Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceMatko przed Twoim obrazem

1. Matko przed Twoim obrazem, może już ostatnim razem,
Może Cię już nie zobaczę, pozwól, niech się dziś wypłaczę.

2. Matko, ja się stąd nie ruszę, ciężki ból ściska mą duszę,
Jakże się z myślą pogodzić, od swej Matki już odchodzić.

3. Lecz muszę iść za mym losem, pożegnać Cię rzewnym głosem,
Wzniesionym przed Twym obliczem, Matko, czy mnie puścisz z niczem?

4. Czyż mi nie dasz o com prosił, Chcesz, bym smutek stąd wynosił,
Matko, czyż mam w swej potrzebie, bez pomocy iść od Ciebie?

5. Nakarm, uzdrów, Matko droga, ja Cię proszę w Imię Boga,
Niech odejdę pocieszony, Twoją łaską uzdrowiony.

6. Ja Cię żegnam, Matko droga, niech odejdzie wszelka trwoga,
Niechaj wracam do swej chatki, jak od ukochanej Matki.

7. Błogosław mnie, Matko droga, w imię Ojca, Syna, Boga,
Niechaj idę w świat daleki, zawsze z Tobą, na wiek wieki.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński