Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceArchidiecezja Częstochowska w Kalwarii Papieskiej

XXXVI Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej

30 lipca 2020 r.

Tadeusz Bysina

Tegoroczne pielgrzymowanie do Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęło się w tamtejszej bazylice o godz. 10.30. Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz Kalwarii w Praszce, złożył podziękowanie Ojcom Bernardynom na czele z o. Konradem Cholewą, kustoszem tamtejszego sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, i o. Micheaszem Okońskiem, wikariuszem klasztoru, za gościnne przyjęcie. Witając abp. Stanisława Nowaka oraz ks. prał. Mariana Szczerbę, wikariusza generalnego, niestrudzonych pielgrzymów kalwaryjskich oraz innych kapłanów, poprosił ks. Arcybiskupa o przewodniczenie owemu pielgrzymowaniu, które – z powodu pandemii w okrojonym składzie – odbywa się nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. To pielgrzymowanie do Kalwarii Papieskiej, podkreślił kustosz Kalwarii w Praszce, przeżywamy jako dziękczynienie za 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II tak szczególnie związanego Kalwarią Zebrzydowską. Poprosił w imieniu pielgrzymów abp. Stanisława o modlitwę w intencjach wspólnoty archidiecezjalnej na czele z abp. Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim, oraz w intencji nowych, licznych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych. Prosił abp. Stanisława, by sprawował tę Eucharystię w wymienionych intencjach, oraz w przyniesionych przez pielgrzymów w swoich sercach. Następnie o. Micheasz Okoński powitał zebranych w imieniu wspólnoty klasztoru kalwaryjskiego, wyrażając radość z przybycia pielgrzymów mimo czasu pandemii. Na wstępie ks. abp Stanisław Nowak podkreślił, iż najpierw pielgrzymowała parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu z ks. prał. Piotrem Miklasińskim, a obecnie ks. kan. Janem Niziołkiem, potem dołączyli wierni z Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce z ks. prał. Stanisławem Gasińskim, następnie wierni sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Lisińcu w Częstochowie z ks. kan. Januszem Wojtylą, parafia katedralna w Częstochowie, parafia św. Stanisław BM w Wieluniu z ks. kan. Lechem Dębskim, a obecnie z ks. kan. Januszem Parkitnym oraz wierni z innych parafii. W czasie homilii abp Nowak wskazał na niebezpieczeństwa, które zagrażają nam z zewnątrz przez ideologie wrogie Panu Bogu i Chrystusowemu Kościołowi. Skierował też prośbę do Matki Bożej Kalwaryjskiej: Matki Kalwaryjska, ratuj! Po Eucharystii, idąc śladami pielgrzymowania św. Jana Pawła II, wierni z ks. abp udali się na Dróżki Pasyjne, by zanurzyć się w męce Pana Jezusa, upraszając Bożych łask dla wszystkich wiernych naszej archidiecezji częstochowskiej. Św. Jan Paweł II, który pielgrzymował od dzieciństwa na to miejsce ponad 100 razy, prosił, by w Kalwarii modlono się za Niego na tym miejscu za życia i po śmierci. Teraz pielgrzymi modlą się już za jego pośrednictwem, upraszając łaski dla siebie i bliźnich. Duchowym umocnieniem dla pielgrzymów było wierne kroczenie abp Stanisława Nowaka w wielogodzinnym skwarze dnia po Dróżkach Męki Pańskiej na tamtejszej Kalwarii. Przy Bramie Zachodniej Jerozolimy ks. prał. Gasiński w imieniu wszystkich uczestników Drogi Pasyjnej złożył ks. abp podziękowanie za świadectwo wiary i niezłomny trud włożony w kształtowanie przez 36 lata duchowości kalwaryjskiej wśród wiernych archidiecezji częstochowskiej i pielgrzymowanie pomimo niedyspozycji zdrowotnej, a wierni przy wzruszeniu nagrodzili Księdza Arcybiskupa, niestrudzonego pielgrzyma kalwaryjskiego, śpiewem dziękczynnym i gromkimi oklaskami. Na szczycie Kalwarii ks. kan. Janusz Wojtyla podziękował zebranym za udział w tym szczególnym obchodzie Dróżek Pasyjnych na czele z ks. prał. Stanisławem Gasińskim, księżmi wikariuszami: Łukaszem Mozlerem z Kalwarii w Praszce, Adamem Dróżdżem z Zawiercia, dk. Kamilem Cudakiem, wszystkimi pielgrzymami, zachęcając ks. prał. Stanisława Gasińskiego do dalszego organizowania dorocznych pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej – Papieskiej.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński