Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceXXXVIII Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej

1 sierpnia 2022 r.

Ks. Stanisław Gasiński, Kustosz Kalwarii w Praszce

Tradycyjnie, na przełomie lipca i sierpnia, wierni archidiecezji częstochowskiej udają się do Kalwarii Zebrzydowskiej – miejsca szczególnego dla Św. Jana Pawła II, do którego pielgrzymował najpierw jako dziecko, później jako ksiądz, biskup, kardynał, a wreszcie dwukrotnie jako papież. Szczególnym motywem naszego XXXVIII kalwaryjskiego wędrowania w 102 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w obecnym Roku Kościelnym i Duszpasterskim przeżywanym pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”, którego mottem są słowa: „ Ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) będzie modlitwa o pokój serca i radość, pokój na Ukrainie i na świecie. Wojna na Ukrainie przepełnia nas niepokojem i strachem, dlatego udajemy się przed cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, o którym Św. Jan Paweł II mówił: „Matka Boża Kalwaryjska wychowywała moje serce od najmłodszych lat” oraz „Boże Ojców naszych (…) z Maryją, Mastką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi i odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen”.

Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. dnia 1 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w Bazylice Kalwaryjskiej pod przewodnictwem abp. dr. Wacława Depo metropolity częstochowskiego. Po Eucharystii, idąc śladami pielgrzymowania św. Jana Pawła II, udamy się na Dróżki Pasyjne, by zanurzyć się w męce Pana Jezusa, pogłębiając duchowość kalwaryjską, upraszając także pokój serca i radość dla wszystkich wiernych naszej archidiecezji.

Pielgrzymi proszeni są o zabranie ze sobą suchego prowiantu, krzesełka turystycznego, płaszcza przeciwdeszczowego i nakrycia głowy. Wszystkich duszpasterzy prosimy o powiadomienie o tej pielgrzymce i zachęcenie wiernych do owego kalwaryjskiego pielgrzymowania śladami Świętego Jana Pawła II. Ze względów organizacyjnych proszę zgłaszać grupy pielgrzymkowe telefonicznie w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce do dnia 24 lipca br. tel. 34/ 35 90 869. W razie nieodebrania połączenia prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej, podając numer zwrotny.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński