Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceWażniejsze wydarzenia z życia archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce w minionym roku kościelnym 2014/2015

16 listopada 2014 r., wierni naszej parafii otrzymali tekst pieśni koronacyjnej, której słowa ułożył ks. prał. dr hab. Marian Duda, Rektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie. Pieśń jest zatytułowana „Kalwaryjska Matko Zawierzenia”. Wierni zgromadzeni na Mszach św. niedzielnych tego dnia uczyli się śpiewać tę pieśń.

22 listopada 2014 r., odbyło się zebranie Rady Ekonomicznej, Rady Duszpasterskiej naszej Parafii oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Gremium to wystosowało następujące słowo do mieszkańców naszej Parafii i Przyjaciół naszego Sanktuarium Kalwaryjskiego: SŁOWO PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ I RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY ORAZ KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ NA KALWARII W PRASZCE. 22 LISTOPADA 2014 ROKU. Od 10 sierpnia bieżącego roku, kiedy to J. E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski, nadał tytuł Kalwaryjska Matka Zawierzenia cudownemu wizerunkowi Matki Bożej w naszym sanktuarium, rozpoczęliśmy nasze wzmożone przygotowanie do koronacji tego obrazu koronami papieskimi. Tego też dnia został powołany Komitet do spraw przygotowania tejże koronacji, a jego członkowie, zgromadzeni na Kalwarii w Praszce 13 września 2014 r., na swoim pierwszym spotkaniu, nakreślili w wystosowanym wówczas apelu drogę naszego duchowego i materialnego przygotowania do uroczystości koronacyjnej. W sprawach materialnych, jak dotąd jesteśmy na pierwszym etapie, którym jest przygotowanie koron dla Jezusa i Jego Kalwaryjskiej Matki. Choć sprawa ta jeszcze nie jest zakończona, wyrażamy raz jeszcze, przy tej okazji, naszą wdzięczność za pozytywny odzew tak wielu osób w tej sprawie. Wszystkie wota i ofiary pieniężne na ten cel składane, wpisywane są systematycznie do specjalnej Księgi Ofiarodawców. Prowadzona przez naszych przedstawicieli Księga została nam przedstawiona do wglądu i przez uczestników spotkania zaaprobowana. Przed nami nie mniej ważne kolejne kroki, którymi są wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego Św. Rodziny, co także przybliży dzień jego uroczystego poświęcenia, a w dalszej perspektywie przygotowanie miejsca celebry uroczystości koronacyjnej. Te sprawy i wiele innych wymagają poważnych nakładów finansowych i bez zrozumienia i wzajemnego wsparcia nie będziemy w stanie im podołać. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą i apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o mobilizację i pomoc. Biorąc pod uwagę, że realizacja wyznaczonych nam przez Bożą Opatrzność zadań, wiąże się z bardzo poważnym wysiłkiem finansowym, w bardzo krótkim czasie, proponujemy, aby wyjątkowo w tym roku, wsparcie tego dzieła miało charakter ratalny. Przy okazji „Kolędy”, to jest w styczniu, oraz w marcu będziemy składać swe dobrowolne ofiary na wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego Św. Rodziny, natomiast w maju wesprzemy finansowo budowę ołtarza koronacyjnego. Jest to szczególne, niewątpliwie trudne zadanie ale i łaska. Okazja bycia częścią dzieła, które nas przeżyje, pozostawiając nasz konkretny ślad na tym świecie oraz świadectwo naszej niezłomnej wiary w Boga i czci do Jego Matki, jakie damy przyszłym pokoleniom. Jeśli z Bożą pomocą podołamy, będzie to też znak, że Kalwaryjska Matka Zawierzenia nie tylko trwale króluje ze swego wzgórza w Praszce, ale i towarzyszy wysiłkom ludzkim swoim orędownictwem u Boga.

24-29 listopada 2014 r., wymienione zostały reflektory w kościołach oraz żarówki na energooszczędne by oświetlenie było intensywniejsze i tańsze w eksploatacji.

06 grudnia 2014 r., w liturgiczne wspomnienie Św. Mikołaja Biskupa, odbyło się o godz. 10 w kościele Św. Rodziny tradycyjne spotkanie tego Świętego z dziećmi, poprzedzone Nabożeństwem do Św. Rodziny.

06 grudnia 2014 r., tego dnia o godz. 15.00 odbyło się II spotkanie Komitetu ds. Koronacji Papieskimi Koronami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z udziałem J.E. Ks. Arcybiskupa Dr Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego. Na tym spotkaniu Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński przedstawił sprawozdanie z wykonanych prac tak w zakresie duchowym jak i materialnym przygotowujących do Uroczystości Koronacyjnej: „Pracownia artystyczna w Krakowie wykonuje korony dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Została ona wybrana spośród trzech, w których przedstawiałem projekt prosząc o ocenę i wycenę. Wcześniej wykonany został projekt koron, który przedstawiłem Ks. Arcybiskupowi. Wybrany został projekt spośród trzech propozycji. Przygotowanych zostało 150 obrazów, które zostaną dziś poświęcone i posłane przez Ks. Arcybiskupa do rodzin parafii Regionu Wieluńskiego, wybranych parafii Częstochowy, Zawiercia, Radomska, wspólnot zakonnych żeńskich na terenie Częstochowy, Wielunia i Praszki, oraz mojej rodzinnej parafii w Archidiecezji Krakowskiej. Został przygotowany dodatkowy feretron z obrazem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Przygotowane zostały modlitewniki rodzinne, które przekazane wraz z obrazami do wymienionych parafii towarzyszyć będą wspomnianej peregrynacji. Opracowana została książka, opisująca historię Sanktuarium i Obrazu, która także będzie towarzyszyć peregrynacji, przybliżając również wiernym duchowość tego miejsca. Opracowany został tekst „Nowenny Miesięcy”, przygotowującej nas do dnia koronacji. Przeprowadzona została zbiórka ofiar i złota na korony dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Złożone ofiary zostały wpisane do specjalnej Księgi ofiarodawców na korony, a karty ofiarodawców zostały skatalogowane w specjalnych segregatorach. Przygotowany został projekt ołtarza koronacyjnego w trzech wersjach, przez architektów z Krakowa. Rada Ekonomiczna, Duszpasterska Parafii oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej wystosowały do naszych parafian i przyjaciół tego miejsca po ostatnim zebraniu słowo, w którym poprosili o wsparcie finansowe inwestycji wykonania elewacji zewnętrznej kościoła Parafialnego Św. Rodziny, oraz wsparcie finansowe przygotowania ołtarza koronacyjnego. Zaproponowano na te cele trzy raty w miesiącach styczniu, marcu i maju 2015 r. Przygotowany został 24 stronicowy kalendarz, w którym znajduje się szczegółowy terminarz Nowenny Miesięcy, pielgrzymek Regionów i innych etapów naszego duchowego przygotowania do koronacji. Wydana została 40 stronicowa gazetka „Kalwaria Praszkowska” na święta Bożego Narodzenia br., w której znajduje się obszerne sprawozdanie z mijającego roku, ze szczególnym uwzględnieniem naszej drogi ku koronacji. Przygotowane zostały we współpracy z redakcją „Niedzieli” dwa filmy dokumentalne o Sanktuarium zatytułowane: „Jerozolima ziemi Wieluńskiej” oraz „Ziemia powołań kapłańskich” Przygotowany został szczegółowy plan Sympozjum naukowego pod tytułem „Sanktuarium Kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła”, które będzie miało miejsce w naszym Sanktuarium 25 marca 2015 r. Organizatorami tego sympozjum są: Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce, Polskie Towarzystwo Teologiczne – oddział w Częstochowie, Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad tym Sympozjum objął nasz Ks. Arcybiskup, Starosta w Oleśnie i Wieluniu, oraz Burmistrz Praszki i Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Praszka. Przygotowany został plakat tego sympozjum oraz wystosowane i przyjęte prośby o patronaty honorowe i medialne tego wydarzenia. Przygotowany został specjalny tekst pieśni o Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia, która już jest w użyciu i będzie nam towarzyszyć w miesiącach przygotowań jak i podczas samej koronacji. Tekst pieśni został wydany na specjalnym obrazku i rozprowadzony wśród wiernych. Został też on umieszczony w modlitewniku rodzinnym (wraz z nutami) i wspomnianej książce o naszym Sanktuarium. Przygotowany został schemat Nowenny Miesięcy i odpowiednie teksty służące jej przeprowadzeniu. Przygotowano także folder na dzisiejszą uroczystość, zawierający Modlitwę Zawierzenia Kalwaryjskiej Matce, na wzór modlitwy Św. Jana Pawła II, pieśni, które będą wykorzystane podczas dzisiejszego modlitewnego spotkania, oraz terminarz Nowenny Miesięcy jak i Pielgrzymek Regionów Duszpasterskich. Odbyły się dwa dodatkowe spotkania członków Komitetu do spraw koronacji, osób z Praszki i najbliższych okolic. W sprawie koronacji odbyły się też dwa spotkania Rady Duszpasterskiej, Ekonomicznej i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej”.

6 grudnia 2014 r., o godz. 16.30 we wspomnienie Św. Mikołaja, ale zarazem pierwszą sobotę miesiąca, w które oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, pod honorowym przewodnictwem J. E. Ks. Abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, zgromadzili się w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce członkowie Komitetu do spraw koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, jako gospodarz spotkania, witając wszystkich zgromadzonych, przedstawił w obszernym sprawozdaniu, co udało się zrealizować z pierwotnych zamierzeń, od pierwszego spotkania tego gremium, które odbyło się 13 września. Pod czujnym okiem przewodniczącego komitetu Ks. Prałata Dr Teofila Siudego, Ks. Kustosz przedstawił przebieg prac związanych z przygotowaniem projektu koron, wyboru wykonawcy, zebrania odpowiednich środków. Omówiono przygotowania do „Nowenny Miesięcy”, kwestię peregrynacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w rodzinach parafii Regionu Wieluńskiego, wybranych parafiach Częstochowy, Radomska i Zawiercia, oraz w rodzinnej parafii Ks. Prałata Gasińskiego, w Archidiecezji Krakowskiej. Przedstawiono trudności, jakie jeszcze trzeba pokonać w drodze do szczęśliwego dnia koronacji. Spotkanie zakończyło się inauguracją „Nowenny Miesięcy”, której przewodniczył tego dnia Ks. Arcybiskup Metropolita, przy udziale przedstawicieli Bractwa Kurkowego z Krakowa, członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, członków Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej na czele z jej Prepozytem, Ks. Prałatem Marianem Mermerem, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej z Praszki, oraz kapłanów z delegacjami z parafii, w których ma odbywać się peregrynacja w rodzinach łaskami słynącego obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. „Dla Kościoła czasów Apostolskich i dla Kościoła wszystkich czasów Maryja była i pozostaje nade wszystko Tą „błogosławioną, która uwierzyła”:  uwierzyła pierwsza. Od chwili zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej, szła krok w krok z Jezusem w swojej macierzyńskiej pielgrzymce wiary. Szła poprzez lata Jego życia ukrytego w Nazarecie, szła w okresie zewnętrznego oddalenia, gdy rozpoczął „czynić i nauczać” (por. Dz 1, 1) pośród Izraela — szła nade wszystko poprzez straszliwe doświadczenie Golgoty”. Tymi słowami, zaczerpniętymi z encykliki Św. Jana Pawła II Redemptoris Mater, rozpoczął słowa powitania J. E. Ks. Abp Dr Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, jak i wszystkich innych znakomitych gości, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, Kustosz Sanktuarium. Poprzez uroczystą inaugurację „Nowenny Miesięcy” rozpoczął się wzmożony proces duchowego przygotowania do koronacji koronami papieskimi, odbierającego szczególną cześć na Kalwarii Praszce, cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ks. Kustosz, wskazywał w swoim przywitaniu, że w tym szczególnym „adwencie” poprzez wszelkie etapy duchowego przygotowania do koronacji i wszelkie wysiłki czynione w celu doprowadzenia do niej, pragniemy uczyć się wiary od Tej, Która uwierzyła pierwsza, Która zawierzyła Bogu od intymnej sceny Zwiastowania, aż do dramatu Krzyża, Śmierci i chwały Zmartwychwstania . Następnie Ks. Arcybiskup Metropolita w modlitwie Nowenny, przed Najświętszym Sakramentem i cudownym wizerunkiem Matki Bożej, zawierzył Bogu za Jej wstawiennictwem Kościół Powszechny, Jego Pasterzy, swoją osobę, jak i wszystkie stany Kościoła. Następnie po zakończonej Nowennie, zebrani przeszli procesyjnie pod Krzyż Papieski „Giewoncki”, u którego stóp usytuowana jest 8 tonowa kotwica ze statku „Wigry”. Stanęła ona na terenie Kalwarii w Praszce dzięki staraniom rodaka z Praszki a zarazem członka Komitetu koronacyjnego, Pana Kapitana Bogusława Marciniaka, przy współudziale Międzyzakładowej Komisji Solidarności przy Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie, oraz dzięki pomocy i ofiarności Kustosza sanktuarium na Kalwarii w Praszce, Ks. Prałata Dr Stanisława Gasińskiego. Napis na cokole pod kotwicą wiąże ją z Krzyżem, który jest jedyną nadzieją i wzywa nas słowami z Listu do Hebrajczyków, abyśmy „trzymali się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy”. (Hbr 6,19). „Kotwica ta ma nam przypominać o konieczności zakotwiczenia i złożenia naszej nadziei w Chrystusie i Jego Krzyżu” – podkreślał Ks. Kustosz. „Maryja wskazująca zawsze na Chrystusa przywiodła nas tu dziś – kontynuował – abyśmy uświadomili sobie konieczność zakotwiczenia naszej nadziei w Chrystusie, ponieważ szczęśliwy jest człowiek, który w Nim ją złożył”. Pan Kapitan Bogusław Marciniak prosząc Ks. Arcybiskupa o dokonanie aktu poświęcenia kotwicy zaznaczył, ze wielkim jego pragnieniem było aby ta kotwica znalazła swoje miejsce na Kalwarii w Praszce, w jego rodzinnym mieście, oraz przypomniał, że patron dnia, Św. Mikołaj, jest często przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej właśnie z kotwicą, która jest jednym z jego atrybutów. Po poświęceniu kotwicy orszak procesyjny udał się do kościoła parafialnego Św. Rodziny, gdzie J. E. Ks. Abp Dr Wacław Depo metropolita częstochowski, przewodniczył uroczystej koncelebrowanej Eucharystii w intencji dalszego procesu koronacyjnego, członków komitetu do spraw jej przygotowania, oraz w intencji rodzin które w swe progi przyjmą peregrynujący obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Dostojny celebrans w swoim słowie podkreślał wielką mądrość Kościoła, który mimo dopiero co rozpoczętego okresu adwentu, na tym miejscu, podprowadza nas już pod Krzyż. Przypominając Św. Jana Pawła II i jego słowa o konieczności świadomości celu, która powinna cechować każdego, kto wyrusza w drogę, zaznaczył, że „dzisiaj doświadczamy tej tajemnicy, że razem z Maryją wyruszamy w drogę (…) ku tej tajemnicy, która nas tutaj jednoczy, a mianowicie ku koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia”. Wyruszamy w drogę przez te kolejne dziewięć miesięcy Nowenny, które Ks. Arcybiskup porównał do czasu, jakiego potrzebuje dziecko pod sercem matki, aby się pojawić na świecie. „Stawiamy sobie pytanie – kontynuował Ks. Arcybiskup – Czego dzisiaj chcemy się nauczyć od Maryi? Wpatrującej się w Syna i wpatrującej się w nas. Chcemy się nauczyć owego niepokoju pytań, który prowadzi ku akceptacji woli Boga. Tak. Z Jej życiem, z Jej zawierzeniem Bogu, a więc odpowiedzią osobistą Bogu na Jego Miłość był związany niepokój pytań”. Przedstawiając sceny z życia Najświętszej Maryi Panny, poprzez Nazaret Zwiastowania, Nawiedzenie Św. Elżbiety, Betlejemską stajnię Narodzenia, ofiarowanie Jezusa w Świątyni aż po Krzyż, ukazał Jej wielką i niezachwianą wierność Bogu, pośród niepokoju pytań i różnych doświadczeń z życia. „Maryjo, Kalwaryjska Matko Zawierzenia, oręduj za nami i powiedz Chrystusowi o nas, o naszym trudnym dziś” – zakończył swoją homilię Ks. Arcybiskup. Ks. Prałat Stanisław Gasiński w swoim słowie podziękowania, wyraził wdzięczność wobec Ks. Arcybiskupa Metropolity za niestrudzone prowadzenie ku Chrystusowi Odkupicielowi, nieustanne wskazywanie na Maryję i ukazanie zebranym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, jako niezawodnej przewodniczki po drogach wiary. Na zakończenie Eucharystii, Ks. Arcybiskup, przeszedł do kaplicy Miłosierdzia Bożego, gdzie dokonał poświęcenia nowego feretronu Kalwaryjskiej matki Zawierzenia, oraz 80 kopii Jej cudownego wizerunku, które następnie przekazał i posłał za pośrednictwem przybyłych delegacji, do rodzin parafii Regionu Wieluńskiego, wybranych parafii Częstochowy, Radomska i Zawiercia, oraz do jednej parafii Archidiecezji Krakowskiej. Następnie Ks. Arcybiskup udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa na dalsze kroczenie ku koronacji, a po nim zebrani kapłani, siostry zakonne i zaproszeni goście udali się na radosną agapę do Domku Zwiastowania Matki Bożej. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał Ks. Prefekt Tomasz Śleziak zaś wszystkim jej elementom, towarzyszył wielokrotny śpiew pieśni koronacyjnej, do której słowa ułożył Ks. Prałat Dr hab. Marian Duda. Uroczystość tą uświetnił również chór Kolegiaty w Wieluniu, oraz obecność przedstawicieli Koła „Radia Maryja” z Wielunia jak i licznych pocztów sztandarowych: NSZZ Solidarność z Praszki i Kozłowic, Straży Pożarnej z Praszki, Publicznego Gimnazjum Im Ojca Świętego Jana Pawła II z Praszki, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Im Ks. kard Stefana Wyszyńskiego z Praszki, oraz poczet sztandarowy Parafii Św. Stanisława BM w Wieluniu. Całe to historyczne wydarzenie, było transmitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni Radia „FIAT”.

08 grudnia 2014 r., pomocnicy ewangelizacyjni rozpoczęli roznoszenie opłatków na stół wigilijny w naszej rodzinie parafialnej, materiałów duszpasterskich, kalendarzy i gazetki „Kalwaria Praszkowska”.

08 grudnia 2014 r., o godz. 17.00 w kościele Św. Rodziny odbyło się poświęcenie łańcuszków z medalikami z Matką Bożą Niepokalanie Poczętą dla dzieci Pierwszokomunijnych.

14-16 grudnia 204 r., trwały Rekolekcje Adwentowe, którym przewodniczył Ks. Prałat Dr Teofi l Siudy, Przewodniczący Komitetu Koronacyjnego.

14 grudnia 2014 r., ukazała się wzorem innych wspólnot, które przygotowywały uroczystość koronacyjną, książka autorstwa Ks. Prałata Dr Stanisława Gasińskiego, kustosza Kalwarii w Praszce, pt. „Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia”. Książka ta opatrzona została imprimatur Ks. Arcybiskupa Wacława Depo. Słowo wstępne napisał Ks. Arcybiskup, oraz O. Azariasz Hess OFM, Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Książka ta składa się z 5 rozdziałów: Trudne początki Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce, Historia i teraźniejszość tegoż Sanktuarium, Historia obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce, Sanktuarium – miejsce święte, Kotwica - znakiem duszpasterstwa nadziei”.

16 grudnia 2014 r., zostało wystosowane pismo do Rady Miasta i Gminy Praszka oraz do Burmistrza Praszki o nadanie rondu w Praszce nazwy „Rondo Kalwaryjskie”. W piśmie tym zawarte były słowa: „ziemia naszego Regionu Duszpasterskiego, jest ziemią wyjątkowo doświadczoną podczas działań wojennych i stała się miejscem męczeństwa wielu tysięcy ludzi, którzy w obronie wolności i niepodległości naszej ojczyzny a także w obronie chrześcijańskiej wiary przeszli tu swoją kalwaryjską drogę życia. To właśnie na tę ziemię spadły pierwsze bomby podczas rozpoczęcia II wojny światowej. Także z tej ziemi wywodzą się pierwsi męczennicy Kościoła Częstochowskiego, którego jesteśmy częścią: bł. ks. Ludwik Roch Gietyngier, bł. ks. Maksymilian Binkiewicz, oraz bł. s. Maria Kanuta – Józefa Chrobot, nazaretanka. Dnia 13 czerwca 1999 r. Święty Jan Paweł II, wynosząc męczenników II wojny światowej do chwały ołtarzy, przedstawił ich jako heroicznych świadków wiary, którzy ponieśli śmierć męczeńską jako ofiary nazizmu hitlerowskiego. Nasz Święty Papież podczas swojej ostatniej Mszy Świętej sprawowanej na ojczystej ziemi 19 sierpnia 2002 r. w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, pobłogosławił i posłał do Praszki wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Jako następca Św. Piotra, wypowiedział wówczas testamentalne słowa a jednocześnie zadanie „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. 13 marca 2014 r. Episkopat Polski zebrany na swoim 364. Zebraniu Plenarnym w Warszawie, przychylił się do prośby Ks. Arcybiskupa Dr Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego i poparł inicjatywę koronacji obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi. 10 sierpnia 2014 r., Ks. Arcybiskup, nadał mu tytuł Kalwaryjska Matka Zawierzenia, co stanowi kolejny krok w procesie zmierzającym do koronacji tego wizerunku koronami papieskimi. Koronacja ta została wyznaczona na dzień 12 września 2015 r. Naszym wielkim pragnieniem byłoby, aby dodatkowym elementem uhonorowania życzenia Św. Jana Pawła II, którego zgodnie z uchwałą Sejmu RP, szczególnie będziemy wspominać w poświęconym mu 2015 roku, o królowaniu Kalwaryjskiej Matki w Praszce, jak i upamiętnieniem Kalwarii w naszym mieście, było nadanie pierwszemu i jedynemu jak do tej pory rondu w Praszce nazwy „Rondo Kalwaryjskie”.

• Do pisma załączono podpisy osób popierających prośbę o nadanie dla ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Listopadowej i Józefa Piłsudskiego w Praszce, nazwy „Rondo Kalwaryjskie”:
- Kapłani pracujący na terenie Gminy Praszka,
- Parafialna Rada Duszpasterska Parafii Św. Rodziny w Praszce, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce,
- Członkowie i członkinie Kół Żywego Różańca Parafii Św. Rodziny w Praszce,
- Wierni Parafii Św. Rodziny w Praszce.

17 grudnia 2014 r., zakupiony został olej opałowy do ogrzewania kościoła parafialnego Św. Rodziny.

19 grudnia 2014 r., został przygotowany specjalny plakat (baner) dla wszystkich Parafii Dekanatu Praszkowskiego, o terminach wszystkich Nowenn Miesięcy.

20 grudnia 2014 r., kandydaci do przyjęcia bierzmowania zdali pierwszy egzamin z Katechizmu, z podstawowych prawd wiary.

24 grudnia 2014 r., w kościele Sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, po Mszy Św. koncelebrowanej odbył się tzw. opłatek parafialny.

25 grudnia 2014 r., po Uroczystej Pasterce sprawowanej w kościele Św. Rodziny w intencji Parafian, Dobroczyńców naszej Parafii i Kalwarii w Praszce żyjących i zmarłych, tradycyjnie już figurka Dzieciątka Jezus, stanowiąca odwzorowanie figurki z Groty Narodzenia z Ziemi Świętej została przeniesiona do Kaplicy Betlejem na naszej Kalwarii.

28 grudnia 2014 r., przeżywaliśmy nasz odpust parafialny ku czci Św. Rodziny, któremu przewodniczył O. Azariasz Hess OFM, Kustosz Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas uroczystej sumy odpustowej pięć par małżeńskich świętowało swoje jubileusze, odnawiając przysięgi składane w dniu ślubu. Odpust swą obecnością uświetnił Ks. Prałat Marian Stochniałek, oraz kapłani dekanatu Praszkowskiego.

29 grudnia 2014 r., rozpoczęła się wizyta duszpasterska – Kolęda w naszej parafii, której celem było pobłogosławienie przez kapłana domów i mieszkań, oraz wspólna modlitwa. Trzeba podkreśli, ze ofiary składane na kościół przy kolędzie, dla ponad 96% rodzin w parafii, to jedyny w ciągu roku przeznaczany na ten cel dar serca.

31 grudnia 2014 r./ 01 stycznia 2015 r., trwała w naszej Parafii Doba Eucharystyczna, w trakcie której przywitaliśmy Nowy Rok 2015.

3 stycznia br., o godz. 17 odbyła się II Nowenna Miesięcy przed Koronacją Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z udziałem Parafii Św. Wojciecha BM w Kowalach-Ganie. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Dziekan Kanonik Mieczysław Papiernik a Mszy Świętej Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński.

11 stycznia br., odbyła się Jubileuszowa Uroczystość 25-lecia Domu Matki i Dziecka naszej Archidiecezji, z udziałem Ks. Arcybiskupa Wacława Depo. Dom ten wybudował przed przyjściem do Praszki Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński. W domu tym dotychczas urodziło się 266 dzieci w tym dwoje z Praszki.

20 stycznia br., zakończyła się tegoroczna Kolęda.

21-24 stycznia br., na terenie naszej Parafii zakład Instalacji Elektrycznych wymienił dwie zużyte rozdzielnie elektryczne przy dzwonnicy oraz Krzyżu Papieskim. Wykonane też zostało dodatkowe sterowanie oświetlenia na placu kościelnym. Wymienione zostało zepsute urządzenie rejestrujące pracę wszystkich kamer rejestrujących zdarzenia na rzecz bezpieczeństwa kościołów, kaplic i terenu Kalwarii.

25 stycznia br., w kościele Św. Rodziny odbył sie koncert kolęd w wykonaniu zespołu Wise Choice (Mądry wybór).

25 stycznia br., we wszystkich kościołach i kaplicach naszej Archidiecezji czytany był List Pasterski Ks. Arcybiskupa Wacława Depo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” na czas przygotowania do koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Tekst tego listu wydrukowana została w 73 numerze „Kalwarii Praszkowskiej” na stronach od 2 do 5.

7 lutego br., tego dnia, na trzecie już modlitewne spotkanie w ramach Nowenny Miesięcy przed uroczystością koronacyjną, przybyły do tutejszego Sanktuarium, aby się pokłonić Matce, która „Króluje, Uzdrawia i Pociesza”, pielgrzymki autokarowe z Parafii Św. Marii Magdaleny w Działoszynie, na czele ze swym Ks. Prob. Kan. Janem Skibińskim, Dziekanem Dekanatu Działoszyńskiego, oraz z Parafii Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie, na czele ze swym Ks. Prob. Stanisławem Tyburskim. Wierni, zgodnie z ustalonym planem, swój pobyt zaczęli od obejrzenia filmu o historii i teraźniejszości Sanktuarium w Praszce, do którego witając wszystkich zgromadzonych, wprowadził Kustosz Sanktuarium, Ks. Prał. Dr Stanisław Gasiński. Następnie w kościele Sanktuaryjnym przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, została odprawiona Nowenna Miesięcy, której przewodniczył Ks. Kan. Stanisław Tyburski. Uroczystej, koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Dziekan Jan Skibiński. Podkreślał on w swej homilii wielokroć, cytując słowa pieśni koronacyjnej autorstwa Ks. Prałata Dr hab. Mariana Dudy, że „Bóg wybrał to miejsce, byśmy przy nim trwali”. Zachęcał do tego, aby głosić cześć Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, by to miejsce było jeszcze lepiej znane i uczęszczane. Pytał retorycznie „Czy Kalwaria Zebrzydowska była tak znana jak dziś u początku swego istnienia?”. Wskazywał, że trzeba naszej wielkiej pobożności i wytrwałości, a „Maryja tu wysłuchuje, patrzy z miłością i wszystko przedstawia swemu Synowi”. Na koniec Ks. Kustosz dziękując wszystkim za przybycie, zachęcił do wytrwania w tej „szkole zawierzenia” jaką jest Sanktuarium na Kalwarii w Praszce. Po zakończonej modlitwie, wszyscy zebrani udali się na radosną agapę do Domku Zwiastowania Matki Bożej.

8 lutego br., odbyło się doroczne Walne Zebranie członków Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. W tym też dniu przedstawiciele Kalwaryjskiej Bractwa Męki Pańskiej wraz z Ks. Prałatem Dr Stanisławem Gasińskim uczestniczyli w Uroczystej Nowennie przed Jubileuszem 2000 lat od Zmartwychwstania Pana Jezusa zainaugurowanej w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Tego dnia modlitwom Nowenny przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Prała Dr Stanisław Gasiński. Nowennę tę zainaugurował we wrześniu 2014 r. Wieli Przeor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Jego Błogosławioność Arcybiskup Fouad Twal, łaciński Patriarcha Jerozolimy.

10 lutego br., z pracowni architektonicznej z Krakowa otrzymaliśmy projekt ołtarza koronacyjnego do wykonania na szczycie naszej Kalwarii. Otrzymaliśmy również projekt zadaszenia i podestu dla chóru a także projekt tzw. „Kącika Pielgrzyma”. Korzystając z dobrej pogody rozpoczęliśmy prace budowlane na szczycie Kalwarii przed Uroczystością Koronacyjną.

21 lutego br., zostały wymienione na nowe stare zużyte kamery w kościele Św. Rodziny.

20-22 lutego br., Ks. Prałat uczestniczył w dorocznych Rekolekcjach członków Zakonu Rycerskiego Św. Grobu Bożego w Jerozolimie na Jasnej Górze, z udziałem J.E. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza EMCSSCH, Metropolity Warszawskiego, Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce, Ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, oraz Ks. Biskupa Prof. Kazimierza Ryczana Komandora Zakonu.

22 lutego – 1 marca br., zostały zalane ławy fundamentowe pod budowę ołtarza koronacyjnego na szczycie Kalwarii. Zakupiona została kostka brukowa, która zastąpiła spękany beton przed bramą główną na Kalwarię – Bramą 8 Błogosławieństw. W firmie Energetycznej w Kluczborku zostały przeprowadzone rozmowy dotyczące podłączenia w energię elektryczną budowanych na szczycie Kalwarii obiektów oraz wykonania niezależnego przyłącza siłowego niezbędnego do przeprowadzenia planowanej transmisji telewizyjnej z uroczystości koronacyjnej.

27 lutego br., otrzymaliśmy w darze od Ks. Prałata Prof. Kazimierza Szymonika dodatkowy sprzęt nagłaśniający o wartości 6 tyś. zł., do wzmocnienia fanfar Kalwaryjskich w kościele Sanktuaryjnym.

1-8 marca br., zalane zostały fundamenty pod ołtarz koronacyjny, zadaszenie dla chórów oraz „Kącik Pielgrzyma”. Położona została kostka przed bramą 8 błogosławieństw prowadzącą na naszą Kalwarię. Rozłożone zostały rusztowania przy ścianach zewnętrznych kościoła Św. Rodziny konieczne do wykonania jego elewacji zewnętrznej.

4 marca br., nasze Sanktuarium otrzymało informację przekazaną naszemu Księdzu Arcybiskupowi przez sekretarza Ojca Świętego Franciszka i Prefekta Domu Papieksiego, ks. Arcybiskupa Georga Ganswaina. Informuje on w niej o decyzji papieża dotyczącej terminu pobłogosławienia przez niego koron dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W związku z tym, na dzień 18 marca uda się do Watykanu pielgrzymka delegacji naszej Archidiecezji. Zbiegnie się to z zakończeniem w naszej parafii Rekolekcji Wielkopostnych a samo poświęcenie odbędzie się w środę, która jest szczególnym dniem oddawania naszej Czci Matce Bożej także w naszym Sanktuarium. W tej pielgrzymce wzięli udział J.E. Ks. Abp Dr Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, wraz ze swym kapelanem Ks. Mariuszem Trojanowskim, Ks. Prałat Dr Teofil Siudy, przewodniczący komitetu koronacyjnego, oraz Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński vice-przewodniczący komitetu koronacyjnego.

5 marca br., zostało dokupione 1600 litrów oleju opałowego do ogrzewania kościoła Św. Rodziny.

7 marca br., Pierwsza sobota marca br., już po raz czwarty przebiegła w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce, pod znakiem Nowenny Miesięcy, która stanowi jeden z etapów duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia koronami papieskimi. Tym razem na modlitwie przed obliczem Matki, która króluje, uzdrawia i pociesza zgromadzili się pielgrzymi z Parafii Św. Rozalii z Palermo w Przerąbie na czele ze swym Proboszczem Ks. Mariuszem Gieszczykiem, oraz z Parafii NMP Nieustającej Pomocy w Dalachowie ze swym Proboszczem Ks. Kanonikiem Wojciechem Wódką. Głównym celebransem marcowej Nowenny był natomiast Ks. Kanonik Dr Andrzej Kuliberda, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Nowennowe spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie w kościele Św. Rodziny, gdzie kustosz Kalwarii w Praszce, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, witając wszystkich zgromadzonych, wyraził wielką radość z ich obecności tego dnia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Praszce, aby wspólnie wkraczać na drogę nawrócenia i wiary w Ewangelię, by jak Maryja „iść krok w krok za Jezusem”. Po powitaniu wszyscy zebrani obejrzeli film przygotowany przez Redakcję „Niedzieli” ukazujący historię i teraźniejszość Kalwarii w Praszce. Po obejrzeniu filmu udali się natomiast do kościoła Sanktuaryjnego, gdzie Ks. Mariusz Gieszczyk, przy współudziale Ks. Kan. Andrzeja Kuliberdy i Ks. Kustosza oddali pokłon Chrystusowi Eucharystycznemu i przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia poprowadzili modlitwy Nowenny Kalwaryjskiej. W modlitwie tej zawierzyli Bogu przez Maryję Kościół Powszechny, Ojca Świętego, wszystkich pasterzy Kościoła, Archidiecezję Częstochowską, parafie, rodziny i wszystkich zebranych. Najświętszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Dr Andrzej Kuliberda. W swoim słowie pytał retoryczne, po co są Sanktuaria i przypominając list Św. Jana Pawła II na zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu roku 2000, wskazał, że „perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości”. Z tego względu wszelkie inicjatywy pastoralne, podejmowane w Sanktuarium w Praszce noszą znamiona środków pomocnych człowiekowi do osiągnięcia świętości. Wskazując na Maryję, dostojny kaznodzieja przypomniał, że kochać Matkę Bożą znaczy Ją naśladować, naśladować Jej cnoty, „naśladować Jej wiarę w Boga i wiarę Bogu”. Przywołując Św. Tomasza z Akwinu zachęcał wszystkich do wiary, która staje się „zawierzeniem”. „Zawierzyć to ufać do końca, jak Maryja, która pod krzyżem nie zamknęła się w bólu, ale stała wytrwale pod krzyżem swojego Syna wierząc, że Ten który Ją wybrał i dał obietnicę, mocen jest dotrzymać danego słowa”. Na zakończenie Eucharystii Ks. Prałat Stanisław Gasiński podziękował wszystkim, za wspólną modlitwę, szczególnie wyrażając wdzięczność wspólnocie Parafii Św. Rozalii z Palermo, wraz z ich proboszczem Ks. Mariuszem Gieszczykiem za dar materialny na koronację w wysokości 1 tyś. zł. Wierni z tejże wspólnoty, którzy zapragnęli zaprosić Kalwaryjską Matkę Zawierzenia pod dachy swoich domów, otrzymali z rąk Ks. Kustosza oraz Ks. Dyrektora Andrzeja Kuliberdy, kopię Jej cudownego wizerunku. Po skończonych modlitwach pielgrzymi wraz z kapłanami udali się na agapę do Domku Zwiastowania Matki Bożej.

15-18 marca br., trwały w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył o. dr Leonard Hryniewski OFM z klasztoru w Alwerni k/Krakowa.

16-17 marca br., przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Parafialnej na Kalwarii w Praszce Nawiedzenie Symboli Światowych Dni Młodzieży, Krzyża i Ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”.

17 marca br., delegacja Komitetu do spraw koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Praszce, na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, udała się do Watykanu, w celu pobłogosławienia koron przez Ojca Świętego dla cudownego wizerunku Matki Bożej w tymże Sanktuarium. W skład delegacji wszedł Metropolita Częstochowski, Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo, wraz ze swoim Księdzem Sekretarzem Mariuszem Trojanowskim. Przewodniczący Komitetu Koronacyjnego – Ks. Prałat Dr Teofil Siudy, oraz Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, budowniczy i Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce i stróż kultu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w tym jej Sanktuarium. Uroczystego aktu poświęcenia koron dokonał Papież Franciszek na Placu Świętego Piotra w Rzymie, podczas audiencji generalnej, która odbyła się 18 marca 2015r. Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski wspólnie z ks. Kustoszem Kalwarii w Praszce poprosił Ojca Świętego o pobłogosławienie koron i błogosławieństwo na dalszy proces zmierzający do koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ojciec Święty wypowiedział modlitwę i wykonując znak krzyża pobłogosławił je. Następnie nadal modląc się nałożył swą rękę na korony. Swoim błogosławieństwem objął także proces zmierzający do koronacji, Archidiecezję Częstochowską z jej Pasterzem, oraz parafię Św. Rodziny w Praszce na terenie której znajduje się Sanktuarium Pasyjno-Maryjne z cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Kustosz Sanktuarium podziękował za błogosławieństwo i dar koron oraz złożył w darze Ojcu Świętemu stułę z wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ten akt był niejako dopełnieniem słów, okazało się proroczych, które 19 sierpnia 2002 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej powiedział Św. Jan Paweł II. Błogosławiąc ten cudowny wizerunek, na zakończenie ostatniej Mszy Świętej na polskiej ziemi, mówił „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. Następnie Ksiądz Arcybiskup i ks. prałat Stanisław Gasiński modlili się przy relikwiach Św. Jana Pawła II, w kaplicy Św. Sebastiana w Bazylice Św. Piotra, gdzie została przeniesiona trumna z jego ciałem. Przy tych relikwiach położono korony dla Matki Bożej. Był to akt podziękowania Św. Janowi Pawłowi II, a zarazem prośba przez niego do Boga, o łaski potrzebne w dalszej pracy.

21 marca br., J.E. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak przewodniczył w kościele Sanktuaryjnym Mszy św. dziękczynno-błagalnej w intencji uczestników i organizatorów Przeglądu Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej, ich rodzin oraz pielgrzymów. Po tej Eucharystii rozpoczął się w kościele Św. Rodziny przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej. Pierwsze miejsce w kategorii chóry zajął chór mieszany „Cantilena” z Parafii Św. Franciszka z Asyżu z Częstochowy, Pierwsze miejsce w kategorii Zespoły zajął Zespół „Studio Piosenki” z MGOKiS w Praszce, Pierwsze miejsce w kategorii Orkiestry zajęła Orkiestra Reprezentacyjna GOKiS w Białej. Przyznana została również nagroda specjalna dla Ks. Prałata Dr hab. Mariana Dudy, Rektora Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, za „Krzewienie kultu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce”.

22-29 marca br., zamontowanych zostało 6 okien w kościele „Ecce Homo” w Dolinie Męki pańskiej na naszej Kalwarii, które stanowią fundację. Zawieszono przez firmę z Kluczborka 5 nowych mosiężnych i pozłacanych żyrandoli oraz 2 kinkiety w Kaplicy Miłosierdzia Bożego kościoła Św. Rodziny, które również stanowią fundację ofiarodawcy tej kaplicy.

25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, odbyło się na Kalwarii w Praszce sympozjum naukowe, przedkoronacyjne, pod tytułem „Sanktuarium Kalwaryjskie w Służbie Pielgrzymującego Kościoła”. Przed rozpoczęciem wykładów i dyskusji, organizatorzy, prelegenci i uczestnicy sympozjum zebrali się w kościele Sanktuaryjnym przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, aby podczas uroczystej Eucharystii polecić Jej czas Sympozjum. Kustosz Sanktuarium Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński zapraszając na Sympozjum zaznaczał: „jego celem jest między innymi pogłębienie świadomości wagi czekającej nas uroczystości koronacyjnej, oraz powiększanie bogactwa myśli, których źródłem jest Sanktuarium Kalwaryjskie z cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia”. Ks. Kustosz witając na początku Mszy Świętej zebranych podkreślał, że Bóg wybrał to miejsce, aby służyło pielgrzymującemu Kościołowi pomagając Jego członkom wstępować na Kalwarię, by uczyć się na niej krańcowej wierności Bogu. Na czas sympozjum wszystkim pobłogosławił J.E. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak. W Eucharystii uczestniczyły między innymi poczty sztandarowe z Publicznego Gimnazjum Im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce. Po skończonej Eucharystii i zawierzeniu wszystkiego Kalwaryjskiej Matce, wszyscy udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce, gdzie odbyły się wykłady zaproszonych prelegentów i dyskusja panelowa. W pierwszym wykładzie J. E. Ksiądz Arcybiskup Dr Stanisław Nowak, odwołując się do osobistych wspomnień, przedstawił duchowość kalwaryjską Świętego Jana Pawła II. Następnie O. Dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM z Uniwersytetu Św. Jana Pawła II w Krakowie, przybliżył zebranym temat „Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej”. Czas przerwy kawowej umilił wszystkim występ Zespołu Młodzieżowego Publicznego Gimnazjum Im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce, przygotowany przez p. Elżbietę Krupa. Kolejnym prelegentem był Ks. Prof. Dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który przedstawił „Pastoralne aspekty działalności Sanktuarium”.

• Po krótkiej przerwie obiadowej, Ks. Prałat Dr Teofil Siudy, wykładowca Wyższego Instytutu Teologicznego Im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie, a zarazem przewodniczący Komitetu koronacyjnego, przybliżył wszystkim słuchaczom wymowę liturgii koronacyjnej przedstawiając w jej świetle temat Królewskości Maryi. W ostatnim wykładzie tego dnia Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, kustosz Sanktuarium rozwinął temat „Sanktuarium - miejsce święte. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce”. Sesję sympozjum prowadził Ks. Prof. Jerzy Bielecki, kierownik Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie oraz ceremoniarz kościelny Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Patronat honorowy nad Sympozjum objął J. E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, który tego dnia w specjalnym dekrecie, podniósł rangę Sanktuarium nadając mu pełny tytuł „Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce”. Wraz z Pasterzem Kościoła Częstochowskiego sympozjum patronowali: Starosta Powiatu Oleskiego, pan Stanisław Belka, Starosta Powiatu Wieluńskiego, pan Andrzej Stępień, Burmistrz Miasta Praszka, pan Jarosław Tkaczyński, oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Praszka, Pan Bogusław Łazik. W Sympozjum uczestniczyli min. pani V-ce Burmistrz Danuta Janikowska, przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego Im. Powstańców Śląskich w Praszce wraz z dyrektorem p. Krzysztofem Bryś, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, Publicznego Gimnazjum Im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce na czele z dyrektor p. Danutą Czemielewską-Cholak, oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce. Ponadto wykładów wysłuchali czciciele Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z Praszki, gminy Praszka i Rudniki, pielgrzymi przybyli z innych miejscowości na czele z grupą z Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie, członkowie Komitetu do spraw przygotowania uroczystości koronacyjnej, Grupy Apostolskie Parafii Św. Rodziny w Praszce na czele z Żywym Różańcem i członkami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Patronat medialny nad Sympozjum sprawowali: Katolicki Tygodnik „Niedziela”, Katolickie Radio „Fiat”, Radio „Jasna Góra”, Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno, oraz Kulisy Powiatu Wieluńskiego. Organizatorami Sympozjum byli: Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, Polskie Towarzystwo Teologiczne – oddział w Częstochowie, Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie, oraz Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

29 marca br., w Niedzielę Palmową odbyło się doroczne Misterium Wjazdu Pana Jezusa na osiołku z Ogrodu Oliwnego do Jerozolimy. Palmy poświęcił, oraz procesji i Mszy Świętej przewodniczył Ks. Infułat Dr Marian Mikołajczyk, Komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, przyjaciel Kalwarii w Praszce.

2 kwietnia br., rozpoczęło się Triduum Paschalne na Kalwarii w Praszce. Tego dnia przeżywaliśmy Misterium Wielkiego Czwartku. W Wielki Czwartek dzieci, młodzież i dorośli składali w kaplicy Miłosierdzia Bożego skarbonki z ofiarami wyrzeczeń wielkopostnych.

3 kwietnia br., o godz. 14.00, Nowenną do Miłosierdzia Bożego rozpoczął się wymarsz na Dróżki Pasyjne Pana Jezusa. W trakcie tych dróżek odbyło się Misterium Wielkiego Piątku, które tradycyjnie rozpoczyna się odczytaniem Dekretu skazującego Pana Jezusa na śmierć w kościele „Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej. Po tym obchodzie wierni ucałowali w kościele Sanktuaryjnym relikwie Krzyża Świętego. O godz. 18.00 w kościele Św. Rodziny rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej zakończona przeniesienia Pana Jezusa do Grobu na szczyt Kalwarii. Tam tez trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą dobę. Modlitwom tego dnia na Kalwarii w Praszce przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak.

10 kwietnia br., miała miejsce w kościele Św. Rodziny Msza Św. dziękczynno-błagalna w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników i całej społeczności uczniowskiej Publicznego Gimnazjum Im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce, z okazji 9 rocznicy nadania imienia.

11 kwietnia br., w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce odbyło się kolejne modlitewne spotkanie w ramach Nowenny Miesięcy, stanowiącej duchowe przygotowanie do wrześniowej uroczystości koronacyjnej. W kwietniowej Nowennie uczestniczyli między innymi pielgrzymi z Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, na czele z Ks. Prał. Zenonem Gajdą, oraz z Parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce z Ks. Kanonikiem Ireneuszem Skrobot. Ks. Prał. Dr Stanisław Gasiński, Kustosz miejscowego Sanktuarium witając wszystkich, zaprosił, aby na tym miejscu „niejako zbliżyć się do Miłosiernego Serca Boga, przez wstawiennictwo Tej, którą Kościół słusznie nazywa »Matką Miłosierdzia«”. W Nowennie przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, kapłani zawierzyli Bogu za Jej wstawiennictwem Kościół powszechny, Ojca Św. Franciszka, wszystkich Pasterzy Kościoła, Arcybiskupa, Pasterzy, duchowieństwo i wiernych Kościoła Częstochowskiego, wszystkie stany Kościoła oraz wszystkich zebranych. Z racji choroby nie mógł przybyć tego dnia na Kalwarię w Praszce Kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, O. Azariasz Hess OFM. W jego imieniu Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. dr Stanisław Górny OFM, który na ręce Kustosza Archidiecezjalnego Sanktuarium w Praszce, złożył list od O. Azariasza, w którym pozdrowił on wszystkich zebranych i zapewnił o ciągłej duchowej i modlitewnej łączności pomiędzy „siostrzanymi Sanktuariami”. O. Stanisław Górny w Słowie Bożym wyrażał zachwyt nad wyjątkowością Sanktuarium w Praszce, w którym zechciała znaleźć swój dom Matka, która wszystko rozumie, która nie przestaje za nami orędować i zawierzać nas Bogu. Przypomniał także słowa wypowiedziane przez Św. Jana Pawła II, 19 sierpnia 2002 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu w którym został posłany do Praszki cudowny wizerunek Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Św. Papież wskazując na Maryję mówił wówczas między innymi „Matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego miłosierdziu”. Na zakończenie Eucharystii Ks. Prał. Dr Stanisław Gasiński, dziękując wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę raz jeszcze zaznaczył, że Maryja jest Matką Miłosierdzia, jak czule się do Niej zwracał także Św. Jan Paweł II, ponieważ „Ona je głosi i wyprasza światu miłosierdzie”. W modlitwie tego dnia udział wzięli także wierni Parafii Św. Rodziny na Kalwarii w Praszce na czele z przedstawicielami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Po Mszy Świętej pielgrzymi wraz z kapłanami udali się na agapę. Całość spotkania przebiegła według stałego, z góry ustalonego planu, w którym znalazło się obejrzenie filmu o Sanktuarium, udział w Nowennie Miesięcy, Eucharystia w kościele Sanktuaryjnym i radosna agapa w Domku Zwiastowania Matki Bożej.

12 kwietnia br., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbył się Pierwszy Pełny Obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa i zakończenie Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Na obchód ten do naszego Sanktuarium przybyła pielgrzymka autokarowa z Miasteczka Śląskiego.

13-18 kwietnia br., trwały intensywne prace przy wykonywaniu elewacji zewnętrznej kościoła Parafialnego Św. Rodziny. Zakończono prace przy dachach „Kącika Pielgrzyma” oraz zadaszenia dla chóru. Rozpoczęto prace ziemne koparką mające na celu doprowadzenie energii elektrycznej o odpowiednim napięciu na szczyt Kalwarii, zgodnie z wymaganiami firmy która nagłośniła uroczystość koronacyjną oraz realizatorów transmisji telewizyjnej. W związku z tym położono kabel siłowy na długości około 800 metrów.
– Zainstalowane zostało dodatkowe nagłośnienie dla fanfar w Sanktuarium, który to sprzęt stanowi fundację Ks. Prof. Kazimierza Szymonika z Warszawy.
– Trwały prace przy modernizacji budynków gospodarczych naszej parafii, aby poprawić ich trwałość i wygląd.
– przy ołtarzy koronacyjnym zamontowano 6 słupów stalowych i je zabetonowano, na których wspiera się konstrukcja zadaszenia.

15 kwietnia br., z Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie otrzymaliśmy informację iż Nuncjusz Apostolski w Polsce J.E. Ks. Arcybiskup Celestino Migliore weźmie udział w Uroczystości Koronacyjnej na Kalwarii w Praszce. Wiadomość ta została podana do publicznej wiadomości wiernych.

17 kwietnia br., zakończono prace przy elewacji kościoła Św. Rodziny. Część kosztów z tym związanych została zapłacona, druga cześć czeka na spłacenie. Przy okazji tynkowania kościoła dla ujednolicenia ogólnego widoku rozpoczęto wykonywanie elewacji północnej ściany Domu Parafialnego. Koszta z tym związane zostały pokryte z ofiar pozaparafialnych.

18 kwietnia br., odbyła się Pielgrzymka wiernych Regionu Częstochowskiego przed wrześniową koronacją. „Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia jakim będzie koronacja Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, dlatego wypada przyjąć testament Jezusa, jak przyjął go Św. Jan Paweł II. Trzeba przyjąć Maryję!”. Tak odwołując się do ewangelii Janowej i przekazania Matki umiłowanemu uczniowi, oraz wspominając postać naszego Świętego Papieża, wzywał zgromadzonych w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, Ks. Bp Prof. Dr hab. Antoni Długosz. Przewodniczył on Eucharystii, która była centralnym punktem programu Pielgrzymki Regionu Częstochowskiego na Kalwarię w Praszce. Pielgrzymki kolejnych Regionów Kościoła Częstochowskiego, obok przeżywanej od grudnia ubiegłego roku Nowenny Miesięcy, są jednymi z etapów duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacyjnej, jakie odbywały się w tamtejszym Sanktuarium. 18 kwietnia te Pielgrzymki zainaugurowali wierni Regionu Częstochowskiego. Ks. Prałat Jan Niezgoda, Dziekan tegoż Regionu, zwołał za pośrednictwem księży dziekanów ponad tysięczną rzeszę wiernych, którzy autokarami przybyli tego dnia na Kalwarię w Praszce, aby zawierzyć się Tej, która została nam dana pod krzyżem Chrystusa. Kustosz Sanktuarium Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński w słowie powitania zaprosił wszystkich obecnych aby „na Kalwarii w Praszce, uczyć się zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej i umocnić się w drodze wiernego kroczenia na Jej wzór za Chrystusem”. Po krótkim wstępie zachęcił do obejrzenia filmu przedstawiającego historię i teraźniejszość Archidiecezjalnego Sanktuarium w Praszce. Po filmie, w trakcie którego wszyscy zebrani otrzymali pisemne zaproszenia na wrześniową koronację, nastąpiło przejście do kościoła Sanktuaryjnego, gdzie w szczelnie wypełnionej i otoczonej wiernymi świątyni została pod przewodnictwem Ks. Biskupa Antoniego, odprawiona Nowenna Kalwaryjska. Po niej wszyscy udali się w drogę powrotną do kościoła Św. Rodziny gdzie Ks. Biskup w koncelebrze 30 kapłanów, przewodniczył Mszy Świętej. Modlono się w niej o godne przygotowanie się do koronacji, w intencji zgromadzonych pielgrzymów i o umiejętność zawierzenia wszystkiego przez Maryję Bogu, na wzór Św. Jana Pawła II. Ks. Biskup w czasie homilii, poza wspomnianymi na wstępie słowami, odwołując się także do swojego doświadczenia zmagania z chorobą nowotworową zachęcał: „Chciejmy w szczególny sposób trwać przy Maryi, Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia, gdy doświadczać będziemy tajemnic bolesnych naszego życiowego różańca”. Po zakończeniu Eucharystii Ks. Kustosz zaprosił wszystkich na kalwaryjski posiłek. Czas pielgrzymowania, na tym się jednak jeszcze nie skończył. O godz. 14.00 pielgrzymi spotkali się ponownie w kościele Sanktuaryjnym, skąd z modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia na ustach, wyruszyli na kalwaryjskie dróżki, celebrując Drogę Zmartwychwstania Chrystusa. Przewodniczył jej Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński. Jej zakończenie odbyło się w kaplicy Bożego Miłosierdzia w kościele Św. Rodziny, skąd po błogosławieństwie udzielonym przez Ks. Kustosza wierni zostali rozesłani, aby nieść radość Paschalną do swych rodzin, Parafii, miejsc pracy i wypoczynku. Raz jeszcze wszyscy zostali gorąco zaproszeni do udziału w uroczystości koronacyjnej, wyznaczonej na dzień 12 września br., na godz. 11.00.

18 kwietnia br., nastąpiła awaria nagłośnienia kościoła Św. Rodziny. W związku tym trzeba było dokonać przeglądu nagłośnienia i naprawy głównego wzmacniacza.

23 kwietnia br., Rada Miasta i Gminy Praszka, na swej sesji podjęła uchwałę o nadaniu nazwy nowemu rondu w Praszce „Rondo Kalwaryjskie”. W związku tą uchwałą Parafia nasza wyraża radość z tego ważnego faktu społecznego, oraz wielką wdzięczność wszystkim, którzy się do tego przyczynili, poprzez złożenie podpisu pod petycją w tej sprawie, poprzez głosowanie w internetowych konsultacjach społecznych w końcu poprzez poparcie tego projektu w głosowaniu. Przyszłość z pewnością ukaże wartość tej cennej inicjatywy, która łączy dawną Praszkę z nowym ośrodkiem kultu religijnego jakim jest Parafia Św. Rodziny i Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Choć nie brakuje przy tym i głosów krytycznych to trzeba nam czynić to co słuszne bez oglądania się na złość tych, którzy Boga i wszystko co związane z Kościołem i wiarą chcieliby zmarginalizować. Gdyby dziś przeprowadzono referendum dotyczące nazwy Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, pewnie większość byłaby przeciwna, ale kiedyś znaleźli się ludzie o mocnej wierze, czystej wierze i miłości do Matki Bożej, którzy tak postanowili i jest tak do dzisiaj. Niech nazwa tego ronda wskazująca pośrednio kierunek na naszą Kalwarię, przypomina nam o konieczności ciągłego kroczenia za Chrystusem, szczególnie kiedy trzeba iść z nim uginając się pod ciężarem krzyża. Niech ta nazwa nas, ludzi wierzących i uważających się za chrześcijan, nie dzieli a łączy.

2 maja br., odbyła się V Nowenna Miesięcy. Majowej Nowennie przewodniczył Ks. Prałat Dr hab. Marian Duda, Rektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie. W pierwszą niedzielę tego Maryjnego miesiąca, na Kalwarię w Praszce przybyli między innymi wierni z Parafii Pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Przedmościu, wraz ze swym duszpasterzem Ks. Kanonikiem Włodzimierzem Gontek. Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, Kustosz Sanktuarium, witając zebranych odwołał się do pobożności Maryjnej Św. Jana Pawła II i wzywał wszystkich, aby na tym miejscu uczyli się zawierzać wszystko Bogu przez Maryję i jak On powtarzać całym życiem „Totus Tuus - Cały Twój, Maryjo”. „Maryja jest Matką, która jest równocześnie Królową i Królową, która pozostaje Matką” – mówił w homilii Ks. Prałat Dr hab. Marian Duda. Przypominając słowa pieśni koronacyjnej, do której słowa właśnie on ułożył, ukazywał kolejne etapy zawierzenia Maryi, w Betlejem, w Nazarecie i pod Krzyżem, gdzie zwyciężył Jej Syn i Ona również zwyciężyła. Homileta wskazywał, że Ona jako Matka ma prawo od nas wymagać, ma prawo do nas, do naszej czci i miłości. „Ona stale wzywa nas słowami, które można nazwać Jej ewangelią: «Uczyńcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie»”. Na zakończenie Mszy Świętej, Ks. Kustosz wyraził podziękowanie wszystkim przybyłym za dar wspólnej modlitwy. Słowa szczególnej wdzięczności zostały skierowane do Ks. Prałata Dr hab. Mariana Dudy, który otrzymał również podziękowanie od przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Modlitewne spotkanie, na które złożył się film o Kalwarii w Praszce, Nowenna Kalwaryjska oraz Msza Święta przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, tradycyjnie zakończyło się radosną agapą w Domku Zwiastowania Matki Bożej.

3 maja br., Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński przebywał w Parafii Sułoszowa, gdzie przewodniczył Sumie Odpustowej połączonej z 700-leciem tejże Parafii w Diecezji Sosnowieckiej. Z tej Parafii pochodził nasz Śp. Ks. Bp Miłosław Kołodziejczyk.

8 maja br., zakupiono wspólnie kwiaty, pelargonie, jak w poprzednich latach do skrzynek/donic przy poszczególnych kaplicach bądź krzyżach na Kalwarii w ramach tzw. akcji „Kwiaty dla naszej Kalwarii”.

9 maja br., o godz. 18.00 odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Rady Ekonomicznej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i wszystkich grup apostolskich w sprawie uroczystości koronacyjnej.

10 maja br., 26 osobowa grupa naszych dzieci (7 dziewczynek i 19 chłopców) przystąpiła do I Komunii Świętej na Mszy Św. o godz. 9.00. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyło się śniadanko dla tych dzieci, ich rodziców, najbliższej rodziny, duszpasterzy i katechetów w Domku Zwiastowania Matki Bożej. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych złożyli ofiarę na ornat koronacyjny. Firma należąca do ojca jednego z dzieci pierwszokomunijnych, p. Mirosława Dylonga rozpoczęła prace przy wykonywaniu zadaszenia ołtarza koronacyjnego na szczycie Kalwarii.

13 maja br., odbyło się pierwsze w cyklu półrocznym nabożeństwo Fatimskie, któremu przewodniczył Ks. Prałat Marian Stochniałek z Wielunia.

16 maja br., odbyła się Pielgrzyma Regionu Zawierciańskiego przed Uroczystością Koronacyjną. „W wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, gromadzimy się w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, aby uczyć się tu zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej i umocnić się na drogach wiary trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa”. Tymi słowami witał zebranych na Kalwarii w Praszce pielgrzymów, 16 maja br. budowniczy i kustosz Sanktuarium Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński. Tego dnia w ramach duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacyjnej, zgromadzili się przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, wierni Regionu Zawierciańskiego, którzy wraz z duszpasterzami przybyli 7 autokarami. Do tego majowego pielgrzymowania zmobilizował wiernych Zawiercia, Myszkowa, Żarek i okolic, Ks. Prałat Jan Batorski, Dziekan tegoż regionu. Modlitwie przedkoronacyjnej, której najważniejszym punktem była Msza Święta przewodniczył J. E. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak. Mszę Św. poprzedził film o Sanktuarium i cudownym wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz modlitwa zawierzenia przed obliczem Matki Bożej. Ks. Arcybiskup w swej homilii, wspominając słowa Św. Jana Pawła II „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”, mówił, że nasz Święty Papież w ten sposób także wyraził życzenie „aby w Praszce była Kalwaria”. Wspominając straszny czas II Wojny Światowej zachęcał do zapoznania się z teologią i historią tego miejsca. Wezwał do częstego nawiedzania tej „wielkiej Kalwarii”, bo jak zaznaczył „przybywają tu także chętnie Ślązacy z bliska, z diecezji opolskiej i z daleka”. Odniósł się w ten sposób do obecnych tego dnia na Kalwarii w Praszce pielgrzymów z Chorzowa. Prosił wszystkich, aby „zapoznać się z Matką Bożą w Jej cudownym wizerunku na Kalwarii w Praszce”. Na zakończenie Eucharystii Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia figury Pana Jezusa Ubiczowanego, z dokładnym odwzorowaniem ran z Całunu Turyńskiego. Figura ta jest usytuowana w kaplicy Ubiczowania i Cierniem Ukoronowania w nowowybudowanym kościółku „Ecce Homo” w Dolnie Męki Pańskiej, u początku Drogi Krzyżowej na Kalwarii w Praszce. Warto zaznaczyć, że Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak jest jej fundatorem, natomiast kościół „Ecce Homo” stanowi fundację ks. prałata Stanisława Gasińskiego. Ks. Prałat podziękował dostojnemu celebransowi za ten hojny dar, a dziękując wszystkim za wspólną modlitwę na zakończenie Eucharystii, przypomniał słowa a zarazem wezwanie Ks. Arcybiskupa Stanisława zawarte w książce z jego rozważaniami ewangelii, aby „nieść niebo drugim”. Ks. Prałat Jan Batorski dziękując Ks. Arcybiskupowi za przewodniczenie wielkiej modlitwie, wyraził także wdzięczność Kustoszowi Sanktuarium za serdeczne przyjęcie. Podkreślił jego wielką i wytężoną pracę, której efekty widać gołym okiem na Kalwaryjskim wzgórzu w Praszce, które zostało „głęboko przeorane duchowo i materialnie”. Po wzmocnieniu sił fizycznych posiłkiem kalwaryjskim, pielgrzymi, pod przewodnictwem Ks. Kustosza, udali się na dróżki kalwaryjskie, przeżywając Drogę Zmartwychwstania Chrystusa. Na zakończenie kilkugodzinnej modlitwy Ks. Kustosz pobłogosławił wszystkim pielgrzymom na ich drogę powrotu do swych parafii i rodzin, oraz serdecznie zaprosił do częstszego nawiedzania Kalwarii w Praszce i obecności na uroczystości koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, 12 września br.

18 maja br., pomocnicy ewangelizacyjni rozpoczęli dostarczanie do wszystkich naszych parafian zaproszeń na Uroczystość Koronacyjną.

19 maja br., odbyło się na Kalwarii w Praszce IV Spotkanie Komitetu ds. Koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Na tym spotkaniu Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński przedstawił następujące Sprawozdanie z prac na płaszczyźnie duchowej i materialnej przygotowujących do Koronacji: „Wykonane i trwające prace tak na płaszczyźnie duchowej jak i materialnej przygotowujące uroczystość koronacyjną: wykonano elewację zewnętrznej kościoła parafialnego Św. Rodziny, trwają prace przy budowie ołtarza koronacyjnego, wykonano zadaszenie dla chórów oraz tzw „Kącik Pielgrzyma” ,odrestaurowano Krzyż na szczycie Kalwarii oraz wymienione zostały zniszczone Krzyże przy poszczególnych stacjach ,wykonane zostało przyłącze energetyczne o wystarczającej mocy do nagłośnienia i transmisji telewizyjnej, na szczyt Kalwarii (łączna długość 670 m.) ,wykonana została instalacja pod nagłośnienie szczytu Kalwarii (kabel ziemny na długości łącznej 500 m.), po konsultacjach z Władzami i odpowiednimi Służbami wykonano mapę Praszki z uwzględnieniem miejsc parkingowych dla autokarów i samochodów osobowych ,wykonano i umieszczono na terenie Praszki i okolic 9 banerów informujących o uroczystości koronacyjnej ,wydrukowano 1.000 plakatów do rozdysponowania do Parafii Archidiecezji Częstochowskiej oraz wysłania do pielgrzymów i odpowiedzialnych za zorganizowane grupy ,przygotowano i wydrukowano 10.000 zaproszeń na koronację ,przygotowano wstępny projekt modlitewnika koronacyjnego ,zrealizowano kolejne Nowenny Miesięcy oraz dotychczas dwie pielgrzymki Regionów: Częstochowskiego (ok. 1000 pielgrzymów) i Zawierciańskiego (ok. 350 pielgrzymów) ,przeprowadzono konsultacje dotyczące przygotowania pamiątkowych obrazów dla szczególnych gości uroczystości koronacyjnej ,przeprowadzono konsultacje dotyczące wyceny i wykonania nagłośnienia szczytu Kalwarii (nagłośnienie stałe) ,przygotowano wspólną dla całego miasta centralnej Procesji Bożego Ciała, w związku z koronacją oraz poświęceniem Ronda Kalwaryjskiego ,przygotowano List do Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej ze specjalnym zaproszeniem na koronację ,przygotowano list do pielgrzymów i darczyńców na uroczystość koronacyjną ,przeprowadzono konsultacje i ostatecznie zamówiono u sióstr Westiarek w Częstochowie, ornat dla głównego celebransa koronacji oraz dla koncelebransów, przeprowadzono i zrealizowano akcję „Kwiaty dla naszej Kalwarii” ,przeprowadzono zbiórkę funduszy w ramach trzeciej „raty” wiernych Parafii Św. Rodziny w Praszce na uroczystość koronacyjną ,wykonano instalację dodatkowego nagłośnienia fanfar w kościele sanktuaryjnym (głośniki, wzmacniacz i mikser fundacji Ks. Prałata Prof. Kazimierza Szymonika) ,wykonano częściową elewację budynku parafialnego.

21 maja br., przybyli na naszą Kalwarię akustycy z Opola w celu zbadania zapotrzebowania na sprzęt nagłaśniający uroczystość koronacyjną.

22 maja br., został zredagowany list z naszego Sanktuarium, który w kolejnych dniach Ks. Prałat wysłał do wszystkich kapłanów, pielgrzymów i wspólnot parafialnych, zapraszając na Uroczystość Koronacyjną. Oto jego treść: „Pozdrawiam serdecznie w Imię Jezusa i Jego Matki. W nawiązaniu do zaproszenia J. E. Ks. Arcybiskupa Dr Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego, pragnę ze swej strony zwrócić się z pokorną i serdeczną prośbą. W sobotę, 12 września br., o godz. 11.00, uroczystą procesją koronacyjną w Archidiecezjalnym Sanktuarium na Kalwarii w Praszce, rozpocznie się uroczystość koronacji koronami papieskimi obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, poświęconego i posłanego do Praszki przez Św. Jana Pawła II, 19 sierpnia 2002 roku. Odwołując się do więzów przyjaźni, wspólnoty wiary i miłości do Matki Najświętszej, jak najserdeczniej i najpokorniej proszę o obecność na tej uroczystości w miarę swoich możliwości i zajęć. Proszę również o zachęcenie innych i przygotowanie zorganizowanej pielgrzymki na ten dzień, lub choćby skromnej delegacji, z własnym emblematem, nazwą wspólnoty, parafii lub miejscowości. Liczna nasza obecność na koronacji będzie wyrazem hołdu złożonego naszej Matce i Królowej a dla obecnych, reprezentujących swoje wspólnoty, parafie i rodziny, zadatkiem łask, których nie skąpi Bóg swoim wiernym, rozdzielając je przez pośrednictwo Matki Swojego Syna. W tych jakże trudnych czasach, jawnej walki z Kościołem, potrzeba solidarności ludzi dobrej woli, aby dobro zatriumfowało, a jak mówił Sługa Boży Ks. Kardynał August Hlond – „zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”. Oczekując spotkania na tych wielkich wydarzeniach zbawczych, obiecuję stałą modlitwę przed Obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, aby Ona królowała w naszych rodzinach i prowadziła nas wszystkich do całkowitego zawierzenia Jej Synowi. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich czasem łaski, nowego odkrycia Kalwaryjskiego oblicza Syna i Matki”. Księża Biskupi zostali zaproszeni przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę.

27 maja br., drukarnia we Wrocławiu przygotowała 5 tyś. obrazków z Motetem Maryjnym na obrzęd koronacji.

28 maja br., wykonany został w pracowni architektonicznej w Krakowie, projekt korony wieńczącej zadaszenie ołtarza koronacyjnego.

29 maja br., odpowiednie służby cywilne w powiecie zatwierdziły plan sytuacyjny uroczystości koronacyjnej.

1 czerwca br., zostało wystosowane pismo do Starostwa Powiatowego w Oleśnie z prośbą o zatwierdzenie planu rozmieszczenia parkingów dla autokarów i samochodów osobowych wiernych, przybywających na koronację z całej Archidiecezji Częstochowskiej i spoza jej granic.

4 czerwca br., w Uroczystość Bożego Ciała, ze względu na Koronację Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, w tym roku wyjątkowo trasa Procesji Eucharystycznej w naszej Parafii objęła Rondo Kalwaryjskie, o którego nadanie imienia wszyscy się staraliśmy. „Niech to Rondo Kalwaryjskie zawsze kieruje nasze drogi ku Bogu. Niech przypomina nam, do czego wzywał nas Św. Jan Paweł II, że to nasze życie ma sens”. Słowa te skierował do wiernych J. E. Ks. Abp Dr Stanisław Nowak, podczas procesji Bożego Ciała, która w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyruszyła z Kościoła Św. Rodziny na Kalwarii w Praszce na ulice miasta. Uroczystej Mszy Św. na rozpoczęcie procesji przewodniczył Ks. Abp Stanisław Nowak, w koncelebrze proboszcza Parafii Św. Rodziny i Kustosza Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, Ks. Prałata Dr Stanisława Gasińskiego. W homilii dostojny celebrans wskazywał na wielką tajemnicę Eucharystii i na jej niezaprzeczalną rolę w kształtowaniu życia wiarą i we właściwym przeżywaniu swego chrześcijaństwa. Po zakończeniu Mszy Św. na ulice Praszki wyruszyła procesja Eucharystyczna. Druga stacja tejże procesji, byłą usytuowana wyjątkowo przy Rondzie Kalwaryjskim, gdzie Chrystusa w monstrancji wniósł Ks. Kanonik Ireneusz Skrobot, proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce, na terenie której znajduje się to rondo. On też po odczytanej tam Ewangelii i krótkiej homilii Ks. Arcybiskupa, poprosił Arcypasterza o dokonanie poświęcenia Ronda, któremu decyzją Władz Miasta i Gminy Praszka, zostało nadane imię Rondo Kalwaryjskie. Jak zaznaczył Ks. Arcybiskup, nazwa tego Ronda nawiązuje do trudnej historii tej ziemi, która została wyjątkowo doświadczona podczas II Wojny Światowej. Podkreślił również, ze to nie tylko odniesienie do przeszłości, ale i wskazanie na właściwy kierunek, którym jest kroczenie w duchu wiary za Chrystusem. „Niech to Rondo wskazuje także na Kalwarię, która powstała w tym mieście. Jest ono owocem posłania na to miejsce przez Św. Jana Pawła II obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, do którego koronacji się przygotowujemy” – kontynuował Ks. Arcybiskup. Po dokonaniu poświęcenia, słowa wdzięczności wyrazili przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. Następnie Ks. Arcybiskup pobłogosławi wszystkim Najświętszym Sakramentem, po czym Ks. Prałat Stanisław Gasiński podjął go w dalszej procesji, która zakończyła się w kościele Sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce.

5 czerwca br., przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka dzieci komunijnych Parafii Opatrzności Bożej w Krasicach.

6 czerwca br., W pierwszą sobotę czerwca, gdy w całym kościele oddawaliśmy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, trwał kolejny etap duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacyjnej. Tego dnia przed oblicze Tej, o której Św. Jan Paweł II mówił, że Ona wychowywała jego serce „od najmłodszych lat”, przybyło ponad 1200 wiernych Regionu Radomszczańskiego. Pod przewodnictwem pasterza naszej Maryjnej Archidiecezji, Ks. Arcybiskupa Dr Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, pielgrzymi zawierzyli samych siebie Bogu za wstawiennictwem Tej, która z czułością przytula do swego Niepokalanego Serca Bożego Syna i wszystkim nam na Niego wskazuje, do Niego prowadząc. Kustosz Sanktuarium, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, witając serdecznie wszystkich przybyłych przypominał słowa Św. Jana Pawła II, który jako wielki czciciel Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi wskazywał, jak bardzo potrzebny jest dziś światu zastęp serc czuwających, które swą siłę czerpią z nieprzebranych bogactw otwartego Serca Boga. Ks. Gasiński zachęcił tym samym aby u Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia napełnić serca miłością Boga i drugiego człowieka. Następnie wszyscy obejrzeli film przedstawiający historię i teraźniejszość Sanktuarium na Kalwarii w Praszce. Po obejrzeniu filmu, Ks. Arcybiskup w kościele Sanktuaryjnym, zawierzył przybyłych pielgrzymów, Archidiecezję i cały Kościół Kalwaryjskiej Matce. Po modlitwie zawierzenia, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, wszyscy procesjonalnie udali się do kościoła Św. Rodziny, gdzie Ks. Arcybiskup Metropolita przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, będącej punktem kulminacyjnym tego pielgrzymowania. W swym słowie skierowanym do pielgrzymów, przemierzył wraz z nimi swoisty „Tryptyk Papieski”. Wspomniał na pierwsze pielgrzymowanie Papieża Polaka do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, jego wielką prośbę o modlitwę za niego „za życia i po śmierci”, oraz do postawy zawierzenia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wskazał, że „to jest również nasza droga”. W następnej odsłonie przypomniał pielgrzymkę Św. Jana Pawła II do Wilna i papieskie zawierzenia Matce Bożej, które na Kalwarii w Praszce jest ponawiane „aby nie był daremny Krzyż Jezusa”. Ostatnią częścią tego tryptyku było wspomnienie ostatniej pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Polski, pod znakiem tajemnicy Miłosierdzia Boga. Ks. Arcybiskup kończył swą homilię modlitwą „Matko Miłosierdzia, przybliż nam, spraw, aby świat uwierzył, ze tylko On jest jedyną drogą prowadzącą do życia. Tej drodze musimy być wierni, bo inaczej nie ma dla nas ocalenia. Maryjo, czuwaj nad nami wszystkimi. Św. Janie Pawle II, módl się za nami”. Na zakończenie Eucharystii Ks. Dr Stanisław Gasiński podziękował Ks. Arcybiskupowi Metropolicie, oraz wszystkim uczestnikom modlitwy, zapraszając jednocześnie do udziału w uroczystości koronacyjnej 12 września br. Następnie swoje słowo wdzięczności wobec Ks. Arcybiskupa, Ks. Kustosza, wszystkich kapłanów i przybyłych pielgrzymów wyraził Ks. Kanonik Antoni Arkit, dziekan regionu Radomszczańskiego. Podziękowaniem tym objęto ponad 100 kapłanów, na czele z Ks. Prałatem Dr Włodzimierzem Kowalikiem, Wikariuszem biskupim ds. ekonomicznych. Po Eucharystii i kalwaryjskim posiłku, pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa, którą na terenie Kalwarii w Praszce poprowadził Ks. Kustosz Dr Stanisław Gasiński. Na zakończenie tego nabożeństwa wszyscy otrzymali od niego Boże błogosławieństwo na drogi powrotne do swych domów i parafii.
– Tego samego dnia w godzinach popołudniowych miała miejsce kolejna Nowenna Miesięcy przed wrześniową Koronacją koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W VII już Nowennie wzięli udział pielgrzymi z Parafii Św. Mikołaja BW w Rudnikach, na czele z Ks. Prob. Kan. Krzysztofem Błaszkiewiczem oraz wierni z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku k/Wielunia, wraz ze swym Proboszczem Ks. Kan. Sylwestrem Kubik. Czerwcowej Nowennie Miesięcy przewodniczył Ks. Prałat Prof. Dr hab. Kazimierz Szymonik, który jest także członkiem Komitetu Koronacyjnego. To modlitewne spotkanie przebiegło według ustalonego już planu: film o Sanktuarium, Nowenna Kalwaryjska, Msza Święta przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz agapa. W swojej homilii Ks. Szymonik poruszył wiele bardzo istotnych trudności na jakie napotyka nasze życie wiary w dzisiejszych czasach. Zachęcił wszystkich zebranych do ponownego całkowitego zawierzenia Bogu za wstawiennictwem Matki Najświętszej, dzięki któremu w naszej niełatwej historii Narodu, wielokrotnie zostaliśmy ocaleni. Na zakończenie Eucharystii Ks. Kustosz podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. W sposób szczególny podziękował głównemu celebransowi, za przewodniczenie modlitwie, wygłoszone płomienne Słowo Boże, oraz za materialny dar, jakim jest ufundowane przez niego unowocześnienie nagłośnienia fanfar w kościele Sanktuaryjnym. Dzięki niemu, jeszcze dostojniej brzmi to instrumentalne wezwanie do oddania pokłonu Chrystusowi i Jego Kalwaryjskiej Matce, którzy spoglądają na wiernych z wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
– Przybyła do naszego Sanktuarium Pielgrzymka „Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Im. Jana Pawła II” z Kościana.

7-13 czerwca br., firma akustyczna z Opola zasadniczo wykonała instalację nagłośnienia terenu Kalwaryjskiego.
– nadal były wykonywane prace przy budowie ołtarza koronacyjnego,
– zakończona została budowa kącika dla pielgrzymów,
– rozpoczęto malowanie kościoła Kalwaryjskiego zewnątrz i wewnątrz,
– rozpoczęto prace przy budowie dwóch nowych kaplic na terenie naszej Kalwarii „Pożegnanie Pana Jezusa z Matką przed męką”, oraz kaplica „Zapowiedzi zaparcia się Św. Piotra”.

10 czerwca br., specjalistyczna firma z Namysłowa dysponująca dźwigiem z wysokim wysięgnikiem, oraz firma budowlana p. Waldemara Strugały wspierała prace przy malowaniu okien i Krzyży na wieży kościoła Św. Rodziny.

11 czerwca br., nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okrzą.

13 czerwca br., Blisko 1000 ministrantów i lektorów wzięło udział w IV Pielgrzymce Służby Liturgicznej Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej, która pod hasłem „Panno Maryjo pokazuj młodym drogę, a dzieci otocz płaszczem swej opieki” (św. Jan Paweł II) odbyła się do Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. Pielgrzymka była duchowym przygotowaniem do koronacji koronami papieskimi obrazu Kalwaryjskiej Marki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, która odbędzie się 12 września 2015 r. Pielgrzymowanie rozpoczęło się spotkaniem z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w kościele św. Rodziny przy sanktuarium. Podczas spotkania ministranci i lektorzy wysłuchali świadectwa kleryka z pierwszego roku o jego drodze powołania. Oprawę muzyczną zrealizował zespół klerycki. Podczas spotkania zaprezentowany został film o historii sanktuarium w Praszce, przygotowany przez TV „Niedzielę”. – Jesteście tutaj, aby uczyć się od Maryi zawierzenia Bogu. – mówił ks. prał. Stanisław Gasiński kustosz sanktuarium, witając uczestników pielgrzymki. Następnie w Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia Nowennie przed koronacją obrazu przewodniczył ks. Sebastian Ciastek duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej. Następnie Mszy św. na wzgórzu kalwaryjskim przewodniczył abp Wacław Depo metropolita częstochowski. Mszę św. z Metropolitą częstochowskim koncelebrowali m. in. ks. prał. Stanisław Gasiński, ks. Sebastian Ciastek, ks. Andrzej Przybylski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Andrzej Kuliberda – wikariusz biskupi ds. duszpasterskich w archidiecezji częstochowskiej oraz kapłani, oraz 145 duszpasterzy ministrantów z terenu archidiecezji. W homilii abp Depo podkreślił, że „wspominając tajemnicę Niepokalanego Serca Maryi rozumiemy, że jest to obrona przed wszystkim tym, co nam zagraża w życiu duchowym” i przypomniał, że „trzeba uczyć się na nowo ufać Bogu we wszystkich okolicznościach naszego życia”. „Wy sami nie wiecie, jak jesteście piękni wówczas, kiedy znajdujecie się w zasięgu Słowa Bożego i Eucharystii. Sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem, z Mistrzem, starając się żyć w Jego łasce uświęcającej”. – kontynuował Metropolita częstochowski przypominając słowa św. Jana Pawła II i dodał: „Piękno jest w Was zrodzone w przymierzu trzech serc: Najświętszego otwartego Serca Zbawiciela, Niepokalanego Serca Maryi i serca każdego z nas”. Abp Depo przypomniał, że „Najświętsze Serce Jezusa jest otwarte dla nas”. – W tej tajemnicy Zbawiciel miłosierny kroczy ku nam. – mówił abp Depo, wskazując równocześnie na znaczenie słów „Jezu, ufam Tobie”. Metropolita częstochowski podkreślił również, że „Niepokalane Serce Maryi mówi o tym, że kto jak nie Maryja podprowadzi nas do głębi miłości Chrystusa”. – Trzeba też spojrzeć na niepokój i ból Jej serca. Czy my na wzór Maryi szukamy Jezusa tak, żeby nas serce zabolało? – pytał abp Depo. Arcybiskup przypomniał ministrantom, że Kalwaria w Praszce to miejsce zawierzenia. – Maryja przeżywa ciemności wiary na Kalwarii, by zrozumieć to, co dzieje się w życiu Jezusa. Maryja poprzez ciemności wiary podprowadza nas do bliskości Jezusa. – mówił abp Depo „Dzisiaj chcemy opieczętować nasze serca, byśmy umieli być wierni Bogu we wszystkich okolicznościach naszego życia”. – dodał arcybiskup. Metropolita częstochowski wskazał ministrantom na wzór św. Tarsycjusza, który zginął w obronie ratowania Hostii. – To jest naszym zadaniem, by być blisko Jezusa. – zaapelował abp Depo „Matka zawierzenia niech Wam wyprasza łaskę miłości wiernej aż do końca”. – zakończył Metropolita częstochowski. Na zakończenie Mszy św. abp Depo zawierzył ministrantów i lektorów Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Następnie ks. Sebastian Ciastek dziękując za dar kolejnej pielgrzymki Służby Liturgicznej Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej przypomniał, że „Matka Boża Kalwaryjska wychowała serca Jana Pawła II, który chciał, by Maryja Kalwaryjska królowała także w Praszce”. – Niech Maryja będzie wychowawczynią sumień i serc ministrantów. – mówił ks. Ciastek. W ramach pielgrzymki odbyły się również gry i zabawy. Abp Depo rozlosował również w ramach „ministranckiej loterii” dwa tablety. Na zakończenie pielgrzymki odbyło się nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Organizatorem IV Pielgrzymki Służby Liturgicznej Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej było Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Ołtarza, pod kierunkiem ks. Sebastiana Ciastka. Natomiast tygodnik katolicki „Niedziela” przygotował dla wszystkich uczestników pielgrzymki m. in. okolicznościowe albumiki.

13 czerwca br., przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka z Parafii Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela z Myszkowa, oraz Pielgrzymka Rowerowa z Kościana w Archidiecezji Poznańskiej.

15 czerwca br., odbyło się w naszej Parafii nadzwyczajne wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Służb i Inspekcji Administracji Zespolonej Powiatu Oleskiego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa organizacji Koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Gremium temu przewodniczył P. Stanisław Belka, Starosta Oleski.

15-20 czerwca br., rozpoczęto malowanie północnej ściany kościoła Sanktuaryjnego, trwały prace blacharskie przy budowie ołtarza koronacyjnego, wykonano jego odwodnienie, oraz wykaszany był teren Kalwarii.

17 czerwca br., J.E. Ks. Bp Antoni Długosz udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

20 czerwca br., przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka wiernych z Parafii NSPJ w Strzybnicy i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowskich Górach z Diecezji Gliwickiej, oraz pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z Parafii Czernice.

20 czerwca br., dzień ten był dla dzieci pierwszokomunijnych z dekanatu praszkowskiego, oraz z parafii NMP Matki Kościoła z Czernic, okazją do dziękczynienia za dar Eucharystii. Przeżywały one to dziękczynienie przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce. Kustosz tego Sanktuarium, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński wielokrotnie tego dnia przypominał słowa Św. Jana Pawła II, które on skierował do grupy dzieci pierwszokomunijnych, podczas swej pielgrzymki do Polski w 1997 r., w Zakopanym. Ks. Kustosz przypomniał także w słowie powitania, że to właśnie na ten wizerunek wskazał małemu Karolowi Wojtyle, Jego Ojciec, krótko po jego Pierwszej Komunii Św. i śmierci mamy, mówiąc mu, „Teraz Karolku, to jest twoja Mama”. Po filmie o Sanktuarium i Nabożeństwie Eucharystycznym w kościele sanktuaryjnym, przyszedł kulminacyjny punkt, Eucharystia. Przewodniczył jej Ks. Dyrektor Dr Andrzej Kuliberda z Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. W dialogowanym Słowie Bożym, celebrans przypominał o wielkim wydarzeniu w życiu dzieci jakim była uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. „Jak niezwykłą rzeczą jest to, że Pan Jezus będąc prawdziwym Bogiem zechciał być człowiekiem”, że zechciał narodzić się w stajni w Betlejem. „Pan Jezus nas kocha bo nie tylko oddał nam samego siebie ale dał nam również swoją mamę”. Wskazał, ze kalwarie są po to aby upamiętniać co Pan Jezus zrobił dla nas na Krzyżu. Zaprosił również dzieci wraz z rodzicami na Uroczystość koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. „Przez to Ojciec Święty mówi: to miejsce jest cudowne, przychodźcie tutaj, Matka Boża będzie Was tutaj słuchać” – kontynuował. „Zbawienie, które nam Jezus ofiarował na Kalwarii przyjmujemy wówczas, gdy przyjmujemy Go w Komunii Św. (…) Oby nie było takich niedziel, kiedy nie będzie Was na Eucharystii. – apelował Ks. Kuliberda. – Bo wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Po skończonej Eucharystii Ks. Kustosz zaprosił wszystkich na kalwaryjski posiłek. Wcześniej w słowach podziękowania na zakończenie Mszy Świętej zwrócił się przede wszystkim do rodziców dzieci, przypominając wezwanie Św. Jana Pawła II o niezbywalności rodzicielskiego obowiązku religijnego i społecznego wychowania swych dzieci. W modlitwie dziękczynnej dzieci komunijnych udział wzięli również pielgrzymi z Parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Strzybnicy w diecezji Gliwickiej wraz ze swym duszpasterzem, oraz wspomniani Pielgrzymi z Parafii w Czernicach wraz ze swym księdzem Proboszczem. Obecni byli również kapłani dekanatu praszkowskiego na czele z Ks. Dziekanem Mieczysławem Papiernikiem.

22-27 czerwca br., trwały prace przy malowaniu kościoła Sanktuaryjnego,
– trwały prace przy budowie nowych kaplic na naszej Kalwarii, które stanowią fundację,
– dokaszany był zachodni stok Kalwarii,
– trwało malowanie drewnianej boazerii do obicia sklepienia ołtarza koronacyjnego.

26 czerwca br., Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński przewodniczył w kościele Św. Rodziny Mszy Św. dziękczynno-błagalnej na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.

27-28 czerwca br., Ks. Prałat D Stanisław Gasiński przebywał z wizytą pastoralną u swych przyjaciół w diecezji Graz w górnej Austrii. Przekazywał tam Parafii Pöllauberg relikwie Św. Jana Pawła II, które za jego staraniem i pośrednictwem posłał tam J.E. Ks. Kard Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski. Ks. Prałat uczestniczył tam także w Mszy Św. dziękczynno-błagalnej w 25 rocznicę kapłaństwa miejscowego Proboszcza Ks. Rogera Ibounigg. Spotkał się również z nowym ordynariuszem diecezji Graz-Seckau, Ks. Bp. Wilhelmem Krautwaschl.

29 czerwca – 4 lipca br., trwało malowanie z dociepleniem zachodniej ściany kościoła Sanktuaryjnego,
– zostały oddane do pracowni złotniczej w Krakowie wszystkie 3 puszki mszalne z głównego tabernakulum kościoła Św. Rodziny. Ich stan po wielu latach użytkowania wymagał renowacji.
– trwały nadal prace przy wykańczaniu ołtarza koronacyjnego.

4 lipca br., pierwsza sobota miesiąca lipca była w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce gorąca nie tylko żarem z nieba ale i żarem modlitwy. Tego dnia przybyli tu pielgrzymi ostatniego regionu duszpasterskiego naszej Archidiecezji, wierni regionu Wieluńskiego. Ponad siedemsetosobowa grupa pielgrzymów została gorąco przywitana przez kustosza Sanktuarium, Ks. Prałata dr Stanisława Gasińskiego, który zachęcał aby na Kalwarii w Praszce uczyć się zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej i umocnić się w drodze wiernego kroczenia na Jej wzór za Chrystusem. Według ustalonego porządku na rozpoczęcie pielgrzymki wierni w kościele parafialnym Św. Rodziny obejrzeli film o sanktuarium i Kalwarii w Praszce. Dodatkową okazją do modlitwy tego dnia było uczestnictwo pielgrzymów w poświęceniu dwóch nowych kaplic. Po filmie bowiem uformowała się procesja wraz z Ks. Arcybiskupem seniorem Stanisławem Nowakiem na czele oraz z licznie przybyłymi kapłanami, która przeszła na teren Kalwarii, aby poświęcić nowe kaplice które wchodzą w skład Dróżek Męki Pańskiej. Ufundował je Ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak i on też tego dnia dokonał ich poświęcenia. Przy kaplicy pożegnania Jezusa z Maryją przed męką, oraz kaplicy zapowiedzi zaparcia się Św. Piotra, Ks. Arcybiskup w krótkich słowach rozważania tych tajemnic zachęcał zgromadzonych do jeszcze głębszej duchowości Pasyjno-Maryjnej oraz do większej pokory wobec Boga. Po tym poświęceniu procesja przeszła do kościoła sanktuaryjnego, gdzie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie zawierzono w modlitwie wszystko Bogu przez Maryję – Kalwaryjską Matkę Zawierzenia. Modlitwie przed cudownym wizerunkiem przewodniczył Ks. Arcybiskup w towarzystwie Ks. Prałata Mariana Mermera, Dziekana Regionu Wieluńskiego, Ks. Prałata Dr Teofila Siudego, przewodniczącego Komitetu ds. Koronacji oraz Ks. Prałata Dr Stanisława Gasińskiego, Kustosza Sanktuarium i Kalwarii w Praszce. Po modlitwie zawierzenia w Sanktuarium ponownie uformowała się procesja która wróciła do kościoła Św. Rodziny gdzie w samo południe sprawowana była Najświętsza Eucharystia. Przewodniczył jej Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak z towarzyszeniem niemal 30 kapłanów, którzy przyprowadzili tego dnia swych wiernych na Kalwarię w Praszce. W Słowie Bożym, dostojny celebrans przybliżając wszystkim historię i teologię Kalwarii w Praszce zachęcał do rozbudzenia bądź odnowienia w sobie duchowości kalwaryjskiej. Rozpoczynając homilię wyraził wdzięczność wobec Ks. Kustosza, że „w tak krótkim czasie jest, to, co jest, tutaj w Praszce”. Wzywał, aby stawać się apostołem Kalwarii w Praszce. „Idźcie do swoich parafii i głoście co się tu dzieje, co tu jest. Głoście chwałę tego miejsca”. „Czujcie się tu u siebie wzywał. To miejsce nie tylko Praszki, ale całej tej ziemi, całej Archidiecezji (…) byście kochali to miejsce, byście tu przychodzili”. Przypominał, że rozwój Kalwarii w Praszce to sprawa nie tylko tego miejsca, tej parafii, tego miasta, ale całej ziemi wieluńskiej, całej Archidiecezji. Mówił również że misteria na Kalwarii w Praszce nie ustępują pięknem żadnej wielkiej Kalwarii, zachęcając tym samym do licznego w nich udziału. Na zakończenie Eucharystii głos zabrał Ks. Kustosz, który podziękował Arcybiskupowi za ufundowanie i poświęcenie nowych kaplic, za przewodniczenie modlitewnemu spotkaniu i wygłoszone Słowo Boże. Podziękował także przybyłym kapłanom na czele z Ks. Prałatem Marianem Mermerem, oraz ks. Prałatem dr Teofilem Siudym, jak i wszystkim przybyłym pielgrzymom za wspólną modlitwę i udział w duchowym przygotowaniu do wrześniowej koronacji. W imieniu wszystkich zebranych złożył także Ks. Arcybiskupowi najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się 80 urodzin, a przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce ofiarowali kwiaty. Po krótkim odpoczynku i wzmocnieniu się kalwaryjskim posiłkiem, pielgrzymi, w godzinie śmierci Chrystusa, zawierzyli się Bożemu Miłosierdziu w kaplicy pod tym wezwaniem w kościele Św. Rodziny. Modlitwa koronki do Bożego Miłosierdzia zakończyła to pielgrzymowanie. Tak intensywny dzień na Kalwarii w Praszce zakończył się jednak dopiero wieczorem, kiedy to odbyła się VIII już, przedostatnia, Nowenna Miesięcy. Przewodniczył jej Ks. Prałat dr Teofil Siudy, a udział w niej wzięli wraz z miejscowymi parafianami i czcicielami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, pielgrzymi przybyli z Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strojcu. Przyprowadził ich na to miejsce Proboszcz tejże parafii Ks. Kan Jan Kałdon. Po Nowennie Kalwaryjskiej nastąpiła Eucharystia, której przewodniczył Ks. Prałat Dr Teofil Siudy. W swej homilii wskazywał na Boskie macierzyństwo Maryi wobec Chrystusa i wobec nas, oraz na Jej godność królewską, która jest tak mocno związana z Krzyżem Jej Syna. „Maryja jest królową dlatego, że służy – pouczał Ks. Siudy”. Mówił, jak bardzo potrzebujemy takich świętych miejsc jak Sanktuaria, jak Kalwaria, aby na nowo odczytywać Ewangelię, aby odnajdywać tu i wstępować „w ślady Maryi (…) by uczyć się postawy służby i pokory wobec Boga i drugiego człowieka”. Wskazując na cudowny wizerunek Matki Bożej przypomniał, ze to Św. Jan Paweł II posłał „ten święty znak obecności Maryi pośród nas, abyśmy i my stawali się ludźmi Kalwarii”.

4 lipca br., nawiedziła nasze Sanktuarium ok. 200 osobowa grupa pielgrzymów rowerowych z Głogowa.

6-11 lipca br., zostały oddane do renowacji dalsze 3 puszki mszalne, 2 kielichy, kadzielnica, oaz inne naczynia liturgiczne,
– oprawiane były w Częstochowie obrazy Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w nowych koronach dla szczególnych gości koronacji, oraz do nabycia dla parafian i pielgrzymów,
– trwały prace przy zachodniej ścianie kościoła sanktuaryjnego,
– została oddana do ocynkowania wielka korona wieńcząca ołtarz koronacyjny.

7 lipca br., odbyło się V spotkanie członków Komitetu ds. Koronacji. Na spotkaniu tym Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński przedstawił następujące sprawozdanie z prac przygotowujących tak duchowo jak i materialnie uroczystość koronacyjną: „Wykonane i trwające prace tak na płaszczyźnie duchowej jak i materialnej przygotowujące uroczystość koronacyjną: w zasadniczej mierze ukończono budowę ołtarza koronacyjnego choć w dalszym ciągu nie zostały płacone wszystkie prace przy nim wykonane i materiały do jego budowy, trwa malowanie ścian zewnętrznych kościoła Sanktuaryjnego i wykonywanie docieplenia ściany zachodniej, trwa rozbiórka jednego z budynków gospodarczych (uległego zniszczeniu) na placu ,parafialnym, powiększającym przestrzeń parkingową, za ofiary otrzymanej spoza parafii zakupiono głośniki, wzmacniacze, końcówki mocy, miksery, mikrofony i osprzęt do realizacji nagłośnienia szczytu Kalwarii. Do spłaty pozostaje umiejscowienie kabla na długości 800 metrów, 6 słupów nagłośnieniowych oraz robocizna elektryków z Kluczborka, trwa przygotowanie masztów na flagi na trasę procesji koronacyjnej, zostały zamówione w firmie z siedzibą w Opolu sanitariaty na koronację, przygotowano i rozesłano zaproszenia na koronację wraz z listem Ks. Kustosza oraz karty parkingowe (kolory kart odpowiadają kolorom parkingów na mapie), do wszystkich Parafii w diecezji, Pielgrzymów na Kalwarię w Praszce i Jej dobroczyńców, rozplanowano miejsca obiadu po koronacji (księża Biskupi, Przedstawiciele władz, Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Bractwo Kurkowe i Komitet w Domku Zwiastowania Matki Bożej, księża w Restauracji „Kmicic”, Orkiestry, chóry i klerycy w Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce), 15 czerwca br., odbyło się w naszym Sanktuarium nadzwyczajne wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Służb i Inspekcji Administracji Zespolonej Powiatu Oleskiego mające na celu właściwe zapewnienie bezpiecznej organizacji uroczystości koronacyjnej na Kalwarii w Praszce. Przygotowano i przyjęto Pielgrzymkę Służby Liturgicznej naszej Archidiecezji. Przeprowadzono kolejne Nowenny Miesięcy i pielgrzymki pozostałych Regionów Duszpasterskich naszej Archidiecezji. Opracowano w zasadniczej części modlitewnik koronacyjny, który jest teraz przygotowany do składu w Częstochowie i Wrocławiu, dodrukowano w drukarni we Wrocławiu zaproszenia na uroczystość koronacji, do parafii dekanatu praszkowskiego, opracowano obrazek koronacyjny wraz z okolicznościową modlitwą, przygotowywane są obrazy Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia dla biskupów i znaczniejszych gości uczestniczących w koronacji, zostały odrestaurowane w pracowni złotniczej w Krakowie 3 duże puszki do głównego tabernakulum w kościele Św. Rodziny, opracowano do druku dwustronicowy kalendarz koronacyjny na rok 2016, na dzień koronacji Ks. Arcybiskup senior Stanisław Nowak ufundował i poświęcił 2 nowe kaplice na naszej Kalwarii wchodzące w skład Dróżek Pasyjnych, zakupiono kwiaty ozdabiające ołtarz koronacyjny i jego otoczenie. Niestety większość z wymienionych prac wykonywana jest „na kredyt” w związku z bardzo trudną sytuacją finansową i wysokim kosztem wykonywanych prac”.

12 lipca br., przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka Rodziny Radia Maryja Ziemi Wieluńskiej.

13 lipca br., przybyła pokłonić się Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia oraz modlić na naszej Kalwarii pielgrzymka autokarowa z Sanktuarium w Krzeszowie, oraz z Jeleniej Góry. Tego dnia przybyła do nas także na nocleg IX grupa Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej zmierzającej na Jasną Górę.

13-18 lipca br., zakończone zostało docieplenie i malowanie zachodniej ściany kościoła Sanktuaryjnego,
– wykonywane były małe betonowe fundamenty pod maszty flagowe na drogę procesji koronacyjnej, te maszty były również malowane,
– firma specjalistyczna dokonała przeglądu i wstępnego remontu systemu napędowego dzwonów,
– złotnik z Krakowa dokonał oględzin i prac przygotowujących obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia do koronacji.

17 lipca br., w związku z awarią firma specjalistyczna zainstalowała całkowicie nowy system napędowy dzwonów, o wartości kilkunastu tyś. zł. Ze względu na przygotowanie do koronacji i koszta z tym związane, firma ta zgodziła się zaczekać ze spłatą należności do 2016 r.

20-25 lipca br., pomalowany zostały podesty i schody szczytu Kalwarii,
– wykoszony został teren Kalwarii,
– firma specjalistyczna dokonała naprawy zegara na kościele Św. Rodziny,
– stolarz przyozdobił feretron do koronacji,
– została zlecona do wykonania dębowa, pozłacana gablota w której będą przechowywane „stare” korony,
– zostały przywiezione z pracowni złotniczej w Krakowie, odnowione paramenty liturgiczne,
– została zamontowana przy pomocy dźwigu, korona zwieńczająca ołtarz koronacyjny.

26 lipca br., z racji wspomnienia Św. Krzysztofa odbyło się tradycyjne święcenie pojazdów mechanicznych.

27 lipca – 1 sierpnia br., reporterzy telewizji „Trwam”, którzy przez dwa dni przebywali na ternie naszej Parafii, przygotowywali materiał filmowy o naszym Sanktuarium i Kalwarii. Powstał z niego reportaż emitowany 10 sierpnia o 16.10 oraz 12 sierpnia o 9.35.
– trwało wybijanie boazerią sklepienia ołtarza koronacyjnego,
– trwało tynkowanie kaplicy biczowania w kościele „Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej na naszej Kalwarii,
– wypożyczona została kuchnia polowa, która posłuży na uroczystość koronacyjną,
– wykonany został skalniak wokół ołtarza koronacyjnego.

1 sierpnia br., miała miejsce IX, ostatnia Nowenna Miesięcy, modlitwie tej przewodniczył JE Ks. Arcybiskup senior Stanisław Nowak, który zakończył cykl Nowenny Miesięcy. Dostojny celebrans, pielgrzymi z Parafii Św. Marcina w Żytniowie wraz ze swym duszpasterzem Ks. Kanonikiem Andrzejem Tomalą, oraz pozostali wierni na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej zostali serdecznie przywitani przez Ks. Kustosza Prałata Stanisława Gasińskiego i obejrzeli film o historii i teraźniejszości Kalwarii w Praszce. Następnie w modlitewnej procesji udali się do kościoła Sanktuaryjnego gdzie po odprawionej Nowennie rozpoczęła się Eucharystia. W homilii Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak tłumaczył wymowę obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz przedstawiał duchowe aspekty doniosłego aktu koronacyjnego, który miał miejsce 12 września br. o godz. 11.00. Tłumaczył wymownie, że Kalwaria w Praszce „winna nam wszystkim leżeć na sercu, winniśmy się tu wszyscy czuć u siebie”, a Maryja stale szepce nam tu do ucha „kocham Cię człowieku” i prowadzi nas do swego Syna. Ks. Kustosz Prałat Stanisław Gasiński, dziękując Ks. Arcybiskupowi oraz wszystkim zebranym za wspólną modlitwę zaprosił do częstej modlitwy na Kalwarii w Praszce oraz do wzięcia udziału w uroczystości koronacyjnej.

4 sierpnia br. odbyła się jubileuszowa pielgrzymka wiernych Archidiecezji Częstochowskiej na dróżki Pana Jezusa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak zaznaczył Ojciec Kustosz w słowach powitania była to już XXX pielgrzymka, którą przyprowadził do Kalwaryjskiego Sanktuarium Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak. Początki tego pielgrzymowania zbiegły się czasowo z objęciem przez niego wówczas diecezji Częstochowskiej. Ojciec Kustosz witając Ks. Arcybiskupa, kapłanów i wszystkich zgromadzonych szczególnie ciepłe słowa skierował do Ks. Stanisław Gasińskiego, Kustosza Kalwarii w Praszce, gdzie w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym odbyła się 12 września br., druga w historii koronacja papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Witając pielgrzymów Ojciec Kustosz wskazał na przykład kalwaryjskiej duchowości Św. Jana Pawła II, który wielokrotnie przybywał do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jako kapłan, biskup, kardynał i papież i jak sam podkreślał nie było problemu, który przyniesiony na kalwaryjskie dróżki i przed oblicze Matki Kalwaryjskiej nie został rozwiązany. Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, który przewodniczył Mszy Świętej w Kalwaryjskiej Bazylice, podkreślał w homilii wielką rolę Maryi, jako kochającej Matki, która została nam dana pod krzyżem Chrystusa. „Chcemy ją wziąć do siebie, do swojego sumienia! Jak Maryja jest w sumieniu to mówi jedno: Czyń to co mówi Chrystus! Zachowuj przykazania Boskie!” – podkreślał Ks. Arcybiskup. Matka Boża Kalwaryjska mówi „żyj jak Jezus” kontynuował dostojny celebrans. Zaprosił też w imieniu Kustosza z Praszki do udziału w uroczystości koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, 12 września br. o godz. 11.00 na Kalwarii w Praszce. Msze Świętą wraz z nim koncelebrowali między innymi Ks. Prałat Marian Szczerba, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Ks. Prałat Andrzej Przybylski, Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, Ks. Szymon Klimczak z Parafii Św. Stanisława BM w Wieluniu, oraz wspomniany już Ks. Prałat Stanisław Gasiński Proboszcz i Kustosz Sanktuarium w Praszce. Po skończonej Eucharystii Ks. Arcybiskup dokonał zawierzenia wszystkich pielgrzymów z okolic Częstochowy, Wielunia, Zawiercia i innych części naszej Archidiecezji, Matce Bożej Kalwaryjskiej w Jej cudownej kaplicy. W samo południe modlitwą Anioł Pański na schodach Bazyliki Kalwaryjskiej prowadzoną przez Ks. Arcybiskupa, rozpoczęła się wielogodzinna modlitwa na Dróżkach Pana Jezusa, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Gasiński. Przy kaplicy Grobu Pana Jezusa ks. prałat dr Andrzej Przybylski podziękował ks. kustoszowi z Praszki za trud organizowania pielgrzymki Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz innym osobom współpracującym w tym dziele. Na zakończenie pielgrzymowania tak kapłani jak i wierni podkreślali wielką radość, że Opatrzność Boża pozwoliła im raz jeszcze mimo zmiennych warunków pogodowych przejść po śladach Św. Jana Pawła II i wielu milionów pątników, którzy przed nimi przechodzili po kalwaryjskich dróżkach.

9 sierpnia br., dnia odbył się doroczny odpust kalwaryjski, z procesją „Zaśnięcia Matki Bożej” z kaplicy Domku Jej Zaśnięcia w kościele Sanktuaryjnym na szczyt Kalwarii, gdzie sprawowana była uroczysta suma odpustowa. Wzięli w nim udział członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce, wierni Parafii Św. Rodziny w Praszce, oraz przybyli indywidualni pielgrzymi. Odpust Kalwaryjski w 2015 roku połączony był również z pierwszą rocznicą nadania imienia Kalwaryjska Matka Zawierzenia cudownemu wizerunkowi Matki Bożej, pobłogosławionemu i posłanemu do Praszki przez Św. Jana Pawła II w 2002 r., z testamentalnymi i jak się okazało proroczymi słowami: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Przed rokiem właśnie podczas tego odpustu zostało nadane imię temu cudownemu wizerunki, przez Ks. Arcybiskupa dr Wacława Depo Metropolitę Częstochowskiego, który też zainicjował proces zmierzający do jego koronacji papieskimi koronami. Proces ten aktualnie zmierza ku końcowi, gdyż na 12 września 2015 roku została wyznaczona uroczystość koronacyjna. Odpust więc stał się, w tym roku swego rodzaju stacją duchową, przygotowującą do tego wydarzenia. Nawiązywał do niego wielokrotnie Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński, Kustosz Sanktuarium w Praszce, który już w słowie powitania wszystkich zgromadzonych zapraszał do wyruszenia w drogę duchowego przygotowania do koronacji, do wzięcia w niej udziału oraz prosił o gorącą modlitwę w intencji jak największych duchowych jej owoców. Uroczystej procesji i sumie odpustowej przewodniczył Ks. Infułat dr Marian Mikołajczyk a homilię wygłosił Ks. Prałat dr Jerzy Bielecki. Mszę świętą koncelebrowali również Ks. Prałat Dr Teofil Siudy, przewodniczący komitetu koronacyjnego, oraz Ks. Prałat Prof. Kazimierz Szymonik, który ubogacił uroczystość komentarzami liturgicznymi oraz animacją śpiewów. Wraz z nimi w uroczystości odpustowej licznie uczestniczyły damy i kawalerowie, jak oni należący do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. To właśnie tajemnicy Bożego Grobu, zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i tajemnicy uczestnictwa w tym Matki Zmartwychwstałego Pana poświęcił swą homilię Ks. Bielecki. Wzywał on do odwagi i obrony wiary, kiedy także i w naszych czasach potrzeba szczególnego świadectwa. „Idąc śladami Jezusa i Maryi, po dróżkach pasyjnych, zatrzymujemy się u grobu Chrystusa, ale tu na Kalwarii w Praszce to nie koniec naszej duchowej drogi. Tutaj jest jeszcze droga zmartwychwstania. A iść za Jezusem to iść drogą zmartwychwstania” – podkreślał dostojny homileta. Zaznaczył, że wraz z Krzyżem Chrystusa i wiarą w Jego Zmartwychwstanie ważne jest przyjęcie Maryi do siebie i częste wzywanie Jej słowami „przeto orędowniczko nasza one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć”, bo jest ona wzorem zjednoczenia z Bogiem i Jego świętą wolą w tym posłuszeństwie, które przynosi owoc.

10-14 sierpnia br., malowany był wewnątrz i zewnątrz kościółek Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa na szczycie Kalwarii,
– Wykańczany był ołtarz koronacyjny,
– Trwało tynkowanie kościoła „Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej’
– Odnowione zostały metalowe krzyże na kaplicach,
– Wykonywany był podest dla chórów.

14sierpnia br., przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce na czele z Ks. Prałatem Dr Stanisławem Gasińskim, brali udział w dorocznym odpuście w Kalwarii Zebrzydowskiej, ku czci Zaśnięcia Matki Bożej. Uroczystości odpustowej w której udział wzięło kilkaset tysięcy wiernych, przewodniczył J.E. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, a na zakończenie Kustosz Kalwarii O. Azariasz Hess OFM, doceniając obecność naszych przedstawicieli, zaprosił wszystkich do Praszki na Uroczystą Koronację.

14 sierpnia br., w Szyszkowie miały miejsce uroczystości związane z 100 rocznicą założenia tam Szkoły Podstawowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji mieszkańców Szyszkowa, oraz budowniczych i twórców szkoły w Szyszkowie.

16 sierpnia br., odbyło się zakończenie odpustu Kalwaryjskiego i dożynki Parafialne. Uroczystościom tym przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak. Wygłosił on homilię podczas Mszy Św. na szczycie Kalwarii, po czym przewodniczył procesji Triumfu Maryi Wniebowziętej ze Szczytu Kalwarii do kościoła Św. Rodziny, gdzie dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony.

17-22 sierpnia br., malowany był wewnątrz kościół Sanktuaryjny,
– Trwały prace przy budowie budynku gospodarczego, do przechowywania w okresie zimowym ławek z naszej Kalwarii,
– Trwały prace w kościele „Ecce Homo” – tynkowanie, oraz położenie wylewki na dwóch poziomach,
– W pracowni artystycznej w Krakowie wykonana została ozdobna gablota do przechowywania dotychczasowych koron Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

22 sierpnia br., przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka autokarowa z Parafii NSPJ w Kluczborku, na czele ze swym Ks. Proboszczem.

23 sierpnia br., w naszym Sanktuarium odbyły się uroczystości związane z 35 rocznicą powstania NSZZ Solidarność. Za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II i przez pośrednictwo Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, uczestnicy pod przewodnictwem Ks. Prałata Dr Stanisława Gasińskiego dziękowali Bogu za to dzieło proszą c o dalsze łaski dla jego członków.

24 sierpnia br., grupa z naszej Parafii wyruszyła w Pieszej Pielgrzymce Dekanatu Praszkowskiego na Jasną Górę.

25 sierpnia br., tradycyjnie odbyła się autokarowa pielgrzymka z naszej parafii na Jasną Górę, by uczestniczyć w procesji Maryjnej z Archikatedry na Jasną Górę w wigilię Święta Patronalnego naszej prowincji Kościelnej.

26 sierpnia br., przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka Oazy Nowego Życia III stopnia w Tychach w Archidiecezji Katowickiej.

27 sierpnia br., o godz.18.00 odbyło się kolejne Spotkanie członków Komitetu Koronacyjnego. Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński przedstawił na nim następujące sprawozdanie z prac przed koronacją: „Wykonane i trwające prace tak na płaszczyźnie duchowej jak i materialnej przygotowujące uroczystość koronacyjną:
– „Zakończono Nowennę Miesięcy z udziałem JE ks. abp seniora Stanisława Nowaka
– ukończono budowę ołtarza koronacyjnego, oraz wykonano podbitki w jego zadaszeniu w celu poprawienia jego akustyki i estetyki,
– wykonano i umiejscowiono dużą koronę wieńczącą zadaszenie ołtarza koronacyjnego
– pomalowano ściany zewnętrzne kościoła Sanktuaryjnego i wykonano ocieplenie jego ściany zachodniej
– wykonano malowanie wewnętrzne w kościele Sanktuaryjnym,
– wykonano tynkowanie wszystkich czterech poziomów kościoła Ecce Homo w Dolinie Męki Pańskiej, oraz wykonano wylewki betonowe we wszystkich pomieszczeniach tego kościoła. Trwają tam dalsze prace.
– w pracowni artystycznej w Krakowie, wykonano ozdobną gablotę na dotychczasowe korony Matki Bożej, która docelowo zawiśnie w prezbiterium kościoła Sanktuaryjnego,
– złotnik z Krakowa dokonał oględzin obrazu Matki Bożej do koronacji, przy tym wykonał specjalistyczne prace przy obrazie, przygotowujące go do koronacji,
– przysposobiony został do koronacji dębowy feretron,
– wykonano ozdobną poduszkę na korony,
– wykonano podesty pod orkiestry na szczycie kalwarii,
– dokonano rozbiórki jednego z budynków gospodarczych (uległego zniszczeniu) na placu parafialnym, powiększającym przestrzeń parkingową, na jego miejscu zbudowany został nowy (zdecydowanie mniejszy), który będzie służył jako magazyn wszystkich ławek zewnętrznych.
– przygotowano i wmurowano około 60 masztów na flagi na trasę procesji koronacyjnej
– wykonano 24 duże maszty flagowe na szczyt Kalwarii,
– zostały zamówione w firmie z siedzibą w Opolu sanitariaty na koronację, (8 kabin bez umywalki, 2 kabiny z umywalką, 2 umywalki)u podnóża Kalwarii będzie zamontowany jeszcze dodatkowy kran z wodą,
– zakupiono dodatkowych 85 flag z emblematami orła w koronie oraz „M” w koronie, oraz flagi papieskie,
– odnowione zostały wszystkie metalowe krzyże na kaplicach,
– wykonywany jest podest dla chórów, oraz podest dla Telewizji i dziennikarzy,
– przygotowano w Alei Kard. Wyszyńskiego miejsce (wyplantowano, nawieziono piasek) pod punkt sanitarny i gastronomiczny,
– wykonano specjalne miejsce dla Poczty Polskiej, która będzie mieć swoje stoisko ze specjalnie przygotowanym okolicznościowym znaczkiem, oraz okolicznościową pocztówkę i datownikiem
– opracowano i wydrukowano modlitewnik koronacyjny, do rozdania na Koronacji, jednak za który trzeba nam zapłacić,
– przygotowano plakietki dla dziennikarzy zgłoszonych do akredytacji,
– 28-29 lipca na terenie naszego Sanktuarium przebywali reporterzy TV TRWAM, którzy przygotowywali wyemitowany dwukrotnie, 10 i 12 sierpnia, reportaż o Sanktuarium i zaproszenie na koronację
– opracowano pamiątkowe Błogosławieństwo z Kalwarii w Praszce,
– przygotowano obrazy Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia dla biskupów i znaczniejszych gości uczestniczących w koronacji,
– zostały odrestaurowane w pracowni złotniczej w Krakowie 7 puszek, 2 kielichy mszalne,
– przygotowano 10 tyś. okolicznościowych obrazków z modlitwą do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia do rozdania na uroczystości Koronacyjnej (jest to dar Ks. Dyrektora Andrzeja Kuliberdy)
– opracowano i zakupiono 30 proporców wraz ze stosownymi kijami, które będą służyć podczas koronacji do oznaczenia miejsc udzielania Komunii Św.
– zakupiono 3 stragany, w których będzie można nabyć pamiątkę z koronacji (min. Błogosławieństwo – 2 rodzaje, Kalendarz na 2016 r., Obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z nowymi koronami)
– zamówiono 150 parasoli z wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia i okolicznościowym napisem
– ostateczne zagospodarowano zielenią ołtarz koronacyjny,
– zamówiono 200 krzeseł dla kapłanów i zaproszonych gości na uroczystość koronacji, wypożyczono kolejne 200
– przygotowano dodatkowe zaplecze kulinarne w Domku Zwiastowania Matki Bożej,
– wykonano remont systemu dzwonów (wymiana aparatury napędowej i elektryki – wartość kilkunastu tyś. złotych), oraz naprawę zegara na ścianie frontowej kościoła Św. Rodziny
– zaplanowano dla 13 osób z obsługi wozów transmisyjnych Telewizji i Radia, noclegi, wyżywienie i bezpieczne miejsca parkingowe na czas koronacji,
– została nam wypożyczona kuchnia polowa/wojskowa na koronację”.

29 sierpnia br., przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka wiernych z Dekanatu Gorzów Śląski wraz z kapłanami z tegoż dekanatu.

30 sierpnia br., delegacja naszej Parafii na czele z Ks. Prałatem, uczestniczyła w obchodach związanych z 44 rocznicą koronacji Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu.

30 sierpnia br., we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji odczytywany był List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Dr Wacława Depo, zapraszający na Uroczystość Koronacji Papieskimi Koronami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. W szkole Maryi Słowo pasterskie Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego przed koronacją Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka ! Na progu nowego roku szkolnego, a zarazem katechetycznego zwracam się do Was Drodzy: Rodzice i Dziadkowie, Nauczyciele i Wychowawcy, Duszpasterze i Katecheci, Dzieci i Młodzieży ze słowami pasterskiej troski oraz gorącej prośby o wierność Bogu i Jego nauce. O konieczności zachowania Bożego prawa mówi nam dzisiaj sam Pan Bóg, a także na przestrzeni wieków uczy nas historia naszego narodu. Odczytywany dziś fragment Księgi Powtórzonego Prawa przypomina nam, że słuchanie praw i wypełnianie Bożych nakazów, jest warunkiem życia i Bożego błogosławieństwa. Św. Paweł poucza nas ponadto, że słowo Boże ma moc zbawić dusze nasze i zachęca nas do tego byśmy nie byli słuchaczami oszukującymi samych siebie, ale wprowadzali słowo w czyn. Natomiast Pan Jezus piętnuje obłudę religijną i postawę, która polega na znoszeniu przykazań Bożych, a wprowadzaniu ludzkiej tradycji, niezgodnej z wolą Bożą. 1. Jestem, pamiętam, czuwam W czasach antyewangelizacji i laicyzacji, migracji oraz wielokulturowości, ustanawiania niezgodnych z Bożymi przykazaniami praw przez parlamenty wielu państw, wierność Bogu w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym nie jest łatwa. Dlatego uciekamy się do Matki Bożej, która w wypełnianiu Bożych nakazów jest nam wzorem i pomocą. To dzięki Niej wielokrotnie w historii Polski i Europy mogliśmy doświadczyć, że Pan Bóg jest Bogiem bliskim ilekroć go wzywamy w duchu narodowego nawrócenia i pamięci, że Boże prawa i nakazy są nie tylko sprawiedliwe, ale i mądrością narodów. Przypomnijmy tylko niektóre niezwykłe wydarzenia jak: cudowna obrona Jasnej Góry z 1655 r. w czasach potopu szwedzkiego, zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem 12 września 1683 r. czy cud nad Wisłą z 15 sierpnia 1920.r. Wszystkie te cudowne wydarzenia są nie tylko militarnymi zwycięstwami nad wojskiem agresorów, ale dzięki wstawiennictwu Matki Bożej zwycięską obroną katolickiej wiary. Również w obecnym czasie nieustannie odkrywamy przez wiarę niezawodną obecność Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, także naszego częstochowskiego Kościoła. Jest to obecność Matki pamiętającej i czuwającej. Maryja pamięta o nas i nieustannie przypomina swoim dzieciom, to co Bóg w Jezusie Chrystusie Odkupicielu uczynił dla człowieka. Czuwa również, aby dziedzictwo dzieci Bożych, dzięki Duchowi Świętemu w nas nie zostało zmarnowane. Jako Wszechpotężna Wspomożycielka jest zawsze po naszej stronie. Wstawia się za nami do Syna, mówiąc Mu o tym, czego nie mamy, a co jest nam konieczne do zbawienia w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki. Za tę obecność Maryi, która o nas pamięta i czuwa nad nami, my jako wspólnota Kościoła i każdy z nas osobiście odwzajemniamy się naszą obecnością przy Niej. Odwdzięczamy się Jej naszą pamięcią o działaniu Jej Syna przez Swojego Ducha w nas. Odpowiadamy na Jej czuwanie naszym czuwaniem nad sobą i nad naszymi siostrami i braćmi. Najpełniej wyrażają to słowa Apelu Jasnogórskiego, które powtarzamy każdego wieczoru: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! Słowa te to najwłaściwsza i najpełniejsza synteza naszej czci, miłości i wdzięczności wobec Maryi, która w tajemnicy chrztu Narodu trwa z nami blisko 1050 lat. To najbardziej dziecięca postawa wobec Maryi obecnej ponad 600 lat w Jej częstochowskim Sanktuarium na Jasnej Górze. To wyraz najprostszej wdzięczności za Jej obecność w 90-letnich dziejach naszego częstochowskiego Kościoła. 2. Koronacja wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia Cześć, wdzięczność i przywiązanie do Matki Najświętszej jest wyrażana na naszej ziemi na wiele różnych sposobów. Tyle świątyń i kaplic Jej poświęconych, tyle modlitw, pacierzy i różańców wyszeptanych, tyle kroków pielgrzymich wykonanych do Jej jasnogórskiego Sanktuarium i tylu sanktuariów lokalnych. Wśród oznak szczególnej czci wobec Maryi jest akt koronacji Jej wizerunków. I oto w roku 90-lecia od utworzenia naszego częstochowskiego Kościoła przychodzi nam dokonać kolejnego aktu koronacji papieskimi diademami Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Praszce na Ziemi Wieluńskiej. Chociaż powstało ono zaledwie dwadzieścia kilka lat temu na tzw. Makowym Wzgórzu w pobliżu wznoszonego nowego Osiedla, to jednak po latach widać, że to sam „Bóg wybrał to miejsce”. Wskazali je pasterze Kościoła, a szczególnie św. Jan Paweł II. To on w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002 roku poświęcił obraz, będący kopią Cudownego Wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Powiedział wówczas: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. Opatrznościowe słowa św. Jana Pawła II, decyzje Pasterzy Kościoła częstochowskiego, zaangażowanie i inwencja kustosza tego miejsca zaowocowały, że wielu ludzi pokochało nowe sanktuarium, kalwaryjskie wzgórze i czczony tu wizerunek Matki Bożej. Przybywają tu czciciele Maryi z różnych stron archidiecezji i spoza jej granic. W bogactwie nabożeństw o charakterze pasyjnym, paschalnym i maryjnym odczuwają szczególną obecność Maryi. Sam św. Jan Paweł II wskazując na obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej powtarzał: „Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat”. Czego zatem uczy nas nasza Kalwaryjska Matka Zawierzenia z Praszki? Jest dla nas przykładem „posłuszeństwa wiary” aż po Krzyż. Maryja pod Krzyżem nie tylko pozostała wierna Swojemu umierającemu Synowi i posłuszną Bogu Ojcu, ale do końca zachowała wiarę, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe. Zawierzenie na Kalwarii było dla Maryi bolesnym, ale jednocześnie niezawodnym i zwycięskim, które doczekało się radości Zmartwychwstania. Dzisiaj, gdy świat chce udowodnić, że Bóg nie istnieje i można życie ułożyć poza Nim, potrzebne jest nam wszystkim takie zawierzenie Bogu na wzór Maryi. Albowiem Bóg nigdy nie jest konkurentem człowieka. On nas nie zawodzi, a jego prawa są „naszą mądrością”. Tylko szkoła zawierzenia może ocalić nasz świat, nasze rodziny, naszą wiarę, wartości moralne, narodowe, prawdziwie ludzkie. Potrzebna nam jest więc Kalwaryjska Matka Zawierzenia. Jej się chcemy zawierzyć. Od Niej chcemy się uczyć. W Jej szkole kształtować nasze sumienia i Ją o ocalenie pragniemy prosić. 3. Nasza obecność na koronacji Koronacja to nie tylko symboliczna i zewnętrzna uroczystość, ale przede wszystkim akt wiary, ufności i miłości. Koronacja to również akt wdzięczności za wszelkie dobro i przyrzeczenie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu oraz jego Pasterzom. Tym czym w pierwszym rzędzie koronujemy obraz Matki Bożej to nasze oddane Bogu serca. Wspominając cudowną obronę chrześcijańskiej Europy pod Wiedniem pragniemy przez akt koronacji w święto Najświętszego Imienia Maryi zawierzyć wszystko Bogu przez serce Maryi. Dlatego serdecznie zapraszam na uroczysty akt koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, który dokona się w dniu 12 września 2015 r. tj. w sobotę o godz. 11.00. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, który w imieniu Ojca Świętego, nałoży papieskie diademy na cudowny wizerunek. Swoją obecność potwierdził współkoronator Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, a także wielu przedstawicieli Episkopatu Polski. Nie zabraknie także nas pasterzy Kościoła częstochowskiego, księży diecezjalnych i zakonnych, a w Roku Życia Konsekrowanego przedstawicieli zakonów żeńskich i męskich oraz ufam licznej rzeszy wiernych z naszej archidiecezji oraz sąsiednich diecezji. Niech nasza obecność na koronacji będzie wyrazem jedności rodziny diecezjalnej i świadectwem miłości do Matki Najświętszej. Dlatego też proszę duszpasterzy o zorganizowanie autokarowych pielgrzymek parafialnych z parafii czy dekanatu. W parafiach, gdzie duszpasterzowi, pracującemu w pojedynkę trudno by było zorganizować wyjazd, niech zajmą się tym odpowiedzialni ludzie świeccy, szczególnie z Akcji katolickiej, Żywego Różańca czy innych grup parafialnych. Drodzy Ludzie chorzy i pozostający w domach przy spełnianiu waszych obowiązków, zapraszam Was do współuczestnictwa poprzez przekaz Telewizji Trwam, Radia Maryja i naszego Katolickiego Radia Fiat. Na ostatni etap przygotowań i udziału w akcie koronacji, oraz na błogosławione drogi pielgrzymek, już dzisiaj z serca błogosławię: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

30 sierpnia br., przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej we wszystkich parafiach naszego dekanatu oraz w sąsiednich parafiach śląska opolskiego rozdawali wiernym zaproszenia na Uroczystość Koronacyjną.

1 września br., o godz. 7.30 w Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński w kościele Św. Rodziny przewodniczył Mszy Św. dziękczynno-błagalnej w intencji nauczycieli, katechetów, dzieci i młodzieży na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.

5 września br., przybyli do naszego Sanktuarium pielgrzymi z Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta z Polkowic.

5 września br., odbyła się próba liturgiczna przed Uroczystością Koronacyjną.

6 września br., odbyło się spotkanie organizacyjne wszystkich członków Komitetów Wykonawczych Uroczystości Koronacyjnej.

7 września br., od tego dnia trwała nieprzerwana modlitwa różańcowa w kościele Sanktuaryjnym, przed wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, w intencji Koronacji, jej uczestników i organizatorów.

7-11 września br., trwało podkaszanie i porządkowanie terenu Kalwarii,
– Przygotowano i wydrukowano wejściówki do sektorów,
– Uporządkowano teren „cmentarza” gdzie zaplanowano parking dla duchowieństwa,
– Gruntownie posprzątano kościoły i kaplice,
– Udekorowano trasę procesyjną
– Rozlokowano stragany z pamiątkami z Kalwarii w Praszce,
– Wypożyczono i rozlokowano sanitariaty,
– dokonano częściowej spłaty za ornaty na uroczystość koronacyjną, (8,5 tyś. zł.), docelowo 30 sztuk,
– wypożyczono 100 ornatów maryjnych, puszki mszalne oraz inne paramenty liturgiczne,
– zakupiono 4 stoły i 4 wieszaki do tymczasowej zakrystii dla ks. Biskupów w kaplicy Miłosierdzia Bożego kościoła Św. Rodziny, do kościółka Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa oraz do pomieszczenia gdzie zatrzymali się przed uroczystością ks. biskupi w domu parafialnym,
– wykonano szafy do przechowywania ornatów koronacyjnych(30 sztuk )
– zaplanowano i przygotowano dekoracje ulic miasta na uroczystość koronacyjną,
– wykonano baner usytuowany u podnóża Kalwarii
– wykonano sektory na Szczycie Kalwarii przed ołtarzem koronacyjnym dla szczególnych gości koronacji, przedstawicieli Zakonów, Bractw, Organizacji Społecznych, władz samorządowych oraz osób niepełnosprawnych
– wykonano dekorację bramy 8 Błogosławieństw (girlanda)
– zorganizowano system łączności (krótkofalówki) pomiędzy poszczególnymi osobami odpowiedzialnymi za przebieg uroczystości,
– zorganizowano i przeprowadzono transport wypożyczonych krzeseł z Będzina
– zorganizowano i przeprowadzono transport ławek z Żytniowa, Rudnik, Mokrska, Skomlina, krzeseł ze szkoły w Gorzowie Śląskim, krzeseł z Gimnazjum w Praszce.
– przygotowano kamizelki odblaskowe dla służb porządkowych,
– zorganizowano u podnóża Kalwarii punkt gastronomiczny z możliwości odpłatnego nabycia posiłku przed i po koronacji (GS Praszka), ponadto Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej wydawało przy kuchni polowej gorący posiłek (w rejonie kaplicy Św. Rafała).

10 września br., przebywał w naszym Sanktuarium J.E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo, który w towarzystwie, Ks. Kan. Dr Andrzeja Kuliberdy, Wikariusza ds. Duszpasterstwa Ogólnego naszej Kurii Metropolitalnej, Ks. Sekretarza Dr Mariusza Trojanowskiego, oraz Ks. Prał. Józefa Waśniowskiego, Kustosza Sanktuarium MB Pocieszenia w Pasierbcu (diecezja Tarnowska), sprawowali Eucharystię przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Arcybiskup Metropolita doglądał stanu ostatecznych przygotowań do uroczystości koronacyjnej oraz polecał w modlitwie samą Uroczystość, jej organizatorów i wszystkich uczestników.

12 września br., z udziałem ponad 10. tys. wiernych z archidiecezji częstochowskiej i z Polski, m. in. Opola, Łodzi, Krakowa, Szczecina, Łowicza, Lipnika, Kęt, Częstochowy, Radomska, Wielunia, odbyły się uroczystości koronacji koronami papieskimi obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce, w archidiecezji częstochowskiej. Uroczystości rozpoczęły się procesją z obrazem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia do ołtarza koronacyjnego na szczycie Kalwarii. Procesji przewodniczył abp Wacław Depo metropolita częstochowski. Mszy św. przewodniczył abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Mszę św. koncelebrowało 147 kapłanów, a także abp Wacław Depo metropolita częstochowski, abp senior Stanisław Nowak, bp Jan Wątroba z Rzeszowa, bp Henryk Tomasik z Radomia, bp senior Jan Wieczorek z Gliwic, bp Ireneusz Pękalski z Łodzi i bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, o. Marian Waligóra, przeor z Jasnej Góry, o. Azariasz Hess, kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, ks. prał. Teofil Siudy przewodniczący Komitetu Koronacji Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce, ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W sumie w uroczystościach uczestniczyło 238 kapłanów. Na Mszy św. obecni byli członkowie kapituł archidiecezji częstochowskiej, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Niższego Seminarium Duchownego oraz przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszenia i bractwa m. in. bractwa kalwaryjskie, bractwo kurkowe z Krakowa, Zakon Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, liczne poczty sztandarowe. Na uroczystości przybył Adam Kwiatkowski sekretarz stanu i szef gabinetu Prezydenta RP, który odczytał list od Andrzeja Dudy prezydenta RP, w którym Prezydent RP podziękował za „pielęgnowanie maryjnej tradycji i wsłuchiwanie się w słowa modlitwy zawierzenia Jana Pawła II” i wskazał na konieczność budowania ufności oraz poprosił o modlitwę w intencji Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystości ubogaciły swoim śpiewem połączone chóry: „Cantilena” z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, „Basilica Cantans” z bazyliki archikatedralnej w Częstochowie, chór z parafii kolegiackiej Nawiedzenia NMP w Wieluniu, schola liturgiczna „Domine Jesu” z Wręczycy Wielkiej, chór parafii św. Jana Kantego z Częstochowy, chór „Schola Cantorum” z parafii NMP Królowej Polski w Częstochowie oraz Orkiestra Dęta OSP w Wieruszowie. Asystę liturgiczną stanowili klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Komentarz liturgiczny poprowadził ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik. „Potwierdzamy z wiarą, że otrzymaliśmy od Chrystusa dar Matki Maryi. Ona jest Matką naszych życiowych dróg. Ten obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia pobłogosławiony w sierpniu 2002 r. ręką św. Jana Pawła II jest znakiem nadziei” – mówił na początku uroczystości abp Wacław Depo metropolita częstochowski. „Sanktuaria maryjne kształtują religijną tożsamość i moralne oblicze na polskiej ziemi”. – kontynuował abp Depo i przypomniał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane 16 sierpnia 1964 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej: „Jesteśmy szczęśliwi i błogosławieni, że Polska ma tyle ośrodków czci Maryi. Jeszcze Polska nie zginęła. Jest Bóg w narodzie”. – mówił wówczas Prymas Tysiąclecia. Rozpoczynając Mszę św. abp Zygmunt Zimowski podziękował wszystkim za modlitwy w czasie jego choroby. – Mogłoby mnie tutaj nie być, ale dziękuję za modlitwy o moje zdrowie na Jasnej Górze, na Kalwarii w Praszce. Bóg zapłać za szturm do nieba przez ręce Maryi. – mówił abp Zimowski. Natomiast w homilii abp Zimowski odnosząc się do wrześniowych rocznic wybuchu II wojny światowej i napaści ZSRR na Polskę podkreślił, że „pierwsze bomby padły na wieluńskiej ziemi, na Wieluń”. – Padły na miejsce szczególne, na szpital Wszystkich Świętych. Jak mówią historycy, zginęły wtedy 32 osoby, ludzie chorzy i cierpiący, jak również siostry szarytki. – mówił abp Zimowski i dodał:. „Te dwie ideologie, z zachodu i wschodu wypowiedziały walkę Bogu i człowiekowi”. Abp Zimowski zaznaczył, że „modlimy się o pokój na świecie w czasie wielkiego niepokoju”. „Europa dzisiaj zdaje egzamin z miłości bliźniego, ale też aby była wierna chrześcijańskim korzeniom”. – kontynuował abp Zimowski i dodał, że „klamrą Europy nie jest pieniądz, euro, ale są nią święci”. Odnosząc się do tekstu Ewangelii hierarcha przypomniał, że „uczeń Pański, uczeń Chrystusa to człowiek, który trwa w Chrystusie, za którego On na Kalwarii przelał swoją krew”. – Chrześcijanie to ludzie Chrystusa. – dodał. Odnosząc się do tajemnicy Kalwarii Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych podkreślił, że „Krzyż jest dla nas znakiem Bożej Mądrości, znakiem Bożej Miłości i znakiem nadziei”. – Często pod krzyżem Chrystusa stajemy sami, ale nigdy nie jesteśmy osamotnieni, bo zawsze jest z nami Matka Kalwaryjska. – mówił abp Zimowski. Arcybiskup przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 1987 r. w Warszawie, w kościele pw. Wszystkich Świętych: „Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy Krzyż! Niech on wszędzie świadczy o Tym, który do końca nas umiłował. „Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa – mówił ks. Jerzy Popiełuszko – symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin, muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem” – mówił wówczas Jan Paweł II. Arcybiskup odniósł się do tajemnicy Kościoła, który „rozpoznaje swój wymiar macierzyński w posłudze sakramentalnej” i przywołał słowa wielkiego teologa Congara, który mówił dlaczego kocha Kościół – Bo jest Matką i miejscem mojego duchowego bytowania – mówił francuski teolog Congar. „Kościół uczy się od Maryi postawy służebnej” – mówił abp Zimowski i pytał . co robił i co robi Kościół dla potrzebujących ?– Chce być dla nich domem – odpowiedział. Abp Zimowski przypomniał, że „ w domu rodzinnym mamy uczyć się maryjnej wrażliwości. Nasze domy mają być ostoją miłości i służby człowiekowi”. Hierarcha zaapelował do wiernych, aby od kard. Wyszyńskiego i Jana Pawła II uczyli się służby człowiekowi. – Oni wszystko postawili na Maryję. – przypomniał arcybiskup i podziękował za troskę o Kalwarię Praszkowską abp. seniorowi Stanisławowi Nowakowi i abp. Wacławowi Depo, za „ich umiłowanie tego miejsca”. Odnosząc się do czasów współczesnych abp Zimowski podkreślił, że „nieporozumieniem i hańbą naszych czasów jest to, że na ołtarzu, który jest tylko miejsce dla Boga stawia się człowieka”. – Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy jeśli prawa Boga są na pierwszym miejscu. Módlmy się, aby Bóg był na pierwszym miejscu w naszej Ojczyźnie. Niech o to walczą politycy. – wołał abp Zimowski. „Nigdy nie wolno nam oddzielać ziemi od nieba i nieba od ziemi. Sanktuaria są miejscem szczególnego działania łaski Boga”. – kontynuował arcybiskup i dodał: „Nie ma półprawd. Jest tylko jedna Prawda”. „Trzeba nam dziś budować barykady duchowe. Przed zabiciem ducha narodu. One muszą bronić przed zatruciem dzieci i młodzież, przed falą genderyzmu, narkotyków, dopalaczy, alkoholu, rozwiązłości”. – zaapelował abp Zimowski i podsumował: „ Do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia wołajmy z wiarą, aby młode pokolenie Polaków nie zagubiło drogi dobra i nie zagubiło świadomości grzechów. Aby na Polskiej ziemi i emigracji nie był daremny krzyż Jezusa. Nie zabrakło ufności w Boże miłosierdzie. Niech nam w tym dopomaga Matka Kalwaryjska!” Po homilii abp senior Stanisław Nowak odczytał Dekret Koronacyjny Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie. Następnie abp Zygmunt Zimowski nałożył korony papieskie na obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Współkoronatorami byli: abp Wacław Depo i abp senior Stanisław Nowak. Następnie abp Wacław Depo dokonał Aktu Zawierzenia archidiecezji częstochowskiej Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Przed końcowym błogosławieństwem wszystkim zebranym podziękował ks. prał. Stanisław Gasiński kustosz Sanktuarium w Praszce. – Dobrze nam być przy Maryi i Jej Synu. Tu zawsze czujemy się kochani, wysłuchani, ważni i rozumiani. – mówił ks. Gasiński i wspomniał pierwszych męczenników Kościoła Częstochowskiego: bł. ks. Ludwika Gietyngiera, bł. Maksymiliana Binkiewicza i bł. s. Kanutę Chrobot – nazaretankę, którzy „przeszli kalwaryjską drogę życia”. Arcybiskup Zygmunt Zimowski ofiarował ks. Stanisławowi papieski różaniec, który zawisnął przy wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Uroczystości zakończyła procesja z obrazem NMP do kościoła sanktuaryjnego. Początki Sanktuarium w Praszce i Kalwarii Praszkowskiej sięgają 1988 r. Wówczas powstała parafia Świętej Rodziny. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii został ks. Stanisław Gasiński, pochodzący z archidiecezji krakowskiej. W czasie jego duszpasterzowania powstały w tej miejscowości dwa kościoły: sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej i kościół św. Rodziny, a na rozległym stoku Makowego Wzgórza zbudowano „Golgotę” i kaplice, które stanowią zaczątek tzw. Praszkowskiej Kalwarii. 19 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej poświęcił wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej dla kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce. Ojciec Święty powiedział wówczas: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. 15 września 2002 r. abp Stanisław Nowak konsekrował kościół Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu. Kościół ten został ogłoszony sanktuarium maryjnym dekretem metropolity częstochowskiego 11 października 2002 r. Oficjalne erygowanie i poświęcenie Kalwarii odbyło się 13 września 2004 r. Dekretem z dnia 6 października 2011 r. abp Nowak ustanowił Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce. 13 marca 2014 r. Episkopat Polski zebrany na swoim 364 Zebraniu Plenarnym w Warszawie, wyraził swoje nihil obstat przychylając się do prośby abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego i poparł inicjatywę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi. Następnie abp Wacław Depo nadał 10 sierpnia 2014 r. Cudownemu Wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej tytuł „Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia”. 18 marca 2015 r. papież Franciszek, pobłogosławił w Watykanie, korony dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. 25 marca 2015 r., metropolita częstochowski, abp Wacław Depo, podniósł rangę Sanktuarium nadając mu nazwę „Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce”. W dziejach archidiecezji częstochowskiej odbyły się już wcześniej koronacje wizerunków Matki Bożej koronami papieskimi: w roku 1717 miała miejsce koronacja obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, cudownej figury Matki Bożej Gidelskiej 19 sierpnia 1923 r., figury Matki Bożej Leśniowskiej 13 sierpnia 1967 r., obrazu NMP Pocieszenia w Wieluniu 5 września 1971 r., Matki Bożej Mrzygłodzkiej 25 sierpnia 1996 r., Matki Bożej Pajęczańskiej 28 maja 2005 r. i Matki Bożej w Bęczkowicach 8 września 2007 r.

AKT ZAWIERZENIA odczytany przez J.E. Ks. Arcybiskupa Dr Wacława Depo Metropolitę Częstochowskiego, przed wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w dniu Jej Uroczystej Koronacji. + Bogurodzico Dziewico, Najświętsza Matko Odkupiciela Jezusa Chrystusa, Kalwaryjska Matko Zawierzenia.

Stajemy dzisiaj przed Twoim Kalwaryjskim Obliczem – pobłogosławionym przez Św. Jana Pawła II – jako wspólnota wiary Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej, ze mną jako jej Pasterzem z woli Twojego Syna, z abp. Stanisławem Nowakiem – seniorem naszej archidiecezji, ks. bp. Antonim Długoszem – biskupem współpracownikiem oraz rzeszą tu zebranych Twoich wiernych Matko. Przez blisko 90 lat istnienia Diecezji wzrastamy w Twojej szkole, ucząc się od Ciebie zawierzenia Bogu i przyjmowania miłosiernych planów Jego Opatrzności, w każdym czasie i w każdej sytuacji naszego życia. Dziękujemy, że w tym czasie życia Kościoła na ziemi Polskiej prowadzili nas niezwykli świadkowie wiary w osobach: Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, – „człowieka zawierzenia”. Dlatego w nieustannie zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-politycznych będąc dla nas „przedziwną pomocą i obroną” – Maryjo, wytrwaliśmy w wierze w Twojego Syna Jezusa Chrystusa, w Jego Ewangelię i Tajemnicę Kościoła. Dzisiaj w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń dla wiary i odważnego o niej świadectwa, prosimy Cię zwróć na nas po raz kolejny swoje miłosierne oczy, aby wyprosić to, czego najbardziej potrzebujemy. Maryjo, Kalwaryjska Matko Zawierzenia! Oddaję Ci całą wspólnotę Kościoła Częstochowskiego, aby była silna wiarą nadzieją i miłością, przyjmując Ewangelię Jezusową z wszystkimi jej wymaganiami, autentycznie interpretowaną i głoszoną przez Pasterzy Kościoła, nie ulegając w niczym trendom neopogaństwa i nieidącą na kompromis z propozycjami tego świata. Zawierzam Ci wszystkie rodziny, aby były prawdziwymi wspólnotami życia i miłości budując swoje szczęście na fundamencie Jezusa Chrystusa i Jego prawie miłości, prowadząc do zbawienia swoich członków w oparciu o Słowo Objawienia i życie sakramentalne. Powierzam Ci szczególnie młode pokolenie, nasze dzieci i ludzi młodych, aby wzrastały w przyjaźni z Jezusem otoczeni miłością i troską swoich rodziców, nauczycieli wychowawców i duszpasterzy. Niech przezwyciężają wszelkie zagrożenia demoralizacji i błędów. Już dzisiaj zawierzam Ci wszystkie drogi spotkań ludzi młodych w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016 r., pod przewodnictwem Ojca Św. Franciszka. Przedstawiam Ci wszystkie wspólnoty parafialne, na czele z ich duszpasterzami. Niech będą żywym Kościołem pośród ludzi i dla ludzi, w których każdy będzie mógł odnaleźć swoje miejsce i swoją niepowtarzalność, karmiąc się Słowem Bożym i Chrystusowym ciałem. Niech staną się świadkami wiary wobec niekontrolowanego liberalizmu moralnego. Ze szczególną troską i odpowiedzialnością, oddaję Ci wspólnoty Wyższego i Niższego Seminarium Duchownego, prosząc o dar nowych powołań do służby Bożej, a następnie Wyższy Instytut Teologiczny, społeczności Kurii i Sądu Metropolitalnego, Tygodnik Katolicki Niedziela, Katolickie Radio Fiat i wszystkie pozostałe Instytucje diecezjalne. Zawierzam Ci Maryjo wszystkich ludzi chorych i cierpiących, w podeszłym wieku, całą rzeszę bezrobotnych, w jakikolwiek sposób skrzywdzonych i wykluczonych, a zwłaszcza ludzi zniewolonych od strony materialnej i moralnej. Niech ich wszystkich ogarnie i podźwignie miłosierna miłość Twojego Syna. Jeszcze raz w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu Sercu oddaję wszystkich braci Kapłanów, osoby Życia Konsekrowanego począwszy od Księży Neoprezbiterów aż po kapłanów Seniorów z ich charyzmatem modlitwy i cierpienia. Niech miłość do Twojego Syna i wobec Ciebie Maryjo będzie dla nich siłą w trudach apostolstwa a zwłaszcza w sytuacjach niezrozumienia i ataków kierowanych przeciwko nim, przez siły nieprzyjazne Kościołowi. Wreszcie oddaję Ci Maryjo w opiekę to miejsce któreś wybrała, Archidiecezjalne Sanktuarium na Kalwarii w Praszce, jego założycieli, fundatorów i ofiarodawców, jego teraźniejszość i przyszłość. Zawierzam Ci wszystkich bez wyjątku, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. Niech wszystko służy większej Twojej czci w dziele zbawienia człowieka. Przyjmij ten kolejny Akt Zawierzenia, wypraszając łaskę wierności i wewnętrzną siłę do jego realizacji. Amen.

SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI Ks. Prałata Dr Stanisława Gasińskiego na zakończenie Uroczystości Koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Uroczystość koronacji cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia stanowi okazją do tego, aby wyrazić wdzięczność za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy i otrzymujemy od Boga przez orędownictwo Maryi. Jakże nam dobrze być przy Twoim Synu, Maryjo, i przy Tobie i razem z Tobą, zawsze a zwłaszcza w ten uroczysty dzień koronacji. Przy Tobie czujemy się zawsze kochani, wysłuchani, ważni, rozumiani. Niech będą Bogu Najwyższemu dzięki za Świętego Jana Pawła II i Jego dar dla nas, którym jest posłany tu na Kalwarię w Praszce, Twój cudowny wizerunek z testamentalnymi słowami: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Te słowa stanowią fundament Kalwarii w Praszce. Upamiętnia ona także ofiary II wojny Światowej, które w ziemi wieluńskiej przeżyły kalwaryjską drogę życia przed 70 laty. Z tej bowiem ziemi wywodzą się pierwsi męczennicy Kościoła Częstochowskiego: bł. ks. Roch Gietyngier, bł. ks. Maksymilian Binkiewicz, bł. siostra Kanuta Chrobot – Nazaretanka. Chrystusowi niech będą dzięki za Jego namiestnika na ziemi Ojca Świętego Franciszka, tak przez nas ukochanego. To On podpisał akt koronacyjny i pobłogosławił korony dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Niech lśnią na Jej skroniach, niech cieszą nasze oczy, niech będą wyrazem naszej miłości. Wyrazy wielkiej wdzięczności kierujemy do Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Dziękujemy za erygowanie tutejszej Kalwarii i ojcowskie zatroskanie o jej rozwój w różnych wymiarach, duchowych ale także i materialnych. Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Wacławowi Depo, Metropolicie Częstochowskiemu, wyrażamy szczere słowa podziękowania za kontynuowanie tego ojcowskiego zatroskania swego Poprzednika i dar tej koronacji w roku świętego Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dziękuję Ks. Arcybiskupowi za stałą pamięć o tym miejscu i pasterskie inspirowanie nas tu na Kalwarii w Praszce i okazywaną troskę, by ta uroczystość doszła do skutku. Dziękuję również wszystkim Księżom Biskupom, za obecność z nami na modlitwie w tej jakże dla nas wyjątkowej chwili. Dziękujemy Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu, przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia z Watykanu, za przekazane nam Słowo Boże i ukoronowanie Kalwaryjskiej Matki. Dziś, przez Jej wstawiennictwo, dziękujemy także Bogu za powrót Waszej Ekscelencji do zdrowia, o co modliliśmy się przed Jej wizerunkiem. Dziękujemy kapłanom, którzy zaangażowali się w pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości na czele z przewodniczącym komitetu ds. koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia ks. prał. Teofilem Siudym oraz osobami świeckimi tegoż Komitetu. Dziękuję Wam, drodzy Kapłani, różnych stopni i godności za to, że jesteście tu dziś z nami, że chcecie w tych niełatwych dzisiejszych czasach ponosić trudy duszpasterskiej posługi dla Jezusa i Jego Matki. Dziękuję najczcigodniejszym OO. Franciszkanom – Bernardynom, na czele z O. prowincjałem Czesławem Gnieckim oraz O. Azariaszem Hessem, kustoszem Sanktuarium „Matki” w Kalwarii Zebrzydowskiej, od 400 lat stróżom cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na Wasze ręce składam podziękowanie Czcigodnym Ojcom Paulinom, siostrom zakonnym oraz wszystkim osobom życia konsekrowanego. Wasza modlitwa odnawia oblicze ziemi i jest dla Was codziennym duchowym pokarmem. Znacie tez radość różnorakiej służby, stąd tak jesteście potrzebni Bogu i ludziom stając się jak Maryja świadkami życia konsekrowanego całkowicie oddanego Bogu. Dziękuję społeczności naszego Wyższego oraz Niższego Seminarium Duchownego jak również Wyższemu Instytutowi Teologicznemu w Częstochowie. Dziękuję przedstawicielom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Wielkie podziękowanie składam wszystkim pracownikom Kurii Metropolitalnej w Częstochowie na ręce Jego Ekscelencji ks. bp prof. Antoniego Długosza. Dziękuję za obecność i wsparcie przedstawicielom Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele ze swym Zwierzchnikiem Jego Ekscelencją Karolem Bolesławem Szlenkier oraz Krakowskiemu Bractwu Kurkowemu na czele z Jego Królem Janem Dziura-Bartkiewicz. Dziękuję wreszcie wam, drodzy Bracia i Siostry, Pielgrzymi i nasi parafianie na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej szczególnymi opiekunami tego miejsca. Szczególnie serdecznie chcę podziękować za dar wspólnej modlitwy wszystkim chorym, cierpiącym i osobom samotnym, szczególnie łączącym się z nami za pośrednictwem Telewizji „Trwam”, Radia „Maryja” i Radia „Fiat”. Tak wiele spraw mamy do przedstawienia Matce Bożej, tych osobistych, rodzinnych czy ojczyźnianych. Tak wiele dobra dzieje się dzięki waszej modlitwie. Bóg wam zapłać za to i niech nigdy nie braknie wam tego przekonania że warto wszystkie te sprawy małe i wielkie polecać orędownictwu Maryi. Dziękuję obecnym wśród nas dzieciom i młodzieży. Zawierzamy Was dziś Chrystusowi za wstawiennictwem Jego Kalwaryjskiej Matki, abyście zawsze pozostali wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Bóg zapłać wszystkim tworzącym ze mną od podstaw to Boże dzieło na tym miejscu przez 27 lat. Dziękuję władzom naszego miasta za nadanie w roku koronacyjnym rondu w Praszce nazwy: Rondo Kalwaryjskie. Dziękuję serdecznie całej dzisiejszej asyście, chórom: „Cantilena” z Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, „Basilica Cantans” z Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie, Parafii Kolegiackiej Nawiedzenia NMP w Wieluniu, Scholi Liturgicznej „Domine Jesu” z Wręczycy Wielkiej, Chórowi Parafii Św. Jana Kantego z Częstochowy, „Schola Cantorum” z Parafii NMP Królowej Polski w Częstochowie. Dziękuję równie serdecznie Orkiestrze Dętej OSP z Wieruszowa. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom władz świeckich, wszelkim służbom, oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej dzisiejszej uroczystości, by ona tak pięknie przebiegała. Podziękowania te składam na ręce Ks. Prałata Profesora Kazimierza Szymonika. Dziękuję pocztom sztandarowym, przedstawicielom obecnych wśród nas organizacji kościelnych i świeckich oraz tak licznie zgromadzonym przedstawicielom Bractwa Św. Józefa. Dziękuję telewidzom telewizji TRWAM oraz zasłuchanym w nasze głosy i modlitwy słuchaczom Radio Maryja. Dziękuję obecnym tu pracownikom TV TRWAM i Radio Maryja, redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela, Radia Fiat, Jasna Góra i innym mediom, dzięki którym wieść o dzisiejszej uroczystości pójdzie w świat. Słowem podziękowania pragnę też objąć wszystkich ludzi, których nie wymieniłem imiennie. Dobry Bóg niech ich wynagrodzi za każde dobro, którym wspomagają to Kalwaryjskie Dzieło, a Maryja, Królowa Aniołów, niech pośle do nich Niebieskich Stróżów, aby ich strzegli i wspomagali w pielgrzymiej drodze do nieba. Kalwaryjska Matko Zawierzenia, niech rośnie rzesza ludzi, którzy zapatrzeni w twój cudowny wizerunek i wsłuchani w Twój głos, będą potrafili nieść pomoc innym ludziom, tak jak Ty. Niech kult Twego cudownego Oblicza rozwija się jak dobra nowina po wszystkich zakątkach świata. Prowadź nas dalej nieustannie, króluj, uzdrawiaj, pocieszaj, wspieraj, wypraszaj łaski, byśmy umieli jak Ty trwać do końca na Kalwarii naszego życia przy Twoim Synu Jezusie Chrystusie.

Wyrażam wielką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania, zorganizowania i uświetnienia Uroczystości Koronacyjnej na czele z ojcami archidiecezji częstochowskiej metropolitą abp. Wacławem Depo i abp. seniorem Stanisławem Nowakiem, Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej i Komitetem ds. Koronacji papieskimi Koronami wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Równie serdecznie dziękuję wszystkim jej uczestnikom za wspólną modlitwę oraz świadectwo wiary i miłości do Matki Najświętszej. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać. Ks. Stanisław Gasiński Kustosz Sanktuarium

20 września br., przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka autokarowa z parafii Gaj, Zakliczyn, Libertów i Mogilany w Archidiecezji Krakowskiej.

26 września br., przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka z parafii pallotyńskiej Miłosierdzia Bożego w Częstochowie, wraz z kapłanem. Oraz wierni z Dekanatu Rozprzańskiego w naszej Archidiecezji.

27 wrześnie br., od tego dnia rozprowadzany są po Mszach Św. niedzielnych w naszych kościołach błogosławieństwa z naszego Sanktuarium (w ramce lub bez). Kupienie tych pamiątek pomoże nam choć w części spłacić ich wyprodukowanie na uroczystość koronacyjną, a podarowanie ich bliskim, przyjaciołom lub znajomym stanowi formę promocji naszej Kalwarii i szerzenia kultu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Nabywając te pamiątki pomagamy sami sobie.

27 września br., nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka parafii Łukowice i filii parafii w Dobiercicach.

28 września br., do naszego Sanktuarium przybyli pielgrzymi z duszpasterzem Ks. Prałatem Tadeuszem Kasperek i Ks. Arturem Czepiel z Parafii Św. Piotra Apostoła w Wadowicach.

3 października br., nawiedziły nasze Sanktuarium 4 pielgrzymki autokarowe, z Ukrainy, Św. Stanisława Kostki z Lublińca, Byczyny, Polanowic k/Byczyny, oraz z Woli Krzysztoporskiej.

8 października br., przybyły do naszego Sanktuarium pielgrzymki: Katolickich Szkół Specjalnych z Częstochowy, z Parafii Sarzyna i okolic: Nowa Sarzyna, Grodzisko Dolne, Chodaczów, Brzóza Królewska, Hucisko. Leżajsk, Łetownia, Tarnogóra, Rudnik n/Sanem z Archidiecezji Przemyskiej, dwoma autokarami przybyli pielgrzymi z Parafii Wniebowzięcia NMP z Klasztoru OO. Bernardynów z Warty, na czele z O. Cecylianem.

9 października br., odbyło się w naszym Sanktuarium doroczne modlitewne spotkanie chorych Regionu Duszpasterskiego Ziemi Wieluńskiej. Modlitwie przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. Pielgrzymowanie rozpoczęło się w kościele sanktuaryjnym zawierzeniem Matce Bożej ludzi chorych naszego regionu duszpasterskiego. Następnie kapłani wraz z wiernymi przeszli procesjonalnie na uroczystą eucharystię do kościoła parafialnego Św. Rodziny. Na zakończenie Eucharystii odbyło się błogosławieństwo Lourdzkie wszystkich zebranych, którzy następnie skorzystali z tzw. agapy, uczty miłości w Domku Zwiastowania Matki Bożej, w Sali Różańcowej oraz w Domu Parafialnym.

10 października modlili się w naszym Sanktuarium pielgrzymi z Parafii Bogdanów na czele z Ks. Wojciechem Gonerą.

11 października wraz z całym Kościołem w Polsce obchodziliśmy XV Dzień papieski pod hasłem „Jan Paweł II, Papież rodziny”. Przy naszych kościołach trwała zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

od 11 października br., rozpoczęliśmy rozprowadzać pamiątkowe zdjęcia z Uroczystości Koronacyjnej.

13 października br., zostało odprawione ostatnie cyklu półrocznym uroczyste nabożeństwo Fatimskie, któremu przewodniczył Ks. Prałat Marian Stochniałek z Wielunia.

16 października przybyli pielgrzymi autokarowi z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, z miejscowości Biłgoraj i Radecznica.

17 października br., modlili się w naszym Sanktuarium Pielgrzymi z Kosmolowa w Diecezji Sosnowieckiej, z Ks. Proboszczem Jackiem Skalblikiem.

24 października br., przybyła pokłonić się Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia pielgrzymka Kółka Rolniczego z Dobronia i Chechła z Archidiecezji Łódzkiej.

od 25 października br., rozpoczęliśmy zapisy na płyty DVD z Uroczystości Koronacyjnej w naszym Punkcie Duszpasterskim „Nazaret”.

25 października br., przypomniano iż nadal trwa akcja związana z przyjęciem przez naszych parafian młodych z całego świata, którzy przybędą do naszej Diecezji i Parafii w ramach przeżywania Światowych Dni Młodzieży. Nasza Parafia z godnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity ma przyjąć ok. 60 pielgrzymów (w dniach od 20 do 25 lipca 2016 r.).

3 listopada br., modliła się w naszym Sanktuarium 52-osobowa pielgrzymka autokarowa z Parafii Św. Jakuba Apostoła z Wrzący Wielkiej z Diecezji Włocławskiej, wraz ze swym Proboszczem Ks. Idzim Piaseckim.

8 listopada br., odbyło się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Rady Ekonomicznej naszej Parafii, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, Pomocników Ewangelizacyjnych i innych grup apostolskich działających przy naszej Parafii. Na zebraniu tym zostało zredagowane następujące SŁOWO PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ I RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY ORAZ KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ DO WIERNYCH PARAFII ŚW. RODZINY ORAZ PRZYJACIÓŁ KALWARII W PRASZCE. „12 września 2015 roku, odbyła się historyczna Uroczystość Koronacyjna Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych, przybyłych do naszego Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego z różnych stron naszej Ojczyzny. Przygotowanie Uroczystości Koronacyjnej wiązało się z bardzo poważnymi wydatkami. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy finansowo wsparli to dzieło. Jednak niedostateczność złożonych ofiar sprawiła, że musieliśmy się zadłużyć. W ostatnim czasie wykonane zostały w naszej parafii prace, jakie w większości parafii wykonywane są w okresie kilkunastu, bądź kilkudziesięciu nawet lat.

Oto niektóre z nich:
1. Wykonano elewację zewnętrzną kościoła parafialnego Świętej Rodziny oraz kościoła kalwaryjskiego – sanktuaryjnego a także omalowano jego wnętrze
2. Przygotowano projekt i wykonano ołtarz koronacyjny
3. Sfinansowano dwa filmy o Sanktuarium kalwaryjskim w Praszce
4. Opracowano i wydano książkę opisującą historię Sanktuarium i obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
5. Przygotowano Sympozjum naukowe, plakaty, materiały, przyjęcie
6. Usytuowano 8 tonową kotwicę na granitowym cokole przy krzyżu papieskim,
7. Wykonano nowy feretron dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz 150 obrazów na płótnie do parafii a także wydano specjalną broszurę,
8. Wymieniono dwie zużyte rozdzielnie elektryczne, większą przy dzwonnicy i mniejszą przy krzyżu papieskim,
9. Wymienione zostało urządzenie rejestrujące prace kamer oraz do datkowo wyposażono w kamery bezpieczeństwa kościół sanktuaryjny,
10. Zakupiono kostkę brukową, którą wyłożono teren przed sanktuarium oraz przed bramą VIII błogosławieństw,
11. Wykonano podłączenie siłowe szczytu Kalwarii, położono kabel na dł. 800 m dla transmisji telewizyjnej i nie tylko,
12. Wykonano tzw. „Kącik Pielgrzyma,
13. Wykonano stałe zadaszenie dla chórów,
14. Zamontowano troje drzwi aluminiowych jedno duże okno balkonowe aluminiowe , 6 okiem plastikowych, otynkowano wewnątrz kościół „Ecce Homo”, wykonano na trzech poziomach wylewki betonowe oraz front, położono płytki na jednym z poziomów,
15. Wykonano elewację domu Parafialnego,
16. Odrestaurowano wszystkie krzyże i kaplice na Kalwarii,
17. Wykonana została instalacja pod nagłośnienie szczytu Kalwarii na dł. 500 m. sześć słupów, zakupiono sprzęt nagłaśniający,
18. Wykonano 9 banerów informujących o koronacji oraz wydrukowano 1000 plakatów informujących o uroczystości koronacyjnej,
19. Wydrukowano 10 tyś zaproszeń na koronację,
20. Wydrukowano modlitewnik koronacyjny w ilości 10 tyś sztuk,
21. Zamontowano 5 żyrandoli i dwa kinkiety mosiężne, pozłacane w kaplicy Miłosierdzia Bożego
22. Wykonano 30 ornatów na koronację,
23. Wykonano dodatkowe nagłośnienie fanfar do sanktuarium,
24. Przygotowano 10 tyś obrazków na uroczystość koronacyjną z mottem Maryjnym,
25. Wykonano wielką koronę nad ołtarz koronacyjny,
26. Wybudowano dwie małe kaplice na dróżki Pasyjne,
27. Wymalowano wieżę na szycie kościoła Św. Rodziny i wszystkie okna tego kościoła,
28. Przygotowano film o Kalwarii w Praszce przez TV Trwam i 2 x emitowano,
29. Pozłocono 6 puszek na komunię św. 2 kielichy, kadzielnice i inne naczynia liturgiczne ,
30. Wykonano dodatkowo 50 masztów na flagi, 50 betonowych fundamentów pod maszty,
31. Wymieniony został system napędowy dzwonów,
32. Wykonano skalniak wokół ołtarza oraz utwardzono nowe drogi,
33. Wyłożono teren wokół ołtarza koronacyjnego płytami glazurowymi,
34. Przygotowano błogosławieństwa z Sanktuarium oraz obrazy z nowymi koronami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia,
35. Wypożyczono krzeseł z Będzina oraz Opola,
36. Zapłacono za korony,
37. Wypożyczono Sanitariaty,
38. Zapłacono dekorację kwiatami na Koronację,
39. Opłacono orkiestrę,
40. Wykonano tablice informacyjne po koronacji, 41. Wynagrodzono Chóry,
41. Opłacono przygotowane przez Pocztę widokówki
42. Zapłacono za obrazy do kościoła „Ecce Homo”,
43. Opłacono fotografa
44. Zapłacono za Energię Elektryczną

5 listopada br. Władzom naszej Archidiecezji zostały przedstawione przychody i rozchody związane z Uroczystością Koronacyjną i bieżącym funkcjonowaniem parafii.

7 listopada odbyło się zebranie Parafialnej Rady Ekonomicznej, która 08 listopada przedstawiła na zebraniu stan finansów naszej Parafii po Koronacji. Pewnie jeszcze sporo czasu będzie wymagało zgromadzenie środków na spłacenie wszelkich długów, troszcząc się jednocześnie o normalne funkcjonowanie parafii i różnych obciążeń finansowych z tym związanych. W związku z tym zwracamy się jeszcze z wielką prośbą i gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o mobilizację i pomoc. Jest to trudne zadanie, zważywszy na to, że po koronacji opadły emocje i może nam się wydawać, że sprawa została ostatecznie zakończona. Proponujemy zatem, wzorem ubiegłego roku, aby przy okazji Kolędy złożyć na ten cel swoją ofiarę jako pierwszą „Ratę” pomocy dla naszej Parafii. Przed Światami Wielkanocnymi natomiast poprosimy Was o drugą „Ratę” tej pomocy. Poza tym, można dokonywać wpłat na ten cel członkom Rady Duszpasterskiej po niedzielnych Mszach Św. Wierzymy, ze wspólnymi siłami, z Bożym błogosławieństwem i wsparci pomocą Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia podołamy tym zadaniom. Jak podołaliśmy Uroczystości Koronacyjnej, tak i jednością silni uniesiemy jej finansowy ciężar. Niech Bóg nam w tym trudzie hojnie błogosławi”.

28 listopada br., przybyła do naszego sanktuarium pielgrzymka autokarowa z Parafii Św. Barbary w Jaworznie w Diecezji Sosnowieckiej.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana