zawierzeniem samemu Bogu”.
 • 25 sierpnia br. ponad 50. osobowa grupa pielgrzymów udała się wraz z Ks. Prałatem Dr. Stanisławem Gasińskim w pielgrzymce autokarowej do Częstochowy aby wziąć udział w procesji Maryjnej w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, z Archikatedry na Jasną Górę. Na zakończenie Eucharystii na szczycie Jasnej Góry, J. E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski, poinformował wielką rzesze wiernych obecnych na błoniach Jasnogórskich o zbliżającej się koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej matki Zawierzenia w Praszce. Równocześnie podziękował Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej w Praszce za ich wierną wieloletnią służbę podczas procesji Maryjnych z Archikatedry na Jasną Górę.
 • 30 sierpnia br. przybyła do naszego Sanktuarium Jubileuszowa 10-ta pielgrzymka z parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim, diecezja opolska.
 • 31 sierpnia modliła się na naszej kalwarii grupa pielgrzymów autokarowych z parafii św. Wawrzyńca z Radziszowa, M.B. Królowej Korony Polskiej z Rzozowa, oraz z parafii Podwyższenia Krzyża św. w Sidzinie w Archidiecezji Krakowskiej. Tego dnia również, odbyły się główne obchody 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w Wieluniu. W uroczystości tej wzięli udział także przedstawiciele naszej parafii, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej oraz Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński.
 • 5 września br. zostało odmalowane ogrodzenie i bramy zachodniej części placu kościoła Świętej Rodziny.
 • 6 września br. w Bazylice Miechowskiej, Siedzibie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, odbyła się pierwsza część „Miechowskich Dni Jerozolimy”. Szczególnym gościem tej uroczystości był Jego Błogosławioność Abp Fouad Twal, łaciński patriarcha Jerozolimy, który udzielił błogosławieństwa dla dalszego rozwoju naszej kalwarii i procesu zmierzającego do koronacji cudownego wizerunku kalwaryjskiej Matki Zawierzenia koronami papieskimi. Patriarcha, który jest Wielkim Przeorem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, wręczył również Ks. Prałatowi Dr. Stanisławowi Gasińskiemu dokumenty przynależności do tego Zakonu od Jego Eminencji Edwina Fredericka Kard. O’Briena, Wielkiego Mistrza Zakonu Bożogrobców.
 • 13 września br. odbyło się w naszym Sanktuarium pierwsze zebranie Komitetu powołanego przez J. E. Ks. Arcybiskupa Wacława Depo Metropolitę Częstochowskiego do spraw przygotowania wielkiej uroczystości koronacyjnej cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Gremium to skierowało Apel do wiernych Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce oraz pielgrzymów na Kalwarię Praszkowską. Oto treść tego Apelu: „10 sierpnia bieżącego roku rozpoczęliśmy nasze wzmożone duchowe przygotowanie do koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w naszym sanktuarium koronami papieskimi, poprzez doniosły akt nadania mu tytułu Kalwaryjska Matka Zawierzenia. W celu dobrej koordynacji wszelkich działań, J.E. Ks. Abp Dr Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, powołał z grona czcicieli Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, Komitet do spraw Jej koronacji. Zrzesza on określoną liczbę ludzi różnych powołań, zawodów i zajmowanych stanowisk, jednak nie jest to grono zamknięte, które jako jedyne ma przywilej i zadanie ukoronowania Matki Bożej. Wszyscy, jako wierni Kościoła Chrystusowego, którego Ona jest Matką, jako stróże Jej kultu na Kalwarii w Praszce, jesteśmy do tego wezwani, dlatego trzeba nam dołożyć wszelkich starań, aby ta koronacja, jej przygotowanie i przebieg obrazowały naszą miłość i cześć do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W ramach tego przygotowania odprawimy w naszym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce „Nowennę Miesięcy”, od pierwszej soboty grudnia 2014 r. (tj. 6.XII), do I soboty sierpnia 2015 r. (tj. 1.VIII). W tym samym duchu, przygotowania do koronacji, odbędą się Rekolekcje Adwentowe w dniach 14-16 grudnia br. (tj. od III Niedzieli Adwentu) i Rekolekcje Wielkopostne w dniach 15-18 marca 2015 r. (tj. od IV Niedzieli Wielkiego Postu). W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2015 r. (tj. środa) odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Sanktuarium Kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła”. Także w ramach duchowego przygotowania do koronacji, dla wiernych Ziemi Wieluńskiej, odbędzie się peregrynacja kopii cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w następujących dekanatach: Praszkowski, Mokrski, Krzepicki i Działoszyński. Choć duchowe przygotowanie jest nadrzędne i stanowi pewien priorytet w tym procesie, to zaraz po nim bardzo ważnym jest przygotowanie organizacyjno-materialne. W drodze naszego materialnego przygotowania należy:
  1. Przygotować korony, które będą godne włożenia na skronie Chrystusa i Jego Kalwaryjskiej Matki. W tym celu wzorem innych wspólnot, które przygotowywały koronacje, zachęcamy do tego, aby składać posiadane przez nas złote przedmioty, takie jak łańcuszki, medaliki, obrączki, pierścionki, sygnety i inne, które nas przyozdabiają przez krótkie chwile, a przetopione na korony będą jaśnieć wiekami na cudownym obrazie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, będąc niemymi świadkami naszej wiary i miłości do Boga i Jego Matki. Kto nie ma do przekazania złota, niech złoży ofiarę finansową z przeznaczeniem na ten cel, aby to były prawdziwie korony naszego zawierzenia Bogu przez Maryję, naszej wiary i ufności pokładanej w Jej wstawiennictwie za nami u Swego Syna.
  2. Przed koronacją należy wykonać elewację zewnętrzną kościoła parafialnego Świętej Rodziny, co także przybliży dzień jego uroczystego poświęcenia.
  3. W dalszej perspektywie trzeba przygotować miejsce celebry tej uroczystości, zatroszczyć się o miejsce dla zaproszonych znakomitych gości, o ich godne przyjęcie.
  Wspomniane sprawy, jak i wiele innych, wymagają poważnych nakładów finansowych, dlatego bardzo gorąco Was prosimy o pomoc w tej sprawie i wsparcie pieniężne, na miarę waszych rzeczywistych możliwości. Liczy się nawet ewangeliczny „wdowi grosz”, ponieważ jest to nasza wspólna sprawa i wszyscy, od najmłodszych do najstarszych, jesteśmy wezwani do współdziałania, aby być częścią tego ponadczasowego dzieła. Wszelkie nasze wysiłki, włożone dotychczas i w przyszłości w tę Bożą sprawę, są jednak nieporównywalne z wszelkim dobrem duchowym, które możemy osiągnąć dla siebie i dalszego rozwoju Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce. Zbiórką ofiar na wyżej wymienione cele zajmą się osoby wydelegowane z grona Komitetu do spraw Koronacji. Wszystkie ofiary będą imiennie wpisywane do specjalnych ksiąg ofiarodawców. Zmierzając drogą wiary ku Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka, oczekując na ukoronowanie naszego życia przez Niego darem nieba, pragniemy będąc jeszcze tu na ziemi zrobić wszystko, aby ukoronować Jezusa i Maryję za wszelkie dobro jakiego co dnia doświadczamy i jakiego także spodziewamy się w życiu przyszłym. Kalwaryjska Matko Zawierzenia, króluj i prowadź to Boże dzieło do jego szczęśliwego końca. Niech Twoje królowanie obejmie serca, myśli, działania tak nas jak i wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie tych którzy wspierają rozszerzanie Twego kultu w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce.
  Podpisali członkowie Komitetu do spraw przygotowania koronacji koronami papieskimi wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, zgromadzeni na swym pierwszym zebraniu, dnia 13 września 2014 r”.
  Opatrzność Boża stawia przed nami niezwykle wielkie zadanie, ale skoro tak to i da siłę do jego rozwiązania. Chciejmy jednak już od początku włączyć się w tą życiową powinność na tym świętym miejscu, by to brzemię dla nas wszystkich okazało się słodkie i lekkie, oraz przyniosło błogosławione duchowe owoce dla nas, naszych bliźnich i całych pokoleń niosących po nas sztandar wiary i miłości do Jezusa i Jego oraz naszej Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
 • 14 września br. w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Święto naszej kalwarii i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej kolejną w naszej historii wizytację biskupią, którą przeprowadził J. E. Ks. Bp Prof. Dr hab. Antoni Długosz. Po kolejnych Mszach Świętych, podczas których głosił homilie, spotkał się z wszystkimi grupami apostolskimi tak dziecięcymi, młodzieżowymi jak i dorosłych, na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, Radą Duszpasterską I Ekonomiczną naszej parafii. Podczas celebrowanej Mszy Świętej o godz. 11.00 udzielił Sakramentu Bierzmowania następującej młodzieży: Chomiakowski Piotr, Cieśla Klaudia, Cieśla Sandra, Dublasiewicz Agnieszka, Ewertowski Igor, Janczura Bartłomiej, Jurczyk Alicja, Kluzowski Kordian, Kołodziej Katarzyna, Konwerski Mateusz, Kosińska Sandra, Krzemiński Damian, Majchrowska Anita, Matusiak Marcin, Misiak Patryk, Młynarczyk Arkadiusz, Nir Klaudia, Nowakowska Klaudia, Pawelec Szymon, Polus Marcin, Strugała Przemysław, Szewczyk Marta, Walentynowicz Marek, Zaroślińska Anna, Zawis Bartosz, Żółtaszek Katarzyna. Tego dnia odbył się również pełny obchód Dróżek Pasyjnych Pana Jezusa.
 • 15-18 września br. przeżywaliśmy jak co roku Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży, Patrona Polski. Rozważania podczas Triduum prowadził Ks. Prefekt Tomasz Śleziak, miejscowy wikariusz.
 • 16 września br. odbył się w naszym Sanktuarium Dzień Chorych dla dekanatów Działoszyn, Krzepice, Praszka i Mokrsko, któremu przewodniczył J. E. Ks. Arcybiskup Senior Stanisław Nowak. Modlitewne spotkanie rozpoczęło sie przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, której zostali zawierzeni wszyscy chorzy. Następnie wszyscy zebrani procesjonalnie udali się do kościoła parafialnego Świętej Rodziny, gdzie została odprawiona uroczysta Eucharystia z błogosławieństwem Lourdzkim. Na zakończenie modlitwy wszyscy zebrani uczcili przez ucałowanie relikwie Krzyża Świętego i udali się na agape do Domu Zwiastowania Matki Bożej.
 • 18 września br. w Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży, Patrona Polski, modliliśmy się także w intencji solenizantów tego dnia J.E. Ks. Abp. Stanisława Nowaka, wielkiego Przyjaciela i dobroczyńcy naszego Sanktuarium oraz Ks. Prałata Stanisława Gasińskiego, twórcy i Kustosza tego miejsca, który po uroczystej Mszy Świętej przyjął życzenia od wszystkich grup wiekowych naszej parafii, z którymi po skończonej Eucharystii spotkał się na agapie w Domku Zwiastowania Matki Bożej.
 • 20 września modlili się w naszym Sanktuarium i na Dróżkach pielgrzymi z Koła Misyjnego przy parafii św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach wraz z duszpasterzem.
 • 22 września br. pewne osoby wypożyczyły nam 100 krzeseł, które będą służyć w czasie do koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W razie potrzeby z krzeseł tych będą korzystać osoby, które je wypożyczyły.
 • 27 września br. modlili się w naszym Sanktuarium w intencji szczęśliwego przebiegu procesu koronacyjnego, oraz w intencji Kusztosza tego miejsca z racji jego imienin, częstochowscy przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bozego w Jerozolimie. Pielgrzymom i modlitwie w Sanktuarium przewodniczył Ks. Infułat Dr Marian Mikołajczyk, Komandor tego Zakonu, wspólnie z Jego Ceremoniarzem Kościelnym Ks. Prałatem Dr. Jerzym Bieleckim, wice Redaktorem Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i Rektorem Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie oraz jego Prefektem Szymonem Stępniakiem.
 • 1 października br. przed pierwszym tegorocznym Nabożeństwem październikowym-Różańcowym, nastąpiło poświęcenie i rozdanie nowych Różańców dla dzieci pierwszokomunijnych. Tradycyjnie przez cały miesiąc październik dzieci i młodzież przewodniczyli modlitwie różańcowej.
 • 3 października br. odbyło się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Rady Ekonomicznej, oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i wszystkich grup apostolskich w sprawie przygotowania koronacji cudownego wizerunku kalwaryjskiej matki Zawierzenia.
 • 4 października br. przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka autokarowa z parafii św. Piotra i Pawła Apostołów z Kamieńska, wraz ze swym duszpasterzem a naszym rodakiem Ks. Bartłomiejem Bardelskim.
 • 5 października br. modlili się w naszym Sanktuarium pielgrzymi z Wieruszowa, Wilkowa i okolic, w grupie 54 osób, wraz z kapłanem, Ks. Janem Bednarkiem, kapelanem Ss. Antoninek.
 • 6 października br. rozpoczęła się zbiórka ofiar na korony dla cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
 • 11 października br. przybyła do naszego Sanktuarium ponad 50 osobowa pielgrzymka autokarowa z parafii Trójcy Świętej w Mikstacie, diecezja opolska.
 • 12 października br. przeżywaliśmy XIV Dzień Papieski, pod hasłem Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie.
 • 13 października br. odbyło się ostatnie w cyklu półrocznym Nabożeństwo Fatimskie, któremu przewodniczył Ks. Prałat Marian Stochniałek.
 • 16 października br. w 36. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II, została przywieziona do naszego Sanktuarium ze Szczecina, kotwica o wadze 8 ton, ze statku „Wigry”, który został wybudowany w Wielkiej Brytanii, w stoczni Glasgow. W czerwcu 1979 r. rozpoczął pełnić służbę u polskiego armatora, Polska Żegluga Morska w Szczecinie. Data ta zbiegła się z pierwszą, historyczną pielgrzymką św. Jana Pawła II do Polski. Statek „Wigry” do roku 2011 pływał po wszystkich morzach i oceanach świata. Warto zauważyć, ze nazwa statku też łączy się pośrednio z osobą św. Jana Pawła II. W 1999 r., podczas swej przedostatniej pielgrzymki do Polski, nasz Święty Papież pływał po jeziorze Wigry, na mazurskim pojezierzu, wspominając swe wieloletnie wycieczki do tego zakątka naszego kraju. Kotwica ze statku „Wigry” to dar dla nas od Międzyzakładowej Komisji „Solidarności” przy Polskiej Żegludze Morskiej, przedsiębiorstwie państwowym, przy szczególnych staraniach Pana Kapitana Bogusława Marciniaka, rodaka z Praszki, który jest także członkiem Komitetu do spraw koronacji kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
 • 19 października br. w dniu beatyfikacji Papieża Pawła VI, modlili się na naszej Kalwarii pielgrzymi Pomocnicy Matki Kościoła, na czele ze swym duszpasterzem krajowym, Ks. Prałatem Dr. Teofilem Siudym.
 • 20-23 października br. pracowali w kościele Świętej Rodziny oraz w Sanktuarium elektrycy z Kluczborka usprawniając doświetlenie ołtarzy tych kościołów.
 • 22 października br. obchodziliśmy pierwsze liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
 • 30 października br. Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński przedstawił przygotowane przez pracownie artystyczną w Krakowie, projekty koron J.E. Ks. Arcybiskupowi Dr. Wacławowi Depo Metropolicie Częstochowskiemu, Ks. Arcybiskupowi Dr. Stanisławowi Nowakowi, oraz przedstawicielom Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Spośród czterech przedstawionych projektów został wybrany jeden zasadniczo zbliżony do koron Matki Bożej kalwaryjskiej.
 • 1 listopada br. w Uroczystość Wszystkich Świętych, podczas modlitewnej procesji za zmarłych darczyńców i ofiarodawców naszej Parafii i Sanktuarium po terenie Kalwarii, modląc się także za zgłoszonych zmarłych złożyliśmy kwiaty i znicze przy Ścianie Pamięci zmarłych darczyńców i ofiarodawców Parafii, Sanktuarium i Kalwarii. Modlitwie przewodniczył Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński.
 • 2 listopada br. został przedstawiony wiernym w kościołach wybrany projekt koron dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
 • 6 listopada br. zostały do nas przywiezione, wykonane na zamówienie obrazy wraz z podstawami, przygotowane do peregrynacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w 70 parafiach Regionu Duszpasterskiego Ziemi Wieluńskiej. Aktualnie przygotowywany jest do druku Modlitewnik Rodzinny, Który będzie towarzyszył tej peregrynacji łącznie z opracowaniem książkowym Historii Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce, oraz cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia autorstwa Ks. Prałata Dr. Stanisława Gasińskiego.
 • 9 listopada br. w ogłoszeniach duszpasterskich wyraziliśmy jako duszpasterze wdzięczność za pozytywny odzew wielu osób, które złożyły ofiary pieniężne i złote wota dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Wszystkie złote przedmioty zostały przedstawione w trzech niezależnych warsztatach złotniczych w celu oceny ich wartości i przydatności do ich wykorzystania. Nasze skromne możliwości nie pozwalają na to, aby te korony były całe ze złota. Wszystkie ofiary zostały przez przedstawicieli Rady Ekonomicznej wpisane do specjalnej Księgi ofiarodawców koron dla Jezusa i Jego Kalwaryjskiej Matki.
 • 11 listopada br. w Narodowe Święto Niepodległości, Modliliśmy się szczególnie gorąco w intencji pomyślności dla naszej Ojczyzny. Sumę dziękczynno-błagalną w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia celebrował i słowo Boże wygłosił Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński. PO zakończonej Eucharystii Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, Poczty Sztandarowe NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Praszki i Kozłowic oraz pozostali wierni udali się procesjonalnie pod popiersie Sługi Bożego Kard Stefana Wyszyńskiego, który szczególnie kochał Ojczyznę i często też mówił: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko co czynię dla Kościoła czynię i dla niej”. Tam u podnóża Kalwarii odmówiono modlitwę za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi a przedstawiciele społeczeństwa złożyli kwiaty i znicze.
 • 13 listopada br. zostały zawieszone w kaplicy Wniebowzięcia Matki Bożej w kościele sanktuaryjnym, wykonane w pracowni artystycznej w Krakowie, Symbol naszej Kalwarii oraz Herby Księży Arcybiskupów Stanisława Nowaka, Ojca naszej Kalwarii, który ją erygowała, oraz Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego, który prowadzi proces zmierzający do koronacji kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Fundatorem tego symbolu i herbów jest jeden z członków Komitetu koronacyjnego.


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana