Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceŚpiewa Ci słowiczek na rajskim dworze

1. Śpiewa Ci słowiczek na rajskim dworze,
Pójdę go poszukać ja w imię Boże,
A jak go znajdę, to mu śpiewać każę:
Zdrowaś, Maryja.

2. Słyszę głos słowiczka w dolnej krainie,
Niech imię Maryji wszędzie rozsłynie;
Przez góry, doliny, przez puste krainy,
Zdrowaś, Maryja.

3. Ten słowiczek szary Przeczystej Panny,
Śpiewa naszej Pani swój hymn poranny.
Bądźże pozdrowiona, od nas pochwalona.
Zdrowaś, Maryja.

4. Czemuż tak wesoło słowiczku śpiewasz?
Panience Maryji cześć, chwałę dawasz,
Jest śliczna Panienka ta Matuchna miła.
Zdrowaś, Maryja.

5. Toć Tobie, Panienko, wesoło śpiewam
I Synaczka Twego mile pozdrawiam,
Nad słońce jaśniejsza, nad gwiazdy śliczniejsza.
Zdrowaś, Maryja,

6. A jak ja Cię znajdę, Matuchno miła,
To Ci śpiewać będę: Zdrowaś, Maryja.
Boś jest Gwiazda morska i Pani Anielska.
Zdrowaś, Maryja.

7. A tak się Matuchno tego spodziewam,
Że przy Synie Twoim na zawsze wytrwam,
Boś jest szczodrobliwa, zawsze miłościwa.
Zdrowaś, Maryja.

8. Pójdźcie do Mnie, dzieci, póki czas macie,
Bom jest wasza Matka, to Mnie nawiedzacie,
Ja zawsze was czekam, wysłuchać przyrzekam.
Zdrowaś, Maryja.

9. Dostajemy się tam mili pielgrzymi
Jako przed Matuchnę kochane syny,
My Cię pozdrawiamy, mile wychwalamy,
Zdrowaś, Maryja.

10. Tak my Ciebie dzisiaj tu wysławiamy
I Synaczka Twego też pozdrawiamy,
Boś jest dobrotliwa i nam miłościwa.
Zdrowaś, Maryja.

11. My Ciebie, o Jezu, o to prosimy:
Przyjmij nas do nieba, tego pragniemy,
Przyjmij do radości, wiecznej szczęśliwości.
Zdrowaś, Maryja.

12. Najświętsza Panienko, Matko Jezusa,
W Tobie się raduje i nasza dusza,
Bądźże pozdrowiona, od nas pochwalona.
Zdrowaś, Maryja.

13. Przez siedem boleści, któreś Ty miała,
W macierzystym Sercu Twym wycierpiała,
Chwalimy Cię wiecznie, przez prośby serdecznie.
Zdrowaś, Maryja.

14. Tyś nam u Synaczka wiele zjednała,
Byś nas chrześcijany w królestwie miała,
Ty nas nie opuszczaj, z łaski nie odrzucaj.
Zdrowaś, Maryja.

15. A my pierwszą radość Tobie składamy
I za wszystkich chrześcijan Ciebie błagamy,
Przybądź nam z pomocą, zastaw nas Twą mocą.
Zdrowaś, Maryja.

16. Obroń nas, Maryjo my Ciebie błagamy,
Całe chrześcijaństwo, tak my wołamy:
Obroń, nie opuszczaj, w krzyżach dopomagaj.
Zdrowaś, Maryja.

17. Do Ciebie, o Matko, prośbę niesiemy,
Za nasze niedbalstwa już żałujemy.
Bądźże zawsze przy nas w górach i w dolinach.
Zdrowaś, Maryja.

18. Bo Ty, o Matuchno, tak wiele możesz,
Kogo Ty wysłuchasz, to mu pomożesz,
Dopomóż do nieba, bo nam go potrzeba.
Zdrowaś, Maryja.

19. My Ci tu, Matuchno, hołdy niesiemy,
Jako potem w niebie, gdy tam będziemy;
We wiecznej radości, wiecznej szczęśliwości.
Zdrowaś, Maryja.

20. Pomnij, o Matuchno, na osądzone
I w ogniu czyśćcowym dusze dręczone,
Każdy, kto Cię wzywa, niech pomoc otrzyma.
Zdrowaś, Maryja.

21. Przez pięć ran Jezusa Syna Twojego,
Przyczyń się za nami, Matko, do Niego,
Nie dajże ich trapić i racz ich uwolnić.
Zdrowaś, Maryja.

22. Do Ciebie, Matuchno, duszyczki proszą
I też swoje głosy w niebo podnoszą,
Byś im uprosiła, w niebo wprowadziła.
Zdrowaś, Maryja.

23. Matko najłaskawsza, nadejdzie chwila
Naszego odejścia, niech ją umila
Z Tobą przebywanie, niebieskie mieszkanie.
Zdrowaś, Maryja.

24. Udziel pożegnania, Panno Maryjo,
Dobre nawrócenie, Matuchno miła,
Byśmy trwali w łasce, zawsze przy swej Matce.
Zdrowaś, Maryja.

25. Już ostatni raz Cię tu oglądamy,
A jak oczy nasze łzami zraszamy,
Jezus i Maryja bądźże pozdrowiona.
Zdrowaś, Maryja.

26. Najświętsza Panienko, prosimy Ciebie,
Byśmy mogli z Tobą królować w niebie,
Gdzie święci śpiewają, Ciebie wychwalają.
Zdrowaś, Maryja.

27. Amen. Ach Maryjo, przez Twój miecz ostry,
Tak Cię pozdrawiają bracia i siostry,
Przyjmij dusze nasze, ach Chryste Jezusie.
Zdrowaś, Maryja.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński